22 april 2019

Redaktionen

tisdag, 02 april 2019 09:11

Stefan Dahlbo, ny vd för Fabege

 

Stefan Dahlbo blir ny vd och koncernchef för Fabege.

 


Något otippat har styrelsen för Fabege utsett Stefan Dahlbo till ny vd och koncernchef. Han är idag vd och koncernchef för det noterade investeringsbolaget Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB och han har en lång och gedigen erfarenhet både som vd och styrelseledamot i såväl noterade som onoterade bolag. Till dessa tidigare styrelseuppdrag hör till exempel Fabege, Wihlborgs och Klövern. Stefan Dahlbo tillträder sin nya roll så snart som möjligt.

 

– Vi i styrelsen anser att Stefan Dahlbo är en utmärkt person att ta över ledarskapet och utvecklingen av Fabege. Dels känner han både fastighetsbranschen och kapitalmarknaden mycket väl, dels har flera av oss i styrelsen arbetat med Stefan tidigare och har stort förtroende för honom, säger Jan Litborn, styrelsens ordförande.

 

I ett pressmeddelande säger Fabege att Stefan Dahlbo i tidigare roller utmärkt sig för sitt goda ledarskap och sin entreprenöriella förmåga, vilket är viktiga egenskaper i ett företag som så starkt präglas av visionära och komplexa stadsutvecklingsutvecklingsprojekt där många parter är inblandade och goda relationer en förutsättning.

 

– Jag är mycket glad och stolt över det förtroende styrelsen nu ger mig. Det är ett dynamiskt och mycket framgångsrikt företag som jag ser fram emot att bli en del av, säger Stefan Dahlbo.

 

Stefan Dahlbo, civilekonom, född 1959 i Helsingborg, bor i Stockholm sedan flera år tillbaka. Han var mellan åren 2000 och 2007 bland annat vice vd för Investment AB Öresund. Dahlbo blev mycket uppmärksammad i pressen då han mellan åren 1995-2000 var vd i HQ AB och därefter vice vd och vd i investmentbolaget Öresund. När HQ Bank kraschade efter att Finansinspektionen dragit in oktrojen i augusti 2010 hade han varit bankens vd i tre månader. Således fick Dahlbo, som en av Mats Qvibergs närmaste medarbetare under många år, tillfälligtvis spela huvudrollen i en skadeståndstalan mot den tidigare styrelsen i HQ Bank.

 

 

 


 

 


 

Amastens nyligen påbörjade Riki-lägenheter i Timrå.
Amasten Fastighets AB har avtalat om att förvärva resterande 66 procent projektet Sjöstjärnan 2 i Sollentuna. Transaktionen sker i bolagsform och är villkorad av finansiering samt bygglov och baseras på ett underliggande fastighetsvärde vid färdigställande om 260 Mkr. Avdraget för latent skatt uppgår till cirka 2,8 Mkr. Säljare är Östanå RE AB och Adelphos International Group AB.


Projektet förväntas färdigställas i slutet av 2020 och kommer då omfatta 105 Riki-lägenheter och ett närcentrum. Vid färdigställande bedöms de uthyrningsbara ytorna uppgå till 5.523 kvm med ett sammanlagt hyresvärde om 13 Mkr per år och en bedömd direktavkastning om 4,4 procent.

Den preliminära köpeskillingen för de resterande aktierna i det fastighetsägande bolaget uppgår till 32,2 Mkr. Köpeskillingen erläggs i form av nyemitterade stamaktier i Amasten, via en riktad emission till säljarna, med en överenskommen teckningskurs om 5,25 kr per stamaktie, vilka kommer att emitteras vid fastighetens färdigställande. Den slutgiltiga köpeskillingen ska motsvara den preliminära köpeskillingen med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant.

 

I och med affären med Bockasjö och Alecta expanderar två av Prologis befinliga logistikparker – på Hisingen i Göteborg och i Arlandastad – till över 120.000 kvm vardera. Bilden visar Göteborg Park II i Torslanda.Bockasjö och Alecta säljer hela sitt innehav i det gemensamägda bolaget Logistikfastigheter Sverige AB, som bildades våren 2016 med säte i Borås, till det amerikanska Prologis europeiska fond (Prologis European Logistics Fund). Affären genomförs till ett underliggande fastighetsvärde om 3,8 Mdr kr, vilket är en ny rekordnivå i Sverige. Cushman & Wakefield har varit säljarens rådgivare i transaktionen.


