22 september 2019

Redaktionen

fredag, 04 januari 2013 20:50

HSB Malmö vann taxeringsprocess

alt
Sven-Jörgen Persson, HSB Malmö.

 

HSB Malmö har under året drivit två taxeringsprocesser för sina förvaltade föreningars räkning mot Skatteverket. Skatteverket har ansett att en förenings ränteintäkter skall beskattas då de är att anses som finansiella placeringar skilt från ordinarie verksamhet.​

 

HSB Malmö har valt att driva två föreningars ärenden mot Skatteverket för att skapa ett prejudikat som säkerställer tryggheten för HSB:s föreningar när de väljer att placera sitt kapital hos HSB Malmö. Hur Skatteverket ställer sig till ränteintäkter/kapitalvinster som erhålls från placerat kapital i andra lösningar såsom aktier, fonder eller andra derivat är fortfarande oklart.

 

Skatteverket har i dagarna beslutat i båda fallen att justera beskattningsunderlaget till noll vilket innebär en positiv effekt för föreningarna med över 200 000 kr. HSB Malmö gläds åt det positiva utfallet för föreningarna samt att det tydligt visar på att det är tryggt att förränta sitt kapital i Bundna placeringar hos HSB Malmö.

 

– Detta är bara en fördel med att låta oss ansvara för den administrativa förvaltningen, säger Sven-Jörgen Persson, chef Administrativ Förvaltning. Hos oss ska man känna trygghet!

fredag, 04 januari 2013 20:47

Läckö slotts naturum är klart

alt
Victoriahuset intill Läckö slott ligger nära Vänerns vatten.

 

Sommaren 2011 påbörjade Statens fastighetsverk (SFV) uppförandet av naturum Vänerskärgården – Victoriahuset intill Läckö slott. Nu är den naturinspirerade byggnaden vid strandkanten klar för inflyttning. Med naturum Vänerskärgården - Victoriahuset får Läckö slott en attraktion som erbjuder besökarna året-runt-upplevelser i form av utställningar, restaurang och övernattning. Invigning äger rum senvåren 2013.

 

– När man närmar sig naturumet ser man först den spännande, uppbrutna träfasaden som för tankarna till vass. Interiört överraskar byggnaden med sina kraftiga reliefer i de invändiga panelerna, väggarnas böljande form, det dramatiska ljus- och skuggspelet. Innertaken av flätad, obarkad pil och hassel ska föra tankarna till slottsträdgårdens flätade korgar, säger Harald Pleijel, fastighetschef.

torsdag, 03 januari 2013 21:27

Uppsalahem bygger 250 ungdomsbostäder

alt
Mikael Rådegård, vd Uppsalahem.

 

Under 2012 har Uppsalahem skapat 658 nya hem för ungdomar och studenter, vilket är Sverigerekord. Nu sätter bolaget spaden i marken för ytterligare 250 ungdomsbostäder i Rosendal i södra Uppsala. Uthyrningen startar under sensommar 2013 och inflyttning planerad till 2014.

 

Lägenheterna kommer att vara små och yteffektiva och nästan 200 av bostäderna kommer vara mindre 1:or.

 

– Vi har också lyckats skapa 3:or på max 55 kvm, vilket borde passa en ung växande familj, där en bra hyresnivå är viktig, säger Mikael Rådegård, vd Uppsalahem.

 

Uppsalahem har en uttalad strategi att prioritera bostäder för unga och studenter. I en analys har framkommit att det finns en retroaktiv skuld för målgruppen på drygt 3 800 bostäder. Utöver det behöver det byggas ytterligare 450 mindre lägenheter årligen, för att hålla jämna steg med efterfrågan.

torsdag, 03 januari 2013 21:23

Lång väntan på byggstart i Stockholm

alt
Antalet byggstarter i Stockholm 2007-2011. Källa: Exploateringskontoret

 

I höstas gjorde Exploateringskontoret en utredning om markpolitiken i Stockholm. Exploateringskontoret kunde i sin utredning konstatera att de allra flesta av de markanvisade projekten blir av, men att det tar mycket lång tid från det att ett markanvisningsbeslut fattats till dess att projektet kan byggstarta. Orsaken är att detaljplaneprocesserna tar lång tid. Av de 16 160 bostäder i sammanlagt 193 projekt som Exploateringsnämnden anvisade under åren 2007-2011 har 12 545 bostäder ännu inte påbörjats. Det betyder att de flesta av projekten som byggstartas under åren 2012 och 2013 är anvisade före år 2006.

 

Varför är det så svårt i Sverige och särskilt i Stockholm med byggstarter? I Sverige tar det tio år från idé till färdigt bostadshus, i Finland räcker fyra och i Tyskland endast två år, skrev NCC:s vd Peter Wågström i Dagens Industri i höstas.

