17 augusti 2019

Redaktionen

onsdag, 24 oktober 2012 19:43

Riksbyggens vinst blev 130 Mkr

alt
Sten-Åke Larsson, vd Riksbyggen.

 

För årets första åtta månader gjorde Riksbyggen en vinst om 130,3 Mkr (133,0). Affärsområde Bostad påbörjade totalt 364 (361) lägenheter i nyproduktion och antalet osålda lägenheter och småhus var den 31 augusti 21 (9). Nettoomsättningen steg till  2 760 Mkr (2 578), medan ökade kostnader medförde att bruttoresultatet sjönk till 179 Mkr (212) och rörelseresultatet föll till 113 Mkr (143).

 

Det ekonomiska läget och en restriktivare kreditmarknad bidrog till en ökad osäkerhet bland presumtiva bostadsköpare. Efterfrågan är dock stark i Stockholm och Göteborg, framförallt i de mer centrala delarna, medan marknaden i Malmö var mer avvaktande.

 

Riksbyggen har en stark mark- och projektportfölj för framtida bostadsproduktion och kommande projekt som Qvarnen Tre Kronor i Nacka kommun och Beckomberga sjukhus i Stockholm. I balansräkningen ingick exploateringsfastigheter för 1 923 Mkr (1 954 vid årsskiftet).

 

Koncernens förvaltningsfastigheter bokades till 1 126 Mkr (1 222). Vid årsskiftet bedömdes det samlade marknadsvärdet för dessa överstiga det bokförda värdet med

1 000 Mkr.

 

Det egna kapitalet ökade under perioden till 4 324 Mkr (4 256), motsvarande en soliditet om oförändrat 36 procent.

 

Antalet anställda uppgick till cirka 2 300 personer.

onsdag, 24 oktober 2012 19:29

Hallunda Centrum i konkurs

alt
Investea lyckades ej fullfölja ombyggnationen av Hallunda Centrum för 400 Mkr. Bild: RB Arkitektur.

 

Nu meddelar konkursförvaltare advokat Pernille Bigaard vid danska advokatfirman Plesner att Hallunda Centrum i Botkyrka, ägt av Investea Stockholm Retail A/S, sattes i konkurs den 12 oktober.

 

Nu har Investeas moderbolag Investea ApS (RKB Holding ApS) lämnat in en konkursansökan till Sø- og Handelsretten i Köpenhamn.

 

Tongångarna var annorlunda i november 2008 då Investeas vd Jørgen Hauglund ville investera 300-400 Mkr i ett utbyggt Hallunda Centrum samt med en nybyggnation av 150 bostäder med förslag från RB Arkitektur.

 

De kommanditbolag som sätts i konkurs och som äger Hallunda Centrum heter Stockholm III – Hallunda, med säte i Köpenhamn. Bolagets svenska filial, heter Filial af K/S Stockholm III - Hallunda, Danmark.


Plesner säger att konkursboet kommer fortsätta driften av Hallunda Centrum och hyresavtalen kommer att fortsätta löpa oförändrade utan att påverkas av konkursen. Konkursboet har informerat hyresgästerna om den förestående situationen. Konkursboet ska försöka få till stånd en försäljning av konkursboets tillgångar för att på bästa sätt beakta borgenärernas intressen.  

 

Danska Investea (fd Ejendomsvaekst) noterade Hallunda Centrum vid First North under 2007. Det danska bolaget förvärvade köpcentrumet i Botkyrka för cirka 286 Mkr i augusti 2005. Säljare var Rodamco.

 

Investea har köpt ett flertal fastigheter i Sverige. I slutet av mars 2007 köpte Investea åtta fastigheter i Katrineholms centrum av Sveafastigheter. Vidare köpte bolagets även av Sjælsø handelsprojekt i Katrinholm och Linköping för 190 Mkr i september 2008.

 

Investea med Sund Fastigheter förvärvade även Plushuset i Alvesta i december 2010. Vidare har Investea, genom K/S Sweden Real Estate Portfolio, ägt 300 lägenheter i Finspång.

 

I oktober 2011 meddelade Colliers i Stockholm att fonden Gilleleje hade bildats. En fond som i en första etapp skulle förvärva butiksfastigheter ägda av K/S-sällskap eftersom flera av dessa hade en hög belåning (upp till 100 procent) och där dessa lån i flera fall förföll under år 2012.

