24 augusti 2019

Redaktionen

 

Nya höga hus i Flemingsbergsdalen.  I Fabeges vision går den nya järnvägen i en tunnel under Flemingsbergs nya affärsstad. Foto: Fabege

 Ett större torg i Stockholm South Business District. Foto: Fabege

 

 


Utsikt från en terrass mot den nya affärsstaden i Flemingsbergsdalen. Foto: Fabege

 


Nu har Fabege publicerat de första bilderna för sin vision om affärsstaden Flemingsberg. Fabege säger att snart går startskottet för Fabeges stora satsning att förvandla Flemingsberg till en levande stadsdel för arbetande, studenter, boende och besökare, ett planarbete om cirka 10 år. Det var i augusti 2018 som Huddinge kommun och Fabege presenterade de första planerna på affärshubben Stockholm South Business District.

 

 

I planerna finns cirka 50.000 arbetande, 50.000 boende och 50.000 besökare ska tillsammans bidra till en varierad, dynamisk och multifunktionell plats som skapar grogrund för nya idéer.

 

Flemingsberg är ett stort och viktigt utvecklingsområde i den södra kommundelen, och Huddinge kommun arbetar tillsammans med Fabege och andra fastighetsägare med att ta fram ett program för området. Ett av förslagen till Flemingsbergs utveckling är att bygga en större arena i området. Detta förslag är ännu bara på ritbordet och befinner sig i ett mycket tidigt skede där inga beslut är fattade. Huddinge kommun bistår givetvis med kommunal handläggning av detta ärende.


Vissa har dock tolkat det som att Huddinge kommun ska gå in och medfinansiera den nya arenan, säger Huddinge kommun i ett pressmeddelande. Så är inte fallet. Huddinge kommun kommer inte att gå in med medel för att bygga en ny arena i området.

 

I planerna ska Huddinge kommun tillsammans med Fabege och andra fastighetsägare i Flemingsbergsdalen  ta fram ett program. Inom ramen för detta program ska det finnas en bra struktur för bebyggelsen och för den infrastruktur som kan komma att byggas. I programmet testas vilka volymer, olika typer av bebyggelse och storlek på kvarter som en ny stadsdel kan komma att få. Programmet kommer att gå ut på samråd så att alla kan ta del av innehållet och få möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter.

 


Madeleine Brisère (bilden) har utsetts till ny förvaltningschef för SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening. Hon har tidigare arbetat inom företaget, och hon kommer närmast från Rikshem i rollen som fastighetschef för södra Stockholm.

 

Madeleine Brisère har tidigare arbetat som både förvaltare och distriktschef hos SKB och har utöver det även erfarenhet från Väsbyhem, SSSB (Stiftelsen Stockholms studentbostäder) och Familjebostäder.

 

– Jag ser fram mot att fortsätta utveckla fastighetsförvaltningen, kvaliteten och servicen till de boende, både nu och i framtida projekt, säger Madeleine Brisère.

 

Madeleine Brisère tillträdde sin nya tjänst den 12 augusti och hon ingår i ledningsgruppen.

 

– Vi ser fram mot att Madeleine återvänder till SKB. Hon har en gedigen kompetens och erfarenhet för vår fortsatta utveckling av SKB som en prisad evighetsförvaltare som inte sålt en fastighet på över 100 år, säger Eva Nordström, vd för SKB.

 

Med fler än 8.000 lägenheter i huvudstaden och fem närliggande kommuner är SKB en större förvaltare av hyresrätter i Stockholm.

 

 

 


 

De tre kontorsfastigheterna som säljs, med Accountor Tower i förgrunden, har alla havsutsikt på Kägeludden i Esbo.


YITs och HGR Property Partners joint venture Regenero har ingått ett avtal om att sälja projekt med tre kontorsfastigheter till en internationell investerare. Avtalet inkluderar Accountor Tower, Keilalampi och Keilaniemenranta paviljonger i Esbo, Finland. Parterna har kommit överens om att värdet på kontraktet inte kommer att offentliggöras.

 

De enskilda transaktionerna kommer att ske i etapper när byggandet fortskrider. Accountor Tower ska slutföras och överföras till den nya ägaren i december 2019. Färdigställandet av Keilalampi och paviljonerna i Keilaniemenranta kommer att äga rum i slutet av 2020, vilket är när avtalen om dem kommer att slutföras.

 

– Detta är den första delen av vårt multipart-projekt och vi är mycket stolta över det. Vi tackar den lokala myndigheten för det goda samarbetet och vår huvudsakliga hyresgästen revisor för att uppnå ett sådant enastående projekt, säger HGR Property Partners vd Kari Helin.

