15 juni 2019

Redaktionen

torsdag, 13 juni 2019 13:41

Citycon säljer för 824 Mkr till NREP

 

Entrén till köpcentrumet Duo i Tammerfors.

 

 

Citycon ska sälja de finska köpcentrumen Arabia i Helsingfors och Duo i Tammerfors för 77 MEUR (cirka 824 Mkr) till NREP. Försäljningspriset är linje med senaste värdering och transaktionen förväntas ske före halvårsskiftet.

 

– Denna avyttring återspeglar vår strategi att fokusera på större, urbana köpcentrum med matvaruaffärer som ankarhyresgäster. Vi kommer att använda vinsten till att stärka vår balansräkning och finansiera pågående projekt. Affären vittnar också om en stark efterfrågan på nordiska detaljhandelsfastigheter med en bra hyresgästmix, säger F. Scott Ball, vd för Citycon.

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

Jacob Cronstedt, grundare av och partner i Ailon.


 

I I I

 

I oktober 2018  köpte AEROF (Aberdeen European Residental Opportunities Fund) tillsammans med Ailon Group, Transformatorverkstaden i kvarteret Påsen i Hammarby sjöstad, Stockholm. Aberdeen Standard och Ailon planerar att skapa en kombination av Micro-Living och co-working i kvarteret.


 

Partnerskapet mellan den globala tillgångsförvaltaren Aberdeen Standard Investments och Ailon Group, en specialist på utveckling av studentboende och micro living i Norden, utvecklar nu över 2.000 enheter och de båda parterna har planer för ytterligare 3.000 enheter under de tre nästkommande åren.

 

Det var år 2017 som Aberdeen Standard och Ailon valde att skapa en skalbar plattform i ett joint venture som skulle ge Aberdeen Standard exklusiva rättigheter att utveckla bostäder i konceptet micro living med en erfaren partner.


Partnerskapets plattform och dess framgång har medfört att joint venture-bolaget har blivit en av de första i sitt slag för att introducera konceptet micro living i en stor skala i Norden.

 

Bostadsprojekten är en blandning av nya bygg- och konverteringssystem och de planeras vara de första i en serie investeringar i konceptet micro living av joint venture-bolaget i större nordiska städer som har en växande och en stabil befolkningsutveckling.

 

Bostäderna kommer att rikta sig till studenter, unga yrkesverksamma och unga företagare. Alla bostadsprojekt ligger nära allmänna kommunikationer och lokala centrum. Majoriteten av projekten kommer att slutföras under 2020-21.

 

Jacob Cronstedt, grundare och partner i Ailon, säger i en kommentar:
– Micro living har blivit en integrerad del av den totala allokeringen för institutionella investerare i Europa och det finns en stor efterfrågan på denna produkt i Norden. Sociala och demografiska förändringar samt mer flexibla villkor för sysselsättning återspeglar den starkare efterfrågan för Micro-Living. Detta är en effekt av stigande hyror i storstäderna och en ökning av ungdomars självständiga livsstil. Efterfrågan på tillfälliga, möblerade lägenheter, för såväl studenter som unga yrkesverksamma, har också ökat. Det har också blivit mindre viktigt för den nya generationen ungdomar att äga sitt hem, och det är lättare och mer flexibelt att inte ha en inteckning, vilket är ett stort, långsiktigt engagemang.

 

Aberdeen Standard Investments

Aberdeen Standard Investments (ASI) är ett varumärke för Aberdeen Asset Management och Standard Life Investments som förvaltar över 519,4 miljarder pund, cirka 6.240 Mdr kr i över 1.000 investeringar i 80 länder. Koncernen Standard Life Aberdeen bildades i en fusion mellan Standard Life plc och Aberdeen Asset Management PLC i augusti 2017.

 

Ailon Group
Ailon är en ägare, bostadsutvecklare och operatör av micro living som i partnerskap har fokus på marknaderna i Norden. Koncernen Ailon har även verksamhet i Storbritannien och Tyskland. Ailons plattformar ägs tillsammans med kapitalpartners, som främst består av ledande pensionsfonder, sovereign wealth funds och finansinstitut. Ailons nuvarande investeringar omfattar 6.000 bostäder och kommersiella enheter.

