13 november 2019

Redaktionen

alt
Fredrik Bergholm, chef för Catella Consumer.

 

Catella var exklusiv finansiell rådgivare åt Dixons Retail plc vid avyttringen av den ledande näthandelsaktören Webhallen till norska Komplett AS.

 

Dixons Retail är börsnoterat i London och är en av Europas största detaljhandelskoncerner med fokus på konsumentelektronik. Komplett, som ägs av norska Canica, är Norges största näthandelsaktör inom konsumentelektronik.

 

– Försäljningen av Webhallen är en affär vi är stolta över. Detta särskilt eftersom vi tror att den med hög sannolikhet kommer att vara en av de mer strategiska affärerna utifrån ett näthandelsperspektiv i Norden under 2013. Komplett är en av de största e-handelsaktörerna i Norden och Webhallen en av de snabbast växande. Dessutom uppskattar vi att vi fick förtroendet av Dixons Retail, som är baserade i Storbritannien, att leda detta för dem viktiga projekt i Norden, säger Fredrik Bergholm, chef för Catella Consumer.

alt
Huset är vinklat för att ge maximala utblickar.

 

alt

Självbärande balkonger längs hela fasaden på innergården ger rejäla uterum till varje lägenhet.

 

alt

Parkhuset är ett lägre trähus som vänder sig mot Husarviken.

 

White har vunnit uppdraget att utforma 85 lägenheter i kvarteret Brofästet, Norra Djurgårdsstaden för byggherren Besqab. 

Brofästet är nästa etapp inom projektet Norra Djurgårdsstaden och omfattar drygt 500 lägenheter. Området möter Kungliga Nationalstadsparken och Husarviken i norr och gasverkens kulturhistoriska bebyggelse i söder. Whites förslag förstärker den omgivande miljön i den nya bebyggelsen och tar till vara de vyer som finns på platsen. 

Planlösningarna är effektiva, och begränsade husdjup ger ljusa lägenheter. Husen är indragna för att skapa förgårdar i olika nivåer ner mot Husarviken med uteplatser, planteringar och cykelparkering. Självbärande balkonger längs hela fasaden på innergården ger rejäla uterum till varje lägenhet. Balkongerna är dessutom saxade i plan för att skapa utblickar mot Nationalstadsparken. 

Parkhuset är ett lägre trähus som vänder sig mot Husarviken och Norra Djurgårdens kulturlandskap. Huset är vinklat för att ge maximala utblickar från gården och kvällssol på alla uteplatser samt balkonger. Fasaderna mot Husarviken och gården är i trä, en horisontell fjällpanel målad i dova kulörer. Mot gatan är fasaden i tegel, där horisontella tryckta fogar och fönsterband samspelar med träpanelen.

Ambitionerna är höga när det gäller hållbarhet och låg energiförbrukning för projektet. Byggstart är planerad till 2016 med inflyttning för de första boende under 2018. Miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden.

 

 

 

tisdag, 23 april 2013 20:23

Wallenstam ökade vinsten till 286 Mkr

alt
Hans Wallenstam, vd Wallenstam.

 

Wallenstam ökade vinsten efter skatt under årets första kvartal till 286 Mkr (259), vilket motsvarade 1,7 kr (1,5) per aktie. Till ökningen bidrog värdeförändringar i fastigheter med 135 Mkr (111). Vidare påverkades resultatet med 111 Mkr (142) av värdeförändringar i derivat. Förvaltningsresultatet minskade till 79 Mkr (86).

 

– Jag är nöjd med den fina utvecklingen vi har i bolaget. Pågående ombyggnadsprojekt samt en lång, kall och snörik vinter har bidragit till ett något lägre förvaltningsresultat. Med vår nyproduktion av bostäder i attraktiva regioner skapar vi en bra och stabil värdetillväxt i dessa tider med låg tillväxt i vår omvärld. Projekten är en trygg bas för framtida utveckling, säger vd Hans Wallenstam.

 

Hyresintäkterna sjönk till 396 Mkr (400), medan driftkostnaderna ökade till 144 Mkr (138) och förvaltnings- och administrationskostnader steg till 63 Mkr (53).

