20 september 2019

Redaktionen

onsdag, 09 januari 2013 21:30

Platzer köper av Stena i Göteborg

alt
P-G Persson, vd för Platzer Fastigheter. 

 

Platzer har förvärvat fastigheten Gullbergsvass 5:11 på Kämpegatan 7 i Göteborg av Stena Fastigheter för en köpeskilling om 143,5 Mkr. Fastigheten som är sammanbyggd med Platzers befintliga fastighet Gullbergsvass 5:10 har en uthyrningsbar yta på 6 455 kvm kontor. Därutöver ingår drygt 45 garageplatser i fastighetens garage.

 

– Fastighetens läge och koppling till vår egen grannfastighet passar perfekt in i Platzers fastighets-portfölj. Genom att äga båda fastigheterna ser vi möjligheter till synergier genom fastighetsutveckling.  I kvarteret runt fastigheten pågår andra utvecklingsprojekt och vi ser fram emot att medverka till att stärka områdets attraktionskraft ytterligare, säger P-G Persson, vd för Platzer Fastigheter. 

onsdag, 09 januari 2013 20:56

Lågprishotell i Stockholm city!

alt
Hotellsuccén Wakeup Copenhagen har haft en halvmiljon gäster sedan år 2009.

 

alt

Online-systemet  på Wakeup Copenhagen reducerar rumspriset avsevärt.

 

alt

Hotellrummen sägs vara tvåstjärniga, men de är fyrstjärniga, det endast priset som är tvåstjärnigt.

 

alt

Kanske det första budgethotellet med online-system blir i Citybanans nya stationshus på Vasagatan med ett hotell med 400 rum.

 

Av Stefan Fröjdendahl

 

Flera har menat att det byggs alltfler lågprishotell i storstädernas bästa citylägen. Hotellen, som ofta kallas tvåstjärniga, är egentligen minst tre- eller fyrstjärniga. Hotellkung i Köpenhamn är Henning Arp-Hansen med en koncern som äger 11 hotell i centrala Köpenhamn.

 

I maj 2009 öppnade Arp-Hansenbudgethotellet” Wakeup Copenhagen med hela 510 rum. Ett hotell som har en komfort som många fyrstjärniga hotell, men som saknar helt stjärnor. Rumspriset är cirka 480 DKK per natt, vilket är lågt för cityläget på Kalvebod Brygge, nära Strøget och Tivoli. Om hotellgästen bokar själv på ett särskilt online-system kan gästen spara ytterligare 100 DKK.

 

Wakeup Copenhagen är mycket populärt och det är mycket svårt att få ett rum på kort varsel. Över en halv miljon människor har bott på Wakeup Copenhagen sedan det öppnade för drygt tre år sedan. I allmänt tal kallas det eleganta och nybygga Wakeup Copenhagen för tvåstjärnigt, men hotellet är fyrstjärnigt. Det är bara priset som är tvåstjärnigt.

 

Efter succén med Wakeup Copenhagen ska nu Arp-Hansen bygga sitt 12:e hotell i centrala Köpenhamn och Kim Utzon, son till den berömde arkitekten Jørn Utzon, har fått uppdraget att rita det nya hotellet. Kim Utzon, är lite av husarkitekt för Arp-Hansen, eftersom Utzon arkitekter har ritat hotell Copenhagen Island, Wakeup Copenhagen och Tivoli Hotel & Congress Center.

 

Nu har Arp-Hansen köpt citymark vid Borgergade vid Kongens Nytorv i Köpenhamn. Nya Wakeup Copenhagen, som ännu inte har fått något namn, ska öppnas år 2014 med 340 rum, som kallas tvåstjärniga, men som är fyrstjärniga. Att budgethotellet kan erbjuda lågt pris beror på onlinesystemet, vilket reducerar antalet anställda på hotellet.

 

Det är inte otroligt att vi även i Stockholm får ett Wakeup Stockholm med ett nytt online-system. Kanske det första budgethotellet med online-system blir i Citybanans nya stationshus på Vasagatan, som förutom tjugo bostäder, även ska inrymma ett hotell med 400 rum.

