17 september 2019

Redaktionen

tisdag, 17 september 2019 10:16

Datscha: Rekordnoteringar i huvudstaden

 

Transaktionsvolymen uppgår till 121 Mdr kr fram till mitten av september. Det motsvarar en ökning på 10 procent jämfört med motsvarande tidsperiod 2018. Det innebär att de senaste tolv månaderna har kommersiella fastighetsaffärer till ett värde av 190 Mdr kr omsatts på marknaden.Glädjeyra i huvudstaden efter rekordnoteringar ger stark medvind för svensk fastighetsmarknad. Transaktionsfesten på den svenska kommersiella fastighetsmarknaden visar ännu inte på några avmattningstecken. Under årets första nio månader noteras höga transaktionsvolymer och för Stockholmsmarknaden handlar det om ”All-time-high”. Det visar ny färsk statistik från fastighetsinformations- och analystjänsten Datscha.


Transaktionsvolymen uppgår till 121 Mdr kr fram till mitten av september. Det motsvarar en ökning på 10 procent jämfört med motsvarande tidsperiod 2018. Det innebär att de senaste tolv månaderna har kommersiella fastighetsaffärer till ett värde av 190 Mdr kr omsatts på marknaden.

 

– Hittills har vi inte kunnat se några tecken på den inbromsning av fastighetsmarknaden som många befarat. En trolig anledning är att det låga ränteläget styr investeringar till regioner med ekonomisk tillväxt, vilket gynnar Stockholm, säger Kristina Andersson som är Global Head of Research på Datscha.


Kontor och bostäder i topp

Det enskilda segment som omsatte mest sett till volym var kontor med andel på 29 procent. Bostäder var nästa största segment med en andel på 20 procent tätt följt av industri med en andel på 18 procent. Närmare 30 procent av transaktionsvolymen består av utländskt kapital.


Rekordomsättning i Stockholm

Storstockholm slår alla rekord och ligger redan på 53,5 Mdr kr i transaktionsvolym. Det motsvarar en ökning på 31 procent jämfört med samma tidsperiod förra året. Årets hittills största affär är KPA Pensions, en del av Folksamgruppen, förvärv av så kallade Trygg-Hansa-huset (Brädstapeln 16) vid Kungsholmen i Stockholm som såldes av Areim för 4,3 Mdr kr. Värdet på den välkända byggnaden har därmed fördubblats på fem år. När Areim köpte fastigheten av Trygg-Hansa 2014 uppgick köpesumman enligt obekräftade uppgifter till omkring 2 Mdr kr.


Trygg hamn i osäker omvärld

En möjlig förklaring till det stora intresset hos utländska placerare är att den svenska fastighetsmarknaden uppfattas som en trygg hamn. Relativt sett har osäkerheten ökat på andra europeiska marknader, inte minst i Storbritannien. Detta på grund av att landet sannolikt lämnar EU och uppfattas som politiskt osäkert.


– Även den svenska kronans svaga utveckling ger extra skjuts till det utländska intresset, säger Kristina Andersson.

Transaktionsvolymen för helåret 2019 kan mycket väl hamna över de höga nivåerna från 2018 och 2017 då kommersiella fastigheter för nära 180 Mdr kr omsattes årligen. Än så länge är det 2016 som står för rekordomsättningen på hela 219 Mdr kr.

tisdag, 17 september 2019 10:04

NCC byggstartar Masthuskajen i Göteborg

 

Våghuset på Masthuskajen. Illustration: NCC/White arkitekter

 

 


Brick Studios på Masthuskajen. Illustration: NCC/White arkitekter

 

Behovet av nya kontor i stadsnära lägen i Göteborg är stort. NCC investerar därför i Masthuggskajen och bygger tusentals kontorsarbetsplatser i den nya stadsdelen. Nu sätter NCC den första tegelstenen på plats för de två första kontorshusen.