 

Colliers gjorde under år 2011 bedömningen att det finns flera K/S-sällskap i Sverige, ägda av Investea, som tvingas finna nya ägare. SF

onsdag, 24 oktober 2012 19:23

Choice öppnar Hotel Arlanda Airport

alt

Snart öppnar Clarion Hotel Arlanda Airport, med 414 rum i en ny byggnad i glas och granit om 13 våningar. Foto: Johan Alp

 

Den 1 november öppnar Clarion Hotel Arlanda Airport, med 414 rum i en ny byggnad i glas och granit om 13 våningar. Med detta hotell vid landningsbanorna samt med fyra hotell i Norrland – i Skellefteå, Boden samt två hotell i Luleå – som Nordic Choice Hotels i dagarna inleder samarbete med, blir Petter A. Stordalens hotellimperium störst i Sverige.

Satsningen på det nya hotellet vid Arlanda är den största någonsin inom Clarion Hotels. NCC har byggt fastigheten i partneringuppdrag med Swedavia. Aros Arkitekter (numera Sweco) och Anders Björkén från Björkén Architects står bakom idé, ritning och inredning.

Hotellets konferensfaciliteter kan ta emot upp till 1 200 personer. Totalt finns 44 konferensrum varav 17 styrelserum inklusive bankettsalen som rymmer hela 900 sittande personer.  Hotellbyggnaden har inspirerats av flygledartornet mittemot och byggnaden har mjuka former, både konvexa och konkava beroende på vilket håll byggnaden ses från. En bred bro, Sky Bridge, binder samman hotellet med Sky City.

– Med det fantastiska läget blir Clarion Hotel Arlanda Airport vårt hittills mest strategiskt placerade hotell. Vi satsar mer än någonsin på miljö och hållbarhet. Gästerna kommer att mötas av närheten till kontinenten och vetskapen om att man inte ens behöver ta på sig skorna för att ta sig från flyget till hotellet, säger Petter A. Stordalen.
onsdag, 24 oktober 2012 19:17

Corem tecknar 22-årigt avtal i Skärholmen

alt
Corems fastighet i Skärholmen ska byggas om och anpassas till Engelska skolan.

 

Corem har tecknat ett 22-årigt hyresavtal med Internationella Engelska Skolan i fastigheten Storsätra 1 i Skärholmen, Stockholm. Det är före detta kontors- och produktionsytor om 6 450 kvm som nu hyresgästanpassas för skolverksamhet. Anpassningarna skall vara klara till skolstarten hösten 2013.

 

Storsätra 1 är Corems största fastighet i Region Stockholm och uthyrningen motsvarar drygt en fjärdedel av Corems vakanser i regionen.

 

– Vi har lagt mycket kraft på att anpassa fastigheten efter marknadsförutsättningarna och är glada att konstatera hur flexibel denna gedigna fastighet verkligen är, säger Eva Landén, vd Corem.

onsdag, 24 oktober 2012 19:11

Hallengren, ny chef för NCC Housing

alt
Joachim Hallengren ersätter Svante Hagman som går till tjänsten som chef för NCC Construction Sverige.

 

Joachim Hallengren har utsetts till ny affärsområdeschef för NCC:s bostadsutveckling, NCC Housing. Han ersätter Svante Hagman som samtidigt övergår till tjänsten som affärsområdeschef för NCC Construction Sverige.

 

Hallengren är civilingenjör och har varit anställd i NCC sedan 1995, senast som affärsområdeschef för NCC Property Development.

 

– Joachim är en stark ledare med hög kompetens och mycket stor kunskap i utvecklingsfrågor och kommer att bli en nyckelperson i vårt fortsatta arbete med att stärka NCC-koncernens bostadsutvecklingsaffär, säger Peter Wågström, koncernchef NCC.

 

Rekryteringen av ny chef för NCC Property Development har påbörjats och Joachim Hallengren kommer att kvarstå i den rollen fram till dess en efterträdare är på plats.

tisdag, 23 oktober 2012 20:39

Stark tillväxt i Klövern

alt
Rutger Arnhult, vd Klövern.

