24 augusti 2019

Redaktionen

 

Serneke har sålt 485 av totalt 594 lägenheter i Karlatornet. Men dessa köpare får vänta på inflyttning tidigast under andra halvåret 2022. Den dyraste lägenheten om 370 kvm högst upp i det 245 meter höga tornet såldes i mars 2018 för drygt 66 Mkr.


Efter genomlysning och omstrukturering av projekt Karlastaden uppdaterar Serneke tidplanen. Inflyttningen i Nordens högsta hus börjar under andra halvåret 2022.

 

Sedan årsskiftet har hela projekt Karlastaden, inklusive Karlatornet, genomgått en genomlysning och omstrukturering, bland annat för att optimera ytor och användning. Under våren har Serneke genom ett exklusivitetsavtal inlett en förhandling med en ny partner i projektet för en komplett finansiering av Karlatornet. Dessa processer får till följd att den ursprungliga tidplanen uppdateras och inflyttningen i Karlatornet inleds andra halvåret 2022. Enligt en första tidplan skulle inflyttningen starta under senare delen av 2021.

 

– Karlatornet är ett omfattande projekt som saknar motstycke i landet. Vi tror starkt på projektet och är väldigt beslutsamma att genomföra det med de höga ambitioner på kvalitet som våra kunder, Göteborgs Stad och vi själva förväntar oss. När vår genomlysning av projektet nu visar att vi behöver något mer tid än våra första bedömningar, bör man se det i perspektivet att Karlatornet kommer att vara ett unikt inslag i Göteborg väldigt lång tid framöver, säger Ola Serneke, vd för Serneke Group.

 

Den förhandling som just nu pågår med en internationell aktör i syfte att få in en partner i projektet förväntas bli klar under tredje kvartalet. Grundläggningsarbetena färdigställdes i början av sommaren i samband med gjutningen av bottenplattan till tornet och nu fortsätter Serneke med byggnadsarbetena ovan mark.

 

Intresset för att bo i Karlatornet har sedan projektet startades varit mycket stort och drygt 80 procent av de 594 lägenheterna är sålda. Köparna av lägenheterna i Karlatornet har informerats om den uppdaterade tidplanen.

 

– De 485 kunder som redan köpt lägenhet är tillsammans med oss på Serneke del av ett projekt som kommer förändra Göteborgs stadsbild och synen på vår stad för all framtid. Boendet vi kommer leverera till dem blir helt unikt och kan inte jämföras med något annat. Jag har därför goda förhoppningar att de förstår utmaningarna som kommer med ett sådant här projekt och att de även kan acceptera att inflyttningen flyttas fram något, säger Ola Serneke.

 

 

 

måndag, 19 augusti 2019 09:54

SLP köper av Stena för nybygge i Malmö

 

SLP har tillträtt en fastighet och tomt i Östra hamnområdet i Malmö med en yta om drygt 27.000 kvm som Stena Fastigheter har sålt.


SLP har förvärvat och tillträtt en fastighet och tomt i Östra hamnområdet i Malmö med en yta om drygt 27.000 kvm. Säljare är Stena Fastigheter. SLP planerar att uppföra en ny logistikfastighet på tomten med inriktning framförallt mot verksamheter inom citylogistik.

 

– Vi får genom förvärvet möjlighet att erbjuda marknaden en ny och modern logistikfastighet på ett mycket attraktivt läge i Malmö, säger Peter Strand som är styrelseordförande i SLP.

 

Malmöbolaget SLP har redan under sina första verksamhetsmånader förvärvat flera fastigheter och har som målsättning att vara ett självklart alternativ för lager- och logistikfastigheter.

 

– Stena Fastigheter fokuserar på utveckling och förvaltning av bostäder och kontor och med en önskan att renodla verksamheten är vi glada över att vi genom snabbt och bra samarbete kunde göra denna affär tillsammans, säger Sofia Granlund på Stena Fastigheter.

 

Malmöbolaget SLP – Swedish Logistic Property – är ett Malmöbaserat fastighetsbolag med fokus på lager- och logistikfastigheter. Bakom bolaget ligger bland annat fastighetsprofilerna Erik Selin, Peter Strand, Mikael Hoffman och Greg Dingizian.

 

 

 

Från vänster: Morten Grongstad, koncernchef för AF Gruppen och Betonmasts grundare och vd Jørgen Evensen.

 


AF Gruppen ASA med AF Gruppen Bygg i Sverige har, via Betonmast Holding AS, ett företag som ägs till 66 procent av AF Gruppen och till 34 procent av ledningen och tidigare aktieägare i Betonmast, ingått ett avtal om köp av 100 procent av aktierna i byggbolaget Betonmast AS. Budet på samtliga aktier uppgår till 2.075 MNOK, cirka 2,23 Mdr kr.

