13 november 2019

Redaktionen

måndag, 28 oktober 2019 11:18

Erik Öhrling, ny vd för Lulebo

 Rekryteringen av Erik Öhrling, 47 år (bilden), innebär att han tar över ledningen av Luleås allmännyttiga bostadsföretag under andra halvan av januari 2020.

 

Han kommer som närmast kommer från posten som vd för det kommunalt ägda renhållningsbolaget Lumire.

 

– Rekryteringsgruppen, som har bestått av mig själv samt ytterligare tre ledamöter i bolagets styrelse, har haft en tuff men rolig uppgift, säger Kent Ögren, styrelseordförande i Lulebo, och han fortsätter:

– Vi har jobbat snabbt och effektivt, med sökaren inställd på ett tydligt mål, och vi är förstås mycket glada och nöjda över att kunna berätta att vi nu har en överenskommelse med en erfaren och driven person som gillar utmaningar och som passar perfekt för jobbet! Lulebo står inför en period som, bland annat, kommer att kännetecknas av omfattande underhållsarbeten. Erik och hans bakgrund och tidigare erfarenhet av exempelvis underhållsfrågor, kommer att bli en stor tillgång för bolaget i detta arbete.

Erik Öhrling är civilingenjör väg och vatten från Luleå Tekniska Universitet år 1997. Han är certifierad expert inom området underhåll. Han är vd för Lumire sedan den 1 september 2015.

 

Tidigare har Erik Öhrling varit  produktionschef vid BillerudKorsnäs AB i Karlsborgsverken med ansvar för hela produktionsprocessen, från virkesintag, via massa- och pappersproduktion till utlastning.

 

Från hösten 2020 står det klart för inflyttning – Stockholmshems första Stockholmshus med 102 hyreslägenheter i Rågsved. Foto: Bengt AlmerFrån hösten 2020 står de klara för inflyttning, Stockholmshems första Stockholmshus med 102 hyreslägenheter i Rågsved. Ett pilotprojekt i mobilitet där staden testar nya lösningar för hållbart resande. Att husen dessutom byggs i moduler och med stommar av trä bidrar till stadens mål om klimatneutralitet.

På Hagsätravägen bygger Stockholmshem två nya sexvåningshus. Husen utformas för att passa in med den befintliga 50-talsbebyggelsen, och med entréer mot gatan är stadens ambition att skapa mer liv och rörelse som ett led att öka tryggheten i området.

– Det är väldigt roligt att vi nu påbörjar byggandet av 102 nya klimatsmarta hyresrätter i Rågsved. Stockholmshusen är ett viktigt projekt för att få ned byggkostnaderna och möjliggöra för överkomliga hyror i staden. Jag ser fram emot när det är dags för inflyttning 2021, säger Dennis Wedin (M), bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad.

Trä istället för betong
Husen byggs med stommar i trä istället för betong och produceras i fabrik och transporteras sedan till byggarbetsplatsen för montering. Sättet att bygga är mer kostnadseffektivt, minskar koldioxidutsläppen och skapar en bättre boendemiljö.

– Redan nu har Stockholmshem planer på att använda samma metod för fler hus, att bygga i trä. Det här är ett sätt att bygga som bidrar till stadens mål om klimatneutralitet till 2030, säger Björn Ljung (L), ordförande i Stockholmshems styrelse.

Lindbäcks som fått uppdraget att bygga bostäderna har stor erfarenhet inom industriellt byggande av flerbostadshus i trä.

Satsning på klimatsmarta tjänster
Stockholmshusen på Hagsätravägen är också ett pilotprojekt med målet att öka kunskapen om hur staden kan utveckla mobilitetstjänster. Hyresgästerna erbjuds ett flertal klimatsmarta tjänster.

– Vi vill göra det enklare för våra hyresgäster att leva lite mer klimatsmart, och satsar framförallt på klimatsmart resande med cykel. Vi bygger 280 cykelparkeringsplatser, varav några för lådcyklar, och ett cykelkök där man kan mecka med sin cykel. Vi kommer att erbjuda medlemskap i bilpool och parkeringsplatser med laddstolpe för elbil, säger Mikaela Ericsson, projektledare hos Stockholmshem.

Det finns också planer på cykelpool. Dessutom byggs ett leveransrum där hyresgästerna enkelt kan hämta varor som beställs på nätet när det passar dem, istället för att ta sig till ett utlämningsställe.

 

Det här blir Stockholmshems första så kallade Stockholmshus. Stockholmshusen är ett samarbetsprojekt mellan de allmännyttiga bostadsbolagen, privata entreprenörer och stadens tekniska förvaltningar för att snabbt och kostnadseffektivt bygga tusentals nya hyresrätter med god arkitektur och höga krav på hållbarhet. Stockholmshusen byggs utifrån ett särskilt framtaget koncept för gestaltning.

Fler Stockholmshus
Kvarteret Karneolen. I höst/vinter byggstartar Stockholmshem 80 hyreslägenheter vid Folkparksvägen i Solberga.Kvarteret Bjurö. I september startade Familjebostäder bygget av 92 hyreslägenheter i Farsta Strand, med planerad inflyttning våren 2021.

Kvarteret Ledinge. I Tensta bygger Svenska Bostäder 172 hyreslägenheter med inflyttning våren 2020.


 Rekryteringen av Kirsten Anker Sørensen (bilden) innebär att LINK arkitektur utnämner henne som ny koncernchef för LINK arkitektur och hon väljs samtidigt till ny koncerndirektör inom arkitektur på moderbolaget Multiconsult ASA.

Anker Sørensen är idag vd för LINK arkitektur i Danmark och hon kommer i framtiden att kombinera denna tjänst med rollen som koncernchef.

– Jag har haft ett gott samarbete med Kirsten i sin roll som vd för LINK arkitektur i Danmark. Det gläder mig att hon nu även kommer att ta ett helhetsansvar för koncernen, säger John Lydholm, vd för LINK arkitektur i Sverige.

Kirsten Anker Sørensen har 20 års ledarskapserfarenhet från olika verksamheter och har varit anställd på LINK arkitektur sedan 2015. Hon är utbildad inom industridesign och ekonomi och var interim vd för LINK arkitektur i Danmark fram till uppköpet av Aarhus Arkitekterne hösten 2016. I september 2017 tog hon över huvudansvaret för LINK arkitektur i Danmark och hon gick samtidigt in i koncernledningen.

– Jag är stolt och glad över att bli utnämnd som koncernchef för LINK arkitektur. Jag ser fram emot att anta uppdraget med att, tillsammans med våra kompetenta medarbetare, lyfta företaget till nästa nivå. Med 500 medarbetare i Skandinavien är vi en unik verksamhet med stora möjligheter att vara en aktiv samhällsaktör och skapa framtidsorienterad arkitektur, säger Kirsten Anker Sørensen.

LINK-koncernens ekonomichef, Martha Bergh Lunde, har fungerat som både koncernchef för LINK arkitektur och vd för LINK arkitektur Norge efter att koncernchef Leif Øie avslutade sin anställning den 31 augusti. Martha Martha Bergh Lunde fortsätter att axla rollen som vd för LINK arkitektur i Norge tills en permanent lösning är på plats.

 

Kirsten Anker Sorensen tillträder sin nya roll den 1 november.

måndag, 28 oktober 2019 10:26

Castellum hyr ut till Willys i Lund

 

Willys Hemma öppnar en butik om 1.130 kvm på på Stortorget 6-8 i Lund under nästa vår.

 


Castellum hyr ut 1.130 kvm till Willys på Stortorget 6-8 i Lund. Under senare delen av våren 2020 öppnar de en Willys Hemma på adressen. Willys Hemma är Willys koncept för mindre butiker i bostadsnära eller centrala lägen.