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 


 

Juvelen om 8.600 kvm i bästa pendlarläge med omedelbar närhet till Uppsala Resecentrum och bara ett stenkast från Vasakronans egen fastighet Magasin X.

 


 

Skanska säljer det nyligen färdigställda kontorshuset Juvelen i centrala Uppsala för drygt 560 Mkr till Vasakronan. Beräknat tillträde är i december 2019. Projektet är utvecklat av Skanska Sverige och försäljningen kommer att bokföras i rörelsegrenen Kommersiell Fastighetsutveckling i det andra kvartalet 2019.

 

Fastighetens mark är triangelformad, vilket arkitekterna från Utopia tagit fasta på genom att låta triangelformen återkomma i hela byggnadens utformning såväl i byggnadselement som i glaspartier. Fastigheten har en total uthyrbar yta om cirka 8.600 kvm fördelat på sju våningar plus ett entresolplan på våning 7.

 

Byggnaden uppfyller både LEED Platinum och Mörkgrön nivå enligt Skanskas egen gröna karta.

 

Fastigheten är belägen på Stationsgatan i bästa pendlarläge med omedelbar närhet till Uppsala Resecentrum och bara ett stenkast från Vasakronans egen fastighet Magasin X. Området runt Resecentrum har på båda sidor av järnvägsspåren på senare år utvecklats till ett av Uppsalas främsta kontorslägen.

 

– Vasakronans uthyrningsgrad i region Uppsala ligger på 98 procent och hyresutvecklingen är stabilt uppåtgående. Förvärvet av Juvelen är ett starkt tillskott till vår portfölj, säger Fredrik Wirdenius, vd för Vasakronan.

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

torsdag, 13 juni 2019 08:22

Genesta kan köpa för 10 Mdr kr

 

David Neil, vd och en av Genestas grundare.

 Genesta slutför den första stängningen av sin tredje value-add fond med 3,6 Mdr kr. Kapitalet har säkrats från åtta investerare från tidigare fonder. Stängningen följer det framgångsrika slutförandet av investeringsperioden för föregångaren GNRE Fund II som förutspås överträffa sina avkastningsmål med god marginal.


I dagsläget har GNRE II slutfört två försäljningar med en kombinerad årlig avkastning på över 30 procent.

 

Den nya fonden siktar på en årlig avkastning om 12-14 procent genom att huvudsakligen investera i kontor i huvudstadsregionerna i Norden, men även i logistik och handel i huvudstäderna och i större regionstäder. Fonden kommer att arbeta med värdeskapande investeringar främst genom ombyggnad, upprustning och uthyrning. Fonden förväntas ha en investeringsvolym på totalt cirka 10 miljarder kronor.

 

– Vi är väldigt nöjda med det starka stödet vi har från våra befintliga investerare. Detta är ett bevis på våra tidigare fonders framgångar och att våra klienter tror på vår strategi, säger David Neil, vd och en av Genestas grundare.

 

Fonden, som har som mål att resa totalt 5 Mdr kr, ska nu resa ytterligare cirka 1,5 Mdr kr från institutionella investerare.

 

 

 

 

  

 

 

 


 

Byggnadsarbetet för Northvolt Ett i Skellefteå påbörjas i augusti där en storskalig produktion beräknas att börja år 2021.


 

Nu är det klart att Northvolt tecknat en överenskommelse om en kapitalökning på 1 miljarder dollar (9,44 Mdr kr) för att möjliggöra bygget av batterifabriken Northvolt Ett i Skellefteå. I samarbete med Volkswagen-koncernen har Northvolt även planer på att etablera en andra fabrik i Niedersachsen, Tyskland.

 

– Detta är inte bara en bra milstolpe för Northvolt, det markerar också ett centralt ögonblick för Europa som tydligt visar att vi är redo att konkurrera i den kommande vågen av elektrifiering och att vi ska göra det med hjälp av battericeller som har lägsta möjliga CO2-avtryck, säger Peter Carlsson, medgrundare och vd för Northvolt.

 

Utöver Volkswagen samt fonder som förvaltas av Goldman Sachs, deltar även BMW-koncernen, AMF, Folksam Group och IMAS Foundation i satsningen.

 

– Med dessa finans- och industripartners i världsklass ser vi en enorm möjlighet för ytterligare kapacitetsutbyggnad och produktinnovation under de närmaste åren. Det här är bara början, säger Peter Carlsson.

 

Som tidigare meddelat har Europeiska investeringsbanken (EIB) i princip godkänt ett lån på 400 MUSD, cirka 3.825 Mkr, som en del av den totala finansieringen för Northvolt Ett i Skellefteå. Byggnadsarbetet påbörjas i augusti med där en storskalig produktion beräknas att börja 2021.

 

Sedan den officiella lanseringen mars 2017 har Northvolt vuxit från 12 till nästan 300 personer och har nu över 45 olika nationaliteter från företag som Tesla, Daimler, LG Chem, Panasonic, Spotify och Google. Ifjol levererade Northvolt sin första produkt – ett batteripaket till Epirocs flotta av underjordiska gruvmaskiner – samt producerade sin första battericell.

 

För närvarande har företaget ett operationsforskningslaboratorium och två cellfabriker under uppbyggnad i Sverige – Northvolt Ett i Skellefteå och Northvolt Labs i Västerås – samt en batterisystemfabrik i Gdańsk, Polen, som redan är i produktion.

 

Morgan Stanley & Co. International plc agerar som finansiell rådgivare för Northvolt.

 

 

 

 

  

 

 

 


 

Skanska ska bygga ett nytt skärmtak över terminal C på Logan International Airport i Boston, USA samt genomföra renoveringar.


Skanska ska bygga ut och renovera Brigham kvinnosjukhus i Boston.

 

Skanska har tecknat avtal med Massachusetts flygplatsmyndighet om att bygga ett nytt skärmtak över terminal C på Logan International Airport i Boston, Massachusetts, USA samt att genomföra renoveringar. Kontraktet är värt 67 MUSD, cirka 631 Mkr, vilket inkluderas i orderingången för USA för det andra kvartalet 2019.

 

Den första delen av kontraktet var värt cirka 141 Mkr och inkluderades i orderingången för första kvartalet. Projektet inleds i november och är planerat att öppnas för trafik i september hösten 2021. Uppdraget kommer även att omfatta en utbyggnad och förbättring av avgångshallarna på det övre planet samt förbättringar och utvidgning av området för väskinlämning. Projektet omfattar också rivning av befintligt skärmtak samt avlägsnande av två befintliga hissar och installation av tre nya hissar.

 

Skanska har även tecknat avtal för utbyggnad och renovering av Brigham kvinnosjukhus i Boston. Detta kontrakt värderas till 45,6 MUSD, cirka 430 Mkr.

 

Utbyggnaden och renoveringen kommer att ske i flera steg, och akutavdelningen kommer att vara i bruk under hela tiden. Den första fasen kommer att omfatta expansionen av cirka 2.300 kvm i anslutning till akutavdelningen. Andra och tredje fasen innefattar rivning och ombyggnation av befintlig akutavdelning. Även detta projekt är planerat att pågå till slutet av 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

Torget i Gasverket. Illustration: Tham Videgård Arkitekter

 


 

 

Vy från Kolkajen. Illustration: Tham Videgård Arkitekter

 

 

 


Vy från Bobergsgatan och Terminalgatan. Illustration: Tham Videgård Arkitekter

 

 


 

Södra Gränden. Illustration: Tham Videgård Arkitekter

 

 


Stadsbyggnadskontoret i Stockholm har nu samråd om Gasverket Östra i Hjorthagen. Ett samråd som ska leda till en ny detaljplan för att bevara och utveckla den östra delen av gasverksområdet med cirka 300 bostäder, centrum och service. Gasverket är ett kulturhistoriskt värdefullt område som saknar motstycke i Sverige. Planområdet ligger i den östra delen av Gasverksområdet och består idag av åtta befintliga byggnader och Spaltgasverket.

 

Förslaget till ny detaljplan gör det möjligt att bevara området och byggnadernas speciella karaktär. Befintliga byggnader bevaras men görs om så att kontor och centrum ryms i dessa byggnader. I vissa befintliga hus planeras dock för cirka 25 bostäder i de övre våningsplanen.

