21 april 2019

Redaktionen

tisdag, 08 maj 2012 19:04

BSK ritar overkliga rum åt EA Games

 

alt
Marco Checchi, affärschef på BSK Arkitekter.

 

När Electronic Arts, världens största spelproducent expanderar Sverigekontoret för dotterbolaget EA Games får BSK Arkitekter förtroendet at formge lokalerna.            

BSK Arkitekters koncept för kontoret blir att gestalta EA Games produkt – konstruerade världar. Konceptet för inredningen bygger på att skapa overkliga rum som förvrängs med hjälp av speglar och metallnät. Inflyttning beräknas till sommaren.

 

– Det känns spännande att få vara med och gestalta EA Games varumärke som en fysisk miljö, säger Marco Checchi, affärschef på BSK Arkitekter.

måndag, 07 maj 2012 20:04

SEB ImmoInvest i likvidation

alt
Barbara Knoflach, CEO, SEB Asset Management.

 

För att skydda fondandelsägarnas intressen liksom för att värna om likabehandling av alla andelsägare, har det beslutats att likvidera den tyska fastighetsfonden SEB ImmoInvest senast den 30 april 2017. Fonden har ej sålts i Sverige.


SEB ImmoInvest, är en tysk fastighetsfond med 132 fastighetsinnehav och en fondförmögenhet om 6 miljarder euro. Fonden förvaltas av SEB Investment GmbH i Tyskland. Den har sedan den lanserades 1989 varit en av de tyska fastighetsfonder som har haft den bästa avkastningen med en genomsnittlig årlig avkastning om 5,2 procent.  


I samband med den stora oron som följde på marknaderna under finanskrisen 2008 och 2009 påverkades likviditeten i fonden. För att säkra fondandelsägarnas likabehandling stängdes SEB ImmoInvest liksom många andra tyska fastighetsfonder för uttag i maj 2010.


Den 26 april 2012 gjordes ett försök att öppna fonden. För att värna andelsägarnas intressen och säkra fondens fortlevnad gjordes då ett tillägg till fondbestämmelserna som innebar att andelsägarna erbjöds ett begränsat uttag av andelar fram till den 7 maj 2012. Detta förutsatt att likviditeten i fonden kunde säkras. Så blev tyvärr inte fallet och fonden kommer nu att likvideras.


Andelsägarna kommer att få en första utbetalning motsvarande cirka 20 procent av tillgångarna i juni 2012. Därefter kommer utbetalningar att ske halvårsvis i takt med att fastighetsinnehaven i fonden säljs. 

alt
Joachim Hallengren, vd NCC Property Development.
alt
Hämeenlinna köpcentrum.

 

NCC Property Development säljer det pågående projektet Hämeenlinna köpcentrum i Tavastehus cirka tio mil norr om Helsingfors till det finländska pensionsförsäkringsbolaget Keva. Tillträdet skedde igår, medan resultatet avräknas i fjärde kvartalet 2014. Affären genomförs som en så kallad forward funding, där köpeskillingen betalas månadsvis i relation till färdigställandegraden av projektet från tidpunkten för tillträdet fram till färdigställandet.


Projektet bedöms med nuvarande uthyrningsgrad om

47 procent få en köpeskilling om cirka 800 Mkr och beräknas vara färdigställt under fjärde kvartalet 2014. NCC ansvarar för uthyrning av kvarvarande outhyrda ytor fram till projektets färdigställande och ytterligare tre år därefter. Uthyrning av resterande ytor genererar maximalt ytterligare cirka 130 Mkr i tilläggs-köpeskilling.


Hämeenlinna köpcentrum byggs som en överdäckning ovanför motorvägen mellan Helsingfors och Tammerfors. Det omfattar 26 200 kvm uthyrningsbar butiksyta och 600 parkeringsplatser.


– Med den här försäljningen befäster NCC sin ledande position som fastighetsutvecklare i Finland som är en av våra viktigaste marknader och där vi för närvarande har sex pågående projekt. Vi glädjer oss åt att en stark och långsiktig ägare som Keva blir ägare till köpcentret, säger Joachim Hallengren, vd NCC Property Development.

måndag, 07 maj 2012 19:54

Karlshamn Special

alt

 

Brinova har intervjuat logistikexperten Paul Kleiby om Karlshamn som logistiknav i ett videoavsnitt som kallas Karlshamn Special. Intervjun handlar inte om margarin eller flaggpunsch utan om färjelinjen Karlshamn–Klaipeda.


Sedan 2007 trafikerar danska DFDS färja Tor Neringa linjen Karlshamn och Klaipeda i Litauen med 10 avgångar i veckan.


Gods från och till Karlshamn via Klaipeda har öppnat nya handelsvägar till Ryssland, Turkiet, Vitryssland och Kina, bland annat via järnvägsförbindelsen Viking Train.


Hamnen Klaipeda har fördubblat sin fraktvolym till 380 000 ton under det senaste året. Framtiden för Karlshamns fraktfart är ljus, menar Brinova.

söndag, 06 maj 2012 20:10

Fabege hyr ut i Arenastaden

alt
Fastigheten Uarda 1 i Arenastaden, Solna.