Masthuggskajen är den största detaljplanen i Göteborgs innerstad i modern tid. NCC är först ut i detta omfattande stadsbyggnadsprojekt med att bygga sammanlagt tre kontorshus på Masthuggskajen. Under fredagen byggstartar NCC två av dessa hus: Brick Studios och Våghuset med utmärkande design av White.

Masthuggskajen har höga hållbarhetsambitioner och NCC tecknar i samband med detta det första hållbara hyresavtalet i Göteborg, ett initiativ som är unikt i världen. Avtalet omfattar åtaganden inom såväl social, ekonomisk som miljömässig hållbarhet. Det hållbara hyresavtalet hjälper till att realisera de ambitioner som finns i stadsdelen.

Under byggstarten på fredag för NCC:s koncernchef Tomas Carlsson och representanter från Västsvenska Handelskammaren, Älvstranden och White arkitekter ett samtal på scen samt gemensamt byggstartar projektet.

 

Skanska bygger i stadsdelen Ulven i Oslo åt Obos. De 168 lägenheterna kommer att uppföras i två byggnader, 5 och 14 våningar höga.Skanska har tecknat avtal med Obos om att bygga 168 lägenheter i Oslo, Norge. Kontrakten är värt 344 MNOK, cirka 372 Mkr, vilket kommer inkluderas i orderingången för Norden för det tredje kvartalet 2019.


Projektet genomförs som en del av en större transformation av stadsdelen Ulven. De 168 lägenheterna kommer att uppföras i två byggnader, 5 och 14 våningar höga, med en bruttoyta på totalt 16.600 kvm. Byggstart är planerad till den 1 november 2019 och projektet förväntas vara färdigställt om cirka två och ett halvt år.

tisdag, 17 september 2019 09:40

Arwidsro förstärker sitt team

 

¨

 

 

Arwidsro fortsätter att långsiktigt och strategiskt stärka organisationen, denna gång genom rekrytering till ekonomiteamet. Anette Erneholm (bilden t h) anställs som CFO och Malin Tydal (bilden t v) i rollen som Redovisningsansvarig.


Anette Erneholm, civilekonom från Uppsala Universitet, kommer närmast från rollen som ekonomichef på Akelius Sverige. Dessförinnan har hon arbetat som revisor på Grant Thornton. Anette tillträder sin nya tjänst den 7 oktober 2019.

 

Malin Tydal, civilekonom från Stockholms Universitet, har även hon lång erfarenhet från Akelius-koncernen, nu senast som redovisningschef på Akelius Sverige. Malin börjar på Arwidsro den 16 december 2019.

– Vi är mycket glada att kunna förstärka vår ekonomiorganisation med Anette Erneholm och Malin Tydal. Deras erfarenhet och kunnande inom i synnerhet förvärv och redovisning kommer komma väl till pass under den kommande expansionen samtidigt som vi kan nå en ännu bättre styrning och kontroll, säger Peter Zonabend, vd för Arwidsro.

 

 


tisdag, 17 september 2019 09:27

Diös utvecklar lokaler åt TV4 i Sundsvall

 

Diös fastighet Fryshuset 2 på Nya Hamngatan 12 i centrala Sundsvall omfattar cirka 6.000 kvm. Fastigheten är nu fullt uthyrd sedan TV4 dubblar sina lokalytor.Nu påbörjar Diös utvecklingen av TV4:s nya lokaler på Nya Hamngatan 12 i centrala Sundsvall. Fastigheten är, i samband med tv-bolagets expandering, fortsatt fullt uthyrd och består av en mix av hyresgäster inom bank, finans, energi och mäkleri. De nya lokalerna,  omfattande cirka 6.000 kvm beräknas stå klara i december.


Vi är jätteglada att TV4 dubblar sina ytor i vår populära fastighet på Nya Hamngatan. Fastigheten ligger nära grönområden och har utsikt över havet. Nu utvecklar vi de nya lokalerna med moderna kontorslösningar och mötesmiljöer till inflyttning i december, säger Anna Dahlgren, förvaltare för Diös.