 

– Med detta Regenero-projekt kommer Keilaniemenranta att genomgå en stark utveckling med en mångfaldig stadsmiljö som uppstår kring utmärkta kollektivtrafikförbindelser. I enlighet med principerna för den cirkulära ekonomin har vi också renoverat de befintliga byggnaderna för att uppfylla de senaste kraven, säger Juha Kostiainen, Executive Vice President, Urban Development på YIT.

 

Regenero grundades 2016 och är ett joint venture med YIT och HGR Property Partners som fokuserar på storskaliga utvecklingsprojekt för kontorsfastigheter. Enligt det gemensamma företagets operativa modell utför YIT byggarbeten i projektet.

 

Visionsbild av den kommande Fehmarn Bält-tunnelns landanläggning. Illustration: Femern A/S


Fehmarn Bält-tunneln, mellan tyska Puttgarden och danska Rødbyhavn, som ska stå klar år 2028, får 6,3 Mdr kr i ett förlängt EU-bidrag. Förbindelsen har diskuterats i flera årtionden. Efter byggandet av Stora Bältbron och Öresundsbron har Danmarks regering engagerat sig för denna förbindelse. Tyskland har inte varit lika intresserat. Först när Danmark erbjöd sig att ensamt lösa finansieringen accepterade Tyskland projektet. En förbindelse mellan Gedser och Rostock har tidvis framförts som ett alternativ till en förbindelse över Fehmarn Bält, något som valdes bort på grund av högre kostnad och klart lägre trafikmängd.

 

Stödet från EU till Fehmarn-anslutningen borde ha slutförts år 2020, men nu är det danska transport- och bostadsministeriet i dialog med Europeiska kommissionen om en förlängning av stödavtalet, eftersom de många rättsliga förfarandena mot anslutningen har dragit ut projektet. År 2015 ingicks ett bidragsavtal mellan EU, Danmark och Tyskland, där Fehmar-anslutningen tilldelades ett bidrag på 4,4 miljarder danska kronor, cirka 6,3 Mdr kr, för projektets byggfas för perioden 2017-2019. Avtalet förlängdes till att gälla fram till slutet av 2020.

 

 

Danmark kommer att ansöka om ytterligare EU-medel för Fehmarnbelt-projektet under EU: s budgetperiod 2021-2027, skriver transport- och bostadsministeriet.

 


På byggplatsen i Rødbyhavn, där Fehmarn-anslutningarna kommer i land, har rör och kablar lagts i produktionsområdet och en etablerad pumpstation för att tömma området och hålla det torrt under arbetet. Vägbryggor över motorvägen och körfältet för byggarbetsplatsen har upprättats och arbetet med att etablera åtkomstvägar och cykelvägar till byggplatsen har inletts

 

Fehmarn Bält-förbindelsen i vardagligt tal Fehmarn Bält-tunneln är en planerad förbindelse över Fehmarn Bält. Den kommer att byggas som en tunnel och innehåller motorväg och järnväg. Den kommer i princip att få samma sträckning som färjelinjen Rødby–Puttgarden. Förbindelsen kommer med 17,6 km att ha världens längsta kombinerade väg- och järnvägstunnel som förväntas stå färdig år 2028. SF

 


 


Rekryteringen av Kristina Gradin (bilden) innebär att hon blir ny chef för projektstyrning på Älvstranden Utveckling. Hon kommer från en rad ledande befattningar inom NCC-koncernen. Närmast kommer hon från en tjänst som regionchef på Bonava Sydväst.

 

Hon tillträder sin tjänst på Älvstranden Utveckling den 13 augusti och hon kommer i rollen som chef för projektstyrningen att leda medarbetare som arbetar operativt med stadsutveckling i flera av Göteborgs centrala delar, bland annat Lindholmen, Frihamnen och Masthuggskajen. Idag består avdelningen av cirka 20 projektledare och koordinatorer. Kristina Gradin kommer också att ingå i bolagets ledningsgrupp.

 

– Vi är väldigt nöjda med att Kristina väljer att söka sig till Älvstranden Utveckling. Hon är en omvittnat god ledare och kommer att tillföra mycket klokskap och kompetens som gör oss ännu vassare inom hållbar stadsutveckling, säger Marika Ogrelius Engström, vice vd för Älvstranden Utveckling.

 

– Jag brinner för stadsutveckling och gott ledarskap och kan inte tänka mig en mer spännande organisation att verka i just nu. Jag hoppas kunna bidra med mina erfarenheter från byggherresidan i det stora och viktiga stadsutvecklingsarbete som Älvstranden Utveckling leder i Göteborg, säger Kristina Gradin.

 

Med rekryteringen av Kristina Gradin förstärker Älvstranden Utveckling kompetensen inom stads- och fastighetsutveckling i syfte att ta nästa steg mot att bli ledande inom hållbar stadsutveckling. En förutsättning för att lyckas med uppgiften att utveckla Älvstaden till en inkluderande, grön och dynamisk innerstad präglad av mångfald med stor variation av verksamheter, bostäder, mötesplatser och uttryck.

