17 augusti 2019

Redaktionen

måndag, 15 juli 2019 11:45

Starkt första halvår för Pangea

 

Utvecklingen 12 april–11 juli 2019 av Prex, ett aktieindex skapat av Pangea.

 


Transaktionsvolymen för fastigheter i Norden, där Pangea var rådgivare, nådde nära 20 Mdr kr under första halvåret, varav cirka 12 Mdr kr under juni.

 

Pangea var rådgivare till:

1. Lindbäcks Bygg vid försäljning av 1.143 studentlägenheter i Luleå till Studentbostäder i Sverige för 1,1 Mdr kr

 

2. Coop Klepp och Dolphin Eiendom vid försäljningen av Jærhagen Kjøpesenter i Stavanger till ett NRP-syndikat. Priset har inte blivit offentligt.

 

3. Union vid förvärv av kontorsfastigheter Smultronet 6 (HSB:s huvudkontor) på Kungsholmen, Stockholm. Säljare var AFA. Priset har inte blivit offentligt.

 

4. Fastator/Point Properties vid förvärvet Galleria Valen i Trelleborg för 220 Mkr. Säljare var Skandia Fastigheter.

 

5. Profi Fastigheter vid försäljning av Jollen 4 i Näsbypark, Stockholm. Köpare var Vasaparken och SBB. Priset har inte blivit offentligt.

 

6. Oslo Airport City för ett projekt för hotell med 400 rum som ska drivas av Haut Nordic. Projekt har kostnadsberäknats till cirka 800 Mkr.

 

Pangea har utöver nämnda uppdrag genomfört ett par stora transaktioner i Norden, vilka kommer att meddelas inom kort. Cirka 40 procent av Pangeas genomförda transaktioner var på uppdrag av köparna.

 

måndag, 15 juli 2019 11:12

Johanna Frelin, ny vd för Riksbyggen

 


Rekryteringen av Johanna Frelin (bilden) innebär att hon blir ny vd för Riksbyggen i januari 2020. Hon efterträder Leif Linde som fyller 65 år och går i pension i maj 2020. Närmast kommer Johanna Frelin från Tengbom där hon varit vd sedan 2016.

 

– Det känns klockrent att ha rekryterat Johanna Frelin som ny vd för Riksbyggen. Under Leif Lindes ledning har Riksbyggen kraftigt ökat både omsättning, resultat och bostadsproduktion. Johanna Frelin har den bakgrund och kompetens som behövs för att fortsätta Riksbyggens framgångsresa och ytterligare förstärka vår position som samhällsbyggare med fokus på hållbar utveckling, säger Johan Lindholm, ordförande i Riksbyggens styrelse.

 

Johanna Frelin kommer närmast från vd-posten för Tengbom arkitekter. Tidigare har hon bland annat varit vd för Hyper Island, ett innovationsdrivet bolag som utbildar framtidens ledare. Dessförinnan har hon innehaft flera chefspositioner inom ledningen för SVT-koncernen.

 

– Det är med ödmjukhet som jag antar utmaningen att bli ny vd för Riksbyggen. Riksbyggen är ett tydligt värderingsstyrt företag som ligger långt fram när det gäller hållbar utveckling. Det ska bli oerhört spännande att få leda Riksbyggen in i en framtid där hållbarhet och ökad digitalisering kommer att vara avgörande framgångsfaktorer, säger Johanna Frelin.


Leif Linde kommer att stanna kvar som senior rådgivare fram till maj 2020. Leif Linde kommer fortsatt att ha en aktiv roll inom den svenska kooperationen, bland annat som ordförande för Fonus.

 

 

 

 

 

 


 

Logicenters ska bygga en miljöcertifierad logistikanläggning, 30 meter hög, i Bålsta åt Axfods Dagab. Anläggningen får moderna specifikationer såsom högautomatisering och flera temperaturzoner.


