17 augusti 2019

Redaktionen

måndag, 12 november 2012 20:58

Basale söker ny vd

alt
Basale söker ny vd efter att Jimmy Axdorff lämnar företaget.

 

I maj meddelade Jimmy Axdorff styrelsen i Basale Sverige AB att han lämnar sitt uppdrag som vd för att flytta till Schweiz med sin familj. För närvarande söker Basale efter en lämplig ersättare att fortsätta utveckla bolaget mot uppsatta mål.


Vid ett eventuellt glapp mellan avgående och tillträdande vd kommer nuvarande affärsutvecklingschef Christian Thorén kliva in i rollen som tf vd.

alt
SAS har beställt nya flygplan för 18 Mdr kr som ska levereras år 2016.

 

Det är inte bara skattebetalarna som genom aktieägartillskott hållit SAS i luften utan även vinster från fastighetsförsäljningar. Enligt en genomgång av de bokslutsrapporterna som norska Estate Nyheter har gjort så var fastighetstillgångarna hos SAS år 1998 bokade till 6,6 Mdr kr, ett värde som år 2002 har reducerats till 2,68 Mdr kr. Enligt SAS senaste årsrapport är fastighetstillgångarna i bolaget nu endast knappt 500 Mkr.    

 

Den senaste större försäljningen som SAS genomförde var i april i år då Swedavia köpte av SAS totalt sex separata byggnader vid Stockholm Arlanda Airport, Göteborg Landvetter Airport samt Malmö Airport för 1,78 Mdr kr, vilket generade en försäljningsvinst för SAS om 350 Mkr.

 

I november 2003 sålde SAS sitt huvudkontor i Frösundavik till Nordisk Renting för 1,1 Mdr kr, en fastighet som Åke Larson Byggare färdigställde år 1986 för 800 Mkr. I februari 2010 köpte KLP Eiendom Frösundavik av Nordisk Renting till en icke-publik köpeskilling, men som bör ha varit mellan 1,3-1,4 Mdr kr.

 

I november 2001 sålde SAS 11 fastigheter för 3 Mdr kr till GE Capital och Nordisk Renting. De sålda fastigheterna var bland annat hangarer vid Arlanda, Landvetter, Kastrup, Gardermoen samt vid Flesland (Bergen). Köparna GE Capital och Nordisk Renting erhöll vid förvärvet 20-åriga hyresavtal med SAS.

 

SAS är i verklig kris. Cirka 800 anställda får gå, lönerna ska sänkas med 15 procent, allt för att få igenom nya lånelöften om totalt cirka 3,5 Mdr kr och för att genomföra ett nytt sparpaket om cirka 3 Mdr kr. Nu ska marktjänsten SGH och det norska flygbolaget Widerøe säljas. Några fler aktieägartillskott blir det inte säger finansmarknadsminster Peter Norman. Därutöver har SAS beställt nya flygplan för 18 Mdr kr, som levereras år 2016. Matematiken är svår för SAS.

 

Under åren 2009 och 2010 har skattebetalarna skjutit till drygt 2,3 Mdr kr till SAS. Nu säger en del analytiker att SAS bör likna Ryanair, annars har bolaget ingen framtid. Det låter trist, men tyvärr kan det vara sant. SF

måndag, 12 november 2012 15:30

Nordika köper logistik av DHL i Enköping

alt
Stenvreten, öster om Enköping, har växt betydligt sedan KGH Holding har byggt i området.

 

Nordika har förvärvat en fullt uthyrd logistikfastighet om cirka 14 000 kvm av DHL i ett attraktivt logistikläge i Enköping utmed E18. Logistikområdet, som heter Stenvreten, har växt med ett geografiskt läge och en snabb access till E18. Under senare år är det framförallt KGH Holding som färdigställt cirka 70 000 kvm i Stenvreten. CBRE har varit säljarens rådgivare i transaktionen. Köpeskillingen är inte publik.

 

Jonas Grandér – Nordikas vd kommenterar affären:

– I samband med att DHL har flyttat sin verksamhet till nya lokaler, har Nordika enats med DHL om att förvärva deras fastighet i Enköping. Det är glädjande att vi gemensamt med DHL funnit bra lösningar för båda parter. Att erbjuda företag lösningar för fastighetsägande, där ägandet inte är den primära affärsverksamheten, ingår i Nordikas strategi.

