18 april 2019

Redaktionen

 

De första arkitektskisserna visar att kvarteret Valsen 2 i Ramlösa, Helsingborg, får en blandad kvartersbebyggelse och där de olika huskropparna samlas kring en gemensam innergård. Bildillustration: Lansa Fastigheter, Tengman Stadsutveckling.
I kvarteret Valsen 2, ett stenkast från Ramlösarondellen och Ramlösa Trafikplats med stationsområdet i Helsingborg, planerar Lansa Fastigheter cirka 300 lägenheter. Det blir Lansas första projekt i egen regi och de första preliminära skisserna visar på en högre bebyggelse mot trafikplatsen och lägre höjder mot intilliggande villakvarter.

Med kvarteret Valsen vill Lansa Fastigheter skapa ett landmärke i stadsdelen Ramlösa i Helsingborg.

– Vi planerar för en varierad kvartersbebyggelse av hög kvalitet som tillför området bra miljöer och fina bostäder med en direkt närhet till ypperliga allmänna kommunikationer som hela Ramlösa skall vara stolta över, säger John Ödman, utvecklingschef på Lansa Fastigheter.

Det aktuella området är sedan tidigare utpekat av kommunen som ett intressant förtätningsområde men är idag en igenvuxen förre detta industritomt. Arbetet med detaljplanen påbörjas inom kort och förväntas vara klar i slutet av nästa år och de första lägenheterna beräknas vara klara för inflyttning under 2023.

– Det känns oerhört spännande att utveckla Lansas första helt egna projekt ifrån råmark. Nu får vi möjligheten att vara med från start för att sätta rätt förutsättningar för ett lyckat genomförande. Ramlösa är ett populärt område som idag präglas av villabebyggelse. Jag är säker på att våra lägenheter kommer bidra till att ytterligare öka stadsdelens popularitet och möjliggöra för de som inte vill bo i villa att bo kvar inom Ramlösa, säger John Ödman.

fredag, 29 mars 2019 15:21

Catella: Förbättrad kreditmarknad

 

Martin Malhtra, projektledare, och Arvid Lindqvist, analyschef på Catella.I marsupplagan av Catellas kreditbarometer CREDI ökar huvudindex från 48,6 till 50,3, vilket indikerar en något förbättrad kreditmarknad. Enligt undersökningen har fastighetsbolagen en fortsatt positiv syn på marknaden, samtidigt som räntorna fallit till en ny rekordlåg nivå.

 

– Årets första CREDI-enkät visar på ett positivt skifte i kreditmarknaden, där förbättrad tillgång till skuldfinansiering och längre löptider upphäver effekten av något högre kreditmarginaler. Huvudindex höjs framför allt av en ökad optimism bland fastighetsbolagen, vars index för den kommande utvecklingen når sin högsta nivå på nästan fyra år. Vidare fortsätter börsbolagens genomsnittliga ränta att falla till en ny rekordlåg nivå om 1,9 procent, säger Martin Malhotra, projektledare på Catella.

 

– Börsen har återhämtat sig under första kvartalet 2019, där OMX 30 har ökat med 12 procent. Det här är framför allt ett resultat av mer duvaktiga centralbanker som har bemött en försämrad tillväxt i USA och globalt. Om vi blickar framåt bör svenska fastighetsbolag fortsatt kunna dra nytta av låga realräntor under en längre tid, tillägger Arvid Lindqvist, analyschef på Catella.

 

– Den låga långräntan reflekteras även i fastighetsbolagens preferensaktier, där det genomsnittliga avkastningskravet har fallit till 6 procent sedan årsskiftet. Dessutom har den begränsade tillväxten av företagsobligationer inneburit att obligationernas andel av fastighetsbolagens skuld har mattats av, avslutar Martin Malhotra.

fredag, 29 mars 2019 15:14

Skanska i nya uppdrag om 930 Mkr i USA

 

Little Miami Intermediate school i Ohio, USA.Skanska har, inom ramen för ett joint venture med Megen Construction, tecknat avtal med Little Miami Local Schools, nordost om Cincinnati, Ohio, USA, om att bygga ut och renovera flera skolor i distriktet. Skanskas 70-procentiga andel av kontraktet värderas till cirka 410 Mkr, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det första kvartalet 2019.

