18 april 2019

Redaktionen

onsdag, 10 april 2019 09:58

SHH satsar på Samhällsfastigheter

 

Fredrik Alvarsson ska leda SHH:s satsning på samhällsfastigheter.





Bostadsutvecklaren SHH breddar sin verksamhet med ett nytt affärsområde och etablerar SHH Samhällsfastigheter AB tillsammans med Fredrik Alvarsson som delägare och vd. Det nya bolaget kommer fokusera på att projektutveckla samhällsfastigheter över hela landet, initialt inom kvalitativa vård- och omsorgsfastigheter.

SHH Bostad utvecklar idag primärt prisvärda och välplanerade bostäder i Sveriges växande städer med målet att fler ska ha råd att bo. Pågående produktion uppgår till cirka 400 bostäder och under 2019 planeras produktionsstart av ytterligare cirka 400 bostäder.

SHH Samhällsfastigheter skall erbjuda välutvecklade äldreboenden som förknippas med god förståelse för målgruppens verksamhet och behov. I dagsläget pågår produktion av ett äldreboende i Masmo, Huddinge, i södra Stockholm om totalt 79 lägenheter, och under året planeras ytterligare två nya äldreboendeprojekt i Stockholmsregionen.

Fredrik Alvarsson har en mångårig och bred erfarenhet när det gäller projektutveckling och förvaltning av samhällsfastigheter. Han kommer senast från CA Fastigheter där han var vd, han har även lång erfarenhet från Hemsö där han var projektutvecklingschef under flera år. Från och med den 1 maj kommer Alvarsson att ingå i SHH:s ledningsgrupp.

– Vi är mycket glada att med Fredrik Alvarsson etablera denna verksamhet tillsammans med SHH som blir ett utomordentligt komplement till vår befintliga bostadsutveckling och som stärker potentialen i vår projektportfölj om 3.200 bostäder. Behovet är stort av vård- och omsorgsfastigheter och SHH tar nu ett stort steg för att bli en aktör inom samhällsfastigheter, säger Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB.

 

Juvelen i guld och glas med en total uthyrbar yta om 8.600 kvm har ritats av Utopia Arkitekter.




Skanska har tecknat hyresavtal om 1.400 kvm med Dirac Research AB och 450 kvm med SMHI (Sveriges Meteorologiska och hydrologiska institut) i kontorshuset Juvelen i centrala Uppsala.

Dirac Research, som arbetar med ljudteknologi, etablerar sitt huvudkontore i Juvelen, men företaget har också kontor i Kina och Danmark, samt representation i Japan, USA, Korea och Tyskland.

– Vi är väldigt glada åt att få välkomna två välrenommerade hyresgäster till Uppsalas nya landmärke. Med dessa hyresgäster på plats är nu snart alla kontorslokalerna i Juvelen uthyrda. Det finns dock fortfarande chans för fler intresserade hyresgäster, säger Pernilla Hedin, affärsutvecklare, Skanska Sverige AB.

Juvelen är byggt för att motsvara väldigt högt ställda hållbarhetskrav. Det är bland annat utrustat med Skanskas patenterade system för kylning som gör huset självförsörjande på kyla. På sommaren tas kyla upp från berget genom vatten som kyls upp i borrhålen och sedan kyler byggnaden. I Sverige är en av de största energikostnaderna för företag just att kyla ner fastigheter. Därtill är huset utrustat med solceller och sedumtak.

Nyligen erhöll Juvelen certifiering enligt LEED, på högsta nivån Platinum.

onsdag, 10 april 2019 09:52

Wihlborgs bygger ut Medeon i Malmö

 

Wihlborgs bygger 4.000 kvm på fastigheten Forskaren 1 i Malmö.



Wihlborgs bygger ut Medeon Science Park i Malmö med 4.000 kvm för att göra plats för fler life science-företag. Imorgon sker en symbolisk byggstart där en tidskapsel gjuts in i grunden för nybyggnationen. De nya lokalerna planeras stå klara för inflyttning under tredje kvartalet 2020.