 

Längs med bergskanten, på platsen där Spaltgasverket och hus 15 och 16 ligger idag, planeras för nya byggnader med centrum, kontor och för cirka 275 bostäder. Även torg och park planeras i området.

 

Detaljplanen möjliggör en ny användning i de befintliga byggnaderna; centrum- och kontorsändamål anpassat till kulturhistoriska värden. I hus 26/24/25 samt i hus 21 möjliggörs även för bostäder i de övre våningsplanen.

 

Nya byggnader för centrum- och kontorsändamål samt bostäder möjliggörs längs bergskanten, på platsen där Spaltgasverket idag ligger samt inom fotavtrycket för hus 15/16.

 

Totalt möjliggör planen för cirka 300 lägenheter inom planområdet, även cirka 30.500 kvm för centrum- och kontorsändamål möjliggörs i området, varav cirka 11.500 kvm i befintliga byggnader.

onsdag, 12 juni 2019 10:22

Genova köper av Landera för 650 Mkr

 

I Genovas förvärv ingår bland annat fastigheten Magneten 19 som omfattar cirka 9.300 kvm och ligger vid Johannesfreds station i Ulvsunda industriområde, Bromma.Genova Property Group AB har ingått avtal med privatägda Landera om att köpa sju fastigheter belägna i Stockholm, Uppsala och Norrtälje för ett underliggande överenskommet fastighetsvärde om 650 Mkr före avdrag för latent skatteskuld om 25 Mkr. Förvärvet ska finansieras genom befintliga medel och nyupptagna bankkreditfaciliteter. Vidare har Genova anlitat Carnegie och Swedbank för att utreda förutsättningarna för en riktad nyemission av preferensaktier. En eventuell nyemission genomförs för att stärka Genovas finansiella beredskap för investeringar i och förvärv av fastigheter.

– Det här är ett strategiskt viktigt förvärv som passar Genova mycket väl vad gäller både geografi och profil. Genom affären tar vi ett rejält tillväxtkliv på huvudmarknaderna Stockholm och Uppsala, och stärker vår ställning inom samhällsfastigheter. Genova ska växa både genom förvärv av förvaltningsfastigheter och nyproduktion, och vi ser hos dessa fastigheter även framtida intressanta möjligheter i bra lägen, säger Michael Moschewitz, vd för Genova Property Group.

I förvärvet ingår fastigheterna Uppsala Boländerna 8:12, Uppsala Årsta 83:1, Stockholm Magneten 19, Stockholm Nynäs 24, Botkyrka Elverket 1, Haninge Stegsholm 3:5 samt Norrtälje Jungfrun 4. Fastigheterna är fullt uthyrda och har en total uthyrningbar yta om cirka 27.000 kvm. Hyresintäkterna uppgår årligen till cirka 42 Mkr och driftnettot till cirka 35 Mkr. Den genomsnittliga återstående hyresavtalstiden är 7,6 år och bland hyresgästerna återfinns Yrkesplugget i Sverige, Entréskolan, Uppsala kommun och Polismyndigheten.

Tillträde kommer ske vid två tillfällen där de sex fastigheterna i Stockholm och Uppsala ska tillträdas under tredje kvartalet i år medan fastigheten i Norrtälje tas över under första kvartalet 2020.

Genova har uppdragit till Newsec att genomföra en extern marknadsvärdebedömning av de förvärvade fastigheterna. Newsecs bedömning av de förvärvade fastigheternas marknadsvärde per maj 2019 uppgår till 728 Mkr.

Förvärvet beräknas – inklusive de nyligen förvärvade fastigheterna Sjöborren 5 och 6 i Sollentuna – öka värdet på Genovas förvaltningsfastigheter till cirka 3,3 Mdr kr (2,5) och bolagets totala tillgångar till 4,2 Mdr (3,4), samtidigt som bolagets belåningsgrad stiger till 68 procent (63)och soliditeten sjunker till 31 procent (35).

 

 

Före ovan nämnda affär äger Genova äger, förvaltar och utvecklar fastigheter, värda cirka 2,8 Mdr kr, i Storstockholm- och Uppsalaregionen. Bolaget, som är noterat på Nasdaq First North Premier sedan december 2015, äger även cirka 5.300 bostadsbyggrätter.

