23 augusti 2019
torsdag, 11 oktober 2012 18:58

560 nya bostäder markanvisas i Norra Djurgårdsstaden

Skrivet av 
alt
560 bostäder har tilldeltats markanvisningar för etapp Brofästet (rosa fältet) i Norra Djurgårdsstaden.

 

Exploateringskontoret, Stockholms stad, har anvisat mark för bostäder inom etapp Brofästet med totalt 560 lägenheter, varav cirka 200 ska vara hyresrätter och cirka 360 bostadsrätter.

 

Marken för hyresrätterna upplåtes med tomträtt, medan marken för bostadsrätterna säljs för 23 510 kr/kvm.

 

De bolag som har tilldelats markanvisningar för hyresrätterna är 150 lägenheter till Micasa Fastigheter för omsorgs- och trygghetsboende samt 50 lägenheter till Einar Mattsson Projekt AB.


Markanvisningar som säljs för bostadsrätterna har tilldelats 85 lägenheter till Tobin Properties AB/Ebab AB, 44 lägenheter till Oscar Properties Förvaltnings AB, 90 lägenheter till Besqab Projektutveckling AB, 60 lägenheter till Scandinavian Parks Holding AB/TNF Projektutveckling AB samt 45 lägenheter till Riksbyggen ekonomisk förening.

 

Markanvisningarna gäller i två år, en period som staden tillsammans med bolagen har möjlighet att utreda förutsättningarna för projektet.

 

Planerad utbyggnadstakt för Norra Djurgårdsstaden är 500 till 600 lägenheter per år.


Fullt utbyggt beräknas Hjorthagen innehålla cirka 6 000 lägenheter tillsammans med ny infrastruktur, gator och parker.


Inom Hjorthagen har tidigare cirka 3 300 lägenheter markanvisats för etapperna Norra 1, Västra, Gasklocka 3 och 4, Norra 2 och Ängsbotten.

 

Detaljplan för etapp Norra 1 och Västra har vunnit laga kraft och utbyggnad av infrastruktur och bostäder för denna etapp pågår nu.


Norra Djurgårdsstaden är av staden utpekad som miljöstadsdel samt utvald att delta inom Clinton Foundation som ett av 18 stadsutvecklingsområden i världen för hållbar stadsutveckling. Staden har formulerat övergripande miljömål för stadsdelen, mål som detaljerat formulerats i en handling för etappen Brofästet; bestämmelser om miljö- och hållbarhetskrav som ingår som en förutsättning i för markanvisningarna.