17 september 2019

Redaktionen

måndag, 02 september 2019 10:41

Nya Roots till Scandics Downtown Camper

 

Vid Brunkebergstorg har Scandic skapat sitt tredje signaturhotell, Downtown Camper med 494 rum i huvudstaden, tillsammans med Stena Fastigheter.

 I helgen öppnade Downtown Camper dörrarna till Roots, Stockholms nya event- och möteslokal med intilliggande vegetariskt café på Drottninggatan i city. Här har man, utifrån sina mötesgästers önskemål, utvecklat en unik mötesplats med ingång både från hotellets entré på Brunkebergstorg och genom en helt ny ingång på Drottninggatan.

 

Det är med bakgrund i en växande efterfrågan för större event- och mötesytor med mer flexibilitet, som Downtown Camper och fastighetsägaren Stena Fastigheter nu utökar hotellets kapacitet med ett ytterligare våningsplan på 1.700 kvm. På nya Roots finns 13 mötesrum i varierande storlek, och med de flyttbara väggarna kan 9 rum öppnas upp för att skapa en 900 kvm stor eventyta för upp till 650 personer.

 

– Vi är väldigt glada att nu kunna erbjuda det många av våra kunder efterfrågat - stora och flexibla ytor med samma sköna atmosfär som på hotellet i övrigt. På Downtown Camper pratar vi om ”Meeting Unusual” och när vi nu öppnar Roots får vi en helt ny dimension på detta. Med vårt utbud av aktiviteter, wellness, nattsömn och god mat och dryck, kan våra gäster få en helt unik event- eller mötesupplevelse hos oss, säger Erica Åberg, tf hotelldirektör på Downtown Camper by Scandic.

 

I anslutning till Roots har Downtown Camper även öppnat ett nytt vegetariskt café, där både mötesdeltagare och flanörer från Drottninggatan är välkomna. Här ligger fokus på hållbarhet, wellbeing och gemenskap: Både mat och möbler har valts ut med hänsyn till miljö och klimat, och råvarorna är i majoritet växtbaserade och ekologiska. Återigen ligger prisbelönade arkitektbyrån Stylt Trampoli bakom design och inredning.

 

Downtown Camper som öppnade den 1 september för två år sedan, är ett av Scandics signaturhotell i Stockholm, med 494 rum, innovativa mötes- och eventytor, restaurangen Campfire, takbar och wellnessyta med uppvärmd utomhuspool i The Nest.

 

Gensvaret för nya eventytan Roots har sedan säljstarten i januari varit stort och efterfrågan har redan överträffat förväntningarna.

måndag, 02 september 2019 10:24

SATS i avtal om 1.500 kvm i Bromma Blocks

 

SATS Sportsclub och Bromma stadsdelsförvaltning flyttar till Hangar 5 i Bromma Blocks. Bild: BAUNCC har tecknat nya hyresavtal med SATS Sportsclub och Bromma stadsdelsförvaltning i Hangar 5 vid Bromma Blocks om cirka 1.500 kvm respektive cirka 3.000 kvm.

 

– Vi är så stolta över att etablera SATS i Hangar 5 vid Bromma Blocks. Genom öppningen stärker vi tydligt vårt erbjudande till både våra befintliga, och potentiellt nya medlemmar i västra Stockholm. Vi brinner för träning och vi vill göra det enklare för fler att skapa ett mer aktivt liv. Bromma Blocks är ett attraktivt område med hög tillgänglighet och där vi vill vara en självklar del av besökarnas vardag, säger Linda-Li Cederroth, Country Manager SATS Sverige.

 

Platsen för Hangar 5 ligger strategiskt vilket skapar goda förutsättningar för att utveckla nya arbetsplatser. Närområdet är också ett utpekat stadsutvecklingsområde som successivt utvecklas med nya bostäder, skolor och kommersiella lokaler.

 

– SATS Sportsclub blir ett perfekt tillskott till etableringen. Vi tillför en stark träningsaktör som ytterligare befäster den tilltro vi redan har till Hangar 5. Hälsa och välmående blir alltmer ett självklart inslag i människors vardag och vi ser det som en förutsättning att vi kan erbjuda det till kontorshyresgästerna, säger Andreas Lindelöf, regionchef Stockholm NCC Property Development.

 

Området i Bromma ligger i omedelbar närhet till en ny station längs tvärbanans sträckning och med gångavstånd till Bromma Flygplats och handelsområdet Bromma Blocks.

 

– Att få Bromma stadsdelsförvaltning som hyresgäst på två av våningsplanen känns fantastiskt roligt men också helt naturligt. Med nytt kontor i Hangar 5 kommer de sitta närmare varandra i en skräddarsydd nyproduktionslösning för bästa möjliga arbetsmiljö och service för sina medarbetare och besökare, fortsätter Andreas Lindelöf.