– Medeon är idag fullt uthyrt, samtidigt som flera av våra nuvarande hyresgäster växer och har signalerat att de behöver större lokaler. Det finns även efterfrågan på lokaler från företag som idag inte sitter på Medeon. Därför är det rätt läge att utöka forskningsparken med nya, attraktiva ytor. Parallellt med nybyggnationen kommer vi också att vidareutveckla de befintliga byggnaderna inklusive servicen och erbjudandet, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter.

Idag finns ett 60-tal företag i olika storlekar på Medeon.

– Vi är mycket glada över denna expansion som gör att vi går in i en ny, positiv fas. Vårt tydliga Life Science-fokuserade innehåll ger konkret nytta för verksamheterna och vi har dessutom ett oslagbart läge i Greater Copenhagen/Medicon Valley med mycket korta avstånd till Danmark, Skånes universitetssjukhus, Clinical Research Center i Malmö, universiteten i Malmö och Lund samt Life Science-bolagen i regionen. Vi blickar framåt med tillförsikt och strävar efter att bli den mest attraktiva etableringsplatsen för Life Science och fortsatt vara en nyckelaktör i regionen, säger Ulf G Andersson, vd för Medeon AB.

 

Ratos erhåller 550 Mkr i samband med försäljningen av Lejonet 4 till staten, motsvarande 220.440 kr/kvm.



Som tidigare meddelats har Ratos bedrivit förhandlingar med Statens Fastighetsverk (SFV) om en eventuell överlåtelse av sin fastighet Adelswärdska huset, Lejonet 4,  omfattande 2.495 kvm, till svenska staten. Fastigheten är granne med statsministerns bostad Sagerska huset. Förhandlingarna har nu lett till en överenskommelse, vilken innebär att svenska staten köper fastigheten. Överenskommelsen är villkorad av att regeringen, efter Riksdagens godkännande, senast den 19 juli 2019 bemyndigar SFV att fullfölja överenskommelsen.

 

Ratos erhåller 550 Mkr i samband med försäljningen. Koncernmässigt bokfört värde för fastigheten uppgår till 56 Mkr per 31 december 2018. Priset är ett nytt rekord, motsvarande otroliga 220.440 kr/kvm.

 

– Fastigheten Stockholm Lejonet 4 förvärvades av Söderberg & Haak år 1938 och av Ratos AB år 1980. Säkerhetskraven i området kring fastigheten har successivt ökat med inskränkningar och hinder för nyttjande av fastigheten som följd, bland annat vad avser restriktioner kring in- och utpassering. Alternativet att SFV övertar fastigheten känns därför logiskt, säger Ratos vd Jonas Wiström.

 

Ratos har möjlighet att vara kvar i fastigheten fram till och med år 2021.

 

I en kommentar kan sägas att Ratos har verkligen fått bra betalt. Bakgrunden till försäljningen är att kraven på säkerhet inom området har ökat och kommer successivt öka med ett antal befarade inskränkningar och hinder för Ratos verksamhet, bland annat restriktioner kring in- och utpassering. SF Se länk:

 

Den svenska framgångssagan Sneakersnstuff, som säljer sneakers över hela världen, hyr nu 1.660 kvm i Barnängen 6 på Södermalm.

 


Den svenska framgångssagan Sneakersnstuff som säljer sneakers över hela världen, flyttar sitt huvudkontor till den f.d. väverifabriken Barnängen 6 på Nackagatan 4 på Södermalm. New Property mäklade lokalen om 1.660 kvm för kontor, showroom och fotostudio.

