18 april 2019

Redaktionen

fredag, 29 mars 2019 11:01

Radisson Blu återinvigs i Göteborg

 

Samtliga 355 hotellrum Radisson Blu Scandinavia på Södra Hamngatan i centrala Göteborg har helrenoverats och fått ny design i tre olika koncept. Hotellet har vidare två nya restauranger, konferensmöjligheter för upp till 1.000 gäster och ett spa, Hagabadet, i byggnadens källarplan där gästerna får tillgång till yoga, gym och den unika Göteborgsduschen där vattnet regnar på tvären.

 Göteborgs stolta hotellklassiker från åttiotalet Radisson Blu Scandinavia nyinvigs efter drygt tre års renovering och Göteborg får en ny mötesplats för nöje, affärer och allt däremellan.

– Nu har alla bitar kommit på plats i en fantastisk helhet. Jag känner mig helt trygg med att lägga ribban högt. Vår vision är att bli världens bästa skandinaviska hotellupplevelse för både internationella och inhemska gäster, säger hotelldirektör Jessica Rivle.

Hotellfastigheten, som omfattar 27.500 kvm och ägs av Balder, har totalrenovering från topp till tå.   

– Vi är väldigt nöjda med hur arbetet har förlöpt och framförallt det fina resultatet. Det är viktigt för Göteborg att kunna erbjuda hotell på den höga nivå där Radisson Blu Scandinavia nu befinner sig, säger Erik Selin, vd för Balder.

Nya Radisson Blu Scandinavia invigs officiellt måndag 8 april, men redan fredag 5 april blir det fest med 800 gäster och ett fullspäckat program med extra allt i form av mat, dryck och underhållning – allt under temat ”The New Sound of Scandinavia”.

 

Med uthyrningen till ABG Sundal Collier är 70.000 kvm uthyrda i Urban Escape.

 


 

Ett avtal har tecknats med ABG Sundal Collier om 2.800 kvm kontorsyta i den nybyggda fastigheten i Urban Escape vid Regeringsgatan/Hamngatan. Den nordiska investmentbanken ABG Sundal Collier blir granne med företag som EQT, Kindred och Microsoft.

 

– Det känns väldigt kul att välkomna AGB Sundal Collier till Urban Escape. Kvarteret förstärks därmed med ytterligare ett framgångsrikt och intressant bolag som passar väl in i Urban Escape. Med denna uthyrning är hela 70.000 kvm kontorsytor uthyrda, säger Mats Hederos, vd för AMF Fastigheter.

 

Visionen för AMF Fastigheter är att skapa stadsrum där människor och företag vill vara och verka. Med projektet Urban Escape, ett av de största stadsutvecklingsprojekten sedan 1970-talet, manifesteras detta genom att området redan idag är hem för Sveriges främsta tillväxtföretag.

 

– Projektet Urban Escape är ännu inte avslutat, men jag är väldigt nöjd över det fina gensvar vi har fått. Platsen och fastigheterna är unika, men det är hyresgästerna som skapar atmosfären, konstaterar Niklas Haglund, projektchef Urban Escape.

 

– Jag är väldigt glad över att ABG Sundal Collier kommer att flytta till Urban Escape 2020. Den innovativa känslan i området och den framåtanda som finns här passar oss bra då vi är en modern och snabbfotad investmentbank som brinner för att göra affärer, säger Jonas Ström, Sverigechef för ABG Sundal Collier.

 

ABG Sundal Collier flyttar från fastigheten Europahuset, Hammaren 15, som ägs av AMF Fastigheter på Regeringsgatan 65.

 

AMF Fastigheter arbetar för att driva stadsutveckling och tillväxt i Stockholm i dialog med alla sina hyresgäster. Genom att verka för inkluderande miljöer, grönområden och en hög servicenivå skapas ett levande city för hyresgäster, besökare och turister.

 

 

torsdag, 28 mars 2019 16:07

Colliers sålde Galleria Sala Torg

 

AB Fastator har förvärvat Galleria Sala Torg omfattande cirka 6.700 kvm.