 

Under kvartalet byggstartade Wallenstam 180 lägenheter vid Tuletorget i Sundbyberg, utökade samarbetet med Nacka kommun för framtida byggrätter i Älta, erhöll en markanvisning för 150 lägenheter i Solberga samt startade ett ny- och ombyggnadsprojekt som ska resultera i butiker och 66 lägenheter vid Avenyn i Göteborg.

 

Bolaget sålde fastigheter för 452 Mkr (75), till priser som översteg senaste årsskiftesvärdering med cirka 2 procent. Investeringar i fastigheter och vindkraft genomfördes för 236 Mkr (436) respektive 224 Mkr (83).

 

Den 31 mars värderades fastighetsportföljen till 27 600 Mkr (27 680 vid årsskiftet) medan värdet på vind- och vattenkraftverken inklusive pågående nyanläggningar uppgick till 2 092 Mkr (1 906).

 

Lånen ökade till 16 159 Mkr (16 042) och finansierades till en snittränta om 3,41 procent. Det egna kapitalet steg till 12 175 Mkr (11 893) motsvarande 72 kr per aktie och en soliditet om 38 procent. Substansvärdet per aktie beräknades till 90 kr. LE

tisdag, 23 april 2013 20:20

Fortsatt värdetillväxt för Fabege

alt
Christian Hermelin, vd Fabege.

 

En positiv nettouthyrning och färdigställda projekt medverkade till att Fabeges hyresintäkter för årets första kvartal ökade till 513 Mkr (453) och att förvaltningsresultatet förbättrades med 8 procent till 135 Mkr (125) jämfört med samma period föregående år.

 

– Hyresmarknaden var stabil i inledningen av året och efterfrågan på moderna kontor i bra lägen är fortsatt god. Vi upplever att processen fram till tecknat avtal tar längre tid, men med flera pågående diskussioner och förhandlingar är jag förhoppningsfull inför framtiden, säger Fabeges vd Christian Hermelin.

 

Kvartalsvinsten efter skatt minskade till 516 Mkr (561) motsvarande 3,14 kr (3,46) per aktie. Till minskningen bidrog lägre realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter om 299 Mkr (407) och på räntederivat om 188 Mkr (220).

 

Under kvartalet investerade Fabege 364 Mkr (407) i befintliga fastigheter och projekt. Avkastningen på investerat kapital i projektportföljen uppgick till 31 procent.

 

Värdet på hela fastighetsbeståndet ökade till 32 098 Mkr (31 636 vid årsskiftet). De räntebärande skulderna uppgick till 18 021 Mkr (18 035) och finansierades till en genomsnittlig ränta om 4,08 procent inklusive kostnader för outnyttjade lånelöften.

 

Det egna kapitalet ökade till 11 524 Mkr (11 382) motsvarande en soliditet om oförändrat 34 procent och 70 kr per aktie. Substansvärdet beräknades till 81 kr per aktie. LE

tisdag, 23 april 2013 20:15

Wihlborgs inledde positivt

alt
Anders Jarl, vd Whilborgs.

 

Wihlborgs kvartalsvinst minskade till 277 Mkr (282), motsvarande 3,60 kr (3,67) per aktie. I resultatet ingick värdeförändringar på derivat med 185 Mkr (191) och på fastigheter med 8 Mkr (25). Trots en viss ökning av vakanserna steg hyresintäkterna till 397 Mkr (380), motsvarande 4 procent. Och trots en kallare vinter, som orsakade merkostnader om 9 Mkr jämfört med motsvarande period i fjol, ökade driftsöverskottet med 2 procent till 273 Mkr (267). Förvaltningsresultatet förbättrades till 165 Mkr (164).

 

− Trots att återhämtningen i regionens ekonomi går långsamt, kan vi redovisa en god tillväxt av såväl hyresintäkter som driftsöverskott. Det är också glädjande att vår positiva nettouthyrning fortsätter – nu för 21:a kvartalet i rad, Anders Jarl, vd för Wihlborgs Fastigheter.

 

Under årets första kvartal genomförde Wihlborgs tre fastighetsaffärer i Malmö. Dels förvärvades kontors- och butiksfastigheten Östersjön 1 för 241 Mkr, dels såldes projekt/markfastigheten Gäddan 6 och industrifastigheten Vipan 7 för totalt 25 Mkr. Investeringar i befintligt bestånd uppgick till 243 Mkr.