 

Att det går så mycket fortare att bygga i Tyskland beror, enligt Wågström, på paragraf 34 i tysk bygglag. Enligt den behövs ingen detaljplan om det planerade byggandet följer den befintliga bebyggelsen till karaktär, form och täthet. Byggherren kan då – förutsatt att denne följer vad som fastslagits i översiktsplanen – söka bygglov direkt.

 

Därför bör regeringen enligt Peter Wågström införa motsvarande undantagsparagraf i den svenska plan- och bygglagen. Men ännu har bostadsminister Stefan Attefall (KD) inte ens föreslagit en utredning om en sådan undantagsparagraf i den svenska plan- och bygglagen. Därför har Sverige fortfarande det lägsta bostadsbyggandet i Europa. SF

torsdag, 03 januari 2013 21:19

Nytt rekord för Liljeholmstorget Galleria

alt
År  2012 steg försäljningen i Liljeholmstorget Galleria med nästan 15 procent till totalt 1,5 Mdr kr

 

Liljeholmstorget Galleria fortsätter stadigt öka i popularitet. När köpcentrumet summerar det avslutade året konstateras att gallerian återigen visar tvåsiffriga ökningar för både antal besökare och omsättning i butikerna.

 

År  2012 steg försäljningen i butikerna med nästan 15 procent till totalt 1,5 Mdr kr och gallerian hade 9,5 miljoner besökare. Detta att jämföra med HUI´s prognos för detaljhandeln som är +2,0 procent för 2012.

 

–  Vi är givetvis mycket glada över att den mycket positiva utvecklingen fortsätter för Liljeholmstorgets Galleria, säger Magnus Bergman  affärsområdeschef hos  fastighetsägaren Citycon. Det är ingen övertro att räkna med att Liljeholmstorgets Galleria passerar 10 miljoner besökare 2013.

 

Liljeholmstorgets galleria öppnade 2009 och har 90 butiker.

torsdag, 03 januari 2013 21:16

JM bygger 300 bostäder centralt i Täby

alt
Zdravko Markovski, affärsenhetschef JM.

 

JM har ingått avtal om förvärv av fastigheterna Mars 1 och del av Tibble 10:33 i Täby kommun, Stockholm.  Affären uppgår till 267 Mkr varav 32 Mkr avser uppskjuten skatt.

 

Betalning sker vid tillträde som är planerat till slutet av 2013. Markområdet, centralt beläget intill Täby Centrum, omfattar 12 000 kvm och detaljplanearbetet är klart för cirka 300 lägenheter. Produktionsstart är planerad kring årsskiftet 2013/2014.

 

– Täby är en expansiv kommun och har ett av Stockholms mest efterfrågade bostadslägen. Vi är nöjda med att kunna stärka vår position ytterligare i Täby, som redan idag är en viktig del av vår marknad, säger Zdravko Markovski, affärsenhetschef JM.

onsdag, 02 januari 2013 18:39

Folksam och Peab köper del av Kvarnholmen

alt
På Kvarnholmen, mittemot Djurgården, ska JM och Peab uppföra 1 500 bostäder. Bild JM

 

Folksam och Peab köper KF Fastigheters andel i Kvarnholmen Utveckling AB samt ytterligare ett bolag som innehåller byggrätter. Efter förvärvet ägs Kvarnholmen till lika delar av JM och ett av Folksam och Peab gemensamt ägt bolag.

 

– Vi vässar Folksam för framtiden genom att genomföra attraktiva investeringar som långsiktigt gynnar våra kunder. Förutom delägandet i bolaget deltar Folksam i huvudsak med lånefinansiering. Den här finansieringen passar väl in i vår strategi och ger avkastning genom ränta på lånet, säger Catrina Ingelstam, ekonomidirektör i Folksam.

 

Kvarnholmen Utvecklings AB har till uppgift att utveckla byggrätter för produktion av cirka 1 500 nya lägenheter.

 

Kvarnholmen är en halvö i Nacka kommun, attraktivt beläget mittemot Djurgården vid Stockholms inlopp.

 

I en kommentar kan sägas att Folksam och Peab bildar ett intressant partnerskap. Marken på Kvarnholmen är värdefull. För år 2011 omsatte Kvarnholmen Utveckling AB cirka 199 Mkr med ett resultat om 194,7 Mkr samt bokförda tillgångar om 381,6 Mkr. Bolaget var vid årsskiftet 2011/2012 nära nog obelånat. JM har nyligen byggstartat ett 30-tal lägenheter på Kvarnholmen som ska färdigställas hösten 2014 med priser på borätterna mellan 45 000 kr och 87 000 kr/kvm.