Nu har Logicenters och Axfoods inköps- och logistikbolag Dagab signerat ett avtal om utveckling och uthyrning av en logistikanläggning om drygt 100.000 kvm i Bålsta. Logistikanläggningen blir en av Europas största med Dagab som långsiktig hyresgäst. Fastigheten blir miljöcertifierad, 30 meter hög och får moderna specifikationer såsom högautomatisering och flera temperaturzoner. Logistikanläggningen ska vara i drift år 2023 och den kommer att generera många nya arbetstillfällen.


I mars 2019 tecknade Logicenters en avsiktsförklaring med Dagab, Axfoods inköps- och logistikbolag, avseende utveckling och uthyrning av en logistikanläggning i Bålsta. Nu har parterna signerat avtalet som utöver utvecklingen innebär det för Logicenters enskilt största hyreskontraktet i Sverige.

 

– Det är ett otroligt utvecklingsprojekt där Logicenters utökar fastighetsportföljen med en stor, modern och miljöcertifierad anläggning utöver det vanliga. Vi är stolta över förtroendet från Axfood och utvecklar en fastighet i ett toppläge för att företaget ska kunna utöka sin verksamhet. Vi har ett gott samarbetet med Dagab och ser fram emot en fortsatt givande och långsiktig relation, säger Matthias Kettelhoit, Commercial Head på Logicenters.


Logistikanläggningen blir med sina drygt 100.000 kvm en av Europas största och mest moderna för distribution av livsmedel till såväl butik som e-handel. Fastigheten får en unik höjd på 30 meter och ska rymma ett kyl-, frys- och tempererat lager med högautomatisering. I linje med Logicenters strategi kring hållbarhet och energieffektivisering får anläggningen en hög miljöcertifiering och dessutom planeras en solcellsanläggning på taket.

 

Fastigheten placeras strategiskt på adressen Håbo Lundby 2:8 strax utanför Bålsta, nordväst om Stockholm. Med närhet till E18 och Stockholm är det ett attraktivt läge. Dessutom går stickspår från järnväg hela vägen in på markområdet, vilken kan underlätta infrastrukturen för transporter framöver.

 

– Vi är mycket glada över att nu vara ett steg närmare starten av byggnationen av vårt högautomatiserade logistikcenter. Med den nya logistiklösningen kommer vi att bli både effektivare och mer flexibla i att möta utvecklingen inom dagligvaruhandeln. Genom att vi i den nya anläggningen kan lagerhålla ett ökat sortiment, leverera snabbare och mer hållbart, stärker vi vårt kunderbjudande, säger Nicholas Pettersson, vd för Dagab.

 

 

Real Advokatbyrå har varit juridisk rådgivare till Logicenters i affären.

 


måndag, 15 juli 2019 08:47

Balder köper för 1,6 Mdr kr

 

Tre Vapen 7, som uppfördes 2004 på Gärdet, omfattar totalt 11.700 kvm i två huskroppar och fem våningsplan.

 

 

 

 

Akademiska Hus säljer till Balder Domherren 1 på Östermalm som uppfördes under åren 1968-1970 och omfattar 10.400 kvm. Fastigheten var under många år hemvist åt Arkitekturskolan på KTH, men efter att skolan flyttade år 2015 har byggnaden genomgått en omfattande renovering och fastigheten kallas nu A house.

 

 

 

 

Kontorsfastigheten 11 Ironmonger Lane ligger i hjärtat av City of London.

 


Balder förvärvar totalt 4 fastigheter, varav 2 i Stockholm, 1 i Helsingfors och 1 i London. Det är totalt i 3 transaktioner som Balder avtalat om att förvärva de 4 fastigheterna med en sammanlagd uthyrningsbar yta om cirka 28.000 kvm för cirka 1.600 Mkr. De tre fastigheterna i Stockholm och London utgörs i huvudsak av kontor och utbildning och medan fastigheten i Helsingfors utgörs av ett hotell med Scandic som operatör. Samtliga fastigheter ligger i de centrala delarna av huvudstäderna. Fastigheten i London har tillträtts under kvartal 2. Hotellfastigheten i Finland tillträds i kvartal 3 och Stockholmsfastigheterna tillträds i kvartal 4.