 

I en kommentar kan sägas att Nordika har växt sedan starten år 2011, eftersom bolaget nu äger cirka 50 000 kvm logistik. Strategin är att växa i lugn takt med logistikfastigheter som är fullt uthyrda med långa avtal. Grandér säger i ett samtal att det är möjligt att Nordika gör en eller två affärer till före årsskiftet.


DHL har sedan några år tillbaka verksamhet i sin stora logistikfastighet i det växande Kilenkrysset i Rosersberg. SF

söndag, 11 november 2012 17:07

NCC bygger sjukhus i Angered

alt
NCC ska bygga det nya närsjukhuset i Angered för 400 Mkr. Bild Sweco

 

NCC Construction Sverige har fått i uppdrag att bygga Angereds Närsjukhus, landets första nybyggda närsjukhus. Kunden är Västfastigheter och projektet genomförs i samarbetsformen partnering. Ordervärdet beräknas uppgå till cirka 400 Mkr. Planering och förberedelser pågår inför byggstarten som är beräknad till årsskiftet 2012/2013.

 

Angereds Närsjukhus, ritat av Sweco, ska stå klart 2015 och beräknas omfatta 18 000 kvm. Förutom specialistmottagningar och operationsfaciliteter kommer byggnaden att inrymma en vårdcentral. Byggnadens utformning med planlösningar är framtagna utifrån ett nytänkande som utgår från patienter och samverkan mellan verksamheter.

 

– Tillsammans kommer vi att kunna skapa lokaler utformade för att tillgodose närsjukhusets och ytterst invånarnas behov. Med NCC får vi också en samarbetspartner som gör att vi kan nå våra högt ställda miljömål, säger Lars Janson, fastighetsdirektör, Västfastigheter.

söndag, 11 november 2012 17:02

Peab fortsätter bygga Max IV för 1,3 Mdr

alt
Laboratoriet MAX IV i Lund ska stå färdigt 2015. Bild: FOJAB och Snøhetta

 

Peab har fått uppdraget att bygga den andra etappen av laboratoriet Max IV i Lund. Beställare är Fastighets AB ML4 och kontraktssumman uppgår till 1,3 Mdr kr. Arbetet har påbörjats och det beräknas vara klart under hösten 2015.

 

Sedan tidigare har Peab utfört det inledande arbetet på laboratoriet och förberett den fortsatta byggnationen. Initiativtagare till projektet är Lunds universitet, Vetenskapsrådet, Region Skåne och Vinnova.

söndag, 11 november 2012 16:53

Skanska bygger Västermalms Atrium

alt
Skanskas bostäder i Västermalms Atrium får sedumtak och fasader av ädelputs. Bild JoliArk

 

Området Västermalm på Kungsholmen i Stockholm befinner sig i en spännande utvecklingsfas. Under de närmaste åren kommer området att byta skepnad och få hundratals nya hem. I november säljstartar Skanska ytterligare en etapp med bostadsrätter.

 

På Västermalms strand och Lindhagensterrassen har Skanska sedan tidigare byggt och utvecklat fler än 800 nya hem och ett flertal kontor. Nu är det dags för säljstart av projektet Västermalms Atrium.

 

Husen ligger i samma kvarter som Skanskas och Nordeas nya huvudkontor och ritas av arkitekt JoliArk. Det blir sju våningar höga hus mot Warfvinges väg och ännu högre mot den nyplanerade Lustgårdsgatan. Stilen är modern med miljövänliga sedumtak och fasader av ädelputs. De två bygg-nadernas nockar är förskjutna i förhållande till varandra vilket ger en karaktäristisk skyline och en avskärmad innergård.

 

I en kommentar kan sägas att antalet bostäder i projektet anges till 160. Priserna ligger mellan 2,3 Mkr och 9,9 Mkr med månadsavgifter på 2 900 till 7 900 kr. Boareorna varierar mellan 45,5 och 170 kvm, fördelade på 2 till 7 rum. LE

söndag, 11 november 2012 16:47

Bo Liffner ny i AMF Fastigheters styrelse

alt
Bo Liffner var under åren 1991-2010 vd för ICA Fastigheter.

 

Vid en extra bolagsstämma i AMF Fastigheter den 8 november valdes Bo Liffner till ny styrelseledamot. Liffner har lång erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen och var under åren 1991-2010 vd för ICA Fastigheter.