 

Det redovisade värdet för hela portföljen ökade därefter till 20 303 Mkr (19 876 vid årsskiftet). De räntebärande skulderna ökade till 12 026 Mkr (11 786) och finansierades till en medelränta om 3,73 procent (3,60). Det egna kapitalet ökade till 6 415 Mkr (6 138), motsvarande en soliditet om 30,7 procent (30,0).

 

Trots en osäker ekonomisk omvärld ser Wihlborgs en fortsatt tillväxt för bolaget under 2013. LE

alt
Samuele Perini öppnar den nya champagnebaren på Centralen.

 

alt

Den nya champagnebaren har en fullständig meny med förrätter, varmrätter och desserter. I maj öppnas även en uteservering.

 

Idag öppnade den nya exklusiva champagnebaren på Centralstationen i Stockholm. Det är Perini Wine Champagne & Food som flyttar in på ”hyllan” uppe vid Klarabergsviadukten. Detta är ytterligare ett steg i att utveckla stationen till att vara en trivsam och effektiv station men även till en attraktiv mötesplats, säger fastighetsägaren Jernhusen i ett pressmeddelande.

 

Men Samuele Perini, som är delägare av Perini Wine Champagne & Food, säger att konceptet på Centralstationen inte bara handlar om champagne. Den nya restaurangen har en fullständig meny med förrätter, varmrätter och desserter. Redan i maj kommer Perini Wine Champagne & Food även att få en stor uteservering vid Klarabergsviadukten, på solsidans frekventerade läge.


Perini driver sedan 1996 Café Milano i Kungsträdgården. Café Milano serverar mat ifrån det italienska köket och det gör köket så bra att det utsågs till Sveriges bästa italienska krog år 2003/2004.

 

Champagnebarer börjar bli rätt populära i Stockholm med Bistro Jarl på Birger Jarlsgatan, Brutbar (Prinsen källare), Champagnebaren Esperento vid Stureplan, NK Champagnebar, Per Leis bar (Hotel Stureplan) samt medlemsklubben Richard Juhlin Champagne Bar (The Lobby, Rådmansgatan 36).

 

Det är Simon Scheiwiller som har ansvarat utformningen och designen av Perini Wine Champagne & Food. SF

alt

 

 

                                                                                                                                  


Arne Månsson, 60, (till vänster på bilden ovan)

slutar som chef för InfraCity efter 19 år. Månsson

har en lång karriär bakom sig inom finans- och

fastighetsbranschen. Efter en examen som

civilekonom på Handels i Stockholm år 1980

verkade han på flera finansbolag, bland annat

Gota Finans. I samband med att InfraCity gjorde

konkurs den 1 juli 1993, utsågs Månsson ett år

senare av konkursförvaltaren till chef för InfraCity.

 

I ett samtal med Arne Månsson säger han att det har varit

fantastiska år med InfraCity, som efter en del motgångar nu

växer sig allt starkare. Nu känner han sig vital för nya utmaningar

inom fastighetsbranschen.

 

Nu ägs InfraCity av Profis pensionsfonder. Därför är det naturligt att

Erik Löfberg ersätter Arne Månsson som chef för InfraCity. Löfberg,

som arbetar med asset management på Profi sedan april 2012, ser

framemot det nya uppdraget. Före Profi verkade han som förvaltare

på Brostaden sedan år 2007.

måndag, 22 april 2013 20:28

Brostaden hyr ut 5 550 kvm i Årsta

alt
Brostadens fastighet på Transportvägen 7 i Årsta.

 

Fastighets AB Brostaden har tecknat hyreskontrakt med Road Cargo Sweden AB i logistiknavet Årsta. Avtalet omfattar 5 550 kvm på Transportvägen 7 från och med den 1 januari 2014.

 

Brostaden äger och förvaltar cirka 35 000 kvm i området Västberga/Årsta.

 

– Efterfrågan på effektiva logistiklokaler är stark i Årsta och nu när vi har tecknat kontrakt med Road Cargo har vi bara cirka 5 000 kvm kvar i området, säger Anders Nilsson, vd Brostaden.