 

– Det känns naturligt att vi ska sitta kvar på Södermalm, det var här allt startade. Vi har kvar vår första butik på Åsögatan, säger Erik Fagerlind, en av grundarna till Sneakersnstuff. Dessutom älskar vi lokalerna, de är helt unika i sitt slag i Stockholm. Sneakersnstuff är under fortsatt stark expansion och här kan vi på ett bra sätt få in alla nya medarbetare och alla våra kunder.

 

Nyligen i mars köpte amerikanska Angelo Gordon tillsammans med Scius Partners kontorsfastigheten Barnängen 6 på Södermalm. Säljare var AFA Sjukförsäkringsaktiebolag. Fastigheten, som är skyddsklassad och ritad av Cyrillus Johansson, uppfördes 1917 och omfattar 10.300 kvm uthyrningsområde med stora fönster och generösa takhöjder eftersom de första hyresgästerna var Stockholms Bomullsspinneri och Väfveri AB. Se länk:

 

 

De fem bostadskvarteren med 193 lägenheter som Skanska bygger i Helsingfors ska stå färdiga i början av år 2022.




Skanska har tecknat avtal med Helsingfors stad om att bygga ett kvarter med fem bostadshus i Helsingfors, Finland. Kontraktet är värt 45 MEUR, cirka 470 MKr, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det andra kvartalet 2019.

 

Husen som kommer att vara belägna i området Kalasatama i Helsingfors kommer att bli sex till åtta våningar höga och totalt kommer 193 lägenheter att byggas. En del av de nya bostäderna kommer att subventioneras eller vara hyreslägenheter. En parkeringsanläggning kommer att byggas under den gemensamma gården och på bottenvåningen kommer det att finnas faciliteter för såväl boende som kommersiella verksamheter.

 

Bostäderna kommer att få ett automationssystem och ett system med energiinformation som gör det möjligt för boende att övervaka sin egen vatten- och energiförbrukning samt att fjärrstyra sina elektriska apparater med en webbapplikation. I området har miljöeffektivitet beaktats, till exempel genom ett sugsystem för hushållsavfall.

 

Byggnadsarbetet börjar i april 2019 och alla bostadshus är planerade att färdigställas i början av 2022.

tisdag, 09 april 2019 11:16

Galären bygger ut för Rikshem i Luleå

 

Rikshems nya lokaler i centrala Luleå. Foto: Jennie Pettersson




Rikshem hyr sedan tidigare kontor hos Galären. Nu har Rikshem tecknat avtal om nya lokaler på Skutviken. Av totalt 700 kvm, är drygt 400 kvm nyproduktion.

 


År 2015 etablerade sig Rikshem som en ny aktör på Luleås bostadsmarknad och är idag en av kommunens större fastighetsägare. Rikshem har sitt kontor i en av Galärens fastigheter inne i centrum. Nu finns behov av en större lokal och i slutet av året går flytten till Skutviken.

 


– I takt med att vi utvecklas i Luleå har vi behov av en lokal planerad utifrån vår verksamhet, säger Ulf Ohlsson, fastighetschef på Rikshem i Luleå. Läget på Skutviken och Gammelstadsvägen är en bra utgångspunkt varifrån vi enkelt kan nå ut till alla våra fastighetsområden.

 

Lokalen har utformats tillsammans med Galären och Tirsén & Aili Arkitekter för att passa verksamhetens behov.

 


De nya lokalerna utgör cirka 700 kvm, varav drygt 400 kvm avser nyproduktion. När lokalen står klar ska den bland annat inrymma kundmottagning, kontor, konferensrum, omklädningsrum samt plats för uppställning och laddning av bilar.

 


Både Riksbyggen och Heimstaden finns sedan tidigare på samma fastighet.

 


– Vi känner oss stolta över att få hyra ut lokaler till kollegor i branschen, säger Vincent Lundahl på Galären som varit delaktig i uthyrningen. Att vi nu dessutom har ett kluster av kollegor på samma fastighet och att samtliga aktörer väljer att satsa i Luleå är extra roligt, berättar Vincent Lundahl.