 

Projektet omfattar flera nya byggnader, utbyggnationer och renoveringar. En ny för- och lågstadieskola om 9.500 kvm planeras såväl som en utbyggnation av en mellanstadieskola. Utbyggnation och renoveringar kommer också att utföras på tre ytterligare skolor. Arbetena inleds i maj och förväntas vara slutförda under det tredje kvartalet 2021.

 

Skanska har även tecknat avtal med Sound Transit om förberedande arbeten för Lynnwood Link L300, ett projekt för utbyggnad av spårväg, i Lynnwood och Mountlake Terrace, Washington, USA. Detta kontraktet är värt cirka 520 Mkr, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det första kvartalet 2019.

 

Skanska kommer att tillhandahålla tjänster som rivning, temporär sediment och erosionskontroll, flytt av ledningar, byggnation av en tillfällig parkeringsplats samt markarbeten för åtkomst till projektet som omfattar en spårvägsutbyggnad om cirka 6 km. Arbetet har nyligen påbörjats och är planerat att slutföras om ett år.

 

Henrik Pihlblad, teknisk chef på Frölunda Torg, i centrumets energicentral.


Skandia Fastigheters satsningar på förnybar energi växlas upp än en gång. Efter installationen av Sveriges då största takmonterade solcellsanläggning, på köpcentrumet Väla i Helsingborg, har turen nu kommit till Frölunda Torg i Göteborg. I projektet Geo Sol omvandlas solenergi till komfortkyla, och spillvärmen från processen lagras i berget tills den behövs, på vintern. Investeringen beräknas till cirka 32 Mkr och kommer att sänka Frölunda Torgs årliga fossila utsläpp med 225 ton koldioxid.

 

Solceller placeras på taket till Frölunda Torg och i källaren installeras en anläggning för geoenergi. Idag blåses överskottsenergin från komfortkyla-produktionen ut på yttertaket och går därmed till spillo. Det nya geolagret blir en slags termos, där denna spillvärmeenergi kan lagras. Systemet ger alltså möjlighet att använda kraften i solen både för värme och komfortkyla över hela året.

 

Anläggningen kommer att producera 525 MWh elenergi per år, vilket motsvarar årsförbrukningen för ungefär 27 villor. Vidare kommer den att producera 2.600 MWh värmeenergi, vilket motsvarar en årsuppvärmning av ungefär 175 villor. Totalt innebär det att Frölunda Torg sänker sina fossila utsläpp med 225 ton koldioxid per år, motsvarande cirka 100 flygresor från Göteborg till New York – och en radikal minskning av köpcentrumets klimatpåverkan.

 

– Mig veterligen är detta inte bara en ovanligt stor satsning, utan även unik för ett köpcentrum. Jag känner inte till något liknande i den här omfattningen, säger Henrik Pihlblad, teknisk chef på Frölunda Torg och ansvarig för projektet.

 

Solcellerna kommer att börja leverera elkraft redan i juni. Från och med september tillgodoser sedan Geo Sol-anläggningen 10 procent av fastighetens behov av elenergi, 80 procent av värmebehovet och 15 procent av behovet för komfortkyla.

 

fredag, 29 mars 2019 11:01

Radisson Blu återinvigs i Göteborg

 

Samtliga 355 hotellrum Radisson Blu Scandinavia på Södra Hamngatan i centrala Göteborg har helrenoverats och fått ny design i tre olika koncept. Hotellet har vidare två nya restauranger, konferensmöjligheter för upp till 1.000 gäster och ett spa, Hagabadet, i byggnadens källarplan där gästerna får tillgång till yoga, gym och den unika Göteborgsduschen där vattnet regnar på tvären.

 Göteborgs stolta hotellklassiker från åttiotalet Radisson Blu Scandinavia nyinvigs efter drygt tre års renovering och Göteborg får en ny mötesplats för nöje, affärer och allt däremellan.