 

Hans Paridon, vd på Road Cargo Sweden AB, är mycket nöjd över att ha träffat denna överenskommelse. Han säger:

 – Lokalen, som också har järnvägsanslutning, passar oss utmärkt och vi har redan tecknat avtal med vår första kund, Carlsberg, som vi avser driva en cross-dock för.

alt
Wells Fargos CEO John G. Stumpf.

 

Riskkapitalbolaget Lone Star och den amerikanska banken Wells Fargo för exklusiva förhandlingar om att köpa brittiska lån från Eurohypo om 3 miljarder euro, cirka 25,5 Mdr kr. Säljare är Commerzbank. Under år 2009 meddelade den tyska banken Eurohypo, en del av Commerzbank, att ett beslut hade tagits att avveckla alla låneportföljer till fastighetssektorn i 20 länder, däribland Sverige, Danmark och Finland. I Sverige hade Eurohypo fastighetslån för runt fem miljarder.

 

Enligt Financial Times är Lone Star intresserade av de nödställda lånen medan Wells Fargo har en fokus på de osäkra. Det erbjudna priset är, enligt en uppgift, en förväntad en rabatt om cirka 10 procent på det nominella värdet av de reglerade lånefordringar, motsvarande tre fjärdedelar av kreditportföljen, medan rabatten på problemkrediterna är 25 procent. Försäljningen sköts av Barclays.

 

Commerzbank blev tvingad att avveckla Eurohypo, som ett krav från EU år 2009 efter det att Commerzbank hade fått 18 miljarder euro, cirka 153,5 Mdr kr,  i bankstöd.

 

I juni förra året köpte Wells Fargo en del av Eurohypos låneportfölj i USA. I den transaktionen gick den amerikanska banken ihop med Blackstone i förvärvet av en låneportfölj om 605 miljoner euro, cirka 5,16 Mdr kr.  SF

måndag, 22 april 2013 20:15

Citycon: Nya varumärken till Norden

alt
Marcel Kokkeel, vd Citycon.

 

I torsdags arrangerade Citycon ett webinar på Waterfront Congress Center i Stockholm där vd Marcel Kokkeel presenterade företaget och dess framtids-planer. Citycon är övertygat om de köpstarka nordiska länderna med totalt 25 miljoner invånare (lika stor marknad som Kanada), med topprankade ekonomier och en fortsatt stark urbanisering, innebär stora möjligheter för varumärken som är etablerade i Europa, men ännu inte finns här. Självklart vill Citcon vara dörröppnare för dessa nya varumärken.

 

Efter storköpet av Kista Galleria, som genomfördes i slutet av förra året tillsammans med Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) är Citycons portfölj mer balanserad ur ett nordiskt perspektiv. Förvärvet innebär att 40 procent av Citycons omsättning finns i Sverige, 50 procent i Finland och resterande i Baltikum. Nu väntar en tid av konsolidering, men sedan är planen att fortsätta växa i Norden.

 

Kokkeel kallar Norden “den bäst bevarade hemligheten i Europa”. Samtliga nordiska länder har AAA-rating, vilket gör regionen till ett relativt sett tryggt alternativ för investerare. Dessutom är urbaniseringen fortfarande stark. Den snabbast växande staden i Europa just nu är Stockholm. Tvåa är Oslo och trea är Helsingfors. Vidare saknar Norden flera varumärken som finns i Europa. Dessutom har över 90 procent av befolkningen internet, samtidig som – paradoxalt nog – internethandeln är på betydligt lägre nivå jämfört med Europa som helhet.

 

Sammantaget borde detta vara mycket intressant för nya varumärken och internationella detaljhandelskedjor som använder sig av marknadsföring på bred front, där det idag kan räcka med en fysisk affär i en stad och kombinera detta med internetbaserad försäljning – s k multikanalsstrategi.

 

Efter presentationen följde en chat där Kokkeel bland annat fick frågan om vad Citycon har för utvecklingsplaner för Kista Galleria. Han svarade att köpcentrumet ska vidareutvecklas i tre steg där det första innehåller en uppgradering av mataffärerna och ett rymligare food court. Den senare ses som ett viktigt ankare som drar kunder till köpcentrumet. Steg två kan innehålla en påbyggnad i storleksordningen 4 000-5 000 kvm och steg tre ytterligare utbyggnation som innebär en integrering av köpcentrum- och stationsytorna i Kista.