 

  

 

 

 


onsdag, 12 juni 2019 10:09

Skanska hyr ut 3.200 kvm i Sthlm 04

 

Huvudentré till Sthlm 04, cirka 300 meter från Gullmarsplans t-banestation. Till vänster syns Sthlm 01 som ska stå inflyttningsklart under andra kvartalet 2020.


Låghuset Sthlm 04 ligger intill Skanskas höghus Sthlm 01 med 27 våningar i Hammarby sjöstad.

 

 


 

Den statliga myndigheten UKÄ, Universitetskanslersämbetet och Fazer Food Services tar plats i Skanskas projekt Sthlm 04 i Hammarby sjöstad. De tecknade avtalen innebär att Universitetskanslersämbetet hyr cirka 2.150 kvm och Fazer hyr cirka 1.050 kvm restaurang och café. Uthyrningarna omfattar därmed totalt cirka 3.200 kvm och verksamheterna flyttar in under det fjärde kvartalet 2020. Sthlm 04 omfattar totalt cirka 12.000 kvm lokaler.

 

– Den nya lokalen och läget möjliggör att vi som myndighet kan fortsätta vårt framåtriktade arbete med extern samverkan, öppenhet och att utveckla vår verksamhet och vårt arbetssätt, säger Anders Söderholm, generaldirektör på Universitetskanslersämbetet.

 

– UKÄs uppdrag, att tillsammans med lärosätena för all högre utbildning och forskning i Sverige kvalitetssäkra och utveckla verksamheten är av stor vikt för svenskt näringslivs konkurrenskraft. Vi är stolta att välkomna dem. Fazers etablering innebär ett starkt och viktigt komplement till den nu snabbt framväxande matscenen i Hammarby sjöstad. Sthlm New Creative Business Spaces, som när det är färdigställt kommer utgöra arbetsplats för närmare åttatusen människor, blir en plats att trivas och utvecklas på, säger Krister Lööw, som ansvarar för uthyrningen i Sthlm New.

 

 

 

 

 

 

 

Humlegårdens fastighet på Nybrogatan 17 är klar för inflyttning under andra kvartalet år 2020.

 

 

 

Humlegården Fastigheter välkomnar FM Global Insurance till Nybrogatan 17 på Östermalm i Stockholm, där bolaget hyr två våningsplan. Fastigheten står klar för inflyttning Q2 2020 och bland de övriga hyresgästerna återfinns Frantzén Group och Convendum.

 

 

FM Global är idag etablerade i Humlegårdens fastighet på Birger Jarlsgatan 27. Bolaget sökte större lokaler där det gavs möjlighet att utforma kontoret i enlighet med koncernens globala koncept. Valet föll på Humlegårdens nyproduktion på Nybrogatan 17, där FM Global har tecknat ett 7-årigt avtal avseende lokaler om cirka 1.360 kvm i fastighetens två översta våningsplan. Tillträde beräknas ske under hösten 2020.

 

Humlegårdens satsning på Nybrogatan består av två delar. Dels restaureras Astoriahuset mot Nybrogatan samtidigt som en ny byggnad uppförs, Nybrogatan 17, mot den intilliggande Sofie Almquist plats. Här vill Humlegården skapa en dynamisk plats där alla delar av upplevelsen är av hög klass. Sedan tidigare är det klart att stjärnkrögaren Björn Frantzén kommer att etablera en restaurang i Astoria och Convendum hyr tre plan i kontorsfastigheten Nybrogatan 17.

 

– Att stötta befintliga kunder i arbetet med att utveckla deras kontor är en viktig del i vårt erbjudande och vi är därför mycket glada över att vi får fortsatt förtroende från FM Global. Kontoret och dess läge är en viktig del av ett företags attraktionskraft och på Nybrogatan 17 erbjuder vi de bästa förutsättningarna för verksamheter som söker lokaler med karaktär, hög standard och ett serviceerbjudande i framkant, säger Maria Lidström, stadsutvecklingschef på Humlegården.

 

Colliers International har agerat rådgivare åt FM Global Insurance.