17 augusti 2019

Redaktionen

måndag, 12 augusti 2019 11:21

Polismyndigheten hyr 16.000 kvm i Telestaden

 

Med 3.000 blivande hem är Telestaden i Farsta ett av södra Stockholms största bostadsprojekt, under utveckling av Rikshem och Ikano Bostad. Här ska skapas en levande stadsdel med bostäder, arbetsplatser, närservice, förskolor och skola.

 

 


Nu står avtalet med Polismyndigheten klart om att hyra cirka 16. 000 kvm, med cirka 800 arbetsplatser, i Telestaden, ägt av Rikshem och Ikano Bostad. Kontoret kommer att rymma lokalpolisområdet Farsta, men även gemensamma kontorsarbetsplatser. Inflyttning sker i etapper med start våren 2020.

 

– Vi befinner oss i en spännande fas i arbetet med att etablera Telestaden som en egen, ny och varierad stadsdel. Polisen är en mycket viktig verksamhet för området, Farsta och hela Stockholm. Vi ser fram emot deras närvaro på Telestaden, säger Per Högdin, projektchef.

 

– Vi har ett gediget arbete både bakom och framför oss i denna process. Huvudsyftet är att kunna fortsättavara nära medborgarna och samtidigt hantera våra resurser på ett smart sätt. De kriterierna har lett oss till den här lösningen i Telestaden, säger Henrik Nilsson, tf. lokalpolisområdeschef i Farsta.

 

Telestaden är en stadsdel som ligger i Telias tidigare kontorsområde. Området kommer att ha cirka 3.000 nya bostäder samt närservice, arbetsplatser, förskolor och skola. Bland de befintliga verksamheterna i området finns Familjebostäder, ccap (en studio för modern dans) samt konstproduktionscentret Konstverket. I november stod det klart att även ett vårdboende med 110 lägenheter kommer att byggas.

 

Polisen kommer att flytta in till ”Hus I” på Mårbackadelen i området. Inflyttningen beräknas vara klar våren 2021.

 

måndag, 12 augusti 2019 11:14

SHH Bostad expanderar i södra Sverige

 

Misha Moeremans d'Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB.


SHH Bostad AB och dotterbolaget SHH Samhällsfastigheter AB öppnar i augusti 2019 ett gemensamt kontor med adress Skeppsbron 2 i centrala Malmö i syfte att expandera sina verksamheter i södra Sverige. Bolagen har redan ett antal projekt och markanvisningar i bland annat Staffanstorp, Ystad, Helsingborg och Landskrona för såväl vård- och omsorgsboende, bostadsrätter och hyresrätter.


Fredrik Alvarsson, vd och delägare i SHH Samhällsfastigheter ansvarar för verksamheten lokalt och avser att under hösten rekrytera personal för projekt- och affärsutveckling med placering i Malmö.

 

SHH Bostad är ett rikstäckande bostadsutvecklingsbolag som erbjuder prisvärt boende. Bolagets verksamhet omfattar hela kedjan från köp av mark till försäljning av bostadsrätter, hyresrätter samt vård- och omsorgsboende. Sedan SHH grundades 2010 har fler än 1.300 prisvärda bostäder färdigställts över hela Sverige. Vid första kvartalet utgång i år uppgick den totala projektportföljen till 3.149 bostäder, varav 463 var under produktion, samt 2.686 byggrätter.


SHH Samhällsfastigheter är en rikstäckande fastighetsutvecklare som erbjuder välutvecklade äldreboenden och skolor till kommuner och privata aktörer. SHH Samhällsfastigheter bildades 2019 och ägs av SHH Bostad och FA Partners.

 

Etapp 2, kvarter 10, ligger i direkt anslutning till pendeltågsstationen Vega och innehåller 200 hyresrättslägenheter, garage och en livsmedelsbutik. Entréer och trapphus har ägnats särskild omsorg, som viktiga delar av bostaden. Bild: BSK Arkitekter

 

 

Naturliga material och en färgskala som samspelar med omgivningen och landskapet är utgångspunkt för färgsättning både exteriört och interiör i stadsdelen Vega i Haninge. Bild: BSK Arkitekter

 

Scandinavian Property Group (SPG) byggstartar nu nästa etapp i den nybildade stadsdelen Vega, Haninge. SPG fortsätter det långsiktiga samarbetet med BOX Bygg som byggt den första etappen bestående av 103 bostadsrätter. Parterna har tecknat ett nytt totalentreprenadavtal som omfattar totalt 200 hyresrätter, en ICA butik samt 120 garageplatser. Arkitekt är BSK arkitekter mede ansvarig arkitekt Petter Aaro.

 

– Vi är otroligt glada att SPG har gett oss förnyat förtroende även för nästkommande byggetapp. Det är ett bevis på att samarbetet mellan SPG och BOX Bygg fungerar mycket bra,  säger Jonas Bill, vd på BOX Bygg.

 

– Vi har tillsammans med BOX Bygg byggt både hyresrätter, bostadsrätter, förskolor och vårdcentraler och fortsätter i och med detta vårt långsiktiga strategiska samarbete vilket är glädjande, säger Carl Zetterqvist, Head of Investment & Asset Management, SPG.

 

Scandinavian Property Group är ett fastighetsbolag som grundades 2004 och verkar på den skandinaviska marknaden. Organisationen består av 15 anställda med kontor både i Oslo och Stockholm.


SPG är en industriell aktör inom tre specifika områden, bostäder, samhällsfastigheter, samt projektutveckling av kontor och handel.

 

 

 

 

 

fredag, 09 augusti 2019 18:48

Fastator hyr ut 9.500 kvm i Södertälje

 

Fastigheterna Pyramiden 19 och 20 i Södertälje såldes i december 2018 av Peab och Wallenberg. Offentliga Hus betalade 715 Mkr för Pyramiden 20 och Fastator 300 Mkr för Pyramiden 19.

 

 


Med fyra nya hyresavtal, varav ett omförhandlat i fastigheten Pyramiden 19 i Norra Stadskärnan i Södertälje, är fastigheten nu uthyrd till drygt 70 procent. De nya hyresavtalen avser 9.571 kvm och löper i snitt på 7,9 år, med ett totalt tillkommande hyresvärde under kontraktstiden om 218 Mkr.

 

Pyramiden 19 ligger i Norra Stadskärnan som är på god väg att bli ett av landets ledande kluster inom produktion, forskning och utveckling. Fastigheten omfattar kontors- och forskningslokaler om cirka 49.000 kvm och totalt 74.000 kvm mark med goda möjligheter till ny bebyggelse.


Fastator förvärvade fastigheten i december 2018 från FAM (Wallenbergsstiftelsernas förvaltningsbolag) och PEAB. Vid förvärvet var 43 procent uthyrt till främst Scania och till en rad olika medicinteknikbolag. Genom ett gott samarbete mellan de tidigare ägarna och Fastator är nu drygt 70 procent av fastigheten uthyrd. Med hyresgäster som Anocca AB, Rise Research Institute of Sweden AB och Acturum Life AB stärks fastighetens profil inom forskning och utveckling ytterligare.

 

– Norra Stadskärnan i Södertälje är en av Sveriges mest spännande och expansiva stadsdelar. Det visar inte minst det stora intresset från många intressenter, och för att ytterligare öka attraktionskraften för Pyramiden 19 har vi även påbörjat ombyggnation för att hyra ut resterande vakans. Jag har goda förhoppningar om att fastigheten är fullt uthyrd kring årsskiftet, kommenterar Joachim Kuylenstierna, vd för Fastator.

 

fredag, 09 augusti 2019 10:25

Prime Living stäms av Lunds universitet

 

Lars Wikström blev vd för det krisdrabbade Prime Living den 28 mars i år.


Lunds universitet har lämnat in en stämningsansökan gentemot Prime Living AB och dess helägda dotterbolag Prime Living Lund AB. Enligt stämningsansökan anser sig Lunds Universitet ha fordringar om totalt 3,4 Mkr avseende hyresreduktion och skadestånd.

 

Bakgrunden till tvisten är de avtal som ingicks med Lunds universitet respektive Akademiska Hus Syd AB i juni 2012 om bland annat upplåtelse av mark och bostäder. I januari 2019 sade Lunds universitet upp avtalet med Prime Living benämnt hyresavtal avseende 200 bostadslägenheter. Uppsägningen gjordes med omedelbar verkan. Prime Living bestrider att det förelegat grund för uppsägningen och kommer nu bestrida kravet på hyresreduktion och skadestånd. Prime Living avser även att framföra motkrav gentemot Lunds universitet på betydande belopp. Svaromål med genstämning kommer sannolikt att inges till tingsrätten under september månad.

 

I kommentar kan sägas att det är osäkert om Prime Living kommer klara sig på börsen. Bolagets egna kapital sjönk stort den 31 mars 2019 till 166,1 Mkr (796,6), vilket medförde att soliditeten rasade till 9 procent (33). Troligt är att Prime Living tvingas sälja alla sina bostäder och projekt och när bolaget avnoteras har ett flertal aktieägare gjort mycket stora förluster. SF. Se länk:

 

 

 

Fabriksparken längs Löfströms Allé i Sundbyberg påbörjades 2016, och inflyttning har påbörjats i den första etappens 150 bostadsrätter. Stadskänslan i Fabriksparken är tydlig med en känsla av parkmiljö som hämtas från den intilliggande Marabouparken. Grönska, umgänge och matlagning är fokus i projektet och i samarbete med Tareq Taylor har en gemensam trädgård skapats, med växthus, utekök och platser för avkoppling.

 


Det är ett av de största orosmomenten vid bostadsaffärer – att frånträdet ska inträffa före tillträdet och man står utan någonstans att bo. I det framväxande området Fabriksparken, mitt i Sundbyberg, har Skandia Fastigheter hittat en lösning på problemet.

 

Med Bohållplats kan köparen sälja sin nuvarande bostad och får sedan direkt hyra en helt ny, färdigmöblerad lägenhet i området tills den nya bostaden är inflyttningsklar – en räddare i nöden och en chans att få lära känna sitt nya område på förhand.

 

– Det här är en produkt som fyller ett minst sagt skriande behov, men som hittills varit svår att realisera. Som en mångsidig fastighetsägare och -utvecklare, bland annat med både hyresrätter och bostadsrätter i vår repertoar, känns det helt rätt att vara först ut på marknaden med att erbjuda Bohållplatser, säger Markus Pfister, fastighetschef på Skandia Fastigheter.

 

Inredningsarkitekten Fredrik von Schewen, som tillsammans med kocken Tareq Taylor har varit med och utformat bostäderna i Fabriksparken, har även inrett de nya bohållplatserna. Utgångspunkten har varit god kvalitet och en bas som passar de flesta: bra förvaringsutrymmen, välplanerade badrum och sociala kök.

 

Skandia Fastigheter utvecklar nu Fabriksparken till en hållbar och inspirerande stadsdel, i hjärtat av Sundbyberg, med bostäder, kontor, handel och service. Förnyelsen av området längs Löfströms Allé påbörjades 2016, och inflyttning har nu påbörjats i den första etappens 150 bostadsrätter.

 

 

Efterfrågan på ungdomsbostäder i Stockholm är hög och därför satsar HEBA på ytterligare ett ungdomsboende i Hökarängen med 85 lägenheter.


HEBA fortsätter att växa kraftigt på marknaden i Stockholm. För första halvåret redovisade bolaget ett förbättrat förvaltningsresultat med 11,5 procent till 88,8 Mkr (79,6). Det medförde att substansvärdet för aktien ökade till 74,7 kr (67,0). Under perioden steg hyresintäkterna till 198,7 Mkr (185,9), med ett driftsöverskott som stärktes till 130,5 Mkr (119,5). Resultatet efter skatt för första halvåret ökade till 206,0 Mkr (198,5), motsvarande 2,50 kr (2,40) per aktie. I resultatet ingick värdeförändringar på fastigheter med 122,6 Mkr (72,6).

 

Under andra kvartalet har HEBA tecknat avtal om förvärv av två nybyggnadsprojekt, dels 83 hyreslägenheter och ett äldreboende om 84 lägenheter i Norrtälje, dels ett äldreboende med 60 lägenheter och en förskola i Österåker. Dessutom har HEBA under första halvåret sålt sex fastigheter för 755 Mkr, vilket översteg den externa värderingen.

 

I balansen steg tillgångarna till 9,9 Mdr kr, varav värdet på förvaltningsfastigheterna ökade till 9.667 Mkr (9.066). De totala skulderna steg till 4.390 Mkr (4.689), finansierade till en sänkt genomsnittsränta om 1,4 procent (1,6). Det innebar att det egna kapitalet stärktes till 4.988 Mkr (4.417) med en soliditet som steg till 50,3 procent (48,5). Räntetäckningsgraden ökade till 4,6 gånger (3,8)

 

I en kommentar till halvårsrapporten säger Patrik Emanuelsson, vd för HEBA Fastighets AB:

– Med en projektportfölj om 1,5 Mdr kr som tas i drift de närmaste åren, tillsammans med många spännande möjligheter för ökad nyproduktion, ser vi med tillförsikt framåt. SF

 

Lindbäcks visionsbild för Brf Skogsstjärnan, Vega i Haninge.


Efter några år med en osäker marknad där försäljningen av framförallt bostadsrätter gått från toppnoteringar till att nästan helt stanna upp, säger Lindbäcks nu i ett pressmeddelande att bolaget ser en positiv uppåtgående trend med ökad försäljning och ett ökat intresse från bostadsutvecklare/byggherrar. Nu byggstartar Lindbäcks 117 bostadsrätter i egen regi i kvarteret Skogsstjärnan i Vega, Haninge, som omfattar totalt 117 lägenheter. De nya bostäderna ligger nära ett naturområde och bara några hundra meter från den nya pendeltågstationen. Tillsammans med en variation av yteffektiva lägenheter och rimliga priser konstaterar Lindbäcks att det finns ett nyvaknat intresse från kunderna.

 

– Försäljningen av våra bostadsrätter i egen regi i Vega, Haninge har gått över förväntan. Vi har uppnått säljmålet och produktionen är startad med en planerad inflyttning om redan ett år. Förutom att marknaden generellt känns mer positiv till nyproduktion tror vi att vi hittat ett koncept där vi når en målgrupp som vill bo bra och hållbart till en rimlig kostnad. Det stärker oss i vår övertygelse att det finns en efterfrågan av prisvärda och hållbara lägenheter med rätt läge, även om det inte är mitt i stadskärnan, säger Markus Holmlund, vd för Lindbäcks Boende.

Han fortsätter:

– Efter en mer avvaktande marknad under 2018, gjorde vi en nylansering av projektet efter årsskiftet och märkte direkt att det fanns ett stort intresse för våra bostadsrätter, vi fick många besökare vid våra visningar. En trend som hållit i sig hela våren och sommaren. Lindbäcks bygger i stor utsträckning åt andra byggherrar och i samband med att marknadsläget blev kärvare var det många som pausade sina projekt och projekterade om lägenheterna för att möta marknadens nya krav. De viktiga förändringarna har varit att optimera produkten till mer kostnads- och yteffektiva lösningar.

 

Lindbäcks bygger industriellt producerade flerbostadshus i trä. Företaget har fokus på hög boendekvalitet och genom att samarbeta med några av landets främsta arkitektkontor vill Lindbäcks bygga attraktiva, sunda och funktionella hem vilka människor ha råd att bo i. Familjeföretaget startade år 1924 i Piteå, där huvudkontor och bolagets två produktionsanläggningar finns. Lindbäcks har även kontor i Stockholm, Göteborg och Kiruna. Totalt har företaget cirka 600 medarbetare.

 

 

 

Villa Les Cèdres, om 1.700 kvm, belägen mellan Nice och Monaco, har sålts för 2,12 Mdr kr, motsvarande astronomiska 1,25 Mkr/kvm.

 


Italienska Campari Group, den stora sprittillverkaren, har gått med på att sälja sin 188 år gamla franska gård, villa Les Cèdres i Saint-Jean Cap-Ferrat, mellan Nice och Monaco i Sydfrankrike. Försäljningspriset blev skyhöga 220,6 miljoner dollar, cirka 2,12 Mdr kr. Eftersom villan är cirka 1.700 kvm stor, blir priset per/kvm astronomiska 1,25 Mkr. Köpare är en icke namngiven privatperson.

 

Campari Group fick villan med en park om cirka 14 hektar genom förvärvet av likörtillverkaren Grand Marnier år 2016. Villa Les Cèdres har tjugofem uppvärmda växthus och en simbassäng om 50 meter. Campari förväntas göra en vinst om 88 miljoner dollar, cirka 845 Mkr vid försäljningen.

 

Villan, som byggdes år 1830, har innan likörfamiljen Marnier-Lapostolle förvärvade den år 1924, ägts bland annat av den belgiske kungen Leopold II mellan år 1865 och 1909. Villan rankades även som det dyraste huset i världen när den skulle säljas år 2017 för 410 miljoner dollar, ett pris som således inte uppnåddes, utan villan såldes nu två år senare för cirka hälften av det begärda priset. SF

 

 

tisdag, 06 augusti 2019 21:06

Nybyggnadsvolymen minskar 10 procent

 

Byggloven indikerar fortsatt nedgång för nybyggnadsinvesteringar. Foto: Navet & Mickael Tannus

 


I sin löpande månadsbevakning: Marknadssignaler & prognoser, presenterar NAVET Analytics en sammanställning av antalet beviljade bygglov på basis av statistik från SCB.

 

En sammanvägning av bygglovsstatistiken beräknat i ett rullande 12-månadersvärde ger signaler om att den samlade nybyggnadsvolymen inom bostäder och lokaler kommer att minska med omkring 10 procent på ettårs sikt.

 

Den bilden ligger också i linje med NAVET Analytics senaste konjunkturprognos, som visar en nedgång för nybyggnadsinvesteringarna inom bostäder och lokaler med 10 procent 2019 och ytterligare 4 procent 2020.