24 augusti 2019

Redaktionen

 

Bostadskvarteret Söderbo i centrala Östersund med 85 hyresrättslägenheter, fyra kommersiella lokaler och ett parkeringsdäck, ska vara färdigställt hösten 2020.

 

Nu har Diös byggstartat det nya bostadskvarteret Söderbo på Bangårdsgatan i centrala Östersund. Mark- och grundläggningsarbete inleds på en del av den tidigare parkeringsplatsen utanför Sportsgym. Satsningen på det nya bostadskvarteret är en del av fastighetsägaren Diös stadsutvecklingsplan för centrala Östersund.

 

Under förra veckan förbereddes arbetet, inför den officiella byggstarten, då staket monterades runt den blivande byggarbetsplatsen. Idag tas grävare till platsen för påbörjandet av schaktarbetet. Diös bygger bostadskvarteret Söderbo tillsammans med totalentreprenören Peab.

 

– Det känns riktigt roligt att äntligen vara igång med bygget av bostadskvarteret Söderbo. Hyresrättslägenheterna får ett fantastiskt läge på Söder i centrala Östersund och vi är övertygade om att kvarteret kommer att bidra med liv och rörelse i stadskärnan. Nu ser vi fram emot att se Söderbo växa fram, säger Ola Novén, projektutvecklare, Diös.

 

Bostadskvarteret Söderbo kommer att bestå av 85 hyresrättslägenheter, fyra kommersiella lokaler och ett parkeringsdäck. Inflyttning i de nya lägenheterna kommer att ske med början hösten 2020.

 

 

I NCC:s uppdrag ingår att bygga en väderskyddad gångbro över E18 och Roslagsbanan med hissar och rulltrappor för enkel och säker omstigning till busshållplatser i anslutning till E18 och lokalbussar samt Roslagsbanans nya station Arninge.

 


 

 

Arninge resecentrum planeras stå klart 2021.

 NCC har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga en väderskyddad gångbro över E18 och Roslagsbanan i anslutning till nya Arninge Station och Arninge handelsplats i Täby kommun. I uppdraget ingår även ombyggnad av Arninge trafikplats, flera nya busshållplatser, bussgator samt VA-arbeten. Uppdraget är värt 355 Mkr.

 

Arninge Station kommer att bli bytespunkt för kollektivtrafiken i de nordöstliga kommunerna i Stockholms län och den ska binda ihop Roslagsbanan och den nya tågstationen Arninge med stomlinjebussar mot Stockholm, Norrtälje, Vaxholm och lokala busslinjer mot Åkersberga, Vallentuna och Danderyds sjukhus. I anslutning till Arninge resecentrum byggs parkering för cykel och infartsparkering.

 

I NCC:s uppdrag ingår att bygga en väderskyddad gångbro över E18 och Roslagsbanan med hissar och rulltrappor för enkel och säker omstigning till busshållplatser i anslutning till E18 och lokalbussar samt Roslagsbanans nya station Arninge.

 

– Vi ser fram emot ett gott samarbete med Trafikverket och kommer lägga stor vikt vid att minimera störningar under byggtiden. Uppdraget omfattar nybyggnad av infrastruktur som gynnar kollektivt och hållbart resande samt VA-arbeten och stämmer väl överens med vår kompetens, säger Ingegerd Simonsson, regionchef NCC Infrastructure.

 

Projektet inleds med grundläggningsarbeten i augusti-september 2019 och beräknas vara färdigställt november 2021. Ordern registreras i tredje kvartalet 2019 i affärsområde NCC Infrastructure.

 

 

 


 

David Mindus, vd för AB Sagax.

 


Sagax fortsätter att köpa i Spanien. I juli i år förvärvade Sagax för 200 Mkr totalt 7 fastigheter i Madrid och 1 i Barcelona, omfattande 27.200 kvm lokaler för lager och lätt industri. Tidigare har Sagax etablerat verksamheter i Finland (2004), Paris (2014) och Nederländerna (2016) med fokus på lager och lätt industri. Dessa verksamheter har utvecklats väl och genererade ett driftnetto överstigande 1 Mdr kr under 2018.


Nu har Sagax även avtalat om förvärv för 419 Mkr i fyra transaktioner. Den första transaktionen är förvärv av 15 fastigheter i Barcelona. Den sammanlagda investeringen uppgår till motsvarande 226 Mkr. Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om 31.600 kvm bestående av lokaler för lager och lätt industri. Hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid uppgår till 3,9 år och det årliga hyresvärdet uppgår till motsvarande 15 Mkr. Fastigheterna är fullt uthyrda. Tillträde beräknas ske under det första kvartalet 2020.