 

Arp-Hansen Hotel Group består idag av 11 privatägda hotell: Copenhagen Strand, Köpenhamn Island, 71 Nyhavn Hotel, Gentofte Hotel, Grand Hotel, Hotel Opera, Imperial Hotel Phoenix Copenhagen, The Square, Tivoli Hotel och Wakeup Copenhagen. Sammantaget har koncernen 2 673 rum, motsvarande cirka 20 procent av samtliga hotellrum i Köpenhamn.

 

Grundstenen till bolaget lades 1960, då byggmästaren Alf Arp-Hansen köpte Gentofte Hotel.

 

Nuvarande koncernchef, bilden nedan, för Arp-Hansen är en kvinna som heter Dorte Krak, 44 år.

 

alt

 

onsdag, 09 januari 2013 19:21

Einar Mattsson rekryterar Tokarczyk

alt
Ewelina-Tokarczyk lämnar Handelskammaren.

 

Einar Mattsson AB gör en strategisk rekrytering från Stockholms Handelskammare i och med värvningen av Ewelina Tokarczyk.  Hon tillträdde den 1 januari som ansvarig för samhälls- och presskontakter.

 

– Att få arbeta för Einar Mattsson som är ett företag med lång tradition av stadsutveckling i Stockholm känns väldigt spännande. De har länge värnat hyresrätten och har musklerna och kunskapen att både förvalta och bygga bostäder. Detta är en drömkombination för mig, säger Ewelina Tokarczyk.

 

Ewelina Tokarczyk har varit socialdemokratiskt kulturkommunalråd i Göteborg och senior konsult inom Public Affairs hos Prime PR Senast har hon arbetet som kommunikationsstrateg inom Stockholms Handelskammare. Hennes specialisering är Public Affairs, opinionsbildning och nätverksbyggande.

alt
Fredrik Eliasson, fondförvaltare på Aberdeen.

 

Aberdeens bostadsfond har genomfört sin första investering genom att förvärva två centralt belägna bostadsfastigheter i Södertälje, Dagsländan 2 och Borren 7. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 90 Mkr och säljare är en privatperson. Fastigheterna har en total uthyrningsbar area om drygt 6 000 kvm och består av 76 lägenheter samt ett antal kommersiella lokaler.

 

– Det är roligt att kunna hitta så centralt belägna och så pass välskötta och väl underhållna fastigheter i Stockholmsregionen som första förvärv. Denna typ av fastigheter passar väl in i vår långsiktiga investeringsstrategi säger Fredrik Eliasson, fondförvaltare på Aberdeen.


Bakom bostadsfonden står ett tiotal institutionella investerare som hittills totalt investerat cirka 1Mdr kr. Fonden har en lågriskprofil och kommer att förvärva bostadsfastigheter i tillväxtregioner i Sverige.

tisdag, 08 januari 2013 20:52

Skanska bygger för 370 Mkr i Karlstad

alt
Skanska ska bygga ett nytt operationssjukhus i Karlstad. Bild: Pyramid arkitekter

 

Skanska har slutit ett partneringavtal med Värmlands Läns Landsting gällande nybyggnad och ombyggnad vid Centralsjukhuset i Karlstad. Värdet på det inledande arbetet uppgår till 370 Mkr, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Sverige fjärde kvartalet 2012.

 

I en första fas ska Skanska uppföra ett nytt operationshus, hus 60, samt bygga ersättningslokaler i befintliga hus 53 och hus 54. Det nya operationshuset omfattar drygt 29 000 kvm fördelat på fyra våningsplan, inklusive garage och utformas enligt landstingets vision om framtidens operationshus, som ska vara byggt runt patienten.

 

Stor vikt läggs vid hållbarhet i materialval samt att möta höga krav på energieffektivitet. Målet är att byggnaden ska certifieras enligt LEED Health Care, nivå guld.

 

Projekteringsarbetet för det nya operationshuset är inlett och avsikten är det ska stå klart efter sommaren 2016. Byggnationen av ersättningslokaler i de befintliga hus 53 och hus 54 innefattar bland annat nya operationssalar och mottagningslokaler. Arbetet påbörjas under kommande år och ska vara färdigt till sommaren 2018.

tisdag, 08 januari 2013 20:49

Wallenstam vann skattetvist

alt
Hans Wallenstam, vd Wallenstam.

