18 oktober 2019
tisdag, 18 september 2012 19:57

Klart för nya bostäder i Arninge

Skrivet av 
alt
NCC Boende i Arninge.

 

Ett nytt bostadsområde växer nu fram vid Ullnasjön i nordvästra Arninge i Täby kommun. NCC Boende AB, Titania AB, Småa AB och Kärnhem Svenska AB har tecknat kontrakt med kommunen för den första etappen om totalt 250 bostäder i villor, radhus och lägenheter.


Byggstart sker under våren 2014, så snart kommunen byggt klart gator, samt gjort vatten- och avloppsanslutningar i området. Täby kommun satsar samtidigt på att utveckla Ullnasjöns strandområde och på att bygga förskola och skola i området.


Försäljning av mark för ytterligare 400 bostäder kommer att ske inom något år och planering pågår för etapp 2 med ytterligare 700 bostäder. Totalt planeras för 3 000 bostäder i området.


Arninge-Ullna ska med nya bostäder och ett nytt resecentrum bli ett viktigt nav för kollektivtrafiken i länets nordostkommuner. I direkt närhet till handelsområdet vid E18 ska det bli möjligt att infartsparkera och byta mellan buss och spårtrafik.