25 augusti 2019

Redaktionen

fredag, 09 augusti 2019 10:25

Prime Living stäms av Lunds universitet

 

Lars Wikström blev vd för det krisdrabbade Prime Living den 28 mars i år.


Lunds universitet har lämnat in en stämningsansökan gentemot Prime Living AB och dess helägda dotterbolag Prime Living Lund AB. Enligt stämningsansökan anser sig Lunds Universitet ha fordringar om totalt 3,4 Mkr avseende hyresreduktion och skadestånd.

 

Bakgrunden till tvisten är de avtal som ingicks med Lunds universitet respektive Akademiska Hus Syd AB i juni 2012 om bland annat upplåtelse av mark och bostäder. I januari 2019 sade Lunds universitet upp avtalet med Prime Living benämnt hyresavtal avseende 200 bostadslägenheter. Uppsägningen gjordes med omedelbar verkan. Prime Living bestrider att det förelegat grund för uppsägningen och kommer nu bestrida kravet på hyresreduktion och skadestånd. Prime Living avser även att framföra motkrav gentemot Lunds universitet på betydande belopp. Svaromål med genstämning kommer sannolikt att inges till tingsrätten under september månad.

 

I kommentar kan sägas att det är osäkert om Prime Living kommer klara sig på börsen. Bolagets egna kapital sjönk stort den 31 mars 2019 till 166,1 Mkr (796,6), vilket medförde att soliditeten rasade till 9 procent (33). Troligt är att Prime Living tvingas sälja alla sina bostäder och projekt och när bolaget avnoteras har ett flertal aktieägare gjort mycket stora förluster. SF. Se länk:

 

 

 

Fabriksparken längs Löfströms Allé i Sundbyberg påbörjades 2016, och inflyttning har påbörjats i den första etappens 150 bostadsrätter. Stadskänslan i Fabriksparken är tydlig med en känsla av parkmiljö som hämtas från den intilliggande Marabouparken. Grönska, umgänge och matlagning är fokus i projektet och i samarbete med Tareq Taylor har en gemensam trädgård skapats, med växthus, utekök och platser för avkoppling.

 


Det är ett av de största orosmomenten vid bostadsaffärer – att frånträdet ska inträffa före tillträdet och man står utan någonstans att bo. I det framväxande området Fabriksparken, mitt i Sundbyberg, har Skandia Fastigheter hittat en lösning på problemet.

 

Med Bohållplats kan köparen sälja sin nuvarande bostad och får sedan direkt hyra en helt ny, färdigmöblerad lägenhet i området tills den nya bostaden är inflyttningsklar – en räddare i nöden och en chans att få lära känna sitt nya område på förhand.

 

– Det här är en produkt som fyller ett minst sagt skriande behov, men som hittills varit svår att realisera. Som en mångsidig fastighetsägare och -utvecklare, bland annat med både hyresrätter och bostadsrätter i vår repertoar, känns det helt rätt att vara först ut på marknaden med att erbjuda Bohållplatser, säger Markus Pfister, fastighetschef på Skandia Fastigheter.

 

Inredningsarkitekten Fredrik von Schewen, som tillsammans med kocken Tareq Taylor har varit med och utformat bostäderna i Fabriksparken, har även inrett de nya bohållplatserna. Utgångspunkten har varit god kvalitet och en bas som passar de flesta: bra förvaringsutrymmen, välplanerade badrum och sociala kök.

 

Skandia Fastigheter utvecklar nu Fabriksparken till en hållbar och inspirerande stadsdel, i hjärtat av Sundbyberg, med bostäder, kontor, handel och service. Förnyelsen av området längs Löfströms Allé påbörjades 2016, och inflyttning har nu påbörjats i den första etappens 150 bostadsrätter.

 

 

Efterfrågan på ungdomsbostäder i Stockholm är hög och därför satsar HEBA på ytterligare ett ungdomsboende i Hökarängen med 85 lägenheter.


HEBA fortsätter att växa kraftigt på marknaden i Stockholm. För första halvåret redovisade bolaget ett förbättrat förvaltningsresultat med 11,5 procent till 88,8 Mkr (79,6). Det medförde att substansvärdet för aktien ökade till 74,7 kr (67,0). Under perioden steg hyresintäkterna till 198,7 Mkr (185,9), med ett driftsöverskott som stärktes till 130,5 Mkr (119,5). Resultatet efter skatt för första halvåret ökade till 206,0 Mkr (198,5), motsvarande 2,50 kr (2,40) per aktie. I resultatet ingick värdeförändringar på fastigheter med 122,6 Mkr (72,6).

 

Under andra kvartalet har HEBA tecknat avtal om förvärv av två nybyggnadsprojekt, dels 83 hyreslägenheter och ett äldreboende om 84 lägenheter i Norrtälje, dels ett äldreboende med 60 lägenheter och en förskola i Österåker. Dessutom har HEBA under första halvåret sålt sex fastigheter för 755 Mkr, vilket översteg den externa värderingen.

 

I balansen steg tillgångarna till 9,9 Mdr kr, varav värdet på förvaltningsfastigheterna ökade till 9.667 Mkr (9.066). De totala skulderna steg till 4.390 Mkr (4.689), finansierade till en sänkt genomsnittsränta om 1,4 procent (1,6). Det innebar att det egna kapitalet stärktes till 4.988 Mkr (4.417) med en soliditet som steg till 50,3 procent (48,5). Räntetäckningsgraden ökade till 4,6 gånger (3,8)

 

I en kommentar till halvårsrapporten säger Patrik Emanuelsson, vd för HEBA Fastighets AB:

– Med en projektportfölj om 1,5 Mdr kr som tas i drift de närmaste åren, tillsammans med många spännande möjligheter för ökad nyproduktion, ser vi med tillförsikt framåt. SF

 

Lindbäcks visionsbild för Brf Skogsstjärnan, Vega i Haninge.


Efter några år med en osäker marknad där försäljningen av framförallt bostadsrätter gått från toppnoteringar till att nästan helt stanna upp, säger Lindbäcks nu i ett pressmeddelande att bolaget ser en positiv uppåtgående trend med ökad försäljning och ett ökat intresse från bostadsutvecklare/byggherrar. Nu byggstartar Lindbäcks 117 bostadsrätter i egen regi i kvarteret Skogsstjärnan i Vega, Haninge, som omfattar totalt 117 lägenheter. De nya bostäderna ligger nära ett naturområde och bara några hundra meter från den nya pendeltågstationen. Tillsammans med en variation av yteffektiva lägenheter och rimliga priser konstaterar Lindbäcks att det finns ett nyvaknat intresse från kunderna.

 

– Försäljningen av våra bostadsrätter i egen regi i Vega, Haninge har gått över förväntan. Vi har uppnått säljmålet och produktionen är startad med en planerad inflyttning om redan ett år. Förutom att marknaden generellt känns mer positiv till nyproduktion tror vi att vi hittat ett koncept där vi når en målgrupp som vill bo bra och hållbart till en rimlig kostnad. Det stärker oss i vår övertygelse att det finns en efterfrågan av prisvärda och hållbara lägenheter med rätt läge, även om det inte är mitt i stadskärnan, säger Markus Holmlund, vd för Lindbäcks Boende.

Han fortsätter:

– Efter en mer avvaktande marknad under 2018, gjorde vi en nylansering av projektet efter årsskiftet och märkte direkt att det fanns ett stort intresse för våra bostadsrätter, vi fick många besökare vid våra visningar. En trend som hållit i sig hela våren och sommaren. Lindbäcks bygger i stor utsträckning åt andra byggherrar och i samband med att marknadsläget blev kärvare var det många som pausade sina projekt och projekterade om lägenheterna för att möta marknadens nya krav. De viktiga förändringarna har varit att optimera produkten till mer kostnads- och yteffektiva lösningar.

 

Lindbäcks bygger industriellt producerade flerbostadshus i trä. Företaget har fokus på hög boendekvalitet och genom att samarbeta med några av landets främsta arkitektkontor vill Lindbäcks bygga attraktiva, sunda och funktionella hem vilka människor ha råd att bo i. Familjeföretaget startade år 1924 i Piteå, där huvudkontor och bolagets två produktionsanläggningar finns. Lindbäcks har även kontor i Stockholm, Göteborg och Kiruna. Totalt har företaget cirka 600 medarbetare.

 

 

 

Villa Les Cèdres, om 1.700 kvm, belägen mellan Nice och Monaco, har sålts för 2,12 Mdr kr, motsvarande astronomiska 1,25 Mkr/kvm.

 


Italienska Campari Group, den stora sprittillverkaren, har gått med på att sälja sin 188 år gamla franska gård, villa Les Cèdres i Saint-Jean Cap-Ferrat, mellan Nice och Monaco i Sydfrankrike. Försäljningspriset blev skyhöga 220,6 miljoner dollar, cirka 2,12 Mdr kr. Eftersom villan är cirka 1.700 kvm stor, blir priset per/kvm astronomiska 1,25 Mkr. Köpare är en icke namngiven privatperson.

 

Campari Group fick villan med en park om cirka 14 hektar genom förvärvet av likörtillverkaren Grand Marnier år 2016. Villa Les Cèdres har tjugofem uppvärmda växthus och en simbassäng om 50 meter. Campari förväntas göra en vinst om 88 miljoner dollar, cirka 845 Mkr vid försäljningen.

 

Villan, som byggdes år 1830, har innan likörfamiljen Marnier-Lapostolle förvärvade den år 1924, ägts bland annat av den belgiske kungen Leopold II mellan år 1865 och 1909. Villan rankades även som det dyraste huset i världen när den skulle säljas år 2017 för 410 miljoner dollar, ett pris som således inte uppnåddes, utan villan såldes nu två år senare för cirka hälften av det begärda priset. SF

 

 

tisdag, 06 augusti 2019 21:06

Nybyggnadsvolymen minskar 10 procent

 

Byggloven indikerar fortsatt nedgång för nybyggnadsinvesteringar. Foto: Navet & Mickael Tannus

 


I sin löpande månadsbevakning: Marknadssignaler & prognoser, presenterar NAVET Analytics en sammanställning av antalet beviljade bygglov på basis av statistik från SCB.

 

En sammanvägning av bygglovsstatistiken beräknat i ett rullande 12-månadersvärde ger signaler om att den samlade nybyggnadsvolymen inom bostäder och lokaler kommer att minska med omkring 10 procent på ettårs sikt.

 

Den bilden ligger också i linje med NAVET Analytics senaste konjunkturprognos, som visar en nedgång för nybyggnadsinvesteringarna inom bostäder och lokaler med 10 procent 2019 och ytterligare 4 procent 2020.

 

Söderhamn planerar att bygga en ny stadsdel runt Resecentrum under namnet Söderhamnsporten. Bild från kommunens plan över det nya resecentrumet som en modern knutpunkt.

 

 


Nu är det klart att både Willys och Arwidsro vill vara med och utveckla Söderhamn. Willys satsar stort och bygger en ny fullstor butik på en attraktiv tomt i direkt anslutning till stadens Resecentrum. Arwidsro har uppdraget att bygga fastigheten – och har fler ambitioner för området. Förväntad byggstart av den nya butiken är våren 2020.


– Vi är glada att nu påbörja utvecklingen av det nya området runt resecentrum tillsammans med Willys och Arwidsro, säger John-Erik Jansson (C), kommunstyrelsens ordförande i Söderhamns kommun.

 

– Vår befintliga butik i Söderhamn går väldigt bra, vårt koncept med låga priser och brett sortiment har blivit mycket populärt och vi har en trogen och växande kundkrets. Därför vill vi nu satsa ytterligare genom att öppna en fullstor Willys-butik i Söderhamn. Etableringen innebär att vi behöver rekrytera ett 20-tal nya medarbetare, säger Tor Gullberg, etableringschef på Willys.

 

– Att vara en del i att realisera planprogrammet Söderhamnsporten är hedrande och ligger i vår strategi att etablera dagligvaruhandel stärkt med olika former av samhällsservice, säger Tobias Kjellin, affärsområdesansvarig på Arwidsro.

 

– Det här är väldigt positivt för Söderhamn, den aktuella etableringen innebär fler arbetstillfällen i vår stad och är också en början på en utveckling av en ny stadsdel, avslutar John-Erik Jansson (C).

 

Nya Kiruna centrum, kvarter 7,8 och 9. Bild: Tirsén & Aili Arkitekter

 


Förflyttningen av Kiruna stad har pågått några år och den nya stadskärnan ska bli en central plats som förmedlar en tydlig citykänsla genom nya kvarter med torg och handel. Nu är det klart att Lindbäcks på uppdrag av Nåiden Bygg ska uppföra 181 bostäder fördelade över kvarter 7,8 och 9 mitt i centrum av nya Kiruna. Det innebär att Lindbäcks är uppe i leverans av 700 bostäder till Malmfälten bara under de senaste två åren.

 

– Det känns väldigt roligt att vi får vara en del av omvandlingen till ett nytt centrum genom att leverera fler fina hållbara bostäder till Kirunaborna, och denna gång mitt i stadskärnan, säger Ellen Bäckman, projektutvecklare på Lindbäcks.

 

Kvarter 7,8 och 9 i nya Kiruna centrum består av gallerior, lokaler, kontor, garage och bostäder där Lindbäcks kommer att leverera en del av bostäderna. Nåiden uppför kvarteren genom ett samverkansprojekt tillsammans med byggherren LKAB. Kvarteren byggs som ersättning av funktion där tagare av kvarteren är Kirunabostäder som i slutänden kommer att äga och förvalta fastigheterna.

 

Projektet utförs i samarbete med Nåiden Bygg och i och med detta projekt summerar Lindbäcks kontrakt för nyproduktion av cirka 700 lägenheter i Kiruna och Gällivare/Malmfälten de senaste två åren, varav vissa pågående byggen och det senaste planerad byggstart i höst.

 

– Vi har fått förtroendet att bygga flertalet bostäder av våra kunder i norr, vilket vi är stolta över. Vi har haft en bra och konstruktiv dialog i alla projekt och nu ser vi fram emot att få fortsätta leverera våra industriellt producerade bostäder i trä till Kiruna, säger Ellen Bäckman.

 

Pangea var rådgivare då Coop Klepp och Dolphin Eiendom sålde Jærhagen Kjøpesenter, utanför Stavanger, för nära 1 miljarder NOK.


Pangea var rådgivare åt Coop Klepp och Dolphin Eiendom vid försäljningen av Jærhagen Kjøpesenter utanför Stavanger.

 

I början av juli tillkännagavs att de gemensamma ägarna, Coop Klepp och Dolphin Eiendom, hade sålt Jærhagen Kjøpesenter, värt nästan 1 miljard norska kronor, 1,08 Mdr kr, till ett syndikat lett av NRP Finans.

 

Köpcentret ligger i Klepp kommun, cirka 25 kilometer söder om Stavanger, och omfattar cirka 57.000 kvm plus 10.000 kvm parkering. Centrumet har uppgraderats och utvidgats avsevärt under de senaste 18 månaderna med nära 3 miljoner besökare. Coop Klepp är den största hyresgästen i köpcentret, och de tidigare ägarna kommer att behålla 35 procent ägande i det nya syndikatet som köper centret.


Under första halvåret 2019 var Pangea rådgivare i 24 transaktions- och rådgivande mandat med ett underliggande fastighetsvärde nära 19 miljarder norska kronor, cirka 20,5 Mdr kr.

 

 

En stark protestvåg mot Akelius renoveringar har pågått i Hamburg. På bilden: Hyresgäster på Wrangelstraße i Hamburg som håller upp ett protestbaner. Flera hyresgäster har krävt tvångsförsäljningar av de privata bostadsbolagens lägenheter. Det har resulterat i att delstatsregeringar i Tyskland har infört regleringar som begränsar hyreshöjningar. I juni i år beslutade de styrande i Berlin att frysa hyresnivån i fem år för att motarbeta hyreshöjningarna.


Akelius fortsätter att sälja stort i Tyskland. Nu har bolaget sålt 1.492 bostäder, varav hälften finns vardera i Hamburg och i München.  Lägenheterna, som har byggår mellan 1902 och 2008, säljs för 420 MEUR, cirka 4,53 Mdr kr, motsvarande 4.800 euro/kvm, cirka 51.588 kr/kvm. Frånträde är planerat till slutet av 2019.

 

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH och Warth & Klein Grant Thornton har varit Akelius rådgivare i transaktionen.

 

I en kommentar till den stora transaktionen, säger vd Pål Ahlsén:

– Detta är ytterligare ett steg i projektet förbättrat kreditbetyg. Intäkterna från försäljningen kommer gå till att minska belåningen. Ambitionen är att förbättra kreditbetyget från BBB till BBB+.

 

I mars i år sålde Akelius totalt 2.839 lägenheter i Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Wiesbaden och i Mainz, för totalt 685 MEUR, cirka 7,36 Mdr kr. Se länk.