 

Klöverns niomånadersvinst efter skatt ökade till 378 Mkr (330), motsvarande en minskning till 1,79 kr per stamaktie (2,05) och 6,85 kr per preferensaktie (-). I resultatet ingick värdeökningar för fastigheter med 176 Mkr (293), värdeminskningar på derivat med -133 Mkr (-176). Förvaltningsresultatet ökade med 27 procent till 426 Mkr (336). Till ökningen bidrog effekter av nettoförvärv, nettoinflyttning, indexuppräkning samt en mildare vinter. Intäkterna ökade med 41 procent till 1 423 Mkr (1 012) och driftöverskottet förbättrades med 46 procent till 935 Mkr (642).

 

Under perioden köpte Klövern 129 fastigheter, varav 124 vid förvärvet av Dagon, för 6 643 Mkr och sålde tre fastigheter för 141 Mkr. Vidare investerades för 719 Mkr i befintligt bestånd, varefter portföljens verkliga värde steg till 22,3 Mdr kr (14,9). Dessutom köpte bolaget 9,3 miljoner aktier i Diös Fastigheter, motsvarande 12,4 procent av totalt antal registrerade aktier i Diös.

 

De räntebärande skulderna ökade till 15 111 Mkr (9 345) och bolaget emitterade två obligationer om totalt 1 Mdr kr. Snitträntan i den finansiella portföljen var 4,4 procent (4,2).

 

Det egna kapitalet steg med 1 256 Mkr till 5 996 Mkr (4 740), motsvarande en soliditet om 25,3 procent (30,6).

 

Efter periodens utgång har Klövern emitterat ytterligare preferensaktier om cirka 650 Mkr, vilket bidrog till att höja soliditeten till cirka 28 procent, samt emitterat 650 Mkr i ett icke-säkerställt obligationslån. Vidare har sex fastigheter om 320 Mkr har tillträtts och avtal tecknats om förvärv av ytterligare en fastighet om 490 Mkr. Slutligen har bolaget sålt eller avtalat om försäljning av fem fastigheter om sammanlagt 300 Mkr. LE

tisdag, 23 oktober 2012 19:19

Mall of Scandinavia: Mest av allt

alt
Mall of Scandinavia, om totalt 101 000 kvm, blir mest av allt år 2015.

 

alt

Säker konferencier under eventet var, Per Ronnevik, Director of Development Nordic, Unibail-Rodamco.

 

alt

Publiken bjöds på en överraskning.

 

alt

Det blev inget spadtag utan ballonger över byggarbetsplatsen.

 

alt

Landshövding Chris Heister klippte ett band, omgiven av Unibail-Rodamcos Olivier Coutino och Pehr Granfalk, ordförande i Solna.


alt
Gert Wingårdh var eventets stora dragplåster som med Olle Zetterberg, vd Stockholm Business Region, sa: ”Stockholm Go!”

 

alt

Ledningen i Fabege har väntat länge. Från vänster Erik Paulsson, ordf., Åsa Bergström, CFO och Christian Hermelin, CEO.

alt
Även Lennart Johansson, fd ordförande i UEFA, var där. Han kommer nog även till invigningen av Friends på lördag.

alt
Jan Johansson, vd Peab, känner säkert stort ansvar för den stora byggnationen.

 


Av Stefan Fröjdendahl

 

Foto: Jonas Wallmark

 

Nu har äntligen spadtaget skett för byggnationen av Mall of Scandinavia i Arenastaden under tisdagen. Men eventet som hade lockat cirka 200 personer var inget spadtag utan allt blev en stor överraskning för de flesta i publiken. När alla presentationerna på en scen var avslutade, vändes publikens blickar mot ett stort perspektivfönster som var mörklagt. Sakta gick en ridå för fönstret upp och publiken fick se 500 ballonger stiga mot ett antal koordinater som skulle antyda den färdigställda byggnadens storlek, om totalt 101 000 kvm.


På scenen förtydligades det nära samarbete med Solna stad, som Wingårdhs Arkitekter och PEAB möjliggjort för att Mall of Scandinavia kommer att vara optimalt anpassat till hyresgäster, besökare och boende. Förutom landshövding Chris Heister talade och deltog representanter från alla parter i ceremonin; Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande Solna, Jan Johansson, vd och koncernchef PEAB samt arkitekten Gert Wingårdh. Från Unibail-Rodamco deltog Olivier Coutin, Managing Director Nordic, Per Ronnevik, Director of Development Nordic samt Lars Johansson, styrelseordförande Rodamco Sverige AB.