– Nu har alla bitar kommit på plats i en fantastisk helhet. Jag känner mig helt trygg med att lägga ribban högt. Vår vision är att bli världens bästa skandinaviska hotellupplevelse för både internationella och inhemska gäster, säger hotelldirektör Jessica Rivle.

Hotellfastigheten, som omfattar 27.500 kvm och ägs av Balder, har totalrenovering från topp till tå.   

– Vi är väldigt nöjda med hur arbetet har förlöpt och framförallt det fina resultatet. Det är viktigt för Göteborg att kunna erbjuda hotell på den höga nivå där Radisson Blu Scandinavia nu befinner sig, säger Erik Selin, vd för Balder.

Nya Radisson Blu Scandinavia invigs officiellt måndag 8 april, men redan fredag 5 april blir det fest med 800 gäster och ett fullspäckat program med extra allt i form av mat, dryck och underhållning – allt under temat ”The New Sound of Scandinavia”.

 

Med uthyrningen till ABG Sundal Collier är 70.000 kvm uthyrda i Urban Escape.

 


 

Ett avtal har tecknats med ABG Sundal Collier om 2.800 kvm kontorsyta i den nybyggda fastigheten i Urban Escape vid Regeringsgatan/Hamngatan. Den nordiska investmentbanken ABG Sundal Collier blir granne med företag som EQT, Kindred och Microsoft.

 

– Det känns väldigt kul att välkomna AGB Sundal Collier till Urban Escape. Kvarteret förstärks därmed med ytterligare ett framgångsrikt och intressant bolag som passar väl in i Urban Escape. Med denna uthyrning är hela 70.000 kvm kontorsytor uthyrda, säger Mats Hederos, vd för AMF Fastigheter.

 

Visionen för AMF Fastigheter är att skapa stadsrum där människor och företag vill vara och verka. Med projektet Urban Escape, ett av de största stadsutvecklingsprojekten sedan 1970-talet, manifesteras detta genom att området redan idag är hem för Sveriges främsta tillväxtföretag.

 

– Projektet Urban Escape är ännu inte avslutat, men jag är väldigt nöjd över det fina gensvar vi har fått. Platsen och fastigheterna är unika, men det är hyresgästerna som skapar atmosfären, konstaterar Niklas Haglund, projektchef Urban Escape.

 

– Jag är väldigt glad över att ABG Sundal Collier kommer att flytta till Urban Escape 2020. Den innovativa känslan i området och den framåtanda som finns här passar oss bra då vi är en modern och snabbfotad investmentbank som brinner för att göra affärer, säger Jonas Ström, Sverigechef för ABG Sundal Collier.

 

ABG Sundal Collier flyttar från fastigheten Europahuset, Hammaren 15, som ägs av AMF Fastigheter på Regeringsgatan 65.

 

AMF Fastigheter arbetar för att driva stadsutveckling och tillväxt i Stockholm i dialog med alla sina hyresgäster. Genom att verka för inkluderande miljöer, grönområden och en hög servicenivå skapas ett levande city för hyresgäster, besökare och turister.

 

 

torsdag, 28 mars 2019 16:07

Colliers sålde Galleria Sala Torg

 

AB Fastator har förvärvat Galleria Sala Torg omfattande cirka 6.700 kvm.

 


Colliers International har agerat säljrådgivare till Gruvtornet Fastigheter AB vid försäljningen av Galleria Sala Torg. Gallerian har, med hyresgäster som H&M, Intersport, KappAhl, Apoteket Hjärtat med flera, cirka 80.000 besökare varje månad. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till 6.664 kvm. Köpare är AB Fastator som via dotterbolag nyligen genomfört liknande fastighetsförvärv ibland annat Ludvika och Motala.

 

Marcus Andersson, Gruvtornet Fastigheter AB, säger:

– Vi tror på Sala och vi vill skynda på Salas tillväxt! Vi tror att Sala kommer att tjäna på att få in en kraftfull aktör som Fastator på den lokala fastighetsmarknaden. Den nya fastighetsägaren har resurser, energi och kompetens för att fortsätta utveckla stadens viktigaste handelsnav, Galleria Sala Torg, och Fastator kommer att vara en viktig fastighetskollega till oss de kommande åren. För vår del handlar överlåtelsen också om att kraftsamla Gruvtornets energi och resurser till nya lokala fastighetsprojekt som får staden att växa.

