23 augusti 2019
onsdag, 17 oktober 2012 19:10

Citycons Högdalens centrum är invigt

Skrivet av 
alt
Det upprustade Högdalens centrum ägs av Citycon.

 

alt

Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

 

I dag nyinvigde Ulla Hamilton (M) ett upprustat Högdalen centrum. Upprustningen har bestått av fysiska åtgärder med exempelvis ny belysning, målning, och nya papperskorgar men också av trygghetsåtgärder med ökad städning av Stockholmsvärdar samt en ökad väktarnärvaro.

 

– Hela Stockholm ska vara trygg och snyggt och därför är det glädjande att kunna nyinviga ett upprustat Högdalen centrum, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

 

– Samarbetet mellan trafikkontoret och centrumägaren Citycon är ett bra exempel på ett lyckat samarbete mellan Stockholms stad och det lokala näringslivet som kommer stockholmarna till del genom ett attraktivare och tryggare Högdalen centrum, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

 

Trafikkontoret i Stockholms stad har bidragit med Stockholmsvärdar, en ökad tömning av nya, utbytta papperskorgar, ökad maskinsopning. Citycon har rustat upp den fysiska miljön med ökad belysning, målning samt andra ändringar för att öka tryggheten på platsen. Citycon har även ökat närvaron av väktarpersonal som ett led i trygghetsarbetet samt arbetslett Stockholmsvärdarna vid centrumanläggningen.

 

Citycon förvärvade i maj 2011 Högdalen Centrum från Centeni. Därmed tog Citycon över sju fastigheter, 14 000 kvadratmeter uthyrbar yta och cirka 40 hyresgäster.