18 september 2019
torsdag, 18 oktober 2012 19:58

Riksbyggen får markanvisning i Högdalen

Skrivet av 
alt
Sten-Åke Karlsson, vd Riksbyggen.

 

Stockholms exploateringsnämnd anvisar mark till två byggprojekt omfattande 68 nya bostäder i Högdalen. Markanvisningarna avser 40 bostadsrätter till Riksbyggen och 28 hyresrätter till AB Familjebostäder inom del av fastigheten Örby 4:1.

 

– Ett högt tempo på markanvisningar skapar förutsättningarna att nå våra högt ställda mål för bostadsbyggande, säger exploateringsnämndens ordförande borgarrådet Joakim Larsson (M).