 


Colliers International har agerat säljrådgivare till Gruvtornet Fastigheter AB vid försäljningen av Galleria Sala Torg. Gallerian har, med hyresgäster som H&M, Intersport, KappAhl, Apoteket Hjärtat med flera, cirka 80.000 besökare varje månad. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till 6.664 kvm. Köpare är AB Fastator som via dotterbolag nyligen genomfört liknande fastighetsförvärv ibland annat Ludvika och Motala.

 

Marcus Andersson, Gruvtornet Fastigheter AB, säger:

– Vi tror på Sala och vi vill skynda på Salas tillväxt! Vi tror att Sala kommer att tjäna på att få in en kraftfull aktör som Fastator på den lokala fastighetsmarknaden. Den nya fastighetsägaren har resurser, energi och kompetens för att fortsätta utveckla stadens viktigaste handelsnav, Galleria Sala Torg, och Fastator kommer att vara en viktig fastighetskollega till oss de kommande åren. För vår del handlar överlåtelsen också om att kraftsamla Gruvtornets energi och resurser till nya lokala fastighetsprojekt som får staden att växa.

 

Joachim Kuylenstierna, vd på Fastator, säger:

– Vi är mycket nöjda att ges möjlighet att förvärva denna centrala fastighet med strategiskt läge i Sala och vi ser fram emot att vara med och utveckla orten och fastigheten.

torsdag, 28 mars 2019 14:35

ETTELVA Arkitekter lanserar nya index

 

Från vänster: Emma Östlund, hållbarhetschef, Emma Ångström, kommunikationschef och Anders Lindh, vd, i ETTELVAS Bio Beskow.

 


Under ett antal filmkvällar väljer ETTELVA Arkitekter ett tema med anknytning till arkitektur. I tisdags var temat Hållbarhet då Emma Östlund, hållbarhetschef, bland annat berättade om ETTELVAS två nya verktyg för mätning av hållbarhet som är Cirkularitetsindex (CIX) och Omtankesindex.

 

Framtagandet av CIX innebär en utveckling av ett nytt, innovativt verktyg för minskad klimat- och miljöpåverkan i projekt och indexet är ett steg för att skapa förutsättningar för mer cirkulära bostadsprojekt i designskedet. Projektet är initierat och drivs av ETTELVA i samarbete med Riksbyggen, Bengt Dahlgren samt Lokalförvaltningen i Göteborg.

 

Omtankesindex ska vara ett enkelt, grafiskt och användbart verktyg för att i tidigt skede bedöma hållbarhetspotentialen i ett projekt och för att under arbetets gång kunna följa upp och förbättra förutsättningarna för att skapa ett hållbart slutresultat.

 

Emma Östlund har verkat på ETTELVA i cirka 1,5 år och före ETTELVA arbetade hon på Täby kommun. Något som lockade Emma Östlund att komma till ETTELVA var arkitektkontorets vision om att bygga med omtanke med hållbarhet i alla led, från vision till projekt och färdiga arkitektarbeten.

 

I hållbarhetsarbetet är de globala målen en kraftsamling internationellt med mål som vi ska arbeta tillsammans med och de ger ett gemensamt hållbarhetsspråk i olika branscher.

 

I ETTELVAS affärsplan för 2019 finns tankar om flertal om de globala målen och dess koppling till ETTELVAs verksamhet och projekt.

 

Det var självklart för ETTELVA att under förra året skriva under Färdplan för fossilfri konkurrenskraft i Bygg och anläggningssektor som tydliggör hur branschen, tillsammans med politiker och andra beslutsfattare, kan möjliggöra en omställning till ett fossilfritt Sverige.

 

ETTELVA har beviljats ekonomiska medel av Boverket för att utveckla ett Omtankesindex som ska ta fram hållbara lösningar och värdera dessa i olika projekt. Det har lett till att arkitektkontoret har påbörjat en hållbarhetsbedömning av stadsbyggnadsprojekt. Bedömningen görs i tidigt skede för att utvärdera hållbarheten i ett område idag, men även värdera hållbarhetspotentialen och hållbarhetsrisken i projektet. Därefter betygssätts ett antal fokusområden från 0 till 5 poäng för att få fram en basnivå men även för att definiera viktiga områden. I det här arbetet har ETTELVA utgått från Sweden Green Building Council och dess handledning och certifiering för hållbar stadsutveckling i planeringsskedet som heter: Citylab Action Guide. I den här handledningen har ETTELVA justerat en del faktorer för bättre förståelse.

