20 september 2019

Redaktionen

fredag, 30 november 2012 01:00

Ny analyschef inom Newsec Retail

alt
Ann Marie Johansson lämnar Centrumutveckling för Newsec Retail.

 

I januari blir Ann Marie Johansson ny analyschef inom Newsec Retail. Hon kommer närmast från Centrumutveckling där hon varit vice vd och analyschef. Tidigare har hon varit analyschef inom Inter Ikea Centre Group med bas i Köpenhamn samt marknadsanalytiker på Synovate/Ipsos (fd Temo).

 

– Rekryteringen är ett viktigt steg i vår strategi att bygga upp ett ledande och professionellt team inom rågivning, analys och utveckling av köpcentra och handelsplatser. Vi har en uttalad ambition att satsa framåt och denna rekrytering förstärker vårt analyserbjudande på bästa sätt, säger Ann Charlotte Lydén, Head of Newsec Retail.

fredag, 30 november 2012 00:57

Fasticon anställer Jacob Kjellgren

alt
Jacob Kjellgren lämnar Coor för Fasticon.

 

Jacob Kjellgren har anställts som konsult på Fasticon och kommer att jobba med affärsstödsverksamheten i Stockholm. Han kommer närmast från Coor Service Management och rollen som tjänsteutvecklare och specialist inom fastighetsservice.

 

– Med sin långa erfarenhet i fastighetsbranschen och sin goda specialistkunskap kring fastighetsservice kommer Jacob att vara en stor resurs till vårt team i Stockholm, säger Daniel Kronheffer, regionchef Stockholm, Fasticon AB.

alt
Harald Magnus Andreassen är frispråkig.

 

I Norge kan tydligen chefsekonomerna vara mer frispråkiga än sina svenska motsvarigheter. I norska Dagens Næringslivs onsdagsupplaga säger Harald Magnus Andreassen, chefsekonom på Swedbank First Securities, att de norska bostadspriserna kommer falla med cirka 40 procent

 

Till Dagens Næringsliv, säger Harald Magnus Andreassen:

– Historien visar att när huspriserna stiger minskar sparandet och skulderna ökar. Sedan sitter hushållen med stora skulder när det blir prisfall på bostäder. Så har det alltid varit. Det visar de historiska bostadspriserna i många länder, sedan flera hundra år tillbaka. De norska huspriserna kan mycket väl falla 40 procent, justerat för inflationen.

 

Harald Magnus Andreassen menar dock att bostadspriserna stiger i Norge under de kommande två åren, således 2013 och 2014, sedan börjar det stora prisfallet.

 

I en kommentar kan sägas att jag tror att det svenska prisfallet kommer ett år tidigare än det norska, alltså år 2014. SF

onsdag, 28 november 2012 19:51

Kungsleden uppdaterar skatteövervägande

alt
Thomas Erséus, vd Kungsleden.

 

Med anledning av ett beslut från Skatteverket och riksdagens beslut om sänkt bolagsskatt från och med den 1 januari nästa år har Kungsleden uppdaterat beräkningen av maximal negativ effekt om samtliga bolagets skatteprocesser skulle utfalla till Kungsledens nackdel.


Den maximala negativa effekten på eget kapital uppgår till 2 790 Mkr, utöver gjorda reserveringarna om 1 050 Mkr. Maximalt utestående negativ likviditetseffekt, inklusive skattetillägg och ränta, uppskattas samtidigt uppgå till 2 920 Mkr. De bedömda effekterna har justerats ned med 290 Mkr respektive 280 Mkr.


Beloppen har påverkats positivt av det erhållna beslutet i förhållande till övervägandet samt till mindre del negativt av den sänkta bolagsskattesatsen vid värdering av underskottsavdrag i ej reserverade processer.


På gårdagens börs steg Kungsledens aktie med 2,61 procent till 31,50 kr som senast betalt. Hittills i år har aktien backat 32 procent.

onsdag, 28 november 2012 19:36

Handelskammaren: Värna om Stockholms hamnar

alt
Stockholm ska vara försiktig med att bygga bostäder i Värtan och Loudden,
säger Anna Wersäll.

 

En ny rapport från Stockholms Handelskammare visar att det finns en potential att utveckla sjöfarten i huvudstadsregionen. Många hamnar och angöringsplatser har försvunnit för att ge plats för bostäder och andra verksamheter i trevliga och sjönära lägen.


För att minska trycket på vägar och spår borde enligt rapporten Stockholms vattenvägar nyttjas bättre än i dag. Vattenvägen är billig, miljövänlig och kapacitetsstark.


– Om Stockholms hamnområden blir färre är risken betydande att vi avhänder oss värdefull infrastruktur. Därför bör staden vara försiktig med att bygga bostäder i Värtan och Loudden. Det är dags att värna hamnområdena och stärka Stockholm som sjöfartsstad, säger Anna Wersäll, infrastrukturexpert på Stockholms Handelskammare.

onsdag, 28 november 2012 19:28

Peab bygger Alviks torn

alt
Hösten 2015 ska Alviks torn stå klart med 151 bostadsrätter i 18 våningar.

 

Vid Alviks strand uppför Peab ett nytt bostadskvarter med ett 18-våningar högt höghus som blir Västerorts högsta bostadshus. Beställare är brf Alviks Torn, bildad Peab. Ambitionen med Alviks Torn är att erbjuda ett modernt och attraktivt boende i en natur- och kommunikationsnära miljö. För formgivningen svarar C/F Möller/Bergs Arkitektkontor.

 

– Det höga bostadshuset har en placering som är väl synlig från vattnet, Tranebergsbron och Fredhäll. Det är avsett att bli ett landmärke för Alvik, säger Jan Eskilsson, arbetschef Peab Bostad.

 

Bostadskvarteret ska bidra till ett mer levande Alvik. Tillskottet av bostäder skapar liv i stadsdelen som mestadels består av en kontorsstad idag. Totalt kommer 151 lägenheter att byggas i det nya bostadskvarteret. Lägenheterna ska stå färdiga under hösten 2015.

tisdag, 27 november 2012 21:05

Fullt på Pandox hotellmarknadsdag

alt
Från vänster Bengt Brodin, moderator och Anders Nissen, vd Pandox.

 

alt

Det blev fullsatt även på den 17:e hotellmarknadsdagen på Hilton i Stockholm.

 

alt

Från vänster Geir Lundkvist, partner Hotelia och Martin Creydt, Senior Vice President Scandic Hotels.

 

alt

Staffan Olsson, förbundskapten för Sveriges duktiga handbollslag, intervjuades av Anders Nissen.

 

Av Stefan Fröjdendahl

 

Pandox har växt. Jag gick in i arkivet och fann ett exemplar av Dagens Fastighetsaktie från den 12 december 1997 där jag läste att Pandox då hade ett börsvärde om 580 Mkr. Idag har Pandox tillgångar om 11,6 Mdr med ett eget kapital om 3,11 Mdr kr. Det är lätt att förstå att många kom till Hilton Stockholm Slussen och hotellmarknadsdagen då bolaget i dag har 116 hotell med 24 000 rum i 10 länder. Det blev fullsatt från klockan 13.00, även under middagen som nu pågår under kvällen.

 

Anders Nissen, vd för Pandox sedan bolaget grundades 1995, var belåten även denna gång, som var den 17:e hotellmarknadsdagen; inte bara över bolagets framgångar utan även över det svenska handbollslagets silvermedalj i OS i London i somras.

 

Men vi lever i en finansiell värld full av oro och turbulens, vilket Øystein Dorum, chefekonom på DNB, redogjorde för. Det trista med ekonomisk oro är att den bromsar investeringar. Beläggningsgraderna på de nordiska hotellmarknaderna är vikande och den fortsatta instabiliteten inom euroområdet har en dämpande effekt på hotellmarknaden i Europa. Däremot är det en svag tillväxt för hotellindustrin i USA.

 

Trots oroliga tider, uppgraderar Pandox, utvecklar och stärker kvalitén i sin hotellfastighetsportfölj genom att investera 2,3 Mdr kr under de närmaste tre åren, där lejonparten av investeringar avser de 72 hotell som Pandox förvärvade av Norgani år 2010. I den portföljen har nu 5 icke strategiska hotell sålts medan cirka 50 hotell uppgraderas, särskilt gäller det 21 Scandics Hotels i Sverige, Norge och Finland.

 

Strategin är klar för Pandox eller för att citera Anders Nissen:

– Nu gäller det att förstå sin lokala marknad, kunna agera snabbt och fatta smarta beslut. ROCK ON!

alt
Lennart Schönning är styrelseordförande i Lönnbacken Fastigheter.

 

Lönnbacken Fastigheter förvärvar åtta fastigheter i Dalarna av Svenskt Fastighetskapital – ett helägt dotterbolag till Nordisk Renting. Beståndet innehåller äldreboenden och vårdcentraler med långa hyresavtal. Fastigheterna är uthyrda till 99 procent till Landstinget Dalarna och den kommun där fastigheten är belägen.

 

– Vi är mycket nöjda med att ha förvärvat dessa fastigheter. Efter den här affären kommer cirka 80 procent av våra hyresintäkter från kommuner och landsting. Det förvärvade beståndet innehåller det vi letar efter; starka motparter, långa löptider på hyresavtalen i en investeringsregion där vi redan finns etablerade, säger Magnus Edlund, vd för Lönnbacken Fastigheter AB.

 

Sedan tidigare Lönnbacken vårdcentralen i Rättvik med äldreboendet Prästskogen. Där hyrs lokalerna av Landstinget Dalarna och Rättviks kommun. I och med den här affären äger Lönnbacken 29 fastigheter innehållande samhällsnyttig verksamhet med tyngdpunkt på äldreboenden. Det totala värdet är cirka 2,3 Mdr kr och den genomsnittliga löptiden på hyresavtalen är cirka 12 år.

tisdag, 27 november 2012 20:55

CBRE ökar i Göteborg

alt
Erik Norman går från NAI Svefa till CBRE.

 

alt

Mikael Wallgren, vd CBRE, Sverige.

 

CBRE anställer Erik Norrman till affärsområdet Valuation Advisory. Han kommer närmast från NAI Svefa. Även Anna Öhrn, nyutexaminerad ifrån KTH Real Estate Development and Financial Services, anställs inom affärsområdet. Båda kommer att vara placerade vid CBRE:s Göteborgskontor.

 

– Vi ser en möjlighet att fortsätta att växa och stärka oss inom värdering. Vi har för närvarande ett team av 14 värderare som har värderat fastigheter till ett värde av 335 Mdr kr under 2012 på uppdrag av svenska och internationella banker och investerare, säger Mikael Wallgren, vd på CBRE i Sverige.

 

Inom Capital Markets på CBRE i Göteborg har tidigare Christian Örtengren och Johanna Mattsson anställts.

måndag, 26 november 2012 22:06

FI: Tuffare krav på bankernas bolån 

alt
Martin Andersson, generaldirektör Finansinspektionen.

 

De kommande hårdare kraven på svenska banker ger positiva effekter på samhällsekonomin säger Finansinspektionen (FI) i sin tredje kvartalsrapport om bankernas räntor och utlåning. Enligt FI har svenska banker till stor del redan anpassat sig till kommande krav om högre kapitaltäckning, bättre tillgång till likvida medel och höjda riskvikter på bolån. Men FI anser att svenska banker är kraftigt exponerade mot risker i svenska bolån.

 

För att återspegla riskerna i bankernas bostadsutlåning anser FI att de måste hålla mer kapital för sin bostadsutlåning, än vad som följer av de riskvikter som beräknats med interna modeller. Detta för att bankerna ska stå väl rustade inför framtida riskfyllda scenarier. FI avser därför att införa ett riskviktsgolv på 15 procent för svenska bolån. Golvet införs som en del av FI:s samlade kapitalbedömning av företagen inom den så kallade pelare 2.

 

Under tredje kvartalet har bankernas marginaler på nya bolån fortsatt att öka. Nettomarginalen, förenklat förklarat som bankernas vinst på nya bolån, var under tredje kvartalet 0,59 procentenheter. Det är en ökning på 0,08 procentenheter sedan andra kvartalet.

 

I en kommentar kan sägas att jag tidigare har ansett att om bankerna ständigt ökar utlåningen till bolån, minskar tyvärr utlåningen till näringslivet som ska skapa arbetstillfällen. En annan risk är säkerheterna, det vill säga pantbreven i småhus och bostadsrättsföreningar, som blir mindre värda om bostadspriserna ökar för snabbt, vilket i sin tur leder att dessa bankernas säkerheter blir dyrare att omsätta eller förlänga dess löptider på de internationella kapitalmarknaderna. SF