28 januari 2020
onsdag, 24 oktober 2012 19:46

Aberdeen säljer för 165 Mkr åt Provinsfastigheter Utvalda

Skrivet av 
alt
Magnus Kenning, transaktionsansvarig på Aberdeen.

 

Aberdeen säljer på uppdrag av Provinsfastigheter fastigheten Norrtälje 15 på Engelbrektsgatan 9-11 i Stockholm.  Köpeskillingen är 165 Mkr. Fastigheten inrymmer 2 501 kvm kontor och är fullt uthyrd.

 

Aberdeen har ett helhetsuppdrag att förvalta Provinsfastigheters fastighetsportfölj och bolag i Sverige. Uppdraget omfattar totalt fastighetstillgångar om 2,7 Mdr kr, fördelat på 65 fastigheter med tyngdpunkt i Mellansverige. Fastighetsportföljen består av lika delar bostäder och kommersiella fastigheter. Tenzing och MAQS har varit Aberdeens rådgivare vid försäljningen.

 

– Försäljningen genomförs som ett led i affärsplanen, att efter att ha uppnått målen för fastighetens driftnetto realisera fastighetens värde.  Portföljen innehåller ytterligare ett antal fastigheter med samma förutsättningar. Vi utvärderar försäljning av även dessa säger Magnus Kenning, transaktionsansvarig på Aberdeen.