– Willys har ett starkt varumärke i Lund med en trogen och växande kundkrets. Genom butikens premiumläge mitt på Stortorget kommer vi nå ut till en viktig och ny del av staden, vilket vi ser fram emot, säger Tor Gullberg, etableringschef på Willys.

Castellum hälsar Willys varmt välkomna.

– Att Willys Hemma väljer Castellum är oerhört roligt. Vi är övertygade om att den fina placeringen vid Stortorget passar perfekt för Willys koncept. Tillsammans kommer vi skapa nya arbetsplatser mitt i City och Willys butik kommer bidra till en levande stadskärna, säger Emilia Hasselgren, uthyrare hos Castellum.

 

måndag, 28 oktober 2019 10:09

5.000 nya bostäder i Flemingsbergsdalen

 

Visionsbild för Flemingsbergsdalen 2050. Illustration: BIG

 

 

 

 

En vision för den nya stadskärnan i Flemingsbergsdalen. Illustration: BIG

 


Huddinge kommun planerar att utveckla Flemingsbergsdalen till en stadsdel med tusentals nya arbetsplatser, bostäder, service, handel, kultur, nöjen och studieplatser inom högre utbildning.

Den nya stadsdelen ska bli tät och erbjuda urbana kvaliteter i form av närhet, utbud av service, grönska och tydliga stråk och kopplingar. Kommunen planerar ett resecentrum och nya parker. Järnvägen och Huddingevägen däckas över för att överbrygga den barriär som i dag delar Flemingsberg. Inom programområdet planeras för cirka 35.000 arbetsplatser och runt 5.000 bostäder.

 

Den 21 oktober–29 november 2019 är planprogrammet för den nya stadsdelen, Flemingsbergsdalen, ute på programsamråd.

Området ska ha en blandad bebyggelse som kan möta en omvärld i förändring. Området ska innehålla offentliga platser, mötesplatser och stråk som kopplar samman Flemingsbergsdalen med övriga Flemingsberg. Programområdet utreds för att bli en regional bytespunkt för kollektivtrafik och ett nytt stadscentrum för hela Flemingsberg med ett stort utbud av handel, kultur, nöjen, offentliga mötesplatser och grönska.

Flemingsberg är utpekat som en regional stadskärna i den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050. Det innebär bland annat att området ska utvecklas och utnyttja den tillgängliga kollektivtrafiken. Det görs genom att satsa på hållbara och täta miljöer där företag väljer att etablera sig och en stadsmiljö som kännetecknas av mångsidig bebyggelse med byggnader med olika funktion, blandade typer av bostäder och en arkitektur med hög ambitionsnivå.

I februari 2018 antog Huddinge kommun ett utvecklingsprogram för Flemingsberg, ”Flemingsberg 2050 – där kunskap och kreativitet möts i södra Stockholm”. Utvecklingsprogrammet är framtaget tillsammans med Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting och ger en bild av hur den regionala stadskärnan Flemingsberg ska utvecklas fram till år 2050. Ett av målen i utvecklingsprogrammet är att skapa ett stadscentrum i Flemingsberg.

måndag, 28 oktober 2019 09:55

Telge Bostäder köper Brunnsängs centrum

 

Ett projekt pågår för att ta fram en strukturplan för Brunnsäng som ska utgöra underlag i det fortsatta arbetet med områdets planläggning.

 


Södertäljes lokala centrum är i många fall en viktig del i stadsdelarnas attraktivitet. På Telge Bostäders styrelsemöte i mars i år, togs beslut om att utreda förutsättningarna för att låta Telge Bostäder bli en större del av ett område där de redan har befintligt bestånd. Nu står det klart att bolaget köper Brunnsängs centrum av Telge Fastigheter i och med koncernstyrelsens beslut under fredagen.

– Det här förvärvet innebär att Telge Bostäder blir en större del av Brunnsängs totala utveckling, där centrumdelen respektive bostadsdelarna är två samverkande delar, säger Yilmaz Kerimo, styrelseordförande Telge Bostäder och Telge Hovsjö.