 

Joachim Kuylenstierna, vd på Fastator, säger:

– Vi är mycket nöjda att ges möjlighet att förvärva denna centrala fastighet med strategiskt läge i Sala och vi ser fram emot att vara med och utveckla orten och fastigheten.

torsdag, 28 mars 2019 14:35

ETTELVA Arkitekter lanserar nya index

 

Från vänster: Emma Östlund, hållbarhetschef, Emma Ångström, kommunikationschef och Anders Lindh, vd, i ETTELVAS Bio Beskow.

 


Under ett antal filmkvällar väljer ETTELVA Arkitekter ett tema med anknytning till arkitektur. I tisdags var temat Hållbarhet då Emma Östlund, hållbarhetschef, bland annat berättade om ETTELVAS två nya verktyg för mätning av hållbarhet som är Cirkularitetsindex (CIX) och Omtankesindex.

 

Framtagandet av CIX innebär en utveckling av ett nytt, innovativt verktyg för minskad klimat- och miljöpåverkan i projekt och indexet är ett steg för att skapa förutsättningar för mer cirkulära bostadsprojekt i designskedet. Projektet är initierat och drivs av ETTELVA i samarbete med Riksbyggen, Bengt Dahlgren samt Lokalförvaltningen i Göteborg.

 

Omtankesindex ska vara ett enkelt, grafiskt och användbart verktyg för att i tidigt skede bedöma hållbarhetspotentialen i ett projekt och för att under arbetets gång kunna följa upp och förbättra förutsättningarna för att skapa ett hållbart slutresultat.

 

Emma Östlund har verkat på ETTELVA i cirka 1,5 år och före ETTELVA arbetade hon på Täby kommun. Något som lockade Emma Östlund att komma till ETTELVA var arkitektkontorets vision om att bygga med omtanke med hållbarhet i alla led, från vision till projekt och färdiga arkitektarbeten.

 

I hållbarhetsarbetet är de globala målen en kraftsamling internationellt med mål som vi ska arbeta tillsammans med och de ger ett gemensamt hållbarhetsspråk i olika branscher.

 

I ETTELVAS affärsplan för 2019 finns tankar om flertal om de globala målen och dess koppling till ETTELVAs verksamhet och projekt.

 

Det var självklart för ETTELVA att under förra året skriva under Färdplan för fossilfri konkurrenskraft i Bygg och anläggningssektor som tydliggör hur branschen, tillsammans med politiker och andra beslutsfattare, kan möjliggöra en omställning till ett fossilfritt Sverige.

 

ETTELVA har beviljats ekonomiska medel av Boverket för att utveckla ett Omtankesindex som ska ta fram hållbara lösningar och värdera dessa i olika projekt. Det har lett till att arkitektkontoret har påbörjat en hållbarhetsbedömning av stadsbyggnadsprojekt. Bedömningen görs i tidigt skede för att utvärdera hållbarheten i ett område idag, men även värdera hållbarhetspotentialen och hållbarhetsrisken i projektet. Därefter betygssätts ett antal fokusområden från 0 till 5 poäng för att få fram en basnivå men även för att definiera viktiga områden. I det här arbetet har ETTELVA utgått från Sweden Green Building Council och dess handledning och certifiering för hållbar stadsutveckling i planeringsskedet som heter: Citylab Action Guide. I den här handledningen har ETTELVA justerat en del faktorer för bättre förståelse.

 

Under kvällen fick åhörarna rösta om vad som är viktigt för ett hållbarhetsverktyg i bostadsprojekt genom att använda mobiltelefoner i programmet Kahoot.

