18 september 2019
måndag, 20 augusti 2012 18:04

140 bostäder i Nya Valsta centrum, Märsta

Skrivet av 
alt
Valsta centrum i Märsta ska förtätas med 140 bostäder. Illustration: Fokus Arkitekter.

 

Kommunledningen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet) i Sigtuna kommun har fattat beslut om utvecklingen av centrala Valsta och Nya Valsta centrum. Utbyggnadsplanerna innebär att det byggs 120-140 nya bostäder, att det tillförs ytterligare 800 kvm kommersiella och offentliga lokaler och att torgytan vid huvudentrén förädlas med parklek, torghandel och nya parkeringsytor.

 

Sigtuna kommun möjliggör även för byggnation av småhus på taket till den nya centrumanläggningen. En ny entré byggs och ytorna mellan de nya huskropparna mot Valstavägen och centrumanläggningen görs om med en ny park, nya parkeringsytor och ett nytt torg. På det nya torget skall det bli möjligt att bedriva torghandel. Det skall i de nya husen mot Valstavägen, i bottenplan, finnas möjlighet att bedriva handel, restaurang eller offentlig verksamhet.

 

Centrumhusets lokalytor utvidgas söderut med möjlighet för lokalytor i ett plan. Ovanpå detta planeras två punkthus för bostäder med möjlighet till lokalytor och möjligheter att bygga 9-10 radhus på centrumanläggningens tak. Mellan de nya husen längs Valstavägen och de nya punkthusen på centrum skapas goda förutsättningar för att utveckla ett offentligt rum med plats för park-, torgytor och spontana möten. Resterna av den gamla bergsformationen i Valsta, bergsknallen med hällar och trädvegetation, blir kvar. Grönområdet bör kunna utvecklas till en parkyta för lek och rekreation.


Sigtuna kommun beslutade 2010 att tillsammans med SigtunaHem köpa Valsta centrum av Kungsleden för 52 Mkr, med syftet att utveckla centrumanläggningen och de centrala delarna av Valsta.