 

Sagax har därutöver genom tre separata transaktioner förvärvat två fastigheter i Barcelona och en fastighet i Nederländerna. Den sammanlagda investeringen uppgår till motsvarande 193 Mkr. Fastigheterna omfattar 26.200 kvm bestående av lokaler för lager och lätt industri. Hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid uppgår till 3,1 år och det årliga hyresvärdet uppgår till motsvarande till 15 Mkr. Uthyrningsgraden uppgår till 93 procent.

 

 

Matthew Curtin, på Scop Group, förväntar sig att Fed sänker styrräntan ytterligare 50 punkter till slutet av 2020.


Enligt Matthew Curtin, Senior Editor på franska Scop Group, innebär Federal Reserves sänkning av styrräntan från 2,25 procent till 2,00 procent, att de ekonomiska obalanserna som finns mellan ECB och Fed kommer att öka. Federal Reserves och Europeiska centralbanken framtida penningpolitik kan ge en minskad långsiktig tillväxt och en dämpad inflation, som ytterligare förstärker de finansiella obalanserna, vilka på sikt leder till minskad ekonomisk avkastning.

 

Fed:s ordförande Jerome Powell signalerade att detta inte var ”början på en lång serie räntesänkningar”, även om dörren till ytterligare nedskärningar är öppen.

 

Men Matthew Curtin på Scop Group, förväntar sig trots Powells uttalande, att en ytterligare sänkning om 50 punkter kommer att ske till slutet av 2020. Fed vill minska inflationsförväntningarna, nu när tillgången på arbetskraft ökar, vilket i sin tur minskar inflationstrycket.

 

Vid ECB: s penningpolitiska möte den 12 september förväntar sig Scope ytterligare lättnader. Detta kan inkludera sänkning av inlåningsräntan, genom att sänka nuvarande styrränta om 0,00 procent till –0,20 procent.


– Medan Fed och ECB:s beslutsfattare tydligt har beslutat att monetära lättnader är nödvändiga för att säkerställa att de finansiella förhållandena förblir fortsatt stödjande för ekonomin, innebär detta att det samtidigt finns en uppbyggnad av prisrisker på tillgångar – inklusive redan extrema värderingar på obligationsmarknaderna och med växande aktieskulder, säger Giacomo Barisone, CEO för Scope. Låga räntor kan stimulera regeringarna att skjuta upp svåra reformer och genomföra finanspolitiska konsolideringar, istället för låna medan det går bra.


– Varje betydande strukturell försämring skapar nu flera budgetunderskott. När den globala ekonomin har en minskad tillväxttakt, innebär det att det finansiella handlingsutrymmet försämras vid en framtida allvarlig ekonomisk nedgång eller en finanskris, säger Barisone.


 

torsdag, 01 augusti 2019 09:43

Skanska säljer i Prag för 588 Mkr

 

Skanska har färdigställt kontorsbyggnaden Praga Studios i Prag, om cirka 12.000 kvm, under andra kvartalet i år.


Skanska har sålt kontorsbyggnaden Praga Studios i Prag, Tjeckien, till en av CBRE Global Investors kunder för 55 MEUR, cirka 588 Mkr. Transaktionen bokförs av Skanska Commercial Development Europe under tredje kvartalet 2019. Fastigheten tillträds under fjärde kvartalet 2019.

 

Praga Studios har en uthyrningsbar yta om cirka 12.000 kvm och hyrs fullt ut av Edwards Lifesciences, världens ledande medicintekniska företag, liksom av andra hyresgäster inklusive en samarbetsoperatör och IT-företag.

 

Byggnaden ska certifieras med LEED Platinum- och WELL Core & Shell. Fastigheten färdigställdes under det andra kvartalet i år.

tisdag, 30 juli 2019 11:52

Skolbyggandet växer igen

 

Skolor och förskolor är den enda sektor som växer i den totala volymen av offentligt husbyggande. Bild: Navet & Mickael Tannus


I sin senaste konjunkturrapport redovisar NAVET Analytics bland annat statistik för påbörjade husbyggnadsinvesteringar inom offentlig sektor. Den samlade volymen ny- och ombyggnadsinvesteringar inom offentliga lokaler uppgick till närmare 22 Mdr kr under första kvartalet 2019. Utfallet innebar en minskning med cirka 10 procent jämfört med samma period 2018. Utvecklingen ligger i linje med den prognos NAVET Analytics presenterade i början av året.

 

För närvarande är det endast en sektor som växer i den totala volymen av offentligt husbyggande. Sektorn skolor/förskolor och annan utbildningsverksamhet visar en ökning med cirka 15 procent under första kvartalet i år jämfört med samma period förra året. Utvecklingen kan vara en positiv rekyl på den nedgång som skedde inom sektorn under helåret 2018, då skolbyggandet sjönk med knappt 15 procent. året.

 

 

 


måndag, 29 juli 2019 17:02

Bättre avfallshantering i Stockholm

 

RenoNorden AB omsatte 528 Mkr under 2017 med 441 anställda och ett resultat om –37,5 Mkr.

 

 


Nu ska avfallshanteringen av hushållsavfall i Stockholm bli bättre. Genom en ny upphandling ska en långsiktigt hållbar avfallshantering med höga servicenivåer säkras. Bakgrunden till att parterna gemensamt vill avsluta avtalet är att den entreprenör som tog hem uppdraget år 2017, RenoNorden AB, fick en problematisk start bland annat till följd av det norska moderbolaget gick i konkurs. Urbaser förvärvade då den svenska verksamheten och tog över RenoNordens befintliga avtal.


– Vi har dragits med en del reklamationer från våra kunder under en tid. Nu tar vi tag i situationen för att se till att vi kan nå de höga servicenivåer som vi eftersträvar, säger Katarina Johansson, enhetschef för insamling och behandling på Stockholm Vatten och Avfall.

 

Stockholm Vatten och Avfall och entreprenören Urbaser har kommit överens om att avsluta nuvarande avtal om insamling av hushållsavfall. Stockholm Vatten och Avfall ska nu gå ut i ett nytt upphandlingsförfarande. Under tiden fram till att det nya avtalet träder i kraft har Stockholm Vatten och Avfall tecknat ett övergångsavtal med Urbaser som säkrar avfallshanteringen under övergångsperioden.

 

– Vi har beslutat att avsluta avtalet i samförstånd och kommer att göra vårt bästa för att säkra avfallshanteringen under övergångsperioden. Vi hoppas naturligtvis att kunna fortsätta leverera våra tjänster till Stockholm Vatten och Avfall i framtiden, säger Peter Ekholm, vd för Urbaser.

 

I Stockholm görs mer än fyra miljoner hämtningar av hushållsavfall om året. Det är ett komplext uppdrag som kräver mycket av den entreprenör som genomför det. Urbaser ansvarar för hämtning av hushållsavfall i sju områden – på Norrmalm, Kungsholmen, Södermalm, i Liljeholmen, Hägersten, Skärholmen, Enskede, Årsta, Älvsjö, Vantör, Farsta, på Östermalm och i Norra Djurgårdsstaden.

 

 

Passage du Havre byggdes i slutet av 1990-talet till ett modernt köpcentrum samtidigt med nybyggandet av tunnelbanelinjen 'RER E, och med nya butiker i Quartier de l'Opéra-Saint Lazare, i hjärtat av Paris stora affärsdistrikt.

 


Eurocommercial har tecknat ett avtal om ett joint venture med AXA Investment Managers – Real Assets (AXA IM – Real Assets) om att sälja 50 procent av köpcentrumet Passage du Havre vid boulevard Haussmann i Paris. Priset för 50 procent av aktierna i köpcentrumet uppgår till cirka 203 MEUR, cirka 2.146 Mkr, enligt en oberoende värdering vid årsskiftet.

 

AXA IM – Real Assets är sedan tidigare partner och ägare tillsammans med Eurocommercial i köpcentrumet Etrembières, nära Genevé.

 

Köpcentrumet Passage du Havre förvärvade Eurocommercial i oktober 2000 och genom förvärv av intilliggande fastigheter år 2002 och år 2012 blev det totala förvärvspriset för köpcentrumet cirka 192 MEUR, cirka 2.030 Mkr.

 

Passage du Havre är fullt uthyrd till hyresgäster som Fnac, Sephora, Natures et découvertes och Yves Rocher.

 

Jeremy Lewis, CEO för Eurocommericial, säger i en kommentar:

– Vi är glada över att vi har avtalat om ännu ett joint venture med AXA IM – Real Assets. Den oberoende värderingen av försäljningen av 50 procent av aktierna i Passage du Havre, bekräftar värdet på våra tillgångar i de fyra länder som vi opererar. Redan nu kan vi säga att värdet på våra fastighetstillgångar i juni i år har ökat med 1 procent, jämfört med motsvarande period 2018. Vår vakansgrad är under 1 procent och hyrestillväxten i hela portföljen fortsätter att vara stark.

 

I en kommentar säger Antoine Mesnage, Head of Acquisitions France, AXA IM Real Assets:

– Förvärvet är en storslagen tillgång i vår fastighetsportfölj i Paris. Tillgångens styrka gynnas av köpcentrumets bästa läge i Paris centrum, i en världens ledande huvudstäder. Vi fortsätter att se en negativ koppling gentemot all detaljhandel, oavsett de underliggande positiva grunderna för specifika fastigheter, men denna negativa koppling gentemot Passage du Havre, är oberättigad. Vi ser fram emot att samarbeta med Eurocommercial i detta nya joint venture.

 

Eurocommercial Properties N.V, som är noterat på Euronext, grundades år 1991. Bolaget äger och driver för närvarande 28 köpcentrum i Belgien, Frankrike, Italien och Sverige med ett totalt fastighetsvärde om cirka 4,2 miljarder euro, cirka 44,9 Mdr kr.

söndag, 28 juli 2019 16:02

Catella MAX säljer i München

 

Den sålda bostads- och kontorsfastigheten ”Pasinger Triangel”, som ligger centralt i München, har levererat för Catella MAX en totalavkastning om mer än 20 procent per år under 9 år.


Catella Real Estate AG har slutfört den första försäljningen från specialfonden ”Catella MAX” i och med försäljningen av bostads- och kontorsfastigheten ”Pasinger Triangel” i centrala München. Köpare är det tyska livförsäkringsbolaget Lebensversicherung (LV) 1871. Parterna har kommit överens om att inte avslöja köpeskillingen.

Bostads- och kontorsfastigheten ”Pasinger Triangel” omfattar 3.244 kvm, innehållande kontorslokaler, en restaurang, ett daghem samt 33 hyreslägenheter.

– Catella MAX-fonden investerar främst i fastigheter i München. Målet för fonden är en hög diversifiering avseende byggnadstyp och hyresgäststruktur, vilket borde återspegla den bayerska huvudstadens ekonomiska struktur. Med försäljningen uppnåddes en totalavkastning på mer än 20 procent per år för våra investerare under innehavet om cirka nio år. Det kapital som frigörs genom transaktionen kommer att återinvesteras i investeringsfondens fastighetsportfölj, säger Henrik Fillibeck, en talesman för Catella Real Estate.

 

– Fastigheten matchar våra kapitalinvesteringar, som är inriktade på hållbarhet och kontinuitet, säger Wolfgang Reichel, CEO för LV 1871.

 

Säljarens rådgivare var advokatfirman Glock, Liphart, Probst und Partner samt BNP Paribas Real Estate GmbH München.

fredag, 26 juli 2019 11:12

Folksamgruppen: Starkt halvår

 

Jens Henriksson, Folksamgruppens koncernchef.


Folksamgruppens totala premievolym växte under det första halvåret med drygt 400 Mkr till 35 Mdr kr, jämfört med samma period förra året. Tillväxten drivs främst av kollektivavtalade tjänstepensioner inom KPA Pension och Folksam LO Pension som har en stark marknadsposition.


Det förvaltade kapitalet i Folksamgruppen ökade under samma period med sex procent till 441 Mdr kr. Avkastningen i Folksam Liv uppgick till 6,8 procent och i KPA Pensionsförsäkring till 7,7 procent.

 

– Det är starka siffror, inte minst mot bakgrund av att en av våra största investeringar, Swedbank, under perioden har utvecklats negativt, säger Folksamgruppens koncernchef Jens Henriksson. Samtidigt som den totala premievolymen fortsätter att växa ger det förstärkta kostnadsfokuset resultat och kostnaderna börjar att minska.

 

Jens Henriksson tror på partnerskap och attraktiva erbjudanden:

 

− När jag tittar framåt ser jag att en av utmaningarna är att öka trycket i försäljningen så att vi växer ännu mer. För att lyckas behöver vi möta behov som delas av många kunder, genom partnerskap och attraktiva erbjudanden.

 

– En annan utmaning är att fortsätta göra satsningar inom digitalisering och regelefterlevnad – inklusive arbetet mot penningtvätt - samtidigt som vi håller i kostnadsminskningen.

 

− Vårt hållbarhetsarbete ska vara ledande och helt integrerat i våra produkter och erbjudanden. Ett bevis på detta är att Folksam Liv och bolag inom KPA Pension under våren har minskat aktieplaceringarnas koldioxidavtryck med 20 procent.


Folksamgruppens väsentligaste händelserna under första halvåret var:

1. Folksamgruppen investerade i juni drygt 200 Mkr i batteriutvecklaren Northvolt för byggandet av Northvolt Ett i Skellefteå. Investeringen fördelar sig med 1/3 vardera mellan Folksam Liv, Folksam Sak och KPA Pension.

2. I början av maj tecknade KPA Pension avtal om att förvärva en nybyggd kontorsfastighet i Globenområdet i Stockholm för drygt 1,6 Mdr kr. Köpet är ett led i att öka KPA Pensions fastighetstillgångar. Se länk

3. Försäkringsgruppens portföljer diversifieras genom fortsatt fokus på infrastruktur. Som ett led i det arbetet investerade Folksamgruppen i mars 700 Mkr i EQT:s fjärde infrastrukturfond.

4. Folksamgruppen investerade i mars exklusivt 2,8 Mdr kr (300 MUSD) i en obligation, utgiven av Världsbanken, som fokuserar på matsvinn.