 

– TV4 har haft en kontinuerlig dialog med Diös om vårt ökade lokalbehov vilket har gjort att vi snart kan flytta in i toppmoderna lokaler som är anpassade efter vår verksamhet. Vår läge är strategiskt bra för oss och vi är ett aktivt bolag som nyttjar utemiljön till olika aktiviteter och sammankomster så vi ser mycket fram emot invigning av de nya lokalerna, säger Lena Hamrin, chef reklamplaneringen Sundsvall, TV4.

 

tisdag, 17 september 2019 08:58

Humlegården satsar 50.000 kvm i kv. Origo

 

I kvarteret Origo i Solna strand ska Humlegården Fastigheter skapa cirka 50.000 kvm kontor, restauranger och service samtidigt som det etableras nya stråk och mötesplatser. Arkitekt: White

 

 


Flygbild över Solna strand.

 

 

 


Interiör av Humlegårdens nya satsning i kv. Origo i Solna strand. Illustration: Walk the Room

 

 

Humlegården Fastigheter påbörjar utvecklingen av kvarteret Origo i Solna strand. Genom satsningen skapas cirka 50.000 kvm kontor, restauranger och service samtidigt som det etableras nya stråk och mötesplatser, som tillsammans ger en modern stadskänsla. Det nya kvarteret är Humlegårdens nästa steg i utvecklingen av Solna strand. Inflyttningen beräknas ske med start 2022.

 

Det nya kvarteret etableras där Solna strand och Sundbyberg möts, mitt i det stråk som sträcker sig från Swedbank HQ till den nya kontorsfastigheten Grow, där inflyttningen nyligen påbörjats. Satsningen består av nyproducerade lokaler om cirka 50.000 kvm, fördelade på tre sammanlänkade huskroppar som utformats för att skapa ett välkomnande stadskvarter och nya stråk genom området. Origo etableras i ett mycket bra läge, med närhet till alla typer av kommunikationer. I samband med etableringen av Sundbybergs nya resecentrum och överdäckningen av spårområdet kommer det nya kvarteret att bli den naturliga porten till Solna strand för den som reser med kollektivtrafik.

– Vi erbjuder moderna kontorslokaler som är flexibla, med högsta möjliga miljöklass och hög kvalitet på både material och teknik. En av styrkorna i det nya kvarteret är just flexibiliteten och möjligheten att skräddarsy lösningar. Vi guidar våra kunder i arbetet med att nyttja ytorna på bästa sätt och skapa attraktiva kontor som stöttar verksamhetens mål, och som även är föränderligt över tid, säger Maria Lidström, stadsutvecklingschef på Humlegården.

En naturlig mittpunkt
Inspirationen till namnet har hämtats från begreppet origo, den punkt där y-axeln och x-axeln möts. För Humlegården handlar satsningen om just detta, att skapa en naturlig mittpunkt, en attraktiv, välkomnande och dynamisk plats där man vill vara. I arbetet med Origo satsar Humlegården på både byggnadernas utformning, levande entréplan och även stråken mellan husen. Bottenvåningarna har en organisk form. Här samlas verksamheter som skapar liv och rörelse från tidig morgon till sen kväll, som caféer, restauranger och lounger med smarta tjänster. Stora glaspartier suddar ut gränserna mellan ute och inne, och får byggnaden att kännas levande och välkomnande. Det skapas ett nytt torg med uteserveringar och konstnärlig gestaltning. Alla material är valda med stor omsorg och ger Origo ett väl sammanhållet och tidlöst uttryck. Arkitekter är White.