 

JM och Peab bygger naturligtvis inte fler lägenheter som kan säljas. Frågan blir hur många som färdigställs. Projektet kommer vara ganska långvarigt med sin volym om totalt 1 500 bostäder. En stor fråga som inte löst är finansiering av Danvikslösen, som bland annat innehåller en broförbindelse över Svindersviken och Värmdölandet. När denna bro är färdigställd går säkert försäljningen av borätterna på Kvarnholmen snabbare. KF valde nu att ta hem pengarna för marken på Kvarholmen. KF:s vinst är inte publik tillsvidare. SF

fredag, 21 december 2012 17:53

God Jul och Gott Nytt år

alt

alt
Vasakronan köper NCC:s projekt om 12 000 kvm i Triangeln, Malmö. Bild: FOJAB

 

Vasakronan köper den del av Triangeln i Malmö som nu byggs av NCC. Sedan tidigare äger Vasakronan den existerande delen av citygallerian Triangeln om cirka 25 000 kvm. Vasakronan betalar 1,2 Mdr kr. Catella var rådgivare till säljaren NCC.

 

Intill den befintliga gallerian Triangeln, i Malmös bästa cityhandelsläge, uppför NCC cirka 12 000 kvm galleria med cirka 400 garageplatser och 4 700 kvm kontorslokaler. Handelsdelen integreras med Vasakronans befintliga del och den nya handelsdestinationen kommer att erbjuda Malmös invånare totalt 33 000 kvm butikslokaler. Triangeln blir därmed den största och modernaste gallerian i centrala Malmö.

 

Vasakronan är störst i Sverige på cityhandel och i Malmö ligger företagets butiksfastigheter i bästa läge från Stortorget i norr, utmed Södra Förstadsgatan ner till och med Triangeln i söder. Med förvärvet från NCC Property Development flyttar Vasakronan fram positionen som handelsaktör i en region under stark expansion.
Fredrik Wirdenius, vd för Vasakronan, säger:– Öresund är en tillväxtregion med en stark befolkningsutveckling och köpkraften i regionen växer betydligt mer än riksgenomsnittet. Ett fortsatt inflöde av turister och pendlare innebär att förutsättningarna för en riktigt bra och centralt belägen handelsplats är goda. Förvärvet av Triangeln är den typ av investeringar vi söker. 

Den ekonomiska uthyrningsgraden i den nya handelsdelen är idag 76 procent. Gallerians inriktning är mode med en mix av kända och nya varumärken som kompletteras av restauranger, caféer och en mängd olika servicetjänster. I kontorsdelen är 71 procent av lokalerna uthyrda till Sydsvenskan på ett långt kontrakt.

I den befintliga delen av Triangeln investerar Vasakronan cirka 440 Mkr i en om- och tillbyggnad. Ombyggnaden genomförs i etapper och beräknas vara klar i samband med att den nybyggda/förvärvade handelsdelen öppnar sommaren 2013.


Han fortsätter:

– I Vasakronans befintliga del ingår också 10 000 kvm kontor, 500 garageplatser och ett hotell.
Triangelns läge och koncept är unikt. Kontor, handel, hotell och ett stort serviceutbud gör platsen till ett nav för människor som bor och arbetar i Malmö. Citytunneln med de nya stationsuppgångarna har stärkt områdets attraktivitet ytterligare och vi bedömer att cirka tio miljoner människor kommer att passera genom Triangeln årligen. Triangeln miljöklassas enligt BREEAM och även som GreenBuilding. 

Tillträde sker den 17 december 2013.


alt
Blekholmen 1 (de sex byggnaderna i mörkrött) har ett förnämligt läge i Västra city.

 

Niam har avtalat med Skanska om att sälja kontorsfastigheten Klara Strand (Blekholmen 1) mittemot Stockholms centralstation från Skanska. Tillträde sker under Q1 2013. Leimdörfer var Skanskas rådgivare.

Blekholmen 1, om 34 000 kvm, består av sex anslutna byggnader med kontor, ett konferenscenter och butiker. Fastigheten ligger nära centralstationen, mellan Klarabergsviadukten och Kungsbron.

Johan Bergman, vd på Niam säger:

– Det här var en möjlighet för oss att få en väl placerad kontorsfastighet med stabila kassaflöden men stora möjligheter att arbeta med inkomstutvecklingen. Vi fortsätter att tro att Stockholm är en attraktiv och stabil investeringsmarknad.

 

I en kommentar kan sägas att fastigheten, som uppfördes år 1994, var i många år, med bra läge i Västa city, huvudkontor för Skanska. Nu har fastigheten låg vakans och det är krångligt att få igenom detaljplan för att bygga ut den. Därför säljer Skanska som får nytt kapital för nya investeringsprojekt. SF