 

Första frågan var vilket hållbarhetsdimension tycker du är viktigast? Svar: Alla dimensioner. Fråga 2: Vem har störst ansvar i ett hållbarhetsprojekt? Svar: Beställaren. Fråga 3: Vem kan påverka hållbarheten mest i ett stadsutvecklingsprojekt? Svar: Kommunen. Fråga 4: Vad är viktigast i en hållbarhetsbedömning och hållbarhetsuppföljning av ett projekt? Svar: Genomförbarhet. Fråga 5: Vilket är det viktigaste verktyget för hållbarhet i branschen just nu? Svar: Lagkrav. Fråga 6: Vilket är det största hindret för ett hållbart byggande? Svar: Ekonomin. Fråga 7: Vad kan vi göra för att öka hållbarheten i branschen? Svar: Att ha gemensamma verktyg. Fråga 8: Vad är viktigast att mäta i ett hållbarhetsverktyg? Svar: Genomförbarhet.

 

Det är önskvärt att med ett Omtankesindex mäta klimatpåverkan per kvadratmeter, men även LCA (A+K) +Giftfria material, Cirkularitetsindex, Anpassning till terräng och natur, Grönytefaktor+EST+Klimatanspassning, Flexibilitet + Samutnyttjande, Socialt värdeskapande, Gestaltningsutrymme, Beständighet, Dagsljus, solvärmelast, lokal produktion av energi samt Delande. Men i arbetet ingår även att hitta en balans mellan genomförbarhet och trovärdighet för att indexet ska kunna användas i de flesta av ETTELVAs projekt.

 

Ett krav från Boverket är att ETTELVA ska dela med sig om kunskapen kring de nya indexen för att erfarenheterna från projekten ska kunna spridas till andra.

 

I Cirkularitetsindex, CIX, har nu ETTELVA i ett bostadsprojekt tillsammans med Riksbyggen, Bengt Dahlgren och Lokalförvaltning i Göteborg samlat in data för omvärldsbevakning och begreppsdefinition för att öka cirkulära material och metoder. Syftet är att titta på tre varianter av ett av Riksbyggens hus för att undersöka hur det kan göras mer cirkulärt.

 

Emma Östlund räknar med att efter sommaren ta fram ett embryo till ett Cirkularitetsindex och då ETTELVA/Bengt Dahlgren även ska kontrollräkna data från de tre framtagna alternativen av Riksbyggens testbädd för att se huruvida cirkulariteten och låg klimatpåverkan samverkar. Redan nu står det klart att röda betongpannor skulle kunna bytas ut mot återbrukade tegelpannor, gipsskivor och isolering även i hög grad finnas med återvunnet material, parketten kan vara demonterbar. Även för fönster och träpanel för fasad går det även att finna återbrukat material. Detta gäller mindre projekt och för större projekt att det svårare att finna återbrukat material i stor skala.

 

Emma Östlund påminde även om att Earth Hour Challenge, som infaller den 30 mars, och som är samarbete mellan Världsnaturfonden WWF och klimatappen Deedster som mäter en personlig klimatpåverkan. Nu har ETTELVA skapat ett lag, Bio Beskow, för att delta i denna tävling om Earth Hour Challenge.

 

Kvällen avslutades på Bio Beskow med långfilmen Before the Flood som är producerad av Leonardo DiCaprio med flera. Filmen, som har har väckt uppmärksamhet världen över, tar upp hur klimatförändringarna påverkar vår miljö och vad samhället kan göra för att rädda utrotningshotade arter, ekosystem och ursprungsbefolkningar på jorden. Leonardo Di Caprio reser till olika platser och möter olika politiker och människor för att lyfta de pågående klimatförändringarnas frågor. SF

 

 


torsdag, 28 mars 2019 12:01

LSAB kan stämma Trafikverket

 

Tunneln under Lovön är en del av Förbifart Stockholm, det största infrastrukturprojektet i landet just nu. Arbetet med den sju kilometer långa bergtunneln äger rum på både norra och södra sidan av Lovön och ska vara klart år 2023. Hela Förbifarten ska stå klar tre år senare. Illustration: Trafikverket

 


Tunnelbygget av Förbifart Stockholm på Lovön stoppades den 11 mars av Trafikverket när avtalet, värt cirka 3,5 Mdr kr med entreprenören Lovön samverkan AB LSAB, sades upp. LSAB har ansökt om konkurs, men även gjort en mothävning av avtalet.