 

Kristina Gradin efterträder Mats Ransgård, som går över till en ny roll med ansvar för att utveckla bolagets arbete med mark och infrastruktur i genomförandefasen.

 

 

 


måndag, 12 augusti 2019 11:21

Polismyndigheten hyr 16.000 kvm i Telestaden

 

Med 3.000 blivande hem är Telestaden i Farsta ett av södra Stockholms största bostadsprojekt, under utveckling av Rikshem och Ikano Bostad. Här ska skapas en levande stadsdel med bostäder, arbetsplatser, närservice, förskolor och skola.

 

 


Nu står avtalet med Polismyndigheten klart om att hyra cirka 16. 000 kvm, med cirka 800 arbetsplatser, i Telestaden, ägt av Rikshem och Ikano Bostad. Kontoret kommer att rymma lokalpolisområdet Farsta, men även gemensamma kontorsarbetsplatser. Inflyttning sker i etapper med start våren 2020.

 

– Vi befinner oss i en spännande fas i arbetet med att etablera Telestaden som en egen, ny och varierad stadsdel. Polisen är en mycket viktig verksamhet för området, Farsta och hela Stockholm. Vi ser fram emot deras närvaro på Telestaden, säger Per Högdin, projektchef.

 

– Vi har ett gediget arbete både bakom och framför oss i denna process. Huvudsyftet är att kunna fortsättavara nära medborgarna och samtidigt hantera våra resurser på ett smart sätt. De kriterierna har lett oss till den här lösningen i Telestaden, säger Henrik Nilsson, tf. lokalpolisområdeschef i Farsta.

 

Telestaden är en stadsdel som ligger i Telias tidigare kontorsområde. Området kommer att ha cirka 3.000 nya bostäder samt närservice, arbetsplatser, förskolor och skola. Bland de befintliga verksamheterna i området finns Familjebostäder, ccap (en studio för modern dans) samt konstproduktionscentret Konstverket. I november stod det klart att även ett vårdboende med 110 lägenheter kommer att byggas.

 

Polisen kommer att flytta in till ”Hus I” på Mårbackadelen i området. Inflyttningen beräknas vara klar våren 2021.

 

måndag, 12 augusti 2019 11:14

SHH Bostad expanderar i södra Sverige

 

Misha Moeremans d'Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB.


SHH Bostad AB och dotterbolaget SHH Samhällsfastigheter AB öppnar i augusti 2019 ett gemensamt kontor med adress Skeppsbron 2 i centrala Malmö i syfte att expandera sina verksamheter i södra Sverige. Bolagen har redan ett antal projekt och markanvisningar i bland annat Staffanstorp, Ystad, Helsingborg och Landskrona för såväl vård- och omsorgsboende, bostadsrätter och hyresrätter.


Fredrik Alvarsson, vd och delägare i SHH Samhällsfastigheter ansvarar för verksamheten lokalt och avser att under hösten rekrytera personal för projekt- och affärsutveckling med placering i Malmö.

 

SHH Bostad är ett rikstäckande bostadsutvecklingsbolag som erbjuder prisvärt boende. Bolagets verksamhet omfattar hela kedjan från köp av mark till försäljning av bostadsrätter, hyresrätter samt vård- och omsorgsboende. Sedan SHH grundades 2010 har fler än 1.300 prisvärda bostäder färdigställts över hela Sverige. Vid första kvartalet utgång i år uppgick den totala projektportföljen till 3.149 bostäder, varav 463 var under produktion, samt 2.686 byggrätter.


SHH Samhällsfastigheter är en rikstäckande fastighetsutvecklare som erbjuder välutvecklade äldreboenden och skolor till kommuner och privata aktörer. SHH Samhällsfastigheter bildades 2019 och ägs av SHH Bostad och FA Partners.

 

Etapp 2, kvarter 10, ligger i direkt anslutning till pendeltågsstationen Vega och innehåller 200 hyresrättslägenheter, garage och en livsmedelsbutik. Entréer och trapphus har ägnats särskild omsorg, som viktiga delar av bostaden. Bild: BSK Arkitekter

 

 

Naturliga material och en färgskala som samspelar med omgivningen och landskapet är utgångspunkt för färgsättning både exteriört och interiör i stadsdelen Vega i Haninge. Bild: BSK Arkitekter

 

Scandinavian Property Group (SPG) byggstartar nu nästa etapp i den nybildade stadsdelen Vega, Haninge. SPG fortsätter det långsiktiga samarbetet med BOX Bygg som byggt den första etappen bestående av 103 bostadsrätter. Parterna har tecknat ett nytt totalentreprenadavtal som omfattar totalt 200 hyresrätter, en ICA butik samt 120 garageplatser. Arkitekt är BSK arkitekter mede ansvarig arkitekt Petter Aaro.