– Det är viktigt att skapa attraktiva entréplan för att göra platsen intressant. Det gör vi dels genom ett relevant utbud av restauranger, service och smarta tjänster men även i form av en omsorgsfull stadsmiljö med stort fokus på grönska, trygghet och mötesplatser. I kvarteret Origo tar vi även cykelparkeringen till en ny nivå samt skapar tre paviljonger som dels erbjuder en kombination av träning och hälsa men även en föränderlig miljö där vi förenar möten, mat och kultur på ett spännande sätt, säger Maria Lidström.

tisdag, 17 september 2019 08:41

Skanska har hyrt ut 7.000 kvm i Sthlm 01

 

Sthlm 01 med 26.000 kvm lokaler beräknas stå klar under det andra kvartalet 2020. Arkitekt Sauerbruch & HuttonSkanska hyr ut cirka 2.100 kvm i landmärkesprojektet Sthlm 01 till det europeiska betaltjänstbolaget Nets. Inflyttning sker i augusti 2020.


Nets Sweden AB hyr samtliga ytor på våning 14 och 15 i det över 100 meter höga kontorshuset. Bolaget ingår i den danska Netskoncernen som levererar betaltjänstlösningar till över 400.000 butiker och 240 banker i Europa.

 

Sthlm 01 omfattar totalt cirka 26.000 kvm lokaler. I och med uthyrningen till Nets är över 7.000 kvm av byggnaden uthyrd.

 

Tidigare kontrakterade hyresgäster är coworkingföretaget Spaces, en restaurang och takbar i regi av krögaren Niklas Ahlbom på det översta våningsplanet samt ett café på entréplan till en ännu inte namngiven aktör

 

.
Sthlm 01 är en del av Sthlm New Creative Business Spaces. Området i Hammarby Sjöstad kommer när det är färdigställt att utgöra arbetsplats för närmare 8.000 människor.måndag, 16 september 2019 15:14

LAK bygger Finlands största hotell

 

År 2023 ska LAK Real Estate Oy ha färdigställt ett hotell, som ska opereras av Nordic Choice Hotels, med drygt 700 rum med 13 våningar, intill Helsinki Airport.Nästa år börjar bygget av Finlands största hotellprojekt genom tiderna. År 2023 kommer 711 nya hotellrum att invigas på Helsinki Airport. Idag kunde exploatören LAK Real Estate Oy presentera Nordic Choice Hotels som hotelloperatör för de två hotellen.Det nya hotellprojektet blir Finlands absolut största. Det över 700 rum stora projektet på 13 våningar kommer både att erbjuda stora konferensfaciliteter, som flygplatsområdet hittills saknat, och en Sky Bar på översta våningen med spektakulär utsikt. Från hotellet är det direktanslutning till flygplatsterminalen och järnvägsstationen.

– Hotellen är en viktig del av projektet och i kombination med nya kontor och lägenheter kommer detta att tjäna både resenärer och konferensgäster bättre än idag. Vi vill bidra till den övergripande utvecklingen av flygplatsområdet och kan inte vänta med att komma igång, säger Tommi Vaisalo, vd för LAK.

Nordic Choice Hotels, som har stor erfarenhet av att driva och utveckla hotell på flygplatser i Norden, ser fram emot det nya projektet på Vantaa.

– Vi är förälskade i Helsingfors och Finland. För oss är det en oerhört spännande resa som startat. De två nya hotellen passar perfekt in i vår vision om att överträffa människors förväntningar. Genom att erbjuda någonting nytt på marknaden så är jag säkert på att detta kommer att bli ytterligare en framgångsrik expansion på den finska marknaden, säger Nordic Choice Hotels grundare Petter A Stordalen.

Planeringen av hotellprojektet inleddes 2018. Förhandlingar genomfördes med flera parter men Nordic Choice Hotels starka varumärken och kompetens var övertygande.

– Redan från start visste vi att vi ville ha två olika hotellkoncept för att kunna erbjuda bredast möjligaste utbud och tjänster till platsens målgrupper. Nordic Choice Hotels har stor erfarenhet av just detta och har bland annat på Arlanda flygplats utvecklat konferensverksamhet med stor framgång, säger Tommi Vaisalo.

Området utvecklas i snabb takt och det nya projektet är viktigt.