 

Betonmast har cirka 1.000 anställda och koncernen består av totalt 16 företag i segmenten Betonmast Sverige, Betonmast Projektutveckling och Betonmast Norge. Företagen hade en omsättning på 6.942 MNOK och ett resultat om 217 MNOK år 2018.

 

– Betonmast har haft en enastående tillväxt sedan starten 2006 och är ett välskött företag med kompetent personal och ledning, spännande projekt, stark tillväxt och god lönsamhet samt en solid orderstock. AF Gruppen har ett långsiktigt och industriellt syfte med ägandet, och vi har för avsikt att vara en aktiv ägare. Med vårt inträde hoppas vi kunna tillföra kompetens och insikter som kan bidra till att öka värdeskapandet i företaget på kort och lång sikt. Vi anser att detta är en mycket bra lösning för företaget, medarbetarna och kunderna, säger Morten Grongstad, koncernchef för AF Gruppen.

 

Projektportföljen i Betonmast-koncernen omfattar allt från större bostadsprojekt till kommersiella och offentliga byggnader. Betonmast-koncernen är en viktig aktör inom byggande för den offentliga sektorn och besitter specialkompetens inom projektutveckling och partneravtal.

 

Via budet på samtliga aktier uppgår till 2.075 MNOK, kommer ledningen och tidigare aktieägare i Betonmast kommer att finansiera sin andel av köpet genom att tillföra 352 MNOK i eget kapital till Betonmast Holding.

 

AF Gruppen kommer att finansiera resten av köpeskillingen genom en kombination av eget kapital och lån. AF Gruppen finansierar köpet genom AF Gruppens befintliga låneramar samt genom att göra en riktad emission på 400 MNOK, riktad mot bolagets fyra största aktieägare, OBOS BBL, ØMF Holding AS, Constructio AS och Folketrygdfondet, som tillsammans har åtagit sig att teckna alla emissionsaktier. Den riktade emissionen förväntas utföras i samband med genomförandet av köpet till en teckningskurs motsvarande börskursen vid den aktuella tidpunkten.

 

 

 

 

 

måndag, 19 augusti 2019 09:08

SBAB: Få privatpersoner vill hyra ut

 

Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.


I dagarna börjar cirka 290.000 förväntansfulla personer att studera på landets universitet och högskolor. Precis som tidigare år är det en utmaning för studenterna att hitta boende på studieorten och många blir tvungna att tacka nej till utbildningar. Ett sätt att bo för landets studenter är att hyra av privatpersoner, ett rum, en friggebod eller ett Attefallshus. Om bara svenska folket öppnade upp sina hem. I SBAB:s rapport Komma Hem svarar endast 4 procent av svenskarna att de i dag hyr ut delar av sitt hem. Dessutom uppger hela 82 procent att de inte kan tänka sig att hyra ut.

 

På frågan varför man inte hyr ut delar av sin bostad var det vanligaste svaret att man anser att ”det skulle inkräkta på privatlivet” (56 procent), det näst vanligaste svaret var att man ”inte har tillräckligt med plats” (47 procent) följt av ”det skulle inte vara värt hyran jag skulle få” (15 procent) och ”de jag bor med skulle inte vilja det” (13 procent).

 

– Man kan ha förståelse för att människor värnar om sitt privatliv, men det kan finnas mycket att vinna på att hyra ut. Ekonomiskt kan hyran bli ett fint tillskott till den egna hushållskassan, med mer i plånboken eller möjlighet till ett ökat sparande. Dessutom gör man ju en god gärning samtidigt som man hjälper till att lindra bostadskrisen. Genom att hyra ut kan det bli lite mer liv för den som bor ensam i ett stort hus, och följer fler efter kan ett helt kvarter vakna till liv. I vår rapport pratade vi med en familj som hyr ut sitt Attefallshus till en student. På det sättet kunde familjen betala utgifterna för bygget av detsamma. Dessutom sågs attefallshuset som ett möjligt framtida boende för barnen när de blir stora nog att flytta hemifrån. En riktig win-win-situation, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

 

– Det talas om att fler och fler är öppna för att hyra ut delar av sina hem och att Skatteverket har sett en 30-procentig ökning av antalet deklarerade privatuthyrningar. Det är positivt och förhoppningsvis kommer fler och fler vilja och våga hyra ut, speciellt med tanke på att det nog är väldigt många som sitter med tomma rum i sitt hus eller i sin bostadsrätt, avslutar Claudia Wörmann.