 

Sedan tidigare har NCC tecknat 15-åriga hyresavtal med ICA Maxi Stormarknad och lägenhetshotellet Biz Apartment om cirka 20.000 kvm.

 

Hyresavtalen för Sats Sportsclub och Bromma stadsdelsförvaltning löper över en 10-årsperiod.

 

Einar Mattssons bostadsprojekt Haga Nova i Hagastaden.

 


Einar Mattsson och Castellum har ingått ett samverkansavtal med målsättning att utveckla kvarteren Sorbonne, Greifswald och Harvard, vilka ingår i område D i Hagastaden i Stockholm. Områdena omfattar totalt cirka 23.000 kvm kontors- och kommersiella lokaler samt 150-170 bostäder. Avsikten med samarbetet är att Einar Mattsson förvärvar bostadsbyggrätterna av Castellum. Det var i februari i år som Castellum markanvisades tre kvarter för kontor och bostäder i Hagastaden och då Castellum meddelade att byggrätterna för bostäderna skulle säljas. Se länk.

 

– Vi är långsiktiga i våra investeringar och har därför styrkan att utveckla nya bostäder även när marknaden är svagare. Det här samarbetet innebär att båda bolagen kan bidra med sin expertis för respektive kvarter – bostäder och kommersiella ytor. De höga ambitionerna för området, nya kommunikationer och blandningen av arbetsplatser och bostäder kommer att göra Hagastaden till ett av Stockholms mest attraktiva områden, säger Peter Svensson, vd för Einar Mattsson Projekt AB.

 

– Vi bygger och förvaltar hus – men vårt primära fokus är inte väggar, golv och tak. Vår målsättning för kvarteren i Hagastaden är att skapa en plats där man kan nyttja synergierna mellan arbetsplatser och bostäder, där människor och företag kan växa tillsammans. Samverkansavtalet med Einar Mattsson är viktigt, då det lägger grunden för det vi vill skapa. De är en erfaren bostadsutvecklare och kompletterar vår kompetens inom kontors- och samhällsfastigheter, säger Henrik Saxborn, verkställande direktör för Castellum AB.

 

Bolagen kommer gemensamt att göra det anläggningsarbete som behövs för att grundlägga byggnaderna på befintliga väg- och järnvägstunnlar. De nya kontoren kommer att vara strategiskt placerade nära det nya sjukhusområdet vid Nya Karolinska Solna och Karolinska Institutet. Bostäderna är planerade invid Hagastadens park i söder.

 

Utvecklingen kommer att ske i flera olika etapper med preliminär start av grundläggning 2021. Samtliga bostäder, kontorslokaler och kommersiella ytor beräknas vara klara för inflyttning i början av 2025.

 

 

 

Rekryteringen av Håkan Klinterhäll (bilden) innebär att han blir ny partner och ny Head of Agency Leasing för Cushman & Wakefields verksamhet i Sverige. Han tillträder tjänsten den 1 oktober och han intar dessutom en plats i företagets ledningsgrupp.

Johan Zachrisson, partner, Agency Leasing, Cushman & Wakefield, säger:

– Håkans kompetens och erfarenhet gör att jag är övertygad om att vi kommer att nå nya mål och höjder. Tillsammans med teamet och övriga affärsområden ska vi förtjäna vår position som ett givet förstahandsval för uthyrning och utveckling av kommersiella fastigheter.

 

Johan Zachrisson fortsätter inom affärsområdet men i en roll som senior konsult och kommer framöver helt att fokusera på affärsutveckling, kundkontakter och nya uppdrag.

 

Håkan Klinterhäll, tillträdande Head of Agency Leasing, Cushman & Wakefield i Sverige säger:

– Det är verkligen otroligt spännande att få ta sig an ledarskapet för Agency Leasing och att arbeta med Johan och det oerhört kompetenta teamet. Tillsammans ska vi fortsätta att vara en viktig part för utvecklingen av kommersiella fastigheter i Sverige. Att få möta framtiden med just Cushman & Wakefield känns helt rätt.


Håkan Klinterhäll kommer närmast från rollen som Director på CBRE Investor Leasing i Stockholm, där han har arbetat sedan 2013.


 

 

 

 

 


måndag, 02 september 2019 09:42

Reinfeldt/fastighetsbolag bakom trygghetsmodell

 

Fredrik Reinfeldt är ordförande för Centrum för AMP, som ska underlätta etableringen av en ny Affärs- och MedborgarPlats-modell (AMP) i Sverige.

 


För att skapa trygga platser där människor vill bo och vistas behöver hela samhället aktiveras. Nu går flera näringslivsaktörer samman och