 

Största hyresgästerna är Stockholms Konstnärliga Högskola, A house, Scandic, Tysk-Svenska Handelskammaren och Spendrups.

 

Det är två välkända fastigheter som Akademiska Hus säljer i Stockholm. Den ena är Domherren 1 på Östermalm som uppfördes under åren 1968-1970 och omfattar 10.400 kvm. Fastigheten var under många år hemvist åt Arkitekturskolan på KTH, men efter att skolan flyttade år 2015 har byggnaden genomgått en omfattande renovering och utgör idag en framgångsrik mötesplats under namnet A house för bolag och entreprenörer inom främst mode, mat och media. Balder tar över samtliga befintliga hyreskontrakt i oförändrad form.

 

Den andra fastigheten som Balder köper av Akademiska Hus är Tre Vapen 7, som uppfördes 2004 på Gärdet. Den omfattar totalt 11.700 kvm i två huskroppar och fem våningsplan. Idag hyrs fastigheten till största delen av Stockholms Konstnärliga Högskola, men även Tysk-Svenska Handelskammaren och IVL Svenska miljöinstitutet finns bland hyresgästerna.

 

– Vi är nöjda med överenskommelsen. Balder är en långsiktig och stabil aktör och vi är övertygade om att de tillsammans med befintliga verksamheter kommer att förvalta och ytterligare utveckla fastigheterna på ett mycket bra sätt, säger Magnus Huss, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.

 

– Det känns väldigt roligt att bli ägare till två fantastiska fastigheter i centrala Stockholm, dessutom med innovativa hyresgäster inom kreativa branscher, säger Erik Selin, vd för Balder.

 

Balder tillträder Domherren 1 och Tre Vapen 7 den 1 oktober 2019.

 

Nordanö har varit rådgivare till Akademiska Hus i försäljningen.

 


.

 

måndag, 15 juli 2019 08:16

Högt tempo i Nyfosa

 

Jens Engwall, vd för Nyfosa.


Nyfosa växer som ett transaktionsintensivt bolag. Under första halvåret 2019 steg intäkterna till 649 Mkr (484) med ett driftnetto som ökade till 425 Mkr (321). Resultatet efter skatt minskade till 470 Mkr (655) främst beroende på att förvaltningsresultatet från jv Söderport minskade till 96 Mkr (226) samt att den orealiserade värdeförändringen på fastigheter sjönk till 140 Mkr (286).

 

I balansen ökade anläggningstillgångarna 17.255 Mkr (13.748) samtidigt som de långfristiga skulderna steg till 9.315 Mkr, medan de kortfristiga skulderna reducerades till 396 Mkr (6.415). Skuldernas genomsnittliga ränta steg under perioden steg till 1,8 procent, (1,6).  Det innebar att det egna kapitalet ökade till 8.869 Mkr (8.552), med en soliditet om 47,7 procent (48,6) och en räntetäckningsgrad om 4,3 gånger (4,6).

 

De väsentliga händelserna under andra kvartalet var att i maj emitterades treåriga icke-säkerställda obligationer om 750 Mkr under en total ram om upp till 1,5 Mdr kr.

 

I juni köpte Nyfosa en fastighetsportfölj med 21 fastigheter i södra Sverige till ett värde om 1,6 Mdr kr och i samma månad förvärvade Nyfosas joint venture Söderport totalt 15 fastigheter för 1,4 Mdr kr, varav 722 Mkr från Nyfosa.

 

Under juli månad förvärvades en fastighetsportfölj med nio fastigheter i Malmö till ett värde om 695 Mkr och i samma månad sålde Nyfosas joint venture Söderport fastigheter i Torslanda för 2,3 Mdr kr.