 

Konkursen i Lovön samverkan AB kan ta tid, berättar konkursförvaltare Mikael Kubu, Ackordscentralen för Byggnadsarbetaren. Enligt Mikael Kubu betyder det entreprenadrättsligt att om motparten anser att den andra partens hävning saknar grund kan en mothävning göras.

 

– I realiteten handlar det om vem som har rätt till skadestånd. Visar det sig att Trafikverket har rätt och en ny upphandling innebär merkostnader kan myndigheten begära skadestånd från LSAB. Visar sig hävningen vara felaktig kan istället LSAB kräva Trafikverket på skadestånd. Det råder delade meningar om detta, säger Mikael Kubu.

 

Blir det en rättsprocess kan det dröja innan konkursen avslutas. Kvar att hantera är även underentreprenörernas fordringar samt LSAB:s tillgångar.

 

Totalt finns 115 nu varslade anställda inom LSAB, varav 40-50 är tjänstemän och resten yrkesarbetare. Därutöver har även 15 anställda från moderbolaget arbetat i projektet, liksom ett stort antal underentreprenörer.

 

SVT rapporterade tidigt om hur Arbetsmiljöverket påtalat brister i arbetet i tunnelbygget, bland annat med utrymningslarm, avsaknad av ett system som talar om hur många personer som arbetar under jord, brister i brandsäkerheten och hanteringen av explosiva varor. Redan förra sommaren stoppades tunnelarbetet vid Lovön, för att sedan återupptas. Men nu meddelar således Trafikverket att förtroendet för entreprenören är helt förbrukat och avtalet hävs. I december förra året utsåg tidningen Byggnadsarbetaren Lovön till Årets sämsta bygge.

 

Fakta

Tunneln under Lovön är en del av Förbifart Stockholm, det största infrastrukturprojektet i landet just nu. Arbetet med den sju kilometer långa bergtunneln äger rum på både norra och södra sidan av ön och ska vara klart år 2023. Hela Förbifarten ska stå klar tre år senare. Huvudentreprenör är Lovön Samverkan AB, bildat av de italienska bolagen Vianini Lavori och CMC di Ravenna.

 

 

 

 

Tingstorget i Alby, sett från söder i mars 2019.

 


Sedan hösten 2016 har projekteringen och byggplanerna för Titanias Tingstorget i Alby, Botkyrka kommun, framskridit i raketfart. Nu står 14 hus med 730 lägenheter uppförda enligt detaljplanen som vann laga kraft augusti 2016. Målet med projektet var att utveckla ett centrum- och kollektivtrafiksnära läge i ett område med socioekonomiska utmaningar. Att förtäta området med just bostadsrätter och handel i bottenvåningar var prioriterat.

– Kommunen var tydliga med att det här projektet, som är det första stora stadsutvecklingsprojektet i norra Botkyrka sedan 1970-talet, ska bidra till att bryta segregationen och vara ett positivt exempel. Möjligheten att få köpa en bostad med hög standard i ett attraktivt läge är viktig för att fler ska vilja bo kvar i området när man gör karriär, säger Massoud Zolfaghari, projektchef för Tingstorget     

Stadsdelen Alby har ett bostadsbestånd som i huvudsak har bestått av hyresrätter byggda under miljonprogrammets senare del. Området har länge brottats med en negativ medial bild. För Titania har det varit viktigt att projektet blivit lyckat och kan visa på möjligheterna med förtätningsprojekt som Tingstorget. Sedan projektet lanserades har markpriser och lägenhetspriser ökat i området.

I ett antal lägenheter kvarstår interiört arbete innan de är färdigställda men redan nu är 400 lägenheter inflyttade. Fredagen den 22 mars öppnades återigen T-banans uppgång mot Albyberget med en helt ny vänthall – något som har varit efterlängtat bland Albyborna.

– Här har politikerna svaret på hur vi bygger bostäder för vanliga människor. Många bostäder med hög standard, nära kollektivtrafik och med nya arbetstillfällen genom handel och service. Genom att bygga tätt och effektivt med hög takt så har vi lyckats hålla nere prisnivån så även ungdomar har råd att bo här. 14 hus med 730 lägenheter på 2,5 år måste vara ett rekord, säger Massoud Zolfaghari.