– Detta är ett betydande projekt även i nationell skala. Flygplatsstaden Aviapolis är ett av Finlands snabbast växande arbetsplatsområden där de nya hotellen kommer att bidra till områdets utvecklingen genom att erbjuda högkvalitativt boende och konferensmöjligheter utifrån högt ställda internationella krav, säger styrelseordförande i LAK Mikko Räsänen.

– Det är jättebra att ha ett hotell i världsklass i Helsingfors-Vantaa för att komplettera flygplatsens tjänsteerbjudande och stödja flygplatsutvecklingen som ett betydande europeiskt lufttrafiknav, säger Kimmo Mäki, Finavias vd.

Bygget börjar nästa år. Målet är att öppna hotellet 2023.

Avtalet undertecknades den 16 september 2019 och hotellbygget kommer att börja nästa år. Den totala byggbudgeten kommer att överstiga 120 miljoner euro. Ambitionen är att öppna hotellen år 2023.

 

Vardagas och Randvikens villa Slagsta strand kommer att vara en del av det nya området vid Slagsta strand, som beräknas få mellan 600-850 bostäder, förskola, vårdboende och stadsdelspark.

.Vardaga och Randviken Fastigheter bygger nytt äldreboende vid Slagsta strand, Botkyrka. Äldreboendet får namnet Villa Slagsta strand och kommer vara en del av det nya bostadsområdet vid Slagsta strand, ett sjö- och naturnära område vid Mälaren.

 

– Vi är mycket glada över att kunna erbjuda ett nytt, hemtrevligt och funktionellt äldreboende i Botkyrka. Villa Slagsta strand blir en del av en nytt spännande bostadsområde som är vackert beläget nära vattnet, säger Ulla Tansen, affärsområdeschef Vardaga.

 

Invändigt kommer boendet att inredas enligt Vardagas prisbelönta boendekoncept. Inredningen kombinerar funktion med nordisk design och skapar en hemtrevlig, ombonad och funktionell boendemiljö. Varje avdelning är utrustat med ett eget kök där man tillagar och färdigställer måltider och där de boende kan delta i förberedelserna.

 

Byggherre är Randviken Fastigheter. Öppning är beräknad till 2021. Fastigheten kommer att uppföras enligt Miljöbyggnad Silver vilket är i linje med Randvikens strategi och fokus att ha ett tydligt miljötänk.

 

– Slagsta är ett fantastiskt läge och ett för Randviken viktigt område att utveckla på ett ansvarsfullt och bra sätt. Vi är oerhört glada att Vardaga valt att etablera sig hos oss, de blir en viktig del i området för att skapa en bredd i det totala erbjudandet vi vill skapa i Slagsta, säger Tobias Emanuelsson, vd för Randviken.

 

Villa Slagsta strand kommer att vara en del av det nya området vid Slagsta strand, som beräknas få mellan 600-850 bostäder, förskola, vårdboende och stadsdelspark.

 

 

 

Rekryteringarna av Eric Swahn (bilden t h), som projektledare och Linn Källum (bilden t v), som analytiker, innebär att New Property Transaktion utökar sitt transaktionsteam.

Eric Swahn kommer närmast från en roll som Senior Associate på Angermann, där han arbetat med små till medelstora transaktioner.

Linn Källum har tidigare varit jurist på Causey Westling och hon kommer närmast från Fondbolagens Förening.

 

– Med det nya teamet kan vi ta tillvara på den ökande volym av affärer vi ser hos våra kunder. Det känns otroligt roligt att välkomna Linn och Eric som både har en gedigen kompetens och kommer komplettera vårt befintliga team, säger Fredrik Leifland, vd för New Property Transaktion


New Property
bildades under 2013 med visionen att hjälpa fastighetsägare i alla värdeskapande led från uthyrning till transaktion. Inom segmentet uthyrning är bolaget idag en av Sveriges största konsulter. Totalt omsätter koncernen över 80 Mkr med 24 anställda.

 

 

 

 

 


Sida 1 av 941