 

måndag, 19 augusti 2019 08:42

Vasakronan hyr ut 15.000 kvm i Sergelhuset

 

Flygvy över projektfastigheten Sergelhuset.

 

 

 

 

 

 

 

King (Midasplayer AB), ett av världens ledande mobilspelsföretag, ska hyra sex våningar i Sergelhuset om 11.500 kvm på Sveavägen. I huset ska även Vasakronans nya huvudkontor ligga.

 

 

Sergelprojektets takterrass.

 

 

 


 

Sergelprojektet sett från Sergelfontänen med Edvin Öhrströms glasskulptur Kristallvertikalaccenten i förgrunden. Bild: TMRW Vasakronan

 

 

Vasakronan har tecknat avtal med King och Stureplansgruppen om totalt 15 000 kvm i projektfastigheten Sergelhuset i Stockholm city.

 

Mitt i Stockholms city vid Sergels Torg pågår omdaningen av Sergelhuset, ett stadsutvecklingsprojekt som omfattar tre byggnader om totalt 60.000 kvm längs Malmskillnadsgatan, Hamngatan och Sveavägen. Nu är det klart att King (Midasplayer AB), ett av världens ledande mobilspelsföretag, flyttar in i det hus som ligger på Sveavägen med utsikt över Sergels torg. Bolaget hyr totalt 11.500 kvm kontor på de sex översta planen med en egen entrédel i gatuplan.

 

Även Stureplansgruppen, Sveriges ledande restaurangkoncern, etablerar sig i Sergelprojektet och kommer att erbjuda event- och konferensmöjligheter samt restaurang och takterrass. Eventytan omfattar 2.500 kvm med entré från Sveavägen. Restaurangen och den stora takterrassen omfattar totalt 1.100 kvm och kommer att vara belägen på plan 16 med entré från Malmskillnadsgatan.

 

– Det som tidigare var ett mer eller mindre slutet kvarter blir nu en blandning fullt av smarta kontorslösningar, butiker och restauranger samt bostäder. Både King och Stureplansgruppen passar väl in i den karaktär vi vill ge området, säger Fredrik Wirdenius, vd för Vasakronan.

 

I Sergelhuset kommer även Vasakronans eget huvudkontor ligga. Till det etableras också Vasakronans nya koncept Arena för flexibelt arbetssätt. Förhyrningarna till King och Stureplansgruppen samt Vasakronans egna lokaler innebär att hälften av projektet är uthyrt

måndag, 19 augusti 2019 08:21

NCC ska bygga 200 hyresrätter åt Huge

 

I det nya bostadskvarteret i Grantorp på Hälsovägen i Flemingsberg ska NCC bygga 120 hyresrätter och 80 studentbostäder. Projektet ska stå färdigt år 2022.


NCC ska i samverkan med Huge Bostäder bygga 200 hyresrätter, varav cirka hälften blir studentlägenheter, samt en förskola i Huddinge. Uppdraget ligger inom det ramavtal som partnerna tecknat och ordervärdet uppgår till 340 Mkr.

 

– Flemingsberg är ett av de största och mest spännande stadsutvecklingsområdena i Stockholmsregionen just nu. Huges projekt blir startskottet för utvecklingen på Hälsovägen, där ett urbant stadskvarter ska växa fram. Med de 200 nya bostäderna, varav nästan hälften för studenter, och en ny förskola kommer vi att möta flera av behoven i området, säger Karin Strömberg Ekström, vd för Huge Bostäder AB.

 

Bostäderna kommer att rymmas i tre hus, varav det högsta är 10 våningar. Lägenheterna kommer att ha varierande storlek och vara både bostäder till allmänheten samt studentbostäder. Ett av husen kommer endast ha lägenheter med ett rum och kök. I området kommer det även att byggas en förskola. Husen kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

 

– Det är en tid sedan ramavtalet tecknades så det är extra roligt att vi nu har ett konkret projekt på bordet och kan sätta spaden i marken och börja bygga. Vi genomför projektet i partnering vilket känns extra bra eftersom det tryggar genomförandeprocessen och leder till en bra och hållbar slutprodukt, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sweden.

 

Projektet förväntas färdigt 2022. Ordervärdet om 340 Mkr registreras i tredje kvartalet 2019 inom affärsområdet NCC Building Sweden. Byggstarten kommer att uppmärksammas med ett officiellt första spadtag den 25 september.