 

Kammarrätten har i en dom från den 8 januari gett Wallenstam rätt i skattetvisten om upptaxering av ett bolag i Wallenstamkoncernen till följd av försäljningar av dotterföretag under 2006-2007.

 

Upptaxeringen skulle ha uppgått till 1 436 Mkr och innebära ett skattekrav om 402 Mkr vilket nu avslås i domen från Kammarrätten. Domen får ingen effekt på koncerns redovisade resultat och ställning.

 

– Ett glädjande och efterlängtat besked som jag tror ger en positiv effekt för hela branschen. Att sälja fastigheter i bolagsform är ett gängse arbetssätt helt enligt gällande lagar och regler, volymen affärer ska inte vara avgörande, vilket nu är bevisat, säger vd Hans Wallenstam.

tisdag, 08 januari 2013 20:23

Fitch: Fortsatt husprisfall i Spanien

alt
Det har varit flera demonstrationer mot bankerna på Irland.

 

Ratinginstitutet Fitch säger i Residential Mortgage Briefing 2013 att utsikterna för bostadspriserna och bostadslån kommer att variera mycket inom Europa, USA och Australien. De största prisfallen på bostäder räknar Fitch med kommer att ske i Italien och Portugal med 13 procent, i Spanien och Grekland med 15 procent. Mest faller priserna på Irland och då med cirka 20 procent. Mindre prisnedgångar, högst 10 procent, kommer att ske i Storbritannien, Nederländerna, Frankrike och Belgien.

 

De starkaste huspriserna i Europa kommer Tyskland att ha, där Fitch förväntar sig en mindre prisökning.

 

Generellt menar Fitch att prisnedgångarna orsakas av en fortsatt brist på hypotekslån.

 

Utsikterna för de australiska och amerikanska huspriserna är relativt positiva med tanke på de sunda makroekonomiska förutsättningarna.

 

Fitch ger ingen prognos för bostadsmarknadens prisutveckling 2013 i de nordiska länderna.

tisdag, 08 januari 2013 18:02

Barlov Lindqvist, ny vd för Väsbyhem

alt
Amra Barlov Lindqvist blir i maj ny vd för Väsbyhem.

 

Ny vd för Väsbyhem blir Amra Barlov Lindqvist, 38 år. Hon arbetar idag inom Svenska Bostäder och hon tillträder vd-posten i Väsbyhem den första maj i år.


Styrelsen i AB Väsbyhem har beslutat anställa Amra Barlov Lindqvist som ny vd för det kommunala bostadsföretaget Väsbyhem. Hon efterträder då Väsbyhems nuvarande vd Ulf Dohnhammar som går i pension. Barlov Lindqvist kommer närmast från Svenska Bostäder där hon sedan 2008 varit affärsområdeschef för Järvaområdet.

 

– Det ska bli riktigt spännande att leda ett av Sveriges bästa allmännyttiga bostadsbolag. Jag ser särskilt fram emot att leda bolaget i att aktivt delta i Väsbys och hela Stockholmsregionens utveckling framöver, säger Amra Barlov Lindqvist.

 

– I och med denna rekrytering säkerställer vi Väsbyhems möjligheter att leva upp till rollen som en viktig motor i samhällsutvecklingen, det har vi alltid varit och det ska vi fortsätta vara, säger Kent Hjalmarsson (M), ordförande i Väsbyhems styrelse.

 

– Rekryteringen av Amra Barlov Lindqvist är ett led i att ytterligare stärka Väsbys profil med ambitioner som samhällsutvecklare, säger Björn Eklundh, kommundirektör.


AB Väsbyhem, som ägs i sin helhet av Upplands Väsby kommun, äger och förvaltar cirka 4 400 lägenheter om drygt 30 000 kvm. Sedan år 1948 har Väsbyhem aktivt deltagit i kommunens utveckling. Bo85 kanske är det avtryck som oftast nämns men utvecklingen fortsätter och idag förnyar Väsbyhem miljonprogramsområden.

