18 september 2019

Redaktionen

torsdag, 10 januari 2013 20:37

Sagax i affärer om 650 Mkr

alt
Ledningen i Sagax: Johan Hedander, Jaakko Vehanen, Susanne Essehorn, Peter Larsen och David Mindus.

 

Sagax har avtalat om förvärv av två lagerfastigheter för en sammanlagd anskaffningskostnad om cirka 570 Mkr. Bolaget har också i fyra separata transaktioner sålt icke strategiska fastigheter för 79 Mkr. I samband med affärerna ökar Sagax sin exponering mot hyresgäster inom livsmedelsbranschen.

 

De fastigheter som Sagax köper består av höglager med tillhörande kyl- och fryslager, belägna i Haninge respektive Borlänge. Totalt ingår 140 000 kvm friköpt mark och 71 000 kvm uthyrningsbar area. Drygt 70 procent av den uthyrningsbara arean avser fastigheten i Haninge.

 

Fastigheterna har renoverats, anpassats och byggts ut för sammanlagt 85 Mkr under perioden 2008-2012. Hyresavtalen har en genomsnittlig återstående löptid om 8 år och den initiala direktavkastningen beräknas till 7,5 procent. Tillträdet sker den 31 januari och säljare är ett konsortium bestående av Wilfast och Ness, Risan & Partners AS.

 

De fastigheter som Sagax säljer omfattar cirka 14 000 kvm. Det sammanlagda försäljningspriset överstiger fastigheternas externt bedömda marknadsvärde och Sagax redovisade värde.

torsdag, 10 januari 2013 20:33

Ikano inviger Ideon Gateway

alt
Ikano och Skanska inviger Ideon Gateway, 147 meter högt, nu på torsdag.

 

På torsdag den 17 januari invigs Lunds nya profilbyggnad Ideon Gateway. Med sina 19 våningar fördelade på 74 meter, och 147 meter över havet, blickar Ideon Gateway ut över hela Öresundsregionen. Bakom projektet står Ikano med Skanska som entreprenör.

 

Trots den kulörskiftande fasaden är det ändå inte utsidan som är mest uppseendeväckande – utan den teknologi som ryms på insidan och som gör Ideon Gateway till en av Nordens mest miljöanpassade byggnader. Den är miljöklassad som Green Building och förväntas bli certifierad med Miljöbyggnad Guld och LEED Platinum. 

 

– Den fasadintegrerade solcellsanläggningen i Ideon Gateway är exempelvis en av Nordens största anläggningar av sitt slag. Byggnaden får del av sitt energibehov från de egna ytterväggarna, säger Fredrik Åkesson, vd Ikano Kontor.

alt
Trafikkontoret söker efter lediga markbitar att hyra för nya parkeringsplatser.

 

Behovet av pendelparkeringar i Göteborg har länge varit stort på sina ställen, men i och med trängselskattens införande har det formligen exploderat. De drygt 650 nya parkeringsrutor som hittills tillkommit vid busshållplatser runt Göteborg har varit smockfulla under det nya årets första arbetsdagar. Nu söker trafikkontoret efter lediga markbitar att hyra för nya parkeringsplatser.

 

– Västtrafik har själva drygt 1 300 permanenta pendelparkeringsplatser och vi på trafikkontoret gör hela tiden allt vad vi kan för att ta fram nya, provisoriska platser. De vi skapat hittills har tillfälliga bygglov till 30 juni 2014, sedan är det möjligt att en hel del av dem blir permanenta, men det vet vi inte riktigt än, säger Bo Andersson på trafikkontoret.

 

På några ställen, som vid ÖIS-gården vid Delsjöns hållplats, har vintervädret försenat arbetet med att asfaltera parkeringsytorna, vilket gjort att de 100 nya platserna ännu inte har kunnat tas i bruk. På andra ställen har byggloven överklagats i flera instanser, vilket också försenat byggandet.

onsdag, 09 januari 2013 21:30

Platzer köper av Stena i Göteborg

alt
P-G Persson, vd för Platzer Fastigheter. 

 

Platzer har förvärvat fastigheten Gullbergsvass 5:11 på Kämpegatan 7 i Göteborg av Stena Fastigheter för en köpeskilling om 143,5 Mkr. Fastigheten som är sammanbyggd med Platzers befintliga fastighet Gullbergsvass 5:10 har en uthyrningsbar yta på 6 455 kvm kontor. Därutöver ingår drygt 45 garageplatser i fastighetens garage.

 

– Fastighetens läge och koppling till vår egen grannfastighet passar perfekt in i Platzers fastighets-portfölj. Genom att äga båda fastigheterna ser vi möjligheter till synergier genom fastighetsutveckling.  I kvarteret runt fastigheten pågår andra utvecklingsprojekt och vi ser fram emot att medverka till att stärka områdets attraktionskraft ytterligare, säger P-G Persson, vd för Platzer Fastigheter. 

onsdag, 09 januari 2013 20:56

Lågprishotell i Stockholm city!

alt
Hotellsuccén Wakeup Copenhagen har haft en halvmiljon gäster sedan år 2009.

 

alt

Online-systemet  på Wakeup Copenhagen reducerar rumspriset avsevärt.

 

alt

Hotellrummen sägs vara tvåstjärniga, men de är fyrstjärniga, det endast priset som är tvåstjärnigt.

 

alt

Kanske det första budgethotellet med online-system blir i Citybanans nya stationshus på Vasagatan med ett hotell med 400 rum.

 

Av Stefan Fröjdendahl

 

Flera har menat att det byggs alltfler lågprishotell i storstädernas bästa citylägen. Hotellen, som ofta kallas tvåstjärniga, är egentligen minst tre- eller fyrstjärniga. Hotellkung i Köpenhamn är Henning Arp-Hansen med en koncern som äger 11 hotell i centrala Köpenhamn.

 

I maj 2009 öppnade Arp-Hansenbudgethotellet” Wakeup Copenhagen med hela 510 rum. Ett hotell som har en komfort som många fyrstjärniga hotell, men som saknar helt stjärnor. Rumspriset är cirka 480 DKK per natt, vilket är lågt för cityläget på Kalvebod Brygge, nära Strøget och Tivoli. Om hotellgästen bokar själv på ett särskilt online-system kan gästen spara ytterligare 100 DKK.

 

Wakeup Copenhagen är mycket populärt och det är mycket svårt att få ett rum på kort varsel. Över en halv miljon människor har bott på Wakeup Copenhagen sedan det öppnade för drygt tre år sedan. I allmänt tal kallas det eleganta och nybygga Wakeup Copenhagen för tvåstjärnigt, men hotellet är fyrstjärnigt. Det är bara priset som är tvåstjärnigt.

 

Efter succén med Wakeup Copenhagen ska nu Arp-Hansen bygga sitt 12:e hotell i centrala Köpenhamn och Kim Utzon, son till den berömde arkitekten Jørn Utzon, har fått uppdraget att rita det nya hotellet. Kim Utzon, är lite av husarkitekt för Arp-Hansen, eftersom Utzon arkitekter har ritat hotell Copenhagen Island, Wakeup Copenhagen och Tivoli Hotel & Congress Center.

 

Nu har Arp-Hansen köpt citymark vid Borgergade vid Kongens Nytorv i Köpenhamn. Nya Wakeup Copenhagen, som ännu inte har fått något namn, ska öppnas år 2014 med 340 rum, som kallas tvåstjärniga, men som är fyrstjärniga. Att budgethotellet kan erbjuda lågt pris beror på onlinesystemet, vilket reducerar antalet anställda på hotellet.

 

Det är inte otroligt att vi även i Stockholm får ett Wakeup Stockholm med ett nytt online-system. Kanske det första budgethotellet med online-system blir i Citybanans nya stationshus på Vasagatan, som förutom tjugo bostäder, även ska inrymma ett hotell med 400 rum.

 

Arp-Hansen Hotel Group består idag av 11 privatägda hotell: Copenhagen Strand, Köpenhamn Island, 71 Nyhavn Hotel, Gentofte Hotel, Grand Hotel, Hotel Opera, Imperial Hotel Phoenix Copenhagen, The Square, Tivoli Hotel och Wakeup Copenhagen. Sammantaget har koncernen 2 673 rum, motsvarande cirka 20 procent av samtliga hotellrum i Köpenhamn.

 

Grundstenen till bolaget lades 1960, då byggmästaren Alf Arp-Hansen köpte Gentofte Hotel.

 

Nuvarande koncernchef, bilden nedan, för Arp-Hansen är en kvinna som heter Dorte Krak, 44 år.

 

alt

 

onsdag, 09 januari 2013 19:21

Einar Mattsson rekryterar Tokarczyk

alt
Ewelina-Tokarczyk lämnar Handelskammaren.

 

Einar Mattsson AB gör en strategisk rekrytering från Stockholms Handelskammare i och med värvningen av Ewelina Tokarczyk.  Hon tillträdde den 1 januari som ansvarig för samhälls- och presskontakter.

 

– Att få arbeta för Einar Mattsson som är ett företag med lång tradition av stadsutveckling i Stockholm känns väldigt spännande. De har länge värnat hyresrätten och har musklerna och kunskapen att både förvalta och bygga bostäder. Detta är en drömkombination för mig, säger Ewelina Tokarczyk.

 

Ewelina Tokarczyk har varit socialdemokratiskt kulturkommunalråd i Göteborg och senior konsult inom Public Affairs hos Prime PR Senast har hon arbetet som kommunikationsstrateg inom Stockholms Handelskammare. Hennes specialisering är Public Affairs, opinionsbildning och nätverksbyggande.

alt
Fredrik Eliasson, fondförvaltare på Aberdeen.

 

Aberdeens bostadsfond har genomfört sin första investering genom att förvärva två centralt belägna bostadsfastigheter i Södertälje, Dagsländan 2 och Borren 7. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 90 Mkr och säljare är en privatperson. Fastigheterna har en total uthyrningsbar area om drygt 6 000 kvm och består av 76 lägenheter samt ett antal kommersiella lokaler.

 

– Det är roligt att kunna hitta så centralt belägna och så pass välskötta och väl underhållna fastigheter i Stockholmsregionen som första förvärv. Denna typ av fastigheter passar väl in i vår långsiktiga investeringsstrategi säger Fredrik Eliasson, fondförvaltare på Aberdeen.


Bakom bostadsfonden står ett tiotal institutionella investerare som hittills totalt investerat cirka 1Mdr kr. Fonden har en lågriskprofil och kommer att förvärva bostadsfastigheter i tillväxtregioner i Sverige.

tisdag, 08 januari 2013 20:52

Skanska bygger för 370 Mkr i Karlstad

alt
Skanska ska bygga ett nytt operationssjukhus i Karlstad. Bild: Pyramid arkitekter

 

Skanska har slutit ett partneringavtal med Värmlands Läns Landsting gällande nybyggnad och ombyggnad vid Centralsjukhuset i Karlstad. Värdet på det inledande arbetet uppgår till 370 Mkr, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Sverige fjärde kvartalet 2012.

 

I en första fas ska Skanska uppföra ett nytt operationshus, hus 60, samt bygga ersättningslokaler i befintliga hus 53 och hus 54. Det nya operationshuset omfattar drygt 29 000 kvm fördelat på fyra våningsplan, inklusive garage och utformas enligt landstingets vision om framtidens operationshus, som ska vara byggt runt patienten.

 

Stor vikt läggs vid hållbarhet i materialval samt att möta höga krav på energieffektivitet. Målet är att byggnaden ska certifieras enligt LEED Health Care, nivå guld.

 

Projekteringsarbetet för det nya operationshuset är inlett och avsikten är det ska stå klart efter sommaren 2016. Byggnationen av ersättningslokaler i de befintliga hus 53 och hus 54 innefattar bland annat nya operationssalar och mottagningslokaler. Arbetet påbörjas under kommande år och ska vara färdigt till sommaren 2018.

tisdag, 08 januari 2013 20:49

Wallenstam vann skattetvist

alt
Hans Wallenstam, vd Wallenstam.

 

Kammarrätten har i en dom från den 8 januari gett Wallenstam rätt i skattetvisten om upptaxering av ett bolag i Wallenstamkoncernen till följd av försäljningar av dotterföretag under 2006-2007.

 

Upptaxeringen skulle ha uppgått till 1 436 Mkr och innebära ett skattekrav om 402 Mkr vilket nu avslås i domen från Kammarrätten. Domen får ingen effekt på koncerns redovisade resultat och ställning.

 

– Ett glädjande och efterlängtat besked som jag tror ger en positiv effekt för hela branschen. Att sälja fastigheter i bolagsform är ett gängse arbetssätt helt enligt gällande lagar och regler, volymen affärer ska inte vara avgörande, vilket nu är bevisat, säger vd Hans Wallenstam.

tisdag, 08 januari 2013 20:23

Fitch: Fortsatt husprisfall i Spanien

alt
Det har varit flera demonstrationer mot bankerna på Irland.

 

Ratinginstitutet Fitch säger i Residential Mortgage Briefing 2013 att utsikterna för bostadspriserna och bostadslån kommer att variera mycket inom Europa, USA och Australien. De största prisfallen på bostäder räknar Fitch med kommer att ske i Italien och Portugal med 13 procent, i Spanien och Grekland med 15 procent. Mest faller priserna på Irland och då med cirka 20 procent. Mindre prisnedgångar, högst 10 procent, kommer att ske i Storbritannien, Nederländerna, Frankrike och Belgien.

 

De starkaste huspriserna i Europa kommer Tyskland att ha, där Fitch förväntar sig en mindre prisökning.

 

Generellt menar Fitch att prisnedgångarna orsakas av en fortsatt brist på hypotekslån.

 

Utsikterna för de australiska och amerikanska huspriserna är relativt positiva med tanke på de sunda makroekonomiska förutsättningarna.

 

Fitch ger ingen prognos för bostadsmarknadens prisutveckling 2013 i de nordiska länderna.