De stadsdelscentrum och centrumfastigheter som finns i Södertälje idag består av rena kommersiella fastigheter eller fastigheter med inslag av bostäder. I många fall står dessa centrum, inför utmaningar. Utmaningarna handlar om tekniska förbättringar och upprustningar, men i synnerhet om utveckling av innehåll och bättre blandning av funktioner för att skapa mångfald, som anses vara en av Södertäljes viktigaste kvaliteter. Mångfald kan utryckas som mänsklig och arkitektonisk mångfald, men det handlar också om exempelvis miljö, kultur, handel, mat, aktiviteter och rekreation.

 

Kommunens nya utbyggnadsstrategi pekar ut ett antal stadsdelscentrum som prioriterade områden att satsa på för Södertäljes fortsatta utveckling. Brunnsäng tillhör ett av dessa.

– Att tillskapa byggrätter och bygga nytt är en av bolagets huvuduppgifter. Att förvärva fastigheter är också en alternativ väg till expansion och utveckling, säger Yilmaz Kerimo.

Att förvärva och äga en centrumanläggning innebär större ansvar, men också bättre kontroll och styrning på områdets långsiktiga utveckling. I och med att förvärvet av Brunnsäng centrum innebär det att bolaget får en mer direkt och än viktigare roll i Södertäljes Kommun stadsutvecklingsplaner, med fokus på fler bostäder.

– Som allmännyttigt bostadsbolag har Telge Bostäder generellt ett annat uppdrag som samhällsaktör än andra fastighetsägare. Utöver att vara en god hyresvärd försöker vi även initiera och bidra till bostadsområdenas hållbarhet genom olika projekt och processer där de boende är involverade, avslutar Yilmaz Kerimo.

 

fredag, 25 oktober 2019 20:52

Datscha: Omsättningen i köpcentrum ökade

 

HUI Research har i samarbete med Datscha och Nordic Council of Shopping Centers (NCSC) färdigställt en ny kartläggning av Sveriges köpcentrum och handelsområden, kallad ”Swedish Shopping Centre Directory (SSCD)”.


Trots e-handelns framfart växte omsättningen i Sveriges 390 köpcentrum och handelsområden med 7,4 miljarder år 2018. Den senaste kartläggningen av köpcentrum visar samtidigt att köpcentrumen har slagit in på en långsammare tillväxtbana med en mer blygsam tillväxt. HUI Research har i samarbete med Datscha och Nordic Council of Shopping Centers (NCSC) färdigställt en ny kartläggning av Sveriges köpcentrum och handelsområden, kallad ”Swedish Shopping Centre Directory (SSCD)”.

Enligt Datscha kännetecknas detaljhandelsåret 2018 av att fysiska butiker i allt högre grad påverkas av e-handel och förändrade köpbeteenden. Trots det hade Sveriges köpcentrum och handelsområden en tillväxt på 2,3 procent under 2018. Köpcentrumens tillväxt var 1,2 procent medan handelsområdena med mer livsmedel, hemutrustning och byggvaror, växte desto mer med 3,6 procent.

Köpcentrum utvecklades starkare än Sveriges stadskärnor som hade en omsättningstillväxt på 0,4 procent (källa: Cityindex). Köpcentrum och handelsområden har utvecklats i nivå med rikets detaljhandel på 2,6 procent inklusive e-handel.

– Köpcentrum och handelsområden har haft en positiv omsättningsökning de senaste 5 åren, trots tuffare konkurrens från e-handeln. Succesivt har tillväxttakten avtagit och köpcentrum har fallit in i en lugnare tillväxtbana, säger Monica Bruvik, Senior Retail Analyst på HUI Research.

Starkt bidragande orsaker till den svagare utvecklingen i köpcentrumen är digitalisering, ökad konkurrens och ett förändrat konsumentbeteende.

Datscha har i samband med uppdateringen av köpcentrumdatabasen SSCD även tagit fram statistik över transaktionsvolymen för logistik- och industrifastigheter på den svenska fastighetsmarknaden. Logistik blir ett allt hetare fastighetssegment och inte minst av att e-handeln driver fram behovet av nya logistikytor. Under årets tre första kvartal har transaktionsvolymen för logistik- och industrifastigheter ökat med 71 procent jämfört med samma period föregående år och slutade på 25,3 miljarder SEK.


– Samtidigt som det blåser snålare kring handelsfastigheter öser investerare pengar över logistiksegmentet, säger Kristina Andersson, analyschef på Datscha.

fredag, 25 oktober 2019 18:20

Heimstaden utökar samarbetet med Alecta

 

Magnus Nordholm är CEO för Fredensborg AS och tillförordnad CFO för Heimstaden.


 

Heimstaden AB har avtalat med övriga delägare i dotterbolaget Heimstaden Bostad AB om ett utökat samarbete. Heimstaden Bostad AB stärker sin kapitalbas med totalt 9,5 Mdr genom en riktad nyemission till huvudägarna Heimstaden AB och Alecta. Totalt tillförs 6,2 Mdr kr externt till koncernen.

Samtidigt förvärvar Heimstaden Bostad 10.447 bostäder och 83 kommersiella enheter, motsvarande 866.171 kvm i Nederländerna med ett fastighetsvärde på 18 Mdr kr från Heimstaden AB. Förvärvet finansieras med banklån och en del av nyemissionen och kommer att slutföras idag.

Dessutom har Heimstaden Bostad tecknat en avsiktsförklaring om att förvärva de kvarvarande fastigheterna i Heimstaden AB, liksom Alectas bostadsportfölj i Helsingborg. De avtalade fastighetsvärdena i dessa två transaktioner uppgår till totalt 2,6 Mdr kr. Efter en tillfredsställande due diligence slutförs dessa förvärv i december.

Delägarna till Heimstaden Bostad har beslutat att utöka dess huvudmarknad från Norden till att även omfatta merparten av Europa. För att förtydliga Heimstaden ABs och Heimstaden Bostads strategier är ambitionen att framtida fastighetsinvesteringar på huvudmarknaden görs i dotterbolaget Heimstaden Bostad.

Förutom tidigare kapitaltillskott och det egna kapital som emitterats till transaktionerna ovan, har Alecta åtagit sig att framöver bidra med ytterligare 7,5 Mdr kr  i kapitaltillskott till Heimstaden Bostad för att stödja företagets framtida utveckling.

– Vi tycker om vårt nära samarbete med Alecta för att utveckla Heimstaden Bostad, och med en betydande mängd nytt kapital kan vi växa vårt företag i marknader som vi känner väl, vilket är spännande och motiverande för oss alla, säger Patrik Hall, vd för Heimstaden.


 

Byggnationen av Citygate pågår för fullt. Kontorshuset kommer att bli 36 våningar högt, motsvarande 144 meter, och får en total uthyrningsbar yta om cirka 42.000 kvm

 


Flygbild över Citygate, centralt i Gårda vid Ullevi.

 


Citygate vid Ullevimotet.

 

Skanska Fastigheter Göteborg har tecknat ett 7-årigt hyresavtal med Visma i Citygate i Göteborg. Därmed är det första hyreskontraktet för kontor tecknat i Nordens högsta kontorshus.

Hyreskontraktet avser 2.030 kvm kontorsyta och Visma, som erbjuder programvara och tjänster inom privat och offentlig sektor, flyttar in i november 2022.

– Vi är mycket glada över att kunna välkomna Visma till Citygate. Med husets fokus på hälsa och välbefinnande kommer Visma få de bästa förutsättningarna för att skapa en attraktiv och modern arbetsmiljö. Att vi redan nu tecknat ett hyreskontrakt i husets högdel känns extra roligt och ger oss bra förutsättningar i vårt fortsatta uthyrningsarbete, säger Mats Dynevik, marknadschef, Skanska Fastigheter Göteborg

Citygate som kommer att certifieras enligt WELL, vilket innebär ett helhetstänk kring hur människor påverkas av den byggda miljön de befinner sig i. Byggnaden kommer dessutom att miljöcertifieras enligt LEED.

– Visma har de senaste åren expanderat kraftigt i Göteborg. Citygate erbjuder en modern hållbar arbetsplats med fokus på hälsa och välbefinnande som mycket väl passar vår verksamhet som högteknologiskt företag och som blir attraktiv för det viktigaste som vi har – våra medarbetare. Vi får möjligheten att samlokalisera vår verksamhet i staden samt möjligheter för ytterligare expansion, säger Pär Johansson, övergripande ekonomi- och lokalansvarig, Visma i Sverige.

Byggnationen av Citygate pågår för fullt. Kontorshuset kommer att bli 36 våningar högt, motsvarande 144 meter, och får en total uthyrningsbar yta om cirka 42.000 kvm. Projektet tar ett omfattande socialt ansvar för att motverka utanförskap och främja sysselsättning. Aktiviteter som till exempel samarbeten med skolor, läxhjälp och mentorskap är redan i full gång.

fredag, 25 oktober 2019 17:25

Catena har en rekordstor projektportfölj

 

Benny Thögersen, vd för Catena Fastigheter.


För årets tre första kvartal ökade Catena hyresintäkterna ökade med 10 procent till 885,1 Mkr (805,4). Driftsöverskottet steg  med 12 procent till 681,9 Mkr (610,5), vilket medförde att förvaltningsresultatet ökade med 13 procent till 478,0 Mkr (422,8).

 

Periodens resultat steg till 851,8 Mkr (665,3,) motsvarande ett resultat per aktie om 22,59 kr (17,74), varav värdeförändringar ingick med 583,5 Mkr (325,8). Under perioden ökade substansvärdet per aktie EPRA till 194,07 kr (164,88).

Catenas förvaltningsresultat nådde 478,0 Mkr under det tredje kvartalet, vilket kan jämföras med 422,8 Mkr under samma period i fjol. Den positiva resultatutvecklingen möjliggör en aktiv projektutveckling.

I rapporten säger vd Benny Thögersen:
– I vår pågående projektportfölj finns en kvarvarande investeringsvolym om drygt 900 Mkr – en rekordhög nivå och ett arbete som i stora delar präglar verksamheten. Nybyggnation och förädling av befintliga fastigheter är båda viktiga förutsättningar för fortsatt tillväxt.

I balansen ökade värdet på bolagets fastigheter, omfattande 1,83 miljoner kvm (1,76), till 15.918,3 Mkr (14.257,4) samtidigt som de räntebärande långfristiga skulderna steg till 5.086,6 Mkr, liksom de räntebärande kortfristiga skulderna vilka ökade till 3,900,6 Mkr (2.456,7). Skulderna finansierades till en sänkt snittränta om 2,6 procent (2,9). Det innebar att det egna kapitalet steg till 5.952,4 Mkr (5.151,2), vilket medförde att soliditeten ökade till 33,5 procent (33,2) med en räntetäckningsgrad som stärktes till 4,2 gånger (3,4).

I en kommentar till rapporten säger vd Benny Thögersen:
– Vår förmåga att säkra marktillgångar som gör morgondagens varuflöden smartare är den största skillnaden vi kan göra ur miljösynpunkt. Den stora markreserven vi har på strategiska lägen är därför helt central och en förutsättning för att vi både ska vara ekonomiskt och ekologiskt hållbara på sikt.

– Catena verkar i en komplex verklighet och att vi så tydligt adderar värde på olika sätt och i olika konstellationer gör mig stolt – det leder inte bara till nya affärer utan bidrar också till att utveckla logistikmarknaden som helhet