 

Upplands Väsby kommun, som bildades 1952 genom en sammanslagning av tre mindre socknar, har idag drygt 40 000 invånare. Kommunen, som styrs sedan år 2006 av en borgerlig majoritet, ökar sitt invånarantal med cirka 1 000 personer varje år.

tisdag, 08 januari 2013 17:10

Attebrant – ny vd för Basale Sverige

alt
Ulf Attebrant blir vd för Basale Sverige om en vecka.

 

Basale har rekryterat Ulf Attebrant som ny vd för Basale Sverige. Attebrant har bland annat varit vd för Citycon i Sverige och vice vd för Atrium Ljungberg. Tillträdet till posten sker redan den 14 januari. Rekryteringen har gjorts i samarbete med Fasticon.

 

– Basale är ett väldigt intressant företag och det ska bli spännande att bidra till att utveckla verksamheten vidare mot målet att bli det naturliga förstavalet inom förvaltning och asset management på den svenska marknaden. Med Basales goda rykte, kunniga medarbetare och välutvecklade förvaltningssystem kommer bolaget utvecklas med nuvarande och nya kunder – vi har en fantastisk grund att bygga vidare på, säger Ulf Attebrant.

 

Basales koncernchef, Hilmar Auran, tillägger:

– Vi har högt ställda mål för Basale och under 2012 har vi haft kraftig tillväxt i både Sverige, Norge och Danmark. Vi är övertygade om att Ulfs gedigna erfarenhet och kompetens kommer att vara en stor tillgång för Basale Sveriges fortsatta utveckling. Hans stora erfarenhet av retail är också väldigt värdefull för koncernen.

 

Basale, som etablerades år 1990, är ett av Nordens största fristående företag inom förvaltning och utveckling av kommersiella fastigheter. Bolaget tar ett helhetsansvar för kundernas fastighetsinvesteringar.


Totalt förvaltar Basale 2,1 miljoner kvm med ett fastighetsvärde om cirka 35 Mdr kr i Norden. Basale är helägt av OBOS (Oslo Bolig- og Sparelag) som är Norges största ägare och förvaltare av bostäder. OBOS omsätter cirka 2,3 Mdr kr i en förvaltning av cirka 150 000 bostäder.

 

 

måndag, 07 januari 2013 19:12

Fabege bygger bryggeri i Hammarby sjöstad

alt
Fabege bygger ett nytt microbryggeri åt Carlsberg i Hammarby sjöstad.

 

Nya Carnegiebryggeriet i Stockholm blir ny hyresgäst hos Fabege i Luma i Hammarby Sjöstad. Tre engagerade parter, Carlsberg Sverige, D. Carnegie & Co. och Brooklyn Brewery bygger tillsammans Nya Carnegiebryggeriet och beräknas flytta in i fabriken i slutet av 2013. Fabege förädlar och anpassar nu lokalerna för bryggeriets inflyttning i slutet av året då produktionen ska starta.

 

– Vi är stolta över att Nya Carnegiebryggeriet ska flytta in och bli en del av stadsdelen. Carnegiebryggeriet som mötesplats kommer göra Luma och Hammarby Sjöstad än mer attraktivt som kontorsstadsdel och bli ett viktigt inslag – vare sig du arbetar, bor eller bara vistas i Hammarby Sjöstad, säger Christian Hermelin, vd Fabege.

 

I en kommentar kan sägas att det nu finns ett prospekt som gör det möjligt att investera i Stockholms nya mikrobryggeri. Investeringsprospektet är framtaget i ett samarbete mellan Carlsberg Sverige, D. Carnegie & Co och Brooklyn Brewery. Totalt ska Fabege uppföra två hus om 829 kvm för bryggeri- och besöksverksamhet. I huset för allmänheten ska det finnas restaurang och ölbar.

 

Totalt ska det nyemitteras cirka 3 miljoner aktier, motsvarande 78,24 procent av den totala aktieposten om 4,9 miljoner aktier. Carlsberg Sverige AB, som kommer att ha en röstmajoritet om 50,95 procent, ska endast äga aktier för 1,91 procent. Kapitalbehovet under åren 2013-2017 för det nya microbryggeriet anges till 20,9 Mkr. SF