 

– Vi är otroligt glada att SPG har gett oss förnyat förtroende även för nästkommande byggetapp. Det är ett bevis på att samarbetet mellan SPG och BOX Bygg fungerar mycket bra,  säger Jonas Bill, vd på BOX Bygg.

 

– Vi har tillsammans med BOX Bygg byggt både hyresrätter, bostadsrätter, förskolor och vårdcentraler och fortsätter i och med detta vårt långsiktiga strategiska samarbete vilket är glädjande, säger Carl Zetterqvist, Head of Investment & Asset Management, SPG.

 

Scandinavian Property Group är ett fastighetsbolag som grundades 2004 och verkar på den skandinaviska marknaden. Organisationen består av 15 anställda med kontor både i Oslo och Stockholm.


SPG är en industriell aktör inom tre specifika områden, bostäder, samhällsfastigheter, samt projektutveckling av kontor och handel.

 

 

 

 

 

fredag, 09 augusti 2019 18:48

Fastator hyr ut 9.500 kvm i Södertälje

 

Fastigheterna Pyramiden 19 och 20 i Södertälje såldes i december 2018 av Peab och Wallenberg. Offentliga Hus betalade 715 Mkr för Pyramiden 20 och Fastator 300 Mkr för Pyramiden 19.

 

 


Med fyra nya hyresavtal, varav ett omförhandlat i fastigheten Pyramiden 19 i Norra Stadskärnan i Södertälje, är fastigheten nu uthyrd till drygt 70 procent. De nya hyresavtalen avser 9.571 kvm och löper i snitt på 7,9 år, med ett totalt tillkommande hyresvärde under kontraktstiden om 218 Mkr.

 

Pyramiden 19 ligger i Norra Stadskärnan som är på god väg att bli ett av landets ledande kluster inom produktion, forskning och utveckling. Fastigheten omfattar kontors- och forskningslokaler om cirka 49.000 kvm och totalt 74.000 kvm mark med goda möjligheter till ny bebyggelse.


Fastator förvärvade fastigheten i december 2018 från FAM (Wallenbergsstiftelsernas förvaltningsbolag) och PEAB. Vid förvärvet var 43 procent uthyrt till främst Scania och till en rad olika medicinteknikbolag. Genom ett gott samarbete mellan de tidigare ägarna och Fastator är nu drygt 70 procent av fastigheten uthyrd. Med hyresgäster som Anocca AB, Rise Research Institute of Sweden AB och Acturum Life AB stärks fastighetens profil inom forskning och utveckling ytterligare.

 

– Norra Stadskärnan i Södertälje är en av Sveriges mest spännande och expansiva stadsdelar. Det visar inte minst det stora intresset från många intressenter, och för att ytterligare öka attraktionskraften för Pyramiden 19 har vi även påbörjat ombyggnation för att hyra ut resterande vakans. Jag har goda förhoppningar om att fastigheten är fullt uthyrd kring årsskiftet, kommenterar Joachim Kuylenstierna, vd för Fastator.

 

fredag, 09 augusti 2019 10:25

Prime Living stäms av Lunds universitet

 

Lars Wikström blev vd för det krisdrabbade Prime Living den 28 mars i år.


Lunds universitet har lämnat in en stämningsansökan gentemot Prime Living AB och dess helägda dotterbolag Prime Living Lund AB. Enligt stämningsansökan anser sig Lunds Universitet ha fordringar om totalt 3,4 Mkr avseende hyresreduktion och skadestånd.

 

Bakgrunden till tvisten är de avtal som ingicks med Lunds universitet respektive Akademiska Hus Syd AB i juni 2012 om bland annat upplåtelse av mark och bostäder. I januari 2019 sade Lunds universitet upp avtalet med Prime Living benämnt hyresavtal avseende 200 bostadslägenheter. Uppsägningen gjordes med omedelbar verkan. Prime Living bestrider att det förelegat grund för uppsägningen och kommer nu bestrida kravet på hyresreduktion och skadestånd. Prime Living avser även att framföra motkrav gentemot Lunds universitet på betydande belopp. Svaromål med genstämning kommer sannolikt att inges till tingsrätten under september månad.

 

I kommentar kan sägas att det är osäkert om Prime Living kommer klara sig på börsen. Bolagets egna kapital sjönk stort den 31 mars 2019 till 166,1 Mkr (796,6), vilket medförde att soliditeten rasade till 9 procent (33). Troligt är att Prime Living tvingas sälja alla sina bostäder och projekt och när bolaget avnoteras har ett flertal aktieägare gjort mycket stora förluster. SF. Se länk: