20 april 2019

Redaktionen

 

Aleksi Graan, Finlandschef på Infranode.

 Ett konsortium bestående av Infranode och Mirova har ingått ett avtal om att förvärva en minoritetsandel i det finska energiföretaget Loiste från kommunerna Kajaani och Sotkamo (cirka 20 mil sydost om Uleåborg), som därmed minskar sitt ägande till 66,1 procent av energibolaget. Investeringen görs genom fonden Core Infrastructure Fund II, och det är den andra investeringen i den nordiska energisektorn som Infranode och Mirova, en del av amerikanska Natixis Investment Managers, gör tillsammans. Konsortiet rådgavs av Icecapital, Castren & Snellman, Pöyry, Deloitte och Marsh.

– Vi är mycket glada att Kajaani och Sotkamo valde vårt konsortium som Loists långsiktiga medägare. Vi är engagerade i att stödja utvecklingen av företaget, samhället och Kainuu-regionen. Vi vill se till att Loiste har den finansiella och operativa förmågan att tillhandahålla pålitliga och hållbara tjänster och produkter till sina kunder, säger Aleksi Graan, Finlandschef på Infranode.

I ett pressmeddelande framhåller Reino Huusko, vd för Loiste-bolagen att den nya ägarstrukturen kommer att underlätta företagets långsiktiga utveckling och stödja nödvändiga infrastrukturinvesteringar.

Loiste driver eldistribution, fjärrvärme och elhandel. Bolagets intäkter uppgick ifjol till cirka 120 MEUR. Företaget har 58.000 eldistributionskunder med nätområdet motsvarande 7 procent av Finlands landsareal. Fjärrvärmesystemet tjänar kunder i Kajaani med årliga leveranser på 300 GWh.

Infranode hanterar tillgångar om cirka 450 MEUR från institutionella investerare som Folksam, IMAS Foundation, LocalTapiola, EIB och AP4.


 

Projekt: 79&Park. Flerbostadshus. Fastighet: Stettin 7. Adress:  Sandhamnsgatan 79. Foto: Laurian Ghinitoiu 1.

 

 


Projekt: Alprosen. Flerbostadshus. Fastighet: Alphyddan 11. Adress: Bällstavägen 28. Foto: Anders Fredriksen 2.

 


 

Projekt: Anna Whitlocks gymnasium. Skola. Fastighet: Murmästaren. Foto: Åke E:son Lindman. 3.

 

 

 

Projekt: Basaren. Flerbostadshus. Fastighet: Basaren 1. Adress: Hantverkargatan 69. Foto: André Phil. 4.

 

 

Projekt: Bro Husarviken. Bro. Stadsdel: Norra Djurgårdsstaden. Foto: Kasper Dudzik. 5.

 

 

Projekt: Haga Nova. Flerbostadshus. Fastighet: Cellen 1. Adress: Norra Stationsgatan 76. Foto: Tord-Rickard Söderström. 6.

 


 

Projekt: Innovationen. Flerbostadshus. Fastighet: Innovationen 1. Adress: Torsplan 8. Foto: Laurian Ghinitolu. 7.

 

 

Projekt: Mono. Flerbostadshus. Fastighet: Tobaksmonopolet 9. Adress: Maria Bangata 2B. Foto: Axel Kårfors. 8.

 

 

Projekt: Nationalmuseum. Museum. Fastighet: Norrmalm 3:1 Adress: Södra Blasieholmshamnen. Foto: André Phil. 9.

 

 

Projekt: Årstabergsparken. Park. Stadsdel: Årsta/Liljeholmen. Foto: Petra Lindeqvist. 10.

 

 

 

Årets Stockholmsbyggnad är en tävling där stockholmarna röstar fram sin favorit bland de byggnader som färdigställts under föregående år. I år firar tävlingen tioårsjubileum. Tio finalister har gallrats fram av en jury som utgått från byggnadernas arkitektur, hållbarhet, innovation och betydelse för Stockholm.

 

Nu börjar omröstningen – där alla får delta. Röstningen pågår till och med den 23 maj. Vinnaren presenteras vid en ceremoni den 5 juni.

 

De tio finalisterna är:

 

1. Projekt: 79&Park. Flerbostadshus. Fastighet: Stettin 7. Adress:  Sandhamnsgatan 79. Stadsdel: Gärdet. Byggherre: Oscar Properties. Arkitekt: BIG – Bjarke Ingels Group

 

2. Projekt: Alprosen. Flerbostadshus. Fastighet: Alphyddan 11. Adress: Bällstavägen 28. Stadsdel: Bromma. Byggherre: Storstaden Stockholm Bostad AB. Arkitekt: VERA Arkitekter

 

3. Projekt: Anna Whitlocks gymnasium. Skola. Fastighet: Murmästaren Adress: Hantverkargatan 29. Stadsdel: Kungsholmen. Byggherre: Balder. Arkitekt: MAF Arkitekter

 

4. Projekt: Basaren. Flerbostadshus. Fastighet: Basaren 1. Adress: Hantverkargatan 69-71. Stadsdel: Kungsholmen. Byggherre: Stockholms Kooperativa Bostadsförening. Arkitekt: Wingårdhs

 

5. Projekt: Bro Husarviken. Bro. Stadsdel: Norra Djurgårdsstaden. Byggherre: Stockholms stad. Arkitekt: &Rundquist

 

6. Projekt: Haga Nova. Flerbostadshus. Fastighet: Cellen 1. Adress: Norra Stationsgatan 76. Stadsdel: Hagastaden/Vasastaden. Byggherre: Einar Mattsson. Arkitekt: VERA Arkitekter

 

7. Projekt: Innovationen. Flerbostadshus. Fastighet: Innovationen 1. Adress: Torsplan 8. Stadsdel: Hagastaden/Vasastaden. Byggherre: Oscar Properties. Arkitekt: OMA

 

8. Projekt: Mono. Flerbostadshus. Fastighet: Tobaksmonopolet 9. Adress: Maria Bangata 2B. Stadsdel: Södermalm. Byggherre: Glommen & Lindberg. Arkitekt: Koncept

 

9. Projekt: Nationalmuseum. Museum. Fastighet: Norrmalm 3:1. Adress: Södra Blasieholmshamnen 2. Stadsdel: Norrmalm. Byggherre: Statens Fastighetsverk. Arkitekt: Wingårdhs/Tengbom

 

10. Projekt: Årstabergsparken. Park. Stadsdel: Årsta/Liljeholmen. Byggherre: Stockholms stad. Arkitekt: Nyréns Arkitektkontor

 


 

 

 

tisdag, 16 april 2019 13:23

BlueHotel på Lidingö blir större

 

Totalt ska 8.400 kvm renoveras, varav 2.700 kvm avser nybyggnation för BlueHotel på Elfviks Udde.

 


BRA Bygg, ett dotterbolag inom koncernen Veiddeke, har fått uppdraget av ESS GROUP samt Gillesvik Fastigheter för att i samverkan utföra ombyggnation samt nybyggnation av BlueHotel på Elfviks Udde, på Lidingö.

 

Avtalet innefattar totalrenovering av befintlig fastighet om 5.700 kvm med 63 hotellrum, nybyggnation om 2.700 kvm, vilken omfattar nya rum samt nya pooler. Byggnationen planeras vara färdigställd våren 2020.

 

Total yta i entreprenaden är cirka 8.400 kvm med ett ordervärde om cirka 170 Mkr.

 

– Vi har haft ett mycket bra samarbete med ESS GROUP under många år och  vi ser fram emot ännu ett fint projekt tillsammans, säger Magnus Andersson, avdelningschef på BRA Bygg.

 


tisdag, 16 april 2019 12:50

SBB säljer för 4,9 Mdr i Oslo

 

Efter två års innehav säljer SBB DNB Livs huvudkontor i Bjørvika, Oslo, med en vinst på cirka 0,5 Mdr kr.

 


Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) har ingått avtal om försäljning av en kontorsfastighet i centrala Oslo till DNB Liv. Försäljningen till ett överenskommet nettofastighetsvärde om 4.897 Mkr (cirka 4.488 MNOK) överstiger nettofastighetsvärdet i samband med SBB:s förvärv med cirka 473 MNOK beaktat samtliga transaktionskostnader (motsvarande en värdeuppgång på 12 procent under innehavstiden sedan mars 2017). Frånträde av fastigheten är planerat till 30 april.

Fastigheten som har en total uthyrbar area om 49.000 kvm är fullt uthyrd till Norges största finansiella institution DNB Bank ASA fram till juni 2027, med årliga hyresintäkter på cirka 205 Mkr och ett driftnetto på cirka 194 Mkr.

I samband med försäljningen löser SBB befintlig senior och junior finansiering kopplat till fastigheten vilket på årsbasis minskar SBB:s finansiella kostnader med cirka 139 Mkr. Genomsnittlig ränta för de lånen som löses i samband med affären är 4 procent.

– Försäljningen stärker SBB:s redan starka balansräkning ytterligare i vår resa mot en BBB-rating och vi ser fram emot kommande uppdateringar av vårt kreditbetyg. Vi hade gärna fortsatt att äga och utveckla Oslos attraktivaste kontorsfastighet mitt i Bjørvika men samtidigt känns det rätt att sälja till DNB Liv då banken har sitt huvudkontor i fastigheten, säger Ilija Batljan, vd och grundare av SBB.

Likviden från försäljningen tillsammans med den annonserade hybridobligationsemissionen kommer att användas till att refinansiera 3,4 Mdr kr säkerställd skuld samt till investeringar i äldreboenden, LSS-fastigheter, skolor samt hyresrätter i Sverige. Detta är ett viktigt steg i SBB:s avsikt att aktivt förvalta sin portfölj så att balansen skiftas mer mot social infrastruktur (äldreomsorg, LSS-fastigheter och skolor) och hyresrätter med inriktning på målet att uppnå och behålla en BBB-rating.

SBB:s rådgivare i transaktionen har varit DNB Næringsmegling AS och Advokatfirmaet Selmer AS.

 

Förskolegårdens utformning tar tillvara på höjdskillnader i den naturliga miljön och husets nya påbyggnad blir färgglad med organiska former och rundade hörn. Den karaktäristiska höga skorstenen behålls. Bild: Walk the room

 Atrium Ljungberg tecknar avtal med Jensen förskola om att öppna en ny förskola i den gamla panncentralen på Nobelberget. Förskolan får sex avdelningar och beräknas öppna i augusti 2020.– Vi är glada över att presentera en förskola på Nobelberget. Det är ett viktigt steg i att förverkliga våra planer på ett spännande bostadsområde med hög livskvalitet. Den 27 april tar vi första spadtaget för bostäderna. Formalinfabriken, som blir områdets kulturhus och mötesplats, invigs redan i sommar, säger Joanna Berg, affärsutvecklingschef bostad på Atrium Ljungberg.

 

På Nobelberget planeras för totalt 500 lägenheter, kreativa kontor, kultur, parkområde och förskola. Det första bostadskvarteret innehåller 68 bostäder om 1–5 rum. Försäljning pågår och till hösten 2020 är det inflyttning in i det första kvarteret. Atrium Ljungbergs vision är att området ska präglas av kreativa verksamheter och en stark gemenskap, i linje med den kultur som blomstrat på platsen de senaste åren.

 

Jan-Erik Höjvall, vd för Amasten.

 


Amasten Fastighets AB har avtalat om att köpa elva bostadsfastigheter och en tomt i Köping. Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 216 Mkr. Tillträde ska ske den 2 september och säljare är Sterner Stenhus Fastigheter, som har 18 procent av rösterna i Amasten, vilket gör att transaktionen är villkorad av bolagsstämmans godkännande.

De elva fastigheterna innehåller 220 lägenheter och 17.381 kvm med hyresintäkter om 16,9 Mkr per år. Fastigheternas uthyrningsgrad uppgår till 98,6 procent och den viktade direktavkastningen bedöms uppgå till 4,7 procent. Samtliga villkor för transaktionen kommer presenteras i samband med kallelse till ordinarie bolagsstämma vilken kommer offentliggöras inom kort.

Den preliminära köpeskillingen för aktierna i de fastighetsägande bolagen uppgår till 107 Mkr. Utöver bankfinansiering ska Amasten erlägga 103 Mkr i form av nyemitterade stamaktier till en överenskommen teckningskurs om 5,15 kr per stamaktie, medan resterande del erläggs kontant. Avdrag för latent skatt uppgår till 5 Mkr.

Den slutgiltiga köpeskillingen ska motsvara den preliminära köpeskillingen med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant.

måndag, 15 april 2019 17:28

Ny Opera i Operan för 3,5 Mdr


Innanför fasaderna på Operan vid Gustav Adolfs torg i Stockholm ska en helt ny opera växa fram. Beräknad kostnad: 3,5 Mdr.


¨
Projektet ska bland annat resultera i en ny scen, nya repetitionssalar, förbättrad akustik tillgänglighet och logistik.

 


Statens fastighetsverk (SFV) och Kungliga Operan har nu en gemensam lösning för hur en Ny Opera i Operan kan utformas. En möjlig byggstart blir 2023 om regering och riksdag säger ja till Statens fastighetsverks hemställan till finansdepartementet där kostnaden för projektet beräknas till 3,5 Mdr kr (2013 års penningvärde), att jämföra med den ursprungliga kostnadsramen om 2 Mdr kr. Produktionstiden kräver cirka fyra års evakuering av verksamheterna i byggnaden och projektet kan därmed vara färdigställt under 2027.

 

– Operans önskemål och krav som redovisades i förstudien har varit vår utgångspunkt i projekteringsarbetet. Nu finns ett förslag och lösning för hur en Ny Opera i Operan kan genomföras. Förslaget möjliggör också för Operakällaren att fortsätta med sin verksamhet i samma omfattning som idag, säger Kjell-Åke Averstad, projektägare på Statens fastighetsverk.

 

Det var 2013 som SFV och Operan fick regeringens uppdrag att utreda en nödvändig renovering och ombyggnad av Operabyggnaden vid Gustav Adolfs torg i Stockholm. Syftet var att skapa en modern ”Ny Opera i Operan” med bra arbetsmiljö och en moderniserad opera- och balettverksamhet.

 

Arkitekterna som anlitats för att utforma och gestalta det komplexa projektet är Ahrbom och Partner, som har gjort fina lösningar till bland annat Rådhuset och Centralposthuset i Stockholm och det danska kontoret Lundgaard Tranberg Arkitekter, som tar med sig värdefulla erfarenheter från sitt arbete med Kongelige Teater i Köpenhamn.

måndag, 15 april 2019 17:21

AMF delar kontor med PR-byrå

 

Mats Hederos, vd för AMF Fastigheter, och Aida Vrazalica, vd för byabba i Sverige.

 

I dagarna flyttar PR- och kommunikationsbyrån bybabba in på AMF Fastigheters huvudkontor på Regeringsgatan 59 i Stockholms city. Det är första gången fastighetsbolaget upplåter delar av sitt kontor till ett externt företag. Ett delat användande av kontorsmiljön är ett sätt att utforska framtidens arbetsplats och i förlängningen utveckla kunderbjudandet.

 

För tre år sedan flyttade AMF Fastigheter in i sitt nya kontor. Målsättningen var att skapa en levande kontorsmiljö med sociala ytor för olika typer av samtal och nätverkande. En kontorsmiljö som skulle kunna möta den moderna arbetsplatsens behov, även vad det gäller resursdelning. När PR- och kommunikationsbyrån bybabba idag flyttar in i AMF Fastigheters kontor realiseras idén om att kunna nyttja kontorsytan på ett mer resurseffektivt sätt.

 

– Eftersom hållbar stadsutveckling står högt upp på vår agenda är samutnyttjande av kontorslokaler ett intressant område för oss att utforska. En stor del av arbetsplatsens potential är tyvärr outnyttjad under många av dygnets timmar, därför är det väldigt spännande att få dela kontor med bybabba. Vi hoppas på att få många nya idéer om både kommunikation och handel och samtidigt kunna utforska hur kontorsytan kan användas på nya sätt, säger Mats Hederos, vd för AMF Fastigheter.

måndag, 15 april 2019 15:42

Platzer säljer hälften av Gårda Vesta

 

Gårda Vestas totala uthyrningsbara yta kommer att uppgå till cirka 27.800 kvm och främst bestå av kontorslokaler. Illustration: White arkitekterVid årsstämman i Platzer den 26 april 2018 godkändes en överlåtelse av 50 procent av andelarna i bolaget som äger fastigheten Gårda 2:12 (även kallat Gårda Vesta) till Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän samt en förhyrning på 5.360 kvm kontor i fastigheten till Länsförsäkringar.

 

Länsförsäkringar äger cirka 20 procent av rösterna i Platzer och är genom sitt ägande att anse som närstående till Platzer varför överlåtelsen underställdes årsstämman för beslut.  Platzer och Länsförsäkringar har nu ingått avtal om överlåtelsen och förhyrningen i enlighet med stämmans beslut.

 

Platzer Fastigheter Holding AB är genom dotterbolag ägare till fastigheten Gårda 2:12 (Gårda Vesta). En större byggnad är under uppförande på fastigheten med beräknat färdigställande 2021. Byggnadens totala uthyrningsbara yta kommer att uppgå till cirka 27.800 kvm och främst bestå av kontorslokaler.

 

 

Efter färdigställandet väntas Gårda Vesta, vid full uthyrningsgrad, inbringa hyresintäkter på cirka 75 Mkr årligen.

 

 

Platzer har i enlighet med stämmans godkännande överlåtit 50 procent av andelarna i det fastighetsägande bolaget till Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. Vid tiden för stämman uppgick fastighetens bedömda marknadsvärde till 1.300 Mkr enligt genomförd extern värdering och hade en extern belåning på cirka 780 Mkr.

 

Den preliminära köpeskillingen för hälften av andelarna i det fastighetsägande bolaget uppgår därmed till cirka 132 Mkr och baseras på summan av fastighetens övervärde och det fastighetsägande bolagets egna kapital med ett avdrag för latent skatt.

 

Platzers frånträde av hälften av andelarna sker när projektet är färdigställt vilket beräknas ske kvartal 4 2021.

 

 

I samband med frånträdet och i enlighet med stämmans beslut kommer Länsförsäkringar, utöver att erlägga slutligt beräknad köpeskilling, att lösa hälften av ett ägarlån. Den slutliga köpeskillingen kommer fastställas på motsvarande sätt som beskrivits ovan i samband med frånträdet, och kommer då baseras på ny extern marknadsvärdering av fastigheten genomförd av tre externa oberoende auktoriserade värderare av kommersiella fastigheter från välrenommerade värderingsfirmor.

 

Platzer har som en del i affären även tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Länsförsäkringar i Gårda Vesta om 5.360 kvm kontor. Hyran är marknadsmässig och har bestämts på armlängds avstånd samt validerats av oberoende expertis. Utöver hyra betalar Länsförsäkringar ett marknadsmässigt investeringstillägg som kompensation för utebliven avdragsrätt för mervärdesskatt och även ett hyrestillägg som kompensation för utebliven avdragsrätt för driftskostnader.

 

Världens största flygplats, Daxing Airport i Peking, har hittills kostat cirka 111 Mdr kr.Pekings nya flygplats Daxing kommer att vara den största i världen när den öppnas senare i år. Bygget av Daxing Airport i Peking har hittills kostat cirka 12 miljarder dollar, cirka 111 Mdr kr.


Mindre än 50 kilometer söder om huvudstaden i Kina finns det omfattande byggprojektet som, när det är klart i september i år, blir världens största flygplats och den nya flygplatsen kommer helt enkelt att fungera som en andra internationell flygplats för Peking. Enligt Reuters kommer flygbolag som Kina Southern, China Eastern och Beijing Capital Airlines att flytta till den nya Daxing-flygplatsen, medan flygbolag som Air China, Hainan Airlines och Grand China Air kommer att förbli på Beijing Capital International Airport.

 

Byggandet av Daxing flygplats började i slutet av 2014.  Det främsta syftet med den nya flygplatsen är att minska trycket på Pekings befintliga flygplats.


Totalt kommer Peking Daxing International Airport att ha sju landningsbanor och den ska kunna ta emot cirka 72 miljoner passagerare per år före år 2025.

 

Förutom passagerare förväntas flygplatsen också ta emot cirka 20 miljoner ton gods och post per år.