 


Om- och nybyggnationerna för Rikshem kräver några månader av projektering och byggtid. I dagarna har entreprenörerna SA Englund, Elcom, Ivab och Assemblin handlats upp till projektet.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 

 

Bygget av nya Roslags-Näsby inleds nu i april 2019 och de första boende förväntas flytta in mot slutet av år 2020. Området beräknas vara helt klart runt år 2026. Runt 3.500 personer kommer att bo i Roslags-Näsbys nya kvarter. Det  är SSM och Sandell Sandberg som ska bygga i de första nya kvarteren.




Nu börjar bygget av 1.400 bostäder vid Roslags-Näsby station i Täby kommun. Området satsar stort på hållbarhet, vilket med gröna tak, växthus och takodlingar liksom smart återbruk av byggnader och material.

 

De nya kvarteren kommer att rymma urbana radhus, villor, lägenheter och studentboenden.

 

En ny stadsdel 8 minuter från universitet

Direkt väster om Roslags-Näsby station byggs nu en ny stadsdel med hus i varierande storlekar och utseende, byggda av 18 olika byggaktörer. I de kommande kvarteren samsas stadsvillor, radhus, smålägenheter och trygghetsboenden, bostadsrätter och hyresrätter. Studentlägenheterna blir ovanligt många, runt 300 stycken, som bland annat DGF Projektering står bakom. I området bygger även Svenska stadsbyggen en kombinerad förskola och äldreboende, där barn och äldre delar på gemensam gård och takterrass.

 

Roslags-Näsby station ligger precis intill bostadskvarteren. Med tåget tar det endast 8 minuter till Universitetet och 12 minuter till Stockholm Östra. Här låg tidigare en av kommunens parkeringsplatser, en outnyttjad och ofta folktom yta, omgiven av ett grönt villaområde. De nya kvarteren bygger ihop området runt stationen med den befintliga stadsdelen.

 

– Vi fick chansen att göra något som verkligen sticker ut, där så många olika byggaktörer samarbetar och har hållbarhet i fokus. Det här är troligen ett av Sveriges mest ambitiösa stadsutvecklingsprojekt just nu, berättar Elisabet Lundgren, projektchef för det gemensamma projektet som bygger i området.

 

239 nya träd i grön och urban stadsdel

Stadsdelen är planerad utifrån människans behov och med ambitionen att minska bilens påverkan på stadsbilden. Därför är tillgänglighet till både service och grönska noga planerad i utvecklingen av Roslags-Näsby. Mitt i området finns ett torg med uteserveringar, restauranger och caféer. 239 träd ska planteras på kommunens mark och flera gemensamma gårdar och parker är planerade. Förutom gröna gator kommer flera hustak få gröna tak, stadsodlingar och grönskande terrasser.

 

När byggnader med olika höjd kombineras ger det mer solljus på innergårdar och gator. Redan nu finns en levande stadsdelsodling och odlingslådor att låna för den som är nyfiken på att själv odla ätbara växter eller blommor. Cykelpool, bilpool och andra gemensamma resurser planeras också.

 

– Från vissa platser kommer du inte se någon asfalt alls utan en grönskande stadsmiljö, säger hållbarhetssamordnare Helena Wickholm. Vi arbetar mycket med att få in gröna värden i stadsdelen och till vår hjälp använder vi verktyget grönytefaktor, dvs den faktor som används för att styra utformningen av utemiljöer på kvartersmark för att nå mål om  klimatanpassning och biologisk mångfald. För att vara en så liten stadsdel har vi en ovanligt hög grönytefaktor, säger Helena Wickholm.

 

Kvarteren väntas klara runt år 2026

I första etappen börjar SSM och Sandell Sandberg bygga i de nya kvarteren. Bygget av nya Roslags-Näsby inleds i april 2019 och de första boende förväntas flytta in mot slutet av år 2020. Området beräknas vara helt klart runt år 2026. Runt 3.500 personer kommer att bo i Roslags-Näsbys nya kvarter.