 

Under kvällen fick åhörarna rösta om vad som är viktigt för ett hållbarhetsverktyg i bostadsprojekt genom att använda mobiltelefoner i programmet Kahoot.

 

Första frågan var vilket hållbarhetsdimension tycker du är viktigast? Svar: Alla dimensioner. Fråga 2: Vem har störst ansvar i ett hållbarhetsprojekt? Svar: Beställaren. Fråga 3: Vem kan påverka hållbarheten mest i ett stadsutvecklingsprojekt? Svar: Kommunen. Fråga 4: Vad är viktigast i en hållbarhetsbedömning och hållbarhetsuppföljning av ett projekt? Svar: Genomförbarhet. Fråga 5: Vilket är det viktigaste verktyget för hållbarhet i branschen just nu? Svar: Lagkrav. Fråga 6: Vilket är det största hindret för ett hållbart byggande? Svar: Ekonomin. Fråga 7: Vad kan vi göra för att öka hållbarheten i branschen? Svar: Att ha gemensamma verktyg. Fråga 8: Vad är viktigast att mäta i ett hållbarhetsverktyg? Svar: Genomförbarhet.

 

Det är önskvärt att med ett Omtankesindex mäta klimatpåverkan per kvadratmeter, men även LCA (A+K) +Giftfria material, Cirkularitetsindex, Anpassning till terräng och natur, Grönytefaktor+EST+Klimatanspassning, Flexibilitet + Samutnyttjande, Socialt värdeskapande, Gestaltningsutrymme, Beständighet, Dagsljus, solvärmelast, lokal produktion av energi samt Delande. Men i arbetet ingår även att hitta en balans mellan genomförbarhet och trovärdighet för att indexet ska kunna användas i de flesta av ETTELVAs projekt.

 

Ett krav från Boverket är att ETTELVA ska dela med sig om kunskapen kring de nya indexen för att erfarenheterna från projekten ska kunna spridas till andra.

 

I Cirkularitetsindex, CIX, har nu ETTELVA i ett bostadsprojekt tillsammans med Riksbyggen, Bengt Dahlgren och Lokalförvaltning i Göteborg samlat in data för omvärldsbevakning och begreppsdefinition för att öka cirkulära material och metoder. Syftet är att titta på tre varianter av ett av Riksbyggens hus för att undersöka hur det kan göras mer cirkulärt.

 

Emma Östlund räknar med att efter sommaren ta fram ett embryo till ett Cirkularitetsindex och då ETTELVA/Bengt Dahlgren även ska kontrollräkna data från de tre framtagna alternativen av Riksbyggens testbädd för att se huruvida cirkulariteten och låg klimatpåverkan samverkar. Redan nu står det klart att röda betongpannor skulle kunna bytas ut mot återbrukade tegelpannor, gipsskivor och isolering även i hög grad finnas med återvunnet material, parketten kan vara demonterbar. Även för fönster och träpanel för fasad går det även att finna återbrukat material. Detta gäller mindre projekt och för större projekt att det svårare att finna återbrukat material i stor skala.

 

Emma Östlund påminde även om att Earth Hour Challenge, som infaller den 30 mars, och som är samarbete mellan Världsnaturfonden WWF och klimatappen Deedster som mäter en personlig klimatpåverkan. Nu har ETTELVA skapat ett lag, Bio Beskow, för att delta i denna tävling om Earth Hour Challenge.

 

Kvällen avslutades på Bio Beskow med långfilmen Before the Flood som är producerad av Leonardo DiCaprio med flera. Filmen, som har har väckt uppmärksamhet världen över, tar upp hur klimatförändringarna påverkar vår miljö och vad samhället kan göra för att rädda utrotningshotade arter, ekosystem och ursprungsbefolkningar på jorden. Leonardo Di Caprio reser till olika platser och möter olika politiker och människor för att lyfta de pågående klimatförändringarnas frågor. SF

 

 


torsdag, 28 mars 2019 12:01

LSAB kan stämma Trafikverket

 

Tunneln under Lovön är en del av Förbifart Stockholm, det största infrastrukturprojektet i landet just nu. Arbetet med den sju kilometer långa bergtunneln äger rum på både norra och södra sidan av Lovön och ska vara klart år 2023. Hela Förbifarten ska stå klar tre år senare. Illustration: Trafikverket

 


Tunnelbygget av Förbifart Stockholm på Lovön stoppades den 11 mars av Trafikverket när avtalet, värt cirka 3,5 Mdr kr med entreprenören Lovön samverkan AB LSAB, sades upp. LSAB har ansökt om konkurs, men även gjort en mothävning av avtalet.

 

Konkursen i Lovön samverkan AB kan ta tid, berättar konkursförvaltare Mikael Kubu, Ackordscentralen för Byggnadsarbetaren. Enligt Mikael Kubu betyder det entreprenadrättsligt att om motparten anser att den andra partens hävning saknar grund kan en mothävning göras.

 

– I realiteten handlar det om vem som har rätt till skadestånd. Visar det sig att Trafikverket har rätt och en ny upphandling innebär merkostnader kan myndigheten begära skadestånd från LSAB. Visar sig hävningen vara felaktig kan istället LSAB kräva Trafikverket på skadestånd. Det råder delade meningar om detta, säger Mikael Kubu.

 

Blir det en rättsprocess kan det dröja innan konkursen avslutas. Kvar att hantera är även underentreprenörernas fordringar samt LSAB:s tillgångar.

 

Totalt finns 115 nu varslade anställda inom LSAB, varav 40-50 är tjänstemän och resten yrkesarbetare. Därutöver har även 15 anställda från moderbolaget arbetat i projektet, liksom ett stort antal underentreprenörer.

 

SVT rapporterade tidigt om hur Arbetsmiljöverket påtalat brister i arbetet i tunnelbygget, bland annat med utrymningslarm, avsaknad av ett system som talar om hur många personer som arbetar under jord, brister i brandsäkerheten och hanteringen av explosiva varor. Redan förra sommaren stoppades tunnelarbetet vid Lovön, för att sedan återupptas. Men nu meddelar således Trafikverket att förtroendet för entreprenören är helt förbrukat och avtalet hävs. I december förra året utsåg tidningen Byggnadsarbetaren Lovön till Årets sämsta bygge.

 

Fakta

Tunneln under Lovön är en del av Förbifart Stockholm, det största infrastrukturprojektet i landet just nu. Arbetet med den sju kilometer långa bergtunneln äger rum på både norra och södra sidan av ön och ska vara klart år 2023. Hela Förbifarten ska stå klar tre år senare. Huvudentreprenör är Lovön Samverkan AB, bildat av de italienska bolagen Vianini Lavori och CMC di Ravenna.

 

 

 

 

Tingstorget i Alby, sett från söder i mars 2019.

 


Sedan hösten 2016 har projekteringen och byggplanerna för Titanias Tingstorget i Alby, Botkyrka kommun, framskridit i raketfart. Nu står 14 hus med 730 lägenheter uppförda enligt detaljplanen som vann laga kraft augusti 2016. Målet med projektet var att utveckla ett centrum- och kollektivtrafiksnära läge i ett område med socioekonomiska utmaningar. Att förtäta området med just bostadsrätter och handel i bottenvåningar var prioriterat.

– Kommunen var tydliga med att det här projektet, som är det första stora stadsutvecklingsprojektet i norra Botkyrka sedan 1970-talet, ska bidra till att bryta segregationen och vara ett positivt exempel. Möjligheten att få köpa en bostad med hög standard i ett attraktivt läge är viktig för att fler ska vilja bo kvar i området när man gör karriär, säger Massoud Zolfaghari, projektchef för Tingstorget     

Stadsdelen Alby har ett bostadsbestånd som i huvudsak har bestått av hyresrätter byggda under miljonprogrammets senare del. Området har länge brottats med en negativ medial bild. För Titania har det varit viktigt att projektet blivit lyckat och kan visa på möjligheterna med förtätningsprojekt som Tingstorget. Sedan projektet lanserades har markpriser och lägenhetspriser ökat i området.

I ett antal lägenheter kvarstår interiört arbete innan de är färdigställda men redan nu är 400 lägenheter inflyttade. Fredagen den 22 mars öppnades återigen T-banans uppgång mot Albyberget med en helt ny vänthall – något som har varit efterlängtat bland Albyborna.

– Här har politikerna svaret på hur vi bygger bostäder för vanliga människor. Många bostäder med hög standard, nära kollektivtrafik och med nya arbetstillfällen genom handel och service. Genom att bygga tätt och effektivt med hög takt så har vi lyckats hålla nere prisnivån så även ungdomar har råd att bo här. 14 hus med 730 lägenheter på 2,5 år måste vara ett rekord, säger Massoud Zolfaghari.

 

Visionsbild över Haga Norra. Bild: BAU

 

 

Fabege ser till att den nya stadsdelen Haga Norra producerar sin egen värme och kyla. Först ut är Bilias anläggning, som får 43 brunnar för geoenergi på ett djup av 330 meter. När stadsdelen står klar 2027 ska cirka 160 georör försörja hela stadsdelens kontor, bostäder och handel med klimatsmart energi.

– Genom geoenergi tar vi vara på den termiska energi som finns lagrad i marken och vi kan på så vis producera värme och kyla på ett lokalt, hållbart och energieffektivt sätt. För oss på Fabege är det viktigt att alltid tänka på miljön och vilka avtryck vi gör när vi skapar nya byggnader och stadsdelar. Att vi nu kommer försörja hela stadsdelen Haga Norra med geoenergi och därmed inte anstränger klimatet känns fantastiskt, säger Mia Häggström, hållbarhetschef Fabege.


 

 

Organisationen förstärks då Profi Fastigheter växer med tre personer inom affärsutveckling, aktiv förvaltning och kapitalförvaltning. Samtidigt tillsätts en hållbarhetschef.

 

Som affärsutvecklingschef har Susanne Essehorn (bilden t v) rekryterats, hon kommer närmast från egen verksamhet och skall ansvara för projekt- och fastighetsutveckling samt strategisk uthyrning. Hon en har lång och gedigen erfarenhet av fastighetsbranschen från bland annat. Klövern, Sagax och GE Real Estate. Susanne Essehorn tar plats i Profi Fastigheters ledningsgrupp. Hon tillträdde sin nya tjänst den 25 mars.

 

Som ny teknisk chef har Kim Vilkas (bilden i mitten) anställts. Han kommer närmast från AMF Fastigheter där han arbetat som teknisk förvaltare. Han tillträdde sin nya tjänst den 12 mars.

 

Vidare har Pegah Ahmarinejad (bilden t h) rekryterats som affärsutvecklare inom kapitalförvaltning. Hon kommer närmast från Brunswick Real Estate där hon arbetat som investment manager. Hon tillträder sin nya tjänst i mitten av april.

 

Profi Fastigheter har fokuserat på hållbarhetsfrågor under många år och tillsätter nu en hållbarhetschef som en ny tjänst i bolagets ledningsgrupp. Sara Jacobsson, som tidigare har ansvarat för utvecklingsfrågor på Profi, tillträder tjänsten.

 

Profi Fastigheter förstärker samtidigt ledningsgruppen med Philip Niklasson, som är chef för Profis investeringsverksamhet, inkluderande bland annat analys och transaktion.

 

Thomas Sipos, vd för Profi Fastigheter säger i en kommentar:

– Det är verkligen roligt att välkomna tre nya medarbetare som stärker vår organisation och vårt erbjudande inom affärsutveckling, aktiv förvaltning och kapitalförvaltning samtidigt som Sara och Philip ges möjlighet att utvecklas vidare inom sina roller.

 

 

Profi Fastigheter driver aktiv förvaltning och utveckling av kommersiella fastigheter med fokus på Storstockholm. Fastighetsbeståndet omfattar cirka 500.000 kvm kommersiella lokaler.

 

onsdag, 27 mars 2019 18:30

Fler medarbetare på NIRAS CRES

 

Magnus Axberg, Resource Manager på NIRAS Corporate Real Estate Services, är nöjd med affärsområdets senaste rekryteringar.

 

 

 

NIRAS växande affärsområde Corporate Real Estate Services har under inledningen av året rekryterat fyra nya kollegor. Dessa är Anna-Karin Wadman, Casandra Scheibe, Kristofer Orrje och Cajsa Nyberg.

 

Anna-Karin Wadman tillhör numera NIRAS konsultteam i Malmö, teamet har hela Öresundsregionen som marknad. Hon kommer senast från rollen som Workplace coordinator inom ett internationellt telekommunikationsföretag där hon bland annat varit ansvarig för implementeringen av aktivitetsbaserade kontor.