Det stora dragplåster under presentationen var väl ändå Gert Wingårdh, som är ansvarig arkitekt för interiören. Han kallade Mall of Scandinavia för Mest av allt, med hänsyftning till logotypen M. Husarkitekter är BAU/Benoy Architects.


Mall of Scandinavia ska erbjuda shopping med nya varumärken:

– Med Mall of Scandinavia får Stockholm äntligen en shoppingupplevelse av högsta internationella standard, säger Lars-Åke Tollemark, Director of Operations Nordic, Unibail-Rodamco.


Säker konferencier under eventet var, Per Ronnevik, Director of Development Nordic, Unibail-Rodamco. Han förtydligade allt med:

– Mall of Scandinavia kommer att hålla högsta internationella standard, något som vi anser saknats på den Skandinaviska marknaden idag. Mall of Scandinavia kommer att erbjuda allt ifrån internationella flaggskeppsbutiker till lokala och unika butikskoncept. En särskild stor vikt har även lagts på att utveckla ett lika attraktivt restaurangutbud och Nordens mest moderna biograf.


Mall of Scandinavia ska såldes vara Mest: Ett stort utbud av nöjen, förstklassiga restauranger, en stor SF-biograf med 15 salonger om totalt 9 000 kvm och 2 000 fåtöljer samt en särskild VIP-biograf med 160 exklusiva fåtöljer.


Under eventet sa Chris Heister att Mall of Scandinavia inte ska kallas ett köpcentrum; det är en ny Destination för upplevelser. Hon tillade att det känns lätt att vara landshövding i Stockholm.


Stockholm växer så det knakar. Handeln i butiker och köpcentrum förväntas öka till totalt 7 miljarder euro till år 2025 samtidigt som befolkningen i Stockholms län ska stiga till 2,5 miljoner år 2030, en befolkningsökning om 22 procent, vilken kan jämföras med Londons befolkning som spås öka med 16 procent till år 2030.


Vad Mall of Scandinavia kommer kostar att bygga, vet vi ännu inte. Men Skandinaviens största köpcentrum ska få 250 butiker och restauranger, en Multiplexbiograf och 4 000 parkeringsplatser år 2015. Nu hänger det på Peab att klara den här stora byggnationen till år 2015.

tisdag, 23 oktober 2012 17:52

Folkhem bygger höghus i trä i Sundbyberg

alt
Folkhem har byggstartat projektet Strandparken med bästa läge på Solsidan i Bällstaviken i Sundbyberg.

Under de senaste månaderna har det som kommer att bli Stockholms första åttavåningshus i trä börjat byggas i fabriker i Västerbotten. Martinsons konstruerar och levererar husen på uppdrag av Folkhem och byggstarten är nu bara en dryg en månad bort. Huset blir det första av fyra ska uppföras vid Strandparken i Sundbyberg.

 

Husen är ritade av Gert Wingårdhs arkitekter och byggs i massivträ och med fasader av cederträ. Totalt kommer de fyra husen att rymma 124 lägenheter. Lägenheterna i det första huset har redan börjat säljas och intresset har varit stort för att bo i huset.

 

– Vi har redan sålt 23 av de 31 lägenheterna i det första huset och vi har hela tiden nya intresseförfrågningar, säger Sandra Frank, marknadschef på Folkhem.


Folkhem planerar att bygga fyra höghus med totalt 124 lägenheter med det bästa läget i Sundbybergs Strandpark, strax intill vattenbrynet.


Mäklare är Erik Olsson. Billigast är en tvåa om 63 kvm som kostar 2 850 000 kr, medan den dyraste, en sjua om 125 kvm, kostar 7 195 000 kr.

alt
Minst 17 svartabetare har arbetat på ombyggnationen av Skatteverkets hus i Sundbyberg.