 

Fabege hyr ut 2 700 kvm till Carlsberg Sverige i fastigheten Uarda 1 i nya Arenastaden, Solna. Inflyttning sker i mitten av november. I samma fastighet har hyresavtal tecknats med AIK Fotboll, Onside Media och Svenska Idrottskliniken. Det sammanlagda hyresvärdet för dessa nya hyresgäster uppgår till 10 Mkr per år. Sedan tidigare bland annara Svenska Fotbollförbundet och Svea Ekonomi kontrakterats.


– Att Carlsberg, som är ett av världens starkaste varumärken, har valt Arenastaden bekräftar att vi är på rätt väg att realisera vår vision för den nya stadsdelen. Arenastadens unika sammansättning och goda läge skapar de bästa förutsättningarna för en levande stadsdel och en attraktiv arbetsplats, säger Christan Hermelin, vd Fabege.


Arenastaden får en spännande mix av ett antal attraktiva beståndsdelar: Friends Arena, Sveriges Nationalarena för fotboll, som invigs i höst, hotell- och kongressanläggningen Quality Hotel Arena med 399 dubbelrum om ytterligare ett år, följt av köpcentrumet Mall of Scandinavia hösten 2015. Vidare byggs 3 000 bostäder, med första inflyttning maj 2014. Dessutom utvecklar Fabege, i samarbete med flera välrenommerade arkitekter, 25 000 arbetsplatser i området.

söndag, 06 maj 2012 20:04

Heba ökade vinsten till 34 Mkr

alt
Lennart Karlsson, vd Heba.

 

Under årets första kvartal redovisade Heba ett förbättrat resultat samtidigt som bolaget fortsatte med nyproduktion i Råcksta och Annedal samt ett omfattande ROT-arbete vid Gullmarsplan.


Vinsten efter skatt steg till 34,2 Mkr (27,0), vilket motsvarade 0,83 kr (0,65) per aktie. I resultatet ingick värdeförändringar på fastigheter med 18,6 Mkr (16,3) och på räntederivat med 11,6 Mkr (6,2). Förvaltningsresultatet ökade med 14 procent till 16,2 Mkr (14,2).


Hyresintäkterna minskade till 57,4 Mkr (58,8), medan driftsöverskottet steg till 28,6 (27,1) Mkr.

Det egna kapitalet ökade till 2 365,7 Mkr (2 192,9), motsvarande en stärkt soliditet om 56,0 procent (54,9). Substansvärdet beräknades till 75 kr (69) per aktie.


Heba växer långsiktigt. I en kommentar till delårsrapporten säger vd Lennart Karlsson att bolaget arbetar med två nybyggnadsprojekt om totalt 162 lägenheter, dels i Råcksta, dels i Annedal. Vidare planeras nybyggnation för ytterligare 127 lägenheter i Norra Djurgårdsstaden och i Gubbängen. Heba har även för avsikt att bygga 400 student- och gästforskarlägenheter på Karolinska Institutets campus i Solna.

fredag, 04 maj 2012 18:43

Balder köper på Östermalm

alt
Granen 21, Floragatan 13, Stockholm.

 

Balder har, via en bolagsaffär, förvärvat kontorsfastigheten Granen 21, belägen på Floragatan 13 på Östermalm i Stockholm. Fastigheten, förvaltad av Humlegården Fastigheter, är belägen i ett av de absolut bästa lägena i centrala Stockholm. Säljare är Länsförsäkringar Liv. Leimdörfer var säljarens rådgivare.

Uthyrningsbar kontorsyta i Granen 21 är cirka 4 300 kvm. Inklusive garage uppgår den totala ytan till 6 600 kvm. Fastigheten har i transaktionen värderats till 215 Mkr. Tillträde sker i maj månad.

Förvärvet är i linje med Balders strategi att utöka det kommersiella beståndet i attraktiva lägen i Stockholm, Göteborg och i Öresundsregionen.

– Det känns bra att ytterligare komplettera vårt bestånd med en fin fastighet i centrala Stockholm med en god värdepotential på sikt, säger Balders vd Erik Selin.


I en kommentar kan sägas att Selin och Balder åter köper centrala fastigheter i Stockholm. I juni förra året tillträdde Balder fastigheten Katthavet 8 med anrika Berns som hyresgäst. Granen 21, med 0 procent vakans, har som ankarhyresgäst Kreab & Gavin Anderson, en PR-byrå (corporate communications and public affairs ) med verksamhet i 25 länder.


Fastigheten är speciell, jag har varit i den vid ett flertal tillfällen. Granen 21 ritades 1968–1970 av arkitekten Jan Bocan för Tjeckoslovakiens ambassad i Stockholm. Byggnaden stod klar 1972 och fick då epitetet "öststatsmodernistisk". Den inrymde ambassadens representationslokaler och kontor, men även en biograf, tvättstuga, garage och ambassadörens residens. Efter Tjeckoslovakiens delning år 1992 flyttade Slovakiens ambassad till andra lokaler, men den tjeckiska ambassaden fanns kvar i huset till år 1998.