 

Casandra Scheibe har anslutit till NIRAS konsultteam i Stockholm. Hon har de senaste åren arbetat som projektledare för hyresgästanpassningar av lokaler på ett helt nytt sjukhus och ansvarade samtidigt för de kommersiella lokalerna på sjukhuset. Hennes erfarenheter har redan visat sig vara mycket värdefulla i NIRAS konsultuppdrag för statliga uppdragsgivare som Casandra växlats in i.

 

Till teamet i Stockholm har även Kristofer Orrje välkomnats som Team Manager och konsult. Han kommer närmast från Sweco där han var ansvarig för företagets lokalprojekt runt om i landet. Tidigare har Orrje bland annat erfarenhet som lokalförsörjare på Skatteverket.

 

NIRAS CRES senaste rekrytering är Cajsa Nyberg som återkommit till företagets konsultteam i Göteborg. Hon axlar nu även rollen som Team Manager vid sidan av att vara konsult. Under det senaste året har Cajsa Nyberg arbetat på Kinnarps och fått fördjupade kunskaper om bland annat inredning och försäljning kommer nu tillsammans med övriga kollegor i affärsområdet att driva utvecklingen av tjänsterna inom Change Management/förändringsledning.

 

– Vår ambition har alltid varit att vara den starkaste aktören inom vår marknad. Tillsammans med våra nya kollegor kan vi nu ytterligare stärka vår position och fortsätta leverera högkvalificerade konsulttjänster till befintliga och nya kunder, säger Magnus Axberg, Resource Manager på NIRAS Corporate Real Estate Services.

onsdag, 27 mars 2019 14:52

KI: Högkonjunkturen bromsar in

 

Konjunkturinstitutets prognos fram till år 2024 förutsätter att Storbritannien inte lämnar EU utan ett avtal.

 

 

 

Svensk ekonomi har gått in i en fas av avmattning och BNP växer med 1,5 procent i år. Konjunkturen har toppat och investeringarna i näringslivet minskar något. Företag och framför allt hushåll har blivit mindre optimistiska. Samtidigt är resursutnyttjandet på arbetsmarknaden fortsatt högt. Trots det blir löneutvecklingen måttlig och inflationen blir lägre än 2 procent i år. Det framgår av Konjunkturinstitutets nya prognos som publiceras i dag.

 

De senaste årens kraftiga försvagning av kronan har ökat de svenska exportföretagens internationella konkurrenskraft och vinstläget är starkt i industrin. Samtidigt växer omvärldens efterfrågan på svensk export relativt långsamt. Det höga kapacitetsutnyttjandet liksom bristen på arbetskraft med efterfrågad kompetens bedöms därtill begränsa exporttillväxten.

 

På hemmamarknaden minskade bostadsinvesteringarna i fjol som en följd av det tidigare hastiga fallet i bostadspriserna. Priserna förefaller nu ha stabiliserats men antalet påbörjade lägenheter har fortsatt att minska jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Bostadsinvesteringarna sjunker därför även i år för att sedan stabiliseras nästa år. Svaren i Konjunkturbarometern visar att hushållen blivit mer pessimistiska. Både framtidsförväntningarna på den svenska ekonomin i stort och på den egna ekonomin är nu lägre än normalt. Trots det ökar hushållen konsumtionen i takt med uppgången i de disponibla inkomsterna.

 

De senaste åren har sysselsättningen ökat snabbt. Även om uppgången bromsar in består högkonjunkturen på arbetsmarknaden. Men löneutvecklingen blir måttlig och inflationen dämpad. Riksbanken väntas höja reporäntan vid årsskiftet men avvaktar sedan med ytterligare höjningar till 2021.

 

Det offentligfinansiella sparandet är lågt i år, trots ett högt resursutnyttjande, och hålls i viss mån uppe av konjunkturen. Om bilden står sig framöver kan det finansiella sparandet behöva stärkas för att värna överskottsmålet. Utrymmet för ofinansierade reformer i ändringsbudgeten i vår bedöms vara obefintligt, givet att överskottsmålet beaktas.

 

Prognosen förutsätter att Storbritannien inte lämnar EU utan ett avtal.