 


Rekryteringen av Alexandra Stassais Söderblom (bilden) innebär att hon har utsetts till affärschef för affärsområde projektledning på Tyréns. Hon kommer närmast från Swedavia, där hon var projektchef för utbyggnaden av Arlanda flygplats. Alexandra Stassais Söderblom tillträde sin nya tjänst hos Tyréns den 1 maj och hon ingår i region öst som finns i Stockholm.

 

Tyréns affärsområde projektledning har vuxit kraftig de senaste åren. Erbjudandet har breddats, stärkts och utökats med nya tjänster inom till exempel VDC.

 

– Jag är mycket nöjd med rekryteringen av Alexandra. Hon är både en rutinerad projektledare och projektchef och en uppskattad ledare. Jag är övertygad om att Alexandra kommer fortsätta att utveckla våra affärer och driva utveckling framåt, säger Andreas Behm Fredin, regionchef öst på Tyréns.

 

Alexandra Stassais Söderblom har gedigen erfarenhet av projektledning och samhällsbyggnad. Hon har bland annat varit projektchef för Tvärförbindelse Södertörn, projektledare för Förbifart Stockholm, delprojekt Akalla-Häggvik och har arbetat som projekteringsledare på Norra Länken. Hon har också erfarenhet från konsultbranschen från sin tid som avdelningschef på Sweco.

 

Som affärschef för projektledning blir Alexandra Stassais Söderblom ansvarig för sex avdelningar inom projekt- och projekteringsledning, projektstöd, kvalitet, BIM, internationella affärer och hållbart byggande med cirka 90 medarbetare.

 

– Jag är fantastiskt glad över att börja på Tyréns och komma tillbaka till min hemma-arena. Tyréns står för mycket av det som är viktigt för mig – att ingen organisation kan byggas utan individerna i den. Jag ser med spänning fram emot att fortsätta utveckla affären och verksamheten, säger Alexandra Stassais Söderblom. 

 

 

 


fredag, 16 augusti 2019 11:44

Trump vill köpa Grönland

 

Huvudstaden Nuuk på Grönland.

 

 


Under flera möten, vid middagar och i flera samtal, har Trump frågat rådgivare om USA kan förvärva Grönland. Trump planerar att göra sitt första besök i Danmark i början av september i år, även om besöket inte är relaterat till ett förvärv av Grönland, enligt Vita huset, skriver Wall Street Journal. Men danska regeringen vill inte sälja Grönland enligt Berlinske. Det är också oklart hur USA skulle kunna förvärva Grönland.

 

Med en befolkning på cirka 56.000 är Grönland en självstyrande del av kungariket Danmark. Danmark har ägt Grönland, som är världens största ö med en yta 2,17 miljoner km, sedan 1200-talet. År 1261 erkände grönlänningarna Danmark-Norges överhöghet. Omkring år 1500 upphörde den sista vikingabyn på Grönland. År 1814 blev Grönland en dansk koloni när Norge lämnade Danmark för en union med Sverige. Det innebar att Danmark behöll kolonin Grönland.

 

Således har Vita huset och utrikesdepartementet inte kommenterat ett förvärv av Grönland. Vita huset ser Grönland som viktigt för amerikanska nationella säkerhetsintressen. Det finns ett försvarsfördrag mellan Danmark och USA vilket ger den amerikanska militären praktiskt taget obegränsade rättigheter på Grönland vid USA:s nordligaste bas, Thule Air Base, som ligger 750 mil norr om polcirkeln och inkluderar en radarstation och som är en del av ett amerikanskt system för tidig varning för ballistiska missiler. Basen används också av U.S. Air Force Space Command och North American Aerospace Defense Command.

 

Pentagon arbetade framgångsrikt under 2018 för att hindra Kina från att finansiera tre flygplatser på ön.

 

Människor utanför Vita huset har beskrivit att köpa Grönland som ett förvärv liknande köpet av Alaska år 1867 då Ryssland sålde halvön.


Även om Grönland har enorma naturresurser får Grönland cirka 591 miljoner dollar i subventioner av Danmark årligen, vilket utgör cirka 60 procent av kolonins årliga budget. SF

fredag, 16 augusti 2019 11:04

Alektum hyr mer av Hufvudstaden i Nordstan

 

Alektum Group hyr nu cirka 5.000 kvm i Hufvudstaden fastighet på Nils Ericsonsgatan 17 i Nordstan, i Göteborg. Foto: Hufvudstaden


Hufvudstaden hyr ut 1.000 kvm till Alektum Group på Nils Ericsonsgatan 17 i Nordstan, i Göteborg. Alektum hyr sedan tidigare cirka 4.000 kvm i fastigheten.