 

 

Mikael Söderlundh och Joakim Arvius.




De institutionella investerarna går från att vara nettoköpare till nettosäljare på den nordiska fastighetsmarknaden. Det beror bland annat på ökat intresse för internationella fastighetsinvesteringar, större projektportföljer och att fastighetsallokeringen har blivit för hög hos vissa av institutionerna. Det framgår av rapporten Pangea Institutional Outlook från Pangea Property Partners.

– Det är ett tydligt trendbrott som vi ser just nu. Nordiska institutioner har varit stora nettoköpare på den nordiska fastighetsmarknaden under hela 2000-talet och drivit priserna, men under 2017 och 2018 var de var nettosäljare i både Sverige och Norden, säger Mikael Söderlundh, analyschef och partner på Pangea Property Partners.

Sammanlagt äger de nordiska institutionerna fastigheter för 116 miljarder euro, vilket motsvarar 9,2 procent av deras totala tillgångar. I Sverige ligger den genomsnittliga fastighetsallokeringen på 11,3 procent, vilket är högst i Norden, och andelen har ökat från 6,9 procent i slutet av 2010.

De nordiska institutionerna rankar fortfarande fastigheter som ett av de mest attraktiva tillgångsslagen, men konkurrensen från exempelvis statsobligationer har ökat. Även alternativa investeringar som hedgefonder och infrastruktur rankas högt, enligt rapporten. Inom fastigheter bedöms samhällsfastigheter vara det mest attraktiva segmentet för närvarande, följt av kontor, bostäder och logistik. Allt fler institutioner är också intresserade av att köpa fastigheter utomlands.

– Många tycker att den svenska fastighetsmarknaden börjar kännas dyr och söker därför investeringar på billigare marknader. Parallellt med att bygga upp en bredare geografisk exponering väljer många institutioner att också satsa på sin projektverksamhet i Sverige, säger Joakim Arvius, projektledare och partner på Pangea Property Partners.

Det är framförallt de största institutionerna som sneglar internationellt och allra högst upp på listan står investeringar i Asien och USA.
tisdag, 09 april 2019 10:52

Klart för 300 lägenheter i Skärholmen

 

Illustration för projektet Söderholmen och kvarter A. Vy från Söderholmsgränd. Byggnaderna föreslås ta upp kulörer från omgivande bebyggelse och ha en kulör per hus.




Under ett sammanträde i Stockholms kommunfullmäktige under måndagen godkände fullmäktige ett genomförandebeslut och en detaljplan för projektet Söderholmen i Fokus Skärholmen. Projektet innebär bland annat 300 nya lägenheter, utbyggnad av befintlig skola, två nya förskolor och upprustning av stadsmiljön.

 

 

– Projekt Söderholmen kommer att bidra med ett välbehövligt lägenhetstillskott för Stockholm och ett lyft för stadsdelen med ökad trygghet och trafiksäkerhet. Även tillskottet av två förskolor, nya LSS-bostäder och nya idrottsytor är välbehövliga i området. Ombyggnaden av Vårbergsvägen kommer att skapa välbehövliga stadskvaliteter med mer av sluten kvartersstruktur, säger stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M).

 

 

Projektet Söderholmen är ett av delprojekten inom Fokus Skärholmen. Projektet avser byggnation av cirka 300 lägenheter, utbyggnad av befintlig skola och två förskolor, ny idrottsplan, ombyggnad och upprustning av gator och parkstråket ner mot Johannesdalsbadet.

 


Samtlig nyproduktion blir bostadsrätter, samt sex LSS-bostäder. Inom projektområdet planeras också för utbyggnad av befintlig skola med ny idrottshall och större skolgård, utbyggnad av två förskolor, ny idrottsplan, ombyggnad och upprusning av gator samt upprustning av parken västerut mot Johannesdals badplats.