 

– Med sin gedigna bakgrund kommer Bo Liffner att bidra med värdefull kompetens i AMF Fastigheters styrelsearbete. Vi är glada att Bo har tackat ja till detta uppdrag och välkomnar honom till styrelsen, säger Peder Hasslev, ordförande i AMF Fastigheter.

alt
HEBA:s ledning: Frank Sadleir, ekonomichef, Sören Härnblad, ordförande och Lennart Karlsson vd.

 

alt

HEBA har färdigställt Vattenfallet 6, omfattande 77 hyresrätter, i Råcksta.

 

alt

Skylten Råcksta Centrum blev Lysande skylt 2012.

 

Av Stefan Fröjdendahl

 

HEBA, som har en planerad nyproduktion om cirka 650 hyresrättslägenheter i Stockholm under de närmaste tre åren, menar att bostadsbristen bromsar Stockholms utveckling.

 

I samband med att HEBA presenterade sin niomånadersrapport visade bolaget även sin färdigställda fastighet Vattenfallet 6, om 11 våningar och med 77 hyresrätter i Råcksta, endast fem minuter från tunnelbanan. Nu i november sker inflyttning till fastigheten. Intresset för lägenheterna har varit stort,

cirka 1 000 personer hade anmält intresse för de 77 lägenheterna.

 

Fastigheten Vattenfallet 6 har ägts av JM som nu har färdigställt den. Totalt har JM byggt

4 punkthus i Råcksta som Vattenfallet 6. Två att dessa punkthus har JM sålt som bostadsrätter, medan ett såldes som hyresrätter till Stockholmshem och ett som hyresrätter till HEBA. I mars 2011 köpte HEBA Vattenfallet 6 av JM samtidigt som HEBA sålde en fastighet med 102 lägenheter i närliggande Nälsta, ett område med framtida projektmöjligheter. Affären mellan JM och HEBA var totalt på cirka 296 Mkr, varav förvärvet i Råcksta motsvarade ett värde om 167 Mkr.

 

Nyproduktionen av bostäder i Stockholms län är nu cirka 8 000 lägenheter per år. Behovet är 15 000

till 20 000 bostäder per år enligt Länsstyrelsen. Av de 370 000 personer som står Bostadsförmedlingens

kö i Stockholm vill 70 000 personer ha en ny bostad omgående.


Nu växer Stockholms län med cirka 40 000 personer per år, eller till om med som helt Göteborg på tio år, vilket betyder att länet växer från 2,1 miljoner invånare år 2010 till 2,5 miljoner år 2030. Denna befolkningsökning i Stockholm till år 2030 är 22 procent i en prognos, vilket kan jämföras med Londons befolkningsökning till år 2030 som är lägre, eller cirka 16 procent.


Orsaker till att få hyresbostäder byggs

De allt högre priserna på bostadsrättsmarknaden innebär att hyresrätten är ett bättre alternativ för många. Men det produceras ganska få hyresrätter i Stockholm. Skälen är flera. Vid produktionen av hyresrätter blir direktavkastningen låg, ofta inte högre än 3 procent. Vidare är projektkostnaderna höga liksom bristen på byggbar mark samtidigt som detaljplaneprocesserna i regel tar 7 till 8 år innan bygglov beviljas.

 

Dyr nyproduktion

I Stockholm har markpriserna ökat varje år. Enligt Statens Bostadskreditnämnd har under de senaste tio åren byggmaterialkostnaderna stigit med 5 procent och markkostnaderna med 10 procent varje år. I flera fall fördyras produktionen av svåra markförhållanden vilket medför stora kostnader för sanering och grundläggning, sedan är det inte ovanligt att logistiken är besvärande och dyrbar.


Vidare är det även kostsamt med långa projekttider till följd av överklagade detaljplaner, liksom höga krav på parkeringsnormer jämte myndigheternas krav på bullerdämpning och god tillgänglighet.

 

Vällingby parkstad

Området kring Vattenfalls stora byggnader ska bli en stadsdel med nya bostäder, kontor och serviceinrättningar för cirka 3 000 personer, en stadsdel som kallas Vällingby Parkstad.