 

– Vi är glada att möjliggöra Alektum Groups expansion genom att erbjuda dem att växa ytterligare i sina lokaler i Nordstan. Alektum Group är vår hyresgäst sedan många år och med denna förhyrning tillgodoses deras lokalbehov, säger Anki Håkansson, Hufvudstadens förvaltningschef i Göteborg i ett pressmeddelande.

 

Alektum Group är ett familjeföretag som år 1992 startade som ett renodlat inkassoföretag. Företaget bedriver verksamhet i 18 europeiska länder inom finansiering, riskhantering och inkasso. Företaget har drygt 600 anställda.

fredag, 16 augusti 2019 10:17

CA Fastigheter hyr ut 3.500 kvm i Gasverket

 

Översiktsbild över Gasverksområdet i Hjorthagen. Gasverksområdet genomgår en omfattande omvandling. CA Fastigheters beräknar projektkostnaden i Gasverksområdet till cirka 4 Mdr kr. Foto: L. Johansson, Stockholms stad

 

 

 

 

 

 

 

Så här kan hotellet i Gasverksområdet komma att se ut år 2024. Illustration: CA Fastigheter.

 

 

 

Den ena gasklockan ägs av CA Fastigheter och den andra Stockholms stad. Produktionen av gas i Hjorthagen lades ned år 2011.

 

 


Vid årsskiftet 2020/2021 flyttar Berghs in Hus 8/Reningshuset, en fastighet om cirka 3.500 kvm.

 


CA Fastigheter köpte Gasverksområdet i Hjorthagen av JR Kvartersfastigheter i augusti 2016. Sedan dess har ett intensivt planeringsarbete pågått. Nu har Berghs School of Communication valt att satsa på en egen profilbyggnad i Gasverket i Norra Djurgårdsstaden när utbildningsföretaget flyttar in i Hus 8/Reningshuset, en fastighet om cirka 3.500 kvm. Området går från stängd industri till öppen stad och växer nu fram med en kombination av kommersiella, kulturella och kreativa näringar.

 

Berghs får en egen fastighet som rymmer hela deras utbildningsverksamhet, kontor, ett publikt café och samt en större eventlokal. Berghs sitter idag på Riddargatan i Stockholm och väljer Gasverket som sin nästa destination med inflyttning planerad till årsskiftet 2020/2021.

 

CA Fastigheter har lyckats göra flera omfattande uthyrningar tidigare. Redan i höst kommer man i Gasverket kunna träna i Klätterverkets nya hall i Hus 7/Mätarhuset, handla i Systembolagets butik i Hus 20/Maskinhuset och där även Bobergsskolan öppnar.

 

Nu på lördagen den 24 augusti mellan kl. 11-16 bjuder CA Fastigheter och Stockholms stad in till Gasverksdagen genom att öppna västra delen av Gasverksområdet för intresserade. Klätterverket visar upp sin verksamhet och sina lokaler.

 

– Gasverket är snart en levande och innovativ plats präglad av en hög ambitionsnivå i såväl arkitektur som innehåll. Berghs är en viktig hub inom kommunikation, som aktivt bjuder in till inspirerande föreläsningar, samtal och events – med andra ord den perfekta hyresgästen för Gasverket, säger Gasverkets projektansvarige Anders Nyström.

 

– För vår del är tillgänglighet viktig, och vi har letat efter ett nytt hem med cykelavstånd och bra kollektivtrafik. Andra kriterier är en dynamisk miljö, ett hållbarhetsperspektiv (människa och miljö) samt möjligheten att utveckla Berghs, säger Camilla Wallander, vd för Berghs.

 

– Med hyresgäster som Berghs säkerställer vi att platsens energi kommer att finnas kvar, om än i förändrad form. Gasverket har öppet hus 24 augusti och välkomnar att besöka området. Det kommer även öppnas upp för idémöten under nästa år för att bjuda in till att skapa en levande mötesplats, säger CA Fastigheters regionchef Pernilla Claesson.

 

CA Fastigheter AB ingår i Claesson & Anderzén AB koncernen. Bolaget bedriver främst fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling i eget ägda fastigheter belägna i södra Sverige. Förvaltningen, som omfattar cirka 0,7 miljoner kvm, är indelad i tio regioner. Huvudkontoret finns i Kalmar. Utöver den svenska verksamheten äger företaget även fastigheter i Tyskland, Ryssland och Estland.

 

Berghs School of Communication har en verksamhet som  fungerar som en hub inom kommunikation. Årligen utbildar företaget närmare 3.000 kursdeltagare och studenter samt skräddar utbildningar till ett 90-tal företag tillsammans med 800 yrkesverksamma lärare och handledare.