I transaktionen ingår 11 fastigheter med en uthyrningsbar area om 295.000 kvm. Fastigheterna i Helsingborg, Göteborg – Hisingen, Göteborg Landvetter Airport, Örebro, Västerås, Eskilstuna och Arlandastad. Fastigheterna ligger alla i närheten av Prologis befintliga bestånd och hela 70 procent av den förvärvade portföljen ligger i Stockholm och Göteborg.

‒ Fastigheternas höga kvalitet, en stark marknad, den solida kundbasen och det faktum att byggnaderna på ett yppperligt sätt kompletterar vårt eget bestånd, skapar en robust strategisk bas för att bygga långsiktiga värden, säger Bram Verhoeven, senior vice president, regional head på Prologis Northern Europe.

– När Alecta och Bockasjö bildade Logistikfastigheter Sverige AB var vårt gemensamma mål att inom fem år bygga upp ett bestånd till ett värde om 3 Mdr kr. Vi har klarat det målet på halva tiden samtidigt som vi sett en stark värdeutveckling under de tre senaste åren. När vi erbjöds möjligheten att sälja till ett av världens största bolag inom området – Prologis, kände vi att tidpunkten var rätt, säger Joakim Hedin, vd för Logistikfastigheter Sverige AB tillika vd i Bockasjö AB.

– Det bestånd som är uppbyggt inom Logistikfastigheter Sverige AB är ett av det bästa på marknaden – fastigheter av yppersta kvalité, belägna på de bästa logistikorterna med AAA-hyresgäster. Marknadsläget och det faktum att det gemensamma målet är uppfyllt bidrog till ett beslut om att sälja koncernen, säger Thomas Dansk, styrelseordförande för det gemensamägda bolaget Logistikfastigheter Sverige AB och Asset Manager på Alecta.

 

Fastigheten Skjutsgossen 12, omfattande 34.000 kvm på Rosenlundsgatan 5-13 och Torkel Knutssonsgatan 22-24, nära Mariatorget på Södermalm, är fullt uthyrd till framförallt Circle K (före detta Statoil) och Polismyndigheten.


Scius fortsätter att göra affärer med AFA Sjukförsäkringsaktiebolag. För ett par veckor sedan förvärvade Scius tillsammans med amerikanska Angelo Gordon Barnängen 6 på Södermalm för cirka 600 Mkr. Nu köper Scius med partnern Blackstone, en av AFA:s största fastigheter, Skjutsgossen 12 på Södermalm, omfattande 34.000 kvm. Ingen köpeskilling har meddelats, men Fastighetsaktien bedömer den till cirka 2 Mdr kr.

 

Skjutsgossen 12 uppfördes år 1965 och omfattar cirka 34.000 kvm, nära Mariatorget på Södermalm.

 

– Vi är övertygade om att Stockholm är en av Europas viktigaste marknader och vi är därför glada vi kan göra ytterligare en investering i Stockholm, säger James Seppala på Blackstone i en kommentar.

 

– Vi ser en meningsfull potential att ytterligare uppgradera denna kontorsfastighet för att möta den växande efterfrågan på förstklassiga kontorslokaler på Södermalm för en fastighet belägen i ett av Stockholms mest attraktiva och spännande områden, säger Mikael Freudmann på Scius.

 

AFA förvärvade Skjutsgossen 12 av Fabege i december 2005 för 1.036 Mkr samtidigt som Fabege köpte Läraren 5 vid Norra Bantorget för 225 Mkr av AFA.

 

– Vi har ägt fastigheten sedan 2005 och vi har byggt om den för Circle K (före detta Statoil) och Polismyndigheten. Fastigheten är fullt uthyrd och vi tycker att det är lämpligt att en ny ägare kan vidareutveckla den, säger Anna Berfenstam, transaktionschef AFA Fastigheter.

 


L & L Advokatbyrå var rådgivare åt AFA medan Roschier var rådgivare åt Scius och Blackstone. 

 

 


 

 

 

måndag, 01 april 2019 17:16

Andrew Kirkman, ny CFO på CLS

 

Finansdirektör på CLS Holdings blir vid kommande halvårsskifte Andrew Kirkman (bilden ovan). Han kommer närmast från Harworth Group plc, en mark- och fastighetsutvecklare och investerare, där han har haft motsvarande roll sedan januari 2016. Tidigare har han bland annat erfarenhet från Balfour Beatty Capital och Bovis Lend Lease.