 

I en kommentar till rapporten säger vd Jens Engwall:

– Ett högt tempo i Nyfosas förvärvsarbete under våren har gett utdelning. Vi har tecknat avtal om förvärv till ett värde om drygt 3,3 Mdr kr under och efter kvartalet. Det är fastigheter med stabila kassaflöden i bra lägen, bland annat en större handelsfastighet i Luleå. Nyfosas flexibla strategi gör att vi kan gå mot strömmen och i rådande marknad är handel en kategori där vi ser intressanta möjligheter på orter och i lägen vi tror på. Med stärkt kassa från emission av obligationer i maj fortsätter vi att analysera både stora och små förvärv på vägen mot målet om 25 Mdr kr i fastighetsvärde.

 

fredag, 12 juli 2019 14:30

Castellums vinst steg till 2,59 Mdr kr

 

Henrik Saxborn, vd för Castellum.


Castellum ökade hyresintäkterna för första halvåret till 2.871 Mkr (2.740).  Nettouthyrningen för perioden uppgick till 4 Mkr (128).


Förvaltningsresultatet ökade med 9 procent till 1.543 Mkr (1.420), motsvarande 5,65 kronor (5,20) per aktie. Periodens resultat efter skatt steg till 2.586 Mkr (2.425), motsvarande 9,47 kronor (8,88) per aktie.

 

I resultatet ingick värdeförändringar på fastigheter med 1.882 Mkr (827) och värdeförändringar på derivat med – 297 Mkr (25).

 

Bolagets långsiktiga substansvärde steg till 184 kr (159) per aktie, en ökning med 16 procent.

 

Nettoinvesteringarna uppgick till 186 Mkr (2.069), varav 2.770 Mkr (1.019) avsåg förvärv, 1.473 Mkr (1.437) var ny-, till- och ombyggnationer och 4.057 Mkr (387) var försäljningar.

 

I balansen ökade vid periodens utgång värdet på de 631 förvaltningsfastigheterna, om 4,16 miljoner kvm, till totalt 91,4 Mdr kr (84.298). De räntebärande skulderna steg till 40.727 Mkr (34.847), finansierade till en sänkt räntenivå om 2,1 procent (2,3),  vilket innebar en belåningsgrad om 44 procent (47) och en stärkt räntetäckningsgrad 5,04 gånger (4,61).

 

I rapporten säger vd Henrik Saxborn:

– Idag är jag betydligt mer optimistisk kring marknadsläget än jag var i januari. Under kvartalet har vi sett många positiva signaler, som stigande hyresnivåer i storstadsregionerna och en positiv nettouthyrning jämfört med föregående kvartal. Förutom ett starkt resultat från förvaltningsdelen av verksamheten så har även detaljplanerna för tre av våra största projekt blivit godkända, vilka motsvarar en projektvolym på 3.000 Mkr. Projekt, som har väsentligt högre yield än förvärv på dagens marknad, står därmed för större delen av Castellums investeringar, vilket är viktigt på några års sikt. SF

 

 

 

 

fredag, 12 juli 2019 13:52

Pandox: Lönsam diversifiering

 

Anders Nissen, vd för Pandox.


Pandox redovisar för andra kvartalet intäkter som medförde en tillväxt i totalt driftnetto om 10 procent och en tillväxt i substansvärde, mätt i årstakt, om 16 procent. Drivkrafterna bakom tillväxten var återigen kompletterande förvärv, en god utveckling i Bryssel och positiva valutakurseffekter

 

Intäkterna för fastighetsförvaltning under första halvåret steg till 1.468 Mkr (1.412). Ökningen för jämförbara enheter var 0,8 procent, justerat för valutakurseffekter

 

Driftnettot från fastighetsförvaltning ökade till 1.287 Mkr (1.192), 1.258 Mkr, exklusive effekter av IFRS 16. Ökningen för jämförbara enheter var 0,7 procent justerat för valutakurseffekter. Driftnettot från operatörsverksamhet stärktes till 307 Mkr (233). Ökningen för jämförbara enheter var 16,9 procent justerat för valutakurseffekter.