Med Länsförsäkringar Liv och Humlegården som asset manager, byggdes fastigheten om och hyresgästanpassades mellan åren 1999 och 2001. En ombyggnation som Humlegården Fastigheter har betecknat som nödvändig eftersom fastighetens höga standard var begränsad till representationsutrymmena medan personalens kontors- och bostadsutrymmen var av betydligt enklare standard. Representationslokalernas inredning är utförda på eleganta maner i palisander och blank vit lack med golv av skiffer, kalksten och mörk parkett.


Detta är den fjärde fastigheten som Länsförsäkringar Liv har sålt i år. I mars sålde Länsförsäkringar Liv Såpsjudaren 15 till KLP Eiendom för 570 Mkr samt Lönnen 25 till AFA Fastigheter för 400 Mkr. I januari blev det klart med Atrium Ljungbergs förvärv av Länsförsäkringar Livs hälftenandel i Blästern 13 i Hagastaden för 630 Mkr.


Således har Länsförsäkringar Liv avyttrat prime-fastigheter i centrala Stockholm hittills i år för totalt 1 815 Mkr. Tydligen tycker Länsförsäkringar Liv, dels att bolaget har fått bra betalt, dels behöver säkert livbolaget kapital för nybyggnationen av Swedbanks nya huvudkontor om 44 000 kvm i Sundbyberg. En nybyggnation som leds av Thorsten Åsbjer, vice vd i Humlegården Fastigheter. SF

alt
Henrik Jussi-Pekka, vd Möller & Partners.
alt
Anna Kullendorff, projektledare, Newsec.

 

Newsec har varit transaktionsrådgivare i samband med att kommunägda Hyresbostäder i Växjö AB säljer 668 lägenheter till Södra Fisken Fastighets AB – ett bolag ägt av Möller & Partners och ICA-handlarnas Förbund. Affären omfattar fastigheterna Mjärden 1 samt Hov Dalbogård 3 och 4, totalt omfattande cirka 44 000 kvm i centrala Växjö.


Affären är villkorad av styrelsebeslut i såväl Hyresbostäder i Växjö AB som Växjö Kommunföretag AB. Tillträde ska ske den 1 juni.


– Vi är väldigt glada över att få förtroendet till att förvärva ett bra bostadsbestånd i en regionalt stark tillväxtort som Växjö. Vår ambition är att vara en långsiktigt aktiv och lokalt närvarande fastighetsägare. Om möjlighet ges gör vi gärna fler bostadsförvärv i Växjö, säger Henrik Jussi-Pekka, vd Möller & Partners.


Efter förvärvet omfattar Södra Fisken Fastighets AB cirka 2 000 lägenheter under förvaltning.


– Det finns en stor efterfrågan på bostadsfastigheter och ett starkt intresse för tillväxtorter som Växjö. Det har varit en stimulerande transaktionsprocess och vi uppskattar det förtroende som Hyresbostäder i Växjö och Växjö Kommunföretag visat oss som rådgivare, säger Newsecs projektledare Anna Kullendorff.

torsdag, 03 maj 2012 20:40

Lundbergs köper för 478 Mkr av Niam

alt

 

Fastighets AB L E Lundberg har köpt fastigheten Murmästaren 13 i Stockholms innerstad Stockholm från Niam. Fastigheten ligger på Hantverkargatan 25-27 på östra Kungsholmen och innehåller drygt 11 000 kvm kontorsyta samt garage med cirka 100 platser.


Förvärvet görs i en bolagsaffär och köpeskillingen uppgår till 478 Mkr för skuldfritt bolag. Tillträdet sker 31 maj.


– Murmästaren 13 är en kommersiellt intressant fastighet som ligger i omedelbar anslutning till en av våra befintliga fastigheter och passar mycket bra i vår förvaltning. Stockholm är en viktig marknad för oss och det är glädjande att vi nu stärker vår närvaro ytterligare, säger Peter Whass, vd för Fastighets AB L E Lundbergs.

onsdag, 02 maj 2012 17:55

Skanska bygger för 1,25 Mdr åt SL

alt

 

Skanska har slutit avtal med SL (Storstockholms Lokaltrafik) om att bygga en ny bussdepå i Fredriksdal, Hammarby Sjöstad, Stockholm. Kontraktet uppgår till 1,25 Mdr kr.


Bussdepån ska rymma uppställningsplatser för 120 bussar, samt verkstäder, tvätthall, garage och kontor. Totalt omfattar byggnaden cirka 50 000 kvm och kontorsdelen blir som högst sju våningar. Byggstart sker nu i sommar och färdigställande beräknas ske årsskiftet 2016/2017.


Hållbarhet kommer att stå i fokus vid byggandet vad gäller såväl materialval som tekniska lösningar. Byggnaden kommer delvis att få sin energitillförsel från solpaneler på en yttervägg och på taket planteras sedumväxter. Bussarna som parkeras i depån drivs uteslutande av biogas.