 

Råcksta planerades samtidigt med grannstadsdelen Vällingby. Detaljplanen utarbetades 1950

och 1951, ett år då Råcksta blev en egen stadsdel 1951. Tidigt införlivades Råcksta i de flesta avseenden med Vällingby och stadsdelen kallas ofta Vällingby-Råcksta.

 

Bebyggelsen i stadsdelen består främst av flerbostadshus men även av områden med radhus och småhus som ligger inbäddade i grönska.

 

Från Vattenfallet 6 tar det endast några minuter att gå till Råcksta Centrum, som är ett tidstypiskt småstadscentrum. Nyligen fick den vackra skylten Råcksta Centrum, ägd av Wallenstam, pris i tävlingen Lysande skylt. Denna tävling arrangeras av Stadsmuseet. Vinnaren, skylten Råcksta Centrum, har röstats fram på webben. Övriga nominerade, som blev slagna av skylten Råcksta Centrum, var skyltarna för DN/Expressen i Marieberg, NK-klockan på Hamngatan samt för Ramlösa på det vackra Centralpalatset på Tegelbacken.

 

Vattenfalls kontor byggstartades år 1958 för att bli färdigt 1964. Vattenfall har nu i stort sett avvecklat sitt huvudkontor i Råcksta och flyttat till Fabeges nybyggda fastighet, Uarda 5, i Arenastaden i Solna.

 

Detaljplanen för Vällingby Parkstad antogs i oktober 2011. Den största byggherren för den nya stadsdelen är Sveafastigheter som bland annat ska uppföra en 13-våningar hög entrébyggnad med vågformade balkonger samt ytterligare två lägre hus, allt ritat av den danska arkitektbyrån 3XN. Längs med stadsdelens diagonala allé ska även ett hundratal stadsradhus uppföras.

 

Även Vattenfalls byggnader, som är kulturminnesförklarade, ska byggas om till bostäder och kontor. Vid T-banestationen ska det anläggas ett 50-talsinpirerat torg omgivet av mindre butiks- och servicelokaler. Det är tänkt att Vällingby Parkstad ska färdigställas inom 5 till 10 år i en naturskön miljö nära Mälaren.

torsdag, 08 november 2012 22:41

Skanska uppför ny skola på Lidingö

alt
Skanskas nya skola i Rudboda på Lidingö ska rymma 425 elever.

 

Skanska bygger en ny skola i Rudboda på Lidingö i Stockholm. Uppdragsgivare är Lidingö stad

och arbetet omfattar rivning av befintlig skola samt byggnation av ny skola för 425 elever och samt för en gymnastiksal.

 

Den nya skolan omfattar cirka 6 000 kvm och byggs för att motsvara de ökade elevkullarna på Lidingö. Kontraktet är värt cirka 158 Mkr och är en del av ett strategiskt partneringsamarbete mellan Skanska och Lidingö stad. Skolan ska stå färdig till höstterminens start 2014.

torsdag, 08 november 2012 22:35

Niam säljer stort i Norge

alt
Linderud Senter, omfattande 32 000 kvm, utanför Oslo, renoverades under år 2011.

 

alt

Johan Bergman, CEO Niam.

 

Niam har avtalat om att sälja 72,5 procent av Norges näst största köpcentrumföretag, Sektor Gruppen, till en grupp norska investerare. Affärens transaktionsvärde uppgår till mer än 7 miljarder norska kronor (cirka 8,2 Mdr kr) och investerare är Joh. Johannson AS (31 procent), Varner Invest AS (27 procent) och Home Invest AS (14,5 procent).

 

Våren 2010 förvärvade Niam Fond IV köpcentrumen i Sektor i en affär som för Niams del omfattade cirka

5 miljarder norska kronor. Under de två och ett halvt åren med Niam som ägare har Sektor Gruppens omsättning ökat med 40 procent, något som uppnåtts genom  expansion i befintliga köpcentrum, genom förvärv och genom nya förvaltningsavtal.

 

Efter affären med investerarna kommer Niam att äga 27,5 av Sektor Holding AS.

 

– Vi är glada över att jobba vidare med en grupp finansiellt stabila investerare som har en bevisat stark historik inom norsk handel, säger Johan Bergman, CEO på Niam.

 

För närvarande äger Sektor Gruppen, genom sina 26 ägda, hyrda och förvaltade köpcentrum, en total yta om

757 000 kvm med en årlig omsättning på 15,7 miljarder norska kronor.