 

 

Resultatet efter skatt för första halvåret minskade till 1.167 Mkr (1.215), främst beroende på att den orealiserade värdeförändringen på derivat försämrades till –133 Mkr (–24). Den orealiserade värdeförändringen på hotellfastigheterna ökade till 640 Mkr (445).

 

Bolagets totala tillgångar steg under perioden till 59.584 Mkr (54.606), då antalet hotellfastigheter ökade till 144 (143) med totalt 32.281 rum (31.656).

 

De långfristiga skulderna steg till 26.807 Mkr, liksom de kortfristiga skulderna, vilka ökade till 10.364 Mkr (4.470). Det innebar att det egna kapitalet stärktes till 22.413 Mkr (20.347) med en belåningsgrad om 49,0 procent (48,5) och en räntetäckningsgrad som förbättrades till 4,4 gånger (3,3).

 

Pandox har förutsättningar för tillväxt för helåret 2019. I rapporten säger vd Anders Nissen:

– Pandox bedömning är fortsatt att hotellkonjunkturen har potential att växa men att den är i en mognadsfas med avtagande tillväxt. I vissa delmarknader sätter ny hotellkapacitet tryck på RevPAR på kort till medellång sikt. Givet en positiv ekonomisk tillväxt, Pandox väldiversifierade portfölj med en balanserad efterfrågan samt med bidrag från de förvärv som Pandox genomfört 2018 och 2019, finns förutsättningar för tillväxt innevarande år. SF

fredag, 12 juli 2019 13:13

Skanska investerar 685 Mkr i Oslo

 

 

Det nya kontorshuset Workplace Oo ligger i området Storo/Nydalen, knappt 3 km från Oslo City. Storo Storcenter är Oslos största köpcentrum med 130 butiker.


Skanska investerar 630 MNOK, cirka 685 Mkr, i ett nytt kontorsprojekt i Oslo, Norge, med en total uthyrningsbar yta om 24.000 kvm. Byggkontraktet är värt 440 MNOK, cirka 479 Mkr, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Skanska Norge i det fjärde kvartalet 2016.

 

Kontorshuset Workplace Oo ligger i området Storo/Nydalen, nära Ring 3 och knappt tre kilometer från centrala Oslo. Området är lätt att nå både med kollektivtrafik och bil. I området blandas industrihistoria med modern stadsmiljö, där boenden, arbetsplatser och fritidsaktiviteter samtidigt är närvarande, vilket skapar en ny typ av urban miljö.

 

Workplace Oo är utformat för att möta kraven från miljöcertifieringen BREEAM NOR Excellent. Skanskas patenterade kylningssystem Deep Green Cooling kommer att användas i kontorsbyggnaden.

 

Byggnationen av Workplace Oo kommer att påbörjas omedelbart och byggnaden kommer att färdigställas under hösten 2018.

 

 

 

Fredrik Wirdenius meddelade Vasakronans styrelse i april i år att han önskade lämna sitt uppdrag som vd. Rekryteringen av en ny vd har påbörjats.


För första halvåret ökade Vasakronan hyresintäkterna till totalt 3.439 Mkr (3.333). I ett jämförbart bestånd var ökningen 5 procent (6). Nyuthyrningarna ökade till 129.000 kvm (73.000), med en årshyra om 473 Mkr (269), varav nettouthyrningen steg till 171 Mkr (60). Uthyrningsgraden ökade till 93,1 procent (92,9) vid periodens utgång. Vakansen förklaras till 2,6 procentenheter (3,0) av vakans i pågående projekt och utvecklingsfastigheter. Resultat efter skatt minskade till 5.030 Mkr (7.275) på grund av att värdeförändring på fastigheter minskade till 4.626 Mkr (5.792), motsvarande en värdeökning om 3,4 procent (4,6). Värdeförändring på derivat försämrades till –1.268 Mkr (8) till följd av sjunkande långa marknadsräntor.