 

En av de största entreprenaderna i Sundbyberg är ombyggnationen av kv. Nöten, omfattande

70 000 kvm BTA vid Solna Strandväg, nära tunnelbanan Vreten. Fastighetsägaren Fabege avtalade i augusti i år en samverkansentreprenad med Veidekke för ombyggnation av kv. Nöten om totalt cirka 500 Mkr, för bland annat den största hyresgästen Skatteverket som ska hyra hela 29 000 kvm.


Nu har nyhetssajten Dagens Arena och frilansjournalisten Ingemar Dahlkvist, med Elektrikerförbundet som sponsor, avslöjat att 17 svartarbetare från Kazakstan har arbetat illegalt med renoveringen i Sundbyberg.

 

De illegala arbetarna har fått pengar kontant, 70 kr i timmen, av en mellanhand, som dock har behållit 50 kr för egen räkning. Veidekke har betalat mellanhanden 120 kr i timmen


Huvudentreprenören Veidekke har kallat ombyggnationen av kv. Nöten för ”Sveriges mest kontrollerade”. Kontrollsystemet runt byggnationen, byggbranschens så kallade ID06-system, ska säkra att alla yrkesverksamma inne på byggarbetsplatsen har arbetstillstånd. Men inhägnaden och id-kontrollerna vid in- och utpassering har inte fungerat, enligt Dagens Arena. Det har funnits åtminstone fyra öppningar i byggarbetsplatsens inhägnad som saknat övervakning.

 

Nu skyddar medierna namnet på svartmäklaren och byggentreprenören. Men allmänt kan sägas om denne man, som även vi ej vill namnge, att han har flera konkurser och en fällande skattedom bakom sig. Han driver tre företag, samtliga i byggbranschen. Totalt har dessa tre företag under hösten 2012 minst 80 personer i arbete på större byggarbetsplatser i Stockholmstrakten.

 

En källa till Dagens Arena har meddelat att ”den svarte byggentreprenören” även är underleverantör vid byggnationen av Klaraporten nära Centralstationen i Stockholm, där Arcona är generalentreprenör åt pensionsbolaget SPP. I Klaraporten ska både SPP och SJ ha sina huvudkontor.

 

I ett pressmeddelande skriver Veidekke under tisdagen:

– Migrationsverket bekräftar på tisdagsmorgonen till Veidekke Entreprenad att 17 stycken anställda hos den aktuella underleverantören saknar rätt att arbeta i Sverige. Därmed avbryter Veidekke Entreprenad allt samarbete med underleverantören med omedelbar verkan. 

 

Slutligen tar Byggnads till storsläggan i ett pressmeddelande:

– Skandalen vid Skatteverkets bygge åskådliggör exploateringens fula tryne av migrerande arbetskraft från tredje land. Detta har möjliggjorts av en passiv regering som har begagnat sig av en strutsmentalitet till mötande av den massiva fackliga kritik av nuvarande regelsystem som likt en schweizerost är full av hål, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm. SF

måndag, 22 oktober 2012 20:12

SF Bio väljer Mall of Scandinavia

alt
Totalt får SF-Bio 2 000 fåtöljer plus en VIP-biograf med 160 exklusiva fåtöljer i Mall of Scandinavia.

 

Bonnier-ägda SF Bio satsar på en stor biografanläggning hos Unibail-Rodamco på Mall of Scandinavia i Solna. Anläggningen kommer att bestå av två biografer med totalt 15 salonger, varav 4 tillhör en VIP-biograf med en egen entré. Totalt handlar det om 2 000 biofåtöljer, på en total yta om över 9 000 kvm. VIP-biografen får 160 exklusiva biofåtöljer. Här kommer även biobesökarna att kunna njuta av en förstklassig restaurang och bar med fullständiga rättigheter i regi av en välkänd svensk krögare.

 

Mall of Scandinavia invigs hösten 2015 och erbjuder då 250 butiker och restauranger, om totalt

101 000 kvm butiksyta. Biografen kommer att ligga i anslutning till ett stort restaurangområde, där Unibail-Rodamco presenterar ett utbud av internationella koncept och lokala aktörer, långt ifrån vad som finns i traditionella köpcentrum idag.

 

– Kombinationen av biograf och ett utmärkt restaurangutbud är en viktig del i skapandet av framtidens shoppingupplevelse, säger Per Ronnevik, Director of Development Nordic på Unibail-Rodamco.