 

– Vi är glada att välkomna Andrew till styrelsen. Han kommer med en mängd erfarenheter och kompetens från fastigheter och kommer att vara ett starkt tillskott till vårt team. Andrews beprövade erfarenhet kommer att hjälpa oss att leverera vår strategi att investera i högavkastande kontorsfastigheter i viktiga europeiska städer. På styrelsens vägnar vill jag också tacka John Whiteley, som har gjort ett utmärkt jobb som CFO under de senaste nio åren och önskar honom en bra pension, säger Henry Klotz, ordförande i CLS.

måndag, 01 april 2019 17:11

CLS köper för 333 Mkr i München

 

CLS Holdings tar över kontorsbyggnaden PURO i München.CLS har avtalat om att köpa kontorsbyggnaden PURO i kontors-området Ismaning i München för 32 MEUR (333 Mkr) exklusive kostnader. Köpeskillingen återspeglar en initial direktavkastning om 5,1 procent.

 

Fastigheten omfattar drygt 13.000 kvm kontorsytor över tre våningar och är uthyrd till nio hyresgäster med en genomsnittlig hyresduration om 4,9 år. Den kontrakterade årliga hyran på 1,73 MEUR motsvarar i genomsnitt 11,00 euro per kvm per månad.

 

Enligt Colliers steg kontorshyrorna i München ned cirka 10 procent i fjol och vakansgraden i var under 2 procent, vilket bidrar till en fortsatt förväntad hyrestillväxt. CLS räknar med att satsa 3 MEUR i byggnaden och bland annat omvandla befintliga lagringsutrymmen till ytterligare kontor.

 

PURO ligger inom det etablerade.  CLS avser att finansiera förvärvet genom kontanta medel och lokalt banklån.

 

– Vi är mycket glada att förvärva PURO i Ismaning, ett område i München där vi har letat efter att investera under en tid. Vi är fortsatt engagerade i att bygga en alltmer geografiskt diversifierad portfölj och detta förvärv kommer att ytterligare stärka vår närvaro i Tyskland. PURO tillåter oss att använda vår lokala kompetens och aktiva ledningsfunktioner för att driva hyror på lång sikt, säger Fredrik Widlund, vd för CLS.

 

Patrik Hall, vd för Heimstaden.Heimstaden har inlett möten med utvalda investerare för att undersöka förutsättningarna för bolaget att emittera hybridobligationer. I samband med detta offentliggör bolaget preliminära proforma uppgifter efter Heimstadens senaste transaktioner. Nyligen genomförde bolaget ett stort förvärv om motsvarande 14,6 Mdr kr i Nederländerna och samtidigt övertog Heimstaden Bostad AB fastigheter och projekt i Danmark och Sverige för totalt cirka 16 Mdr kr från moderbolaget Heimstaden AB. Vidare tillträdde Heimstaden nyligen ett förvärv om motsvarande cirka 2,1 Mdr kr i Danmark.

 

I syfte att beskriva den finansiella ställningen före och efter transaktionerna, inklusive den under året genomförda obligationsemissionen i Heimstaden Bostad AB om 700 MEUR (7,3 Mdr kr) under dess utestående EMTN-program, presenterar bolaget en preliminär proforma balansräkning per 31 december 2018 och en preliminär proforma resultaträkning för perioden 1 januari 2018 – 31 december 2018. Som led i finansieringen av transaktionerna har också ett efterställt aktieägarlån om 1.025 Mkr från Heimstadens koncernmoderbolag Fredensborg AS upptagits och inkluderats i proforman.

 

De preliminära proforma balans- respektive resultaträkningarna är tänkta att beskriva den hypotetiska finansiella ställningen och det hypotetiska resultatet som om transaktionerna och obligationsemissionen hade genomförts vid årsskiftet.

 

Av dessa framgår att värdet av Heimstadens förvaltningsfastigheter vid årsskiftet uppgick till 92.976 Mkr (76.249), långfristiga skulder till 54.345 Mkr (38.195), kortfristiga skulder till 6.102 Mkr (8.938) och eget kapital till oförändrat 33.936 Mkr.

 

Vidare uppgick hyresintäkterna till 4.258 Mkr (3.393), driftnettot till 2.296 Mkr (1.810) och förvaltningsresultatet till 1.160 Mkr (989). Värdeförändringar i förvaltningsfastigheterna uppgick till 4.720 (2.744) och totalreslultatet till 4.775 Mkr (2.949).