 

I balansen steg värde på förvaltningsfastigheterna till 144.215 Mkr (133.566). De totala investeringarna i projekt uppgick vid periodens slut till 12.905 Mkr, varav 5.457 Mkr var upparbetat.

 

 

Under perioden ökade de långfristiga skulderna till 79.882 Mkr (67.854), medan de kortfristiga skulderna minskade till 17.082 Mkr (17.617), finansierade till en snittränta om 1,8 procent (1,7). Det innebar att det egna kapitalet steg till 61.302 Mkr (54.652) med en oförändrad soliditet om 39 procent och en oförändrad räntetäckningsgrad om 4,4 gånger.

 

Vasakronan fortsätter att utöka sin upplåning i nya valutor och intresset för bolagets obligationer är stort, framförallt från centraleuropeiska och asiatiska investerare. I maj bekräftade Moody´s den rating som bolaget erhöll våren 2018 med betyget A3, stabila utsikter.

 

I rapporten säger vd Fredrik Wirdenius:

– Vasakronans projektportfölj är mycket väl positionerad i marknaden både vad gäller läge och kvalitet. Det finns en tydlig efterfrågan på kontor på de orter där Vasakronan finns och utformningen av våra projekt möter väl de krav många hyresgäster ställer på sina lokallösningar idag. SF

fredag, 12 juli 2019 11:54

NP3 ökade vinsten till 230 Mkr

 

Andreas Nelvig, vd för NP3 Fastigheter.


NP3 Fastigheter fortsätter att växa med allt starkare resultat. Intäkterna ökade under första halvåret med 26 procent till 493 Mkr (390), med ett driftöverskott som steg med 31 procent till 338 Mkr (258). Förvaltningsresultatet förbättrades med hela 41 procent till 225 Mkr (159), motsvarande 3,71 kr/stamaktie (2,73). Periodens resultat efter skatt stärktes till 230 Mkr (193), motsvarande 3,79 kr/stamaktie (3,35). I resultatet ingick värdeförändringar på fastigheter med 99 Mkr (77) och värdeförändringar på derivat med –57 Mkr (–21).

 

I balansen ökade värdet på bolagets 344 förvaltningsfastigheterna, om 1,27 miljoner kvm, till 10.309 Mkr (8.697). De långfristiga skulderna steg till 6.106 Mkr medan de kortfristiga räntebärande skulderna minskade till 314 Mkr (392), finansierade till en genomsnittlig ränta 2,72 procent (2,60). Det innebar att det egna kapitalet steg till 3.576 Mkr (2.888) med en soliditet som förbättrades till 33,0 procent (31,4) och en räntetäckningsgrad som ökade till 3,5 gånger.

 

I rapporten säger vd Andreas Nelvig:

– Som ett led i bolagets optimering och renodling av fastighetsbeståndet har två större försäljningar skett under perioden vilket medfört att fastighetsbeståndet minskat. Totalt uppgick försäljningar under halvåret till 668 miljoner kronor och förvärv till 262 miljoner kronor. Därtill har vi investerat 120 miljoner kronor i befintligt fastighetsbestånd och nybyggnationer. Kvartalets största försäljning, på 272 miljoner kronor, genomfördes per 15 juni då samtliga fastigheter i Småland avyttrades. Som en del i affären blev NP3 aktieägare i ett lokalt småländskt fastighetsbolag som jag tror har bättre möjlighet än NP3 att växa förvaltningsresultatet samt hantera den småländska marknadens utmaningar. Fastighetsvärdet uppgick till 10,3 miljarder kronor på balansdagen vilket är en ökning från föregående år med 19 procent. Då renodlingen av vårt bestånd i all väsentlighet nu är genomförd ligger fokus framgent på tillväxt via förvärv och projektverksamhet. SF