17 augusti 2019

Redaktionen

måndag, 08 oktober 2012 18:59

FastPartner köper i Haninge

alt
Jordbromalm 5:1 i Haninge omfattar 21 200 kvm.

 

FastPartner har av Svensk Fastighetsfond AB förvärvat fastigheten Jordbromalm 5:1 i Haninge. Den uthyrningsbara ytan uppgår till 21 200 kvm och de årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 12 Mkr exklusive tillägg. Köpeskillingen är just nu inte publik.

 

Fastigheten utgör ett bra komplement till FastPartners nuvarande förvaltningsområden. Den är fullt uthyrd till ett stort franskt börsnoterat företag och den återstående kontraktstiden är 8 år.

söndag, 07 oktober 2012 15:44

Gruvdrift i Gränna ger stort uppsving

alt
Martin Ström, analytiker på Tyréns.

 

Tyréns har gjort en rapport åt Tasmet AB som utvärderat sysselsättningseffekter vid en eventuell brytning av de stora fyndigheter av sällsynta jordartsmetaller som påträffats i Gränna. Fyndigheterna bedöms som en av de största i världen och en ny gruva väntas skapa mycket stora effekter på samhällsbyggandet i Jönköpingsområdet. Tasmets ambition är att gruvdriften i Gränna kan starta 2016 eller 2017.

 

Martin Ström, analytiker inom statsutveckling på Tyréns som lett analys och sammanställningen av rapporten, förklarar att sällsynta jordartsmetaller används i en mängd framtidsteknologi som elbilar, solceller, mobiltelefoner och vindkraftverk. Han säger:

 

– Gruvan kommer exempelvis skapa många jobbtillfällen i Jönköping men även i närliggande kommuner. Jönköping, Tranås och Ödeshög gränsar alla till fyndigheten. Totalt handlar det om runt 2 000 nya jobb, varav merparten är en effekt av de omfattande investeringar som föregår eventuell drift. Det kommer i sin tur påverka offentliga och privata aktörer som är indirekt förknippade med gruvnäringen som exempelvis behovet av nya bostads- och infrastruktursatsningar.

söndag, 07 oktober 2012 15:30

Areim tar in 1,6 Mdr kr i ny fond

alt
Endast 8 lgh finns kvar att sälja i Areims kv. Välbehaget på Kungsholmen i Stockholm.

 

Areim har nyligen genomfört den första stängningen av sin nya fastighetsfond, Areim Fond II, med ett eget kapital på ca 1,6 Mdr kr. Areim har fått förnyat förtroende från GIC (Government of Singapore Investment Corporation) och APG, vilka också investerat i Areims första fond. Dessutom har Fjärde AP-fonden valt att investera i fonden och tillsammans garanterar dessa investerare en kapitalbas på 1,6 Mdr kr.

 

Enligt Leif Andersson, vd Areim, förs diskussioner med fler investerare och han räknar med att få in ytterligare cirka 900 Mkr, vilket kommer att ge fonden en total kapitalbas på 2,5 Mdr kr.

 

Areim Fond II kommer att investera i Sverige, huvudsakligen i Stockholm, med fokus på utveckling av kontorsfastigheter samt investeringar i handelsfastigheter och bostadsprojekt. Fonden har en livslängd på 8 år med en 3-årig investeringsperiod och en total investeringsvolym i storleksordningen 6-7 Mdr kr.

söndag, 07 oktober 2012 15:23

NCC bygger badhus för 228 Mkr i Ystad

alt
Ystads nya badhus. Bild: Sweco och Henning Larsen Architects

 

NCC Construction och dotterbolaget, badhusspecialisten Anjo Bygg, fokuserade på fukten från första spadtaget av Ystads nya badhus under lördagen. Med ventilerat tak och rätt material ska byggherren Ystad kommun få torrt på fötterna och undvika onödiga problem och kostnader i framtiden. Ordervärdet för NCC är 228 Mkr.

 

– Tyvärr ser vi ofta hur dyra badhusbyggen blir långt dyrare när problem med fuktskador dyker upp efter några års drift. Orsaken är okunskap snarare än slarv, säger Hans Ericsson, Anjo Byggs affärschef för badanläggningar.

 

NCC och Anjo Bygg har som princip att aldrig bygga badhus utan att få säkerställa kvaliteten. Kvalitetssäkringen ryms inom budgeten på 285 Mkr. Utöver ventilerat innertak, som gör att den varma fukten som stiger uppåt ventileras ut istället för att stanna inom badhusets väggar, är Anjo mycket noggranna vid materialvalet.

 

– Vi jobbar i så stor utsträckning som möjligt med icke organiska material. Det är tyvärr inte ovanligt att nya badhus förses med trädetaljer som dekoration eller gipsskivor i väggarna, vilket kan vara förödande. Vi använder bara fuktsäkrade material och lösningar, betonar Hans Ericsson.

söndag, 07 oktober 2012 15:16

Point Hyllies etapp 1-3 är uthyrda

alt
Största hyresgäst  i Point Hyllie är Choice, som ska driva hotell och konferens på en yta av 17 000 kvm.

 

One Nordic AB, totalleverantör inom energiteknik och entreprenad, flyttar sitt huvudkontor till Point Hyllie i Malmö. Därmed är kontorslokalerna i Point Hyllies andra etapp fullt uthyrda.

 

– De goda kommunikationerna bidrog starkt till beslutet att flytta till Point Hyllie. Det blir smidigt och enkelt för våra medarbetare och besökare att ta sig till oss. Dessutom värdesätter vi Point Hyllies miljöfokus, säger Jan Bardell, vd för One Nordic.