 

Med utgångspunkt från Heimstadens preliminära proforma intjäningsförmåga och balansräkning var bolagets nettobelåningsgrad vid årsskiftet 62,2 procent (53,7), medan räntetäckningsgraden var 2,4 procent (2,2) och soliditeten 34,6 procent (40,7).

måndag, 01 april 2019 14:20

Skanska bygger för 520 Mkr i Florida

 


Jabils nya huvudkontor i S:t Petersburg, Florida, om 16.000 kvm, ska vara färdigställt i mars 2021.


Skanska har tecknat avtal med BA Leasing BSC, LLC om att bygga ett nytt huvudkontor åt Jabil Inc i S:t Petersburg, Florida, USA. Kontraktet är värt cirka 520 Mkr (57 M USD), vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det första kvartalet 2019.

 

Skanska kommer att riva den befintliga byggnaden och bygga en ny cirka 16.000 kvm stor, fyra våningar hög, kontorsbyggnad med namnet New Roosevelt. Byggnaden är belägen vid en strand och innefattar kontorsytor, ytor för kundmöten, café, serverrum, ett toppmodernt gym samt utomhusfaciliteter. Arbetet påbörjades nyligen och projektet beräknas vara färdigställt i mars 2021. 

 

 

På bilden syns Skravelberget Större 13 med adress Nybrogatan 7, omfattande cirka 2.000 kvm butiker och kontor som Sparbössan nu förvärvar. Sparbössan äger sedan tidigare den intilliggande fastigheten med adress Nybrogatan 9 som utgörs av hotell, butiker och kontor.


Sparbössan Fastigheter AB, som ägs av Eric Douglas, förvärvar ett kontorshus i centrala Stockholm genom köp av Skravelberget Större 13 med adress Nybrogatan 7. Sedan tidigare äger bolaget den intilliggande fastigheten med adress Nybrogatan 9 som utgörs av hotell, butiker och kontor. Fastigheten på Nybrogatan 7, består av butiker och kontor med en area om knappt 2.000 kvm, förvärvades från AI Pension försäkringsförening med tillträde den 29 mars.

 

– Vi har ett fokuserat investeringsintresse i denna delmarknad som vi bedömer har en god utvecklingspotential. Denna del av Nybrogatan mellan Nybroplan och Östermalmstorg genomgår för närvarande stora positiva förändringar som ytterligare kommer att förstärka attraktionskraften. Dessutom är det givetvis alltid intressant att kunna förvärva en grannfastighet med de fördelar det innebär, säger Leif Garph, vd för Sparbössan Fastigheter AB.

 

Säljarens rådgivare har varit Nordanö och Falkenborn Advokatbyrå. Westermark & Anjou Advokatbyrå har biträtt Sparbössan.

 

Catarina Sjömark, Elisabet Forsell och Kati Stork.Som ett led i arbetet med att skapa framtidens attraktiva stadsdelar rekryterar Atrium Ljungberg tre nya affärsutvecklare inom bostad, retail och mötesplatser för näringsliv och utbildning.

I Uppsala och norra Stockholm förstärker Atrium Ljungberg organisationen med Catarina Sjömark. Hon kommer initialt att arbeta med projekt Bas Barkarby där Atrium Ljungberg tillsammans med Järfälla kommunen utvecklar en plats för lärande, kultur och näringsliv. Sjömark kommer närmast från Piteå och Luleå kommuner där hon bland annat har varit med och utvecklat Piteå Science Park samt arbetat inom de båda kommunernas näringslivsenheter.

Som ett led i Atrium Ljungbergs bostadssatsning stärker bolaget organisationen med Elisabet Forsell. Hon är i grunden arkitekt och kommer närmast från Tengbom.

I dagarna återvänder även Kati Stork till Atrium Ljungberg. Hon kommer närmast från tjänsten som Leasing Director på Eurocommercial och har en gedigen erfarenhet av retailutveckling, både från tidigare tjänst inom Atrium Ljungberg och från TK Development Sweden.

– Vi ser väldigt mycket fram emot att Elisabet, Kati och Catarina, med sina unika kunskaper och erfarenheter, nu ska vara med och skapa attraktiva platser inom Atrium Ljungbergs bestånd. Platser där bostäder, arbetsplatser, retail, utbildning och kultur förenas i nya kombinationer, säger Linus Kjellberg, affärsområdeschef Affärsutveckling, Atrium Ljungberg.

Atrium Ljungbergs projektportfölj motsvarar 21 Mdr kr, främst fokuserad på Sickla i Nacka och på Gränbystaden i Uppsala. Bolaget har också omfattande utvecklingsplaner i Slussen och på Medborgarplatsen samt för Slakthusområdet.