18 september 2019
måndag, 15 oktober 2012 18:13

Micasas första nyproduktion

Skrivet av 
alt
Anders Nordstrand, vd Micasa. Foto:Olof Hadar.

 

Det är glädjande att Micasa, som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter, nu fått markanvisning för att nyproducera 150 bostäder i Norra Djurgårdsstaden. Redan år 2006 kritiserade Fastighetsaktien att Micasa inte gavs möjlighet att bygga äldrebostäder som det råder stor brist på i Stockholm.

 

För första gången sedan bolaget bildades för drygt tio år sedan får nu Micasa möjlighet att bygga nya fastigheter för äldres boende.


I det bostadsområde som planeras i Norra Djurgårdsstaden, etapp Brofästet, har Micasa fått markanvisning för ett nytt vård- och omsorgsboende om 70 platser och ett trygghetsboende på 80 lägenheter.  Därmed tar Stockholm ett viktigt steg för att möta den väntade efterfrågan på moderna och fräscha boendealternativ när andelen äldre i staden om ett antal år ökar igen.

 

– De senaste åren har Micasa byggt om en stor del av våra nuvarande fastigheter. Där har den befintliga byggnaden många gånger begränsat möjligheterna att skapa ett optimalt boende i enlighet med dagens forskningsrön och erfarenheter. Nu får vi möjlighet att använda all vår samlade kunskap för att skapa ett äldreboende i världsklass, säger Anders Nordstrand, vd Micasa Fastigheter i Stockholm AB.