 

Point Hyllie består av fyra byggnader och ett sammanbindande atrium mellan de två högsta byggnaderna. I dagsläget är hela den andra etappen fullt uthyrd på kontorssidan.

 

Etapperna ett till tre på Point Hyllie omfattar 25 000 kvm och är nu fullt uthyrda. Största hyresgäst är Nordic Choice-koncernen, som ska driva hotell och konferens på en yta av

17 000 kvm.

 

Annehem planerar att starta byggandet av den fjärde etappen om 20 000 kvm under nästa år.

 

– Point Hyllie erbjuder ett spännande och flexibelt kontorskoncept, vilket allt fler inser. Dessutom finns det inte många kontorslägen där man kan vara på väg ut i Europa på kortare tid än vad det tar att hämta ut bilen från parkeringshuset, säger Pia Andersson, vd Annehem.

söndag, 07 oktober 2012 15:10

MSCI kan köpa IPD

alt
Henry Fernadez, CEO MSCI.

 

MSCI Inc. (NYSE: MSCI), som levererar investeringsstödjande verktyg, kan komma att förvärva IPD (Investment Property Databank). Det bekräftade de bägge parterna nyligen.        

 

I ett gemensamt uttalande framhöll MSCI och IPD att det ännu inte är säkert att någon överenskommelse kan nås eller att någon transaktion blir av, samtidigt som de meddelade att inga vidare kommentarer kommer att lämnas förrän avtal tecknats eller diskussionerna är avslutade.

torsdag, 04 oktober 2012 19:15

Peab lanserar koncept för unga

alt
Sofia Ljungdahl, vd Peab Bostad.

 

Peab vill lyfta frågan hur fler bostäder för unga kan byggas och har därför tillsammans med White Arkitekter tagit fram nya konceptbostäder som matchar de ungas behov och önskemål idag.

 

Enligt en undersökning som Demoskop genomfört på uppdrag av Peab, kan så många som 7 av 10 unga tänka sig att ge avkall på vissa funktioner, om boendekostnaden därmed blir lägre. Peab tycker att detta talar sitt tydliga språk. Att unga prioriterar annorlunda än andra målgrupper, inte minst av ekonomiska skäl och det ger en fingervisning om att inte alla vill, kan eller behöver bo likadant.

 

– Vi i Peab ser detta som startskottet till en viktig diskussion om hur vi ska få fler bostäder för unga och underlätta första steget in på bostadsmarknaden. Vi vill tillsammans med kommuner och myndigheter arbeta för att det byggs fler bostäder anpassade efter ungas behov, säger Sofia Ljungdal, vd för Peab Bostad.

 

Peab kommer nu att kontakta ett antal kommuner och presentera sina förslag och ansöka om markanvisning.


 – Om vi får möjlighet att förverkliga dessa bostadsprojekt kommer det att ge bostäder åt unga där boendekostnaden blir upp till 30 procent lägre än för ett motsvarande boende idag, avslutar Sofia Ljungdahl.

torsdag, 04 oktober 2012 19:12

Norrporten hyr ut 9 000 kvm till SHB

alt
Fastigheten Läkaren 10 förvärvades av Norrporten i februari 2012 för drygt 1,1 Mdr kr. Den omfattar cirka 32 000 kvm kontor.

 

Kvarteret Läkaren vid Torsgatan/Tegnérgatan i centrala Stockholm, som Norrporten förvärvade av Handelsbanken Liv i februari, är nu fullt uthyrt. De vakanta kontorslokalerna efter försäkringsbolaget SPP på knappt 9 000 kvm hyrs ut till Handelsbanken.

 

– SPP lämnar oss vid årsskiftet och sedan vidtar en del ombyggnation för att tillfredsställa Handelsbankens behov, säger Olle Wärvik, marknadsområdeschef på Norrporten.

 

Fastigheten Läkaren 10 förvärvades av Norrporten i februari 2012 för drygt 1,1 Mdr kr. Den omfattar cirka 32 000 kvm kontor. Bland hyresgästerna finns sedan tidigare Handelsbanken, Handelsbanken Liv, Fortum, SIPU och Stadshypotek.

torsdag, 04 oktober 2012 19:06

Nytt visionsdokument för Stockholm

alt
Illustration från Mäster Samuelsgatan. Bild Tengbom Arkitekter.

 

Som ett led i arbetet med att utveckla Stockholms city har kommunstyrelsen beslutat om ett nytt visionsdokument som ska fungera som en samlande kraft för allt det positiva och spännande som händer i Stockholms innerstad. Visionsdokumentet, som tagits fram av Stadsledningskontoret genom ett förvaltningsövergripande arbete med berörda nämnder och bolag, innehåller punkter som rör samarbete kring frågor som trafik, sammanhängande platser, samordning av intressenter kring platser med mera.

 

– En viktig del i skapandet av en attraktiv stadskärna är levande och inbjudande stadsmiljöer som lockar till sig människor alla tider på dygnet. Det innefattar grönytor, fler butiker i marknivå men även bostäder som skapar liv och rörelse, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande.

alt
Victoria Tower vann arkitekturpris i Singapore.

 

Scandic Victoria Tower har tilldelats första pris i kategorin hotell/fritid i tävlingen som varje år genomförs under World Arcitecture Festival, som pågår i Singapore 3-5 oktober.

 

Scandic Victoria Tower är ritat av Gert Wingårdh och ligger bredvid Kistamässan i Kista Science City. Fastigheten ägs av den norske hotellinvesteraren Arthur Buchardt.


– Det här är ett fantastiskt hotell i en lika fantastisk miljö. Scandic Victoria Tower har blivit ett landmärke som syns vida kring och det har verkligen satt en prägel på området i Kista, säger Helena Söderberg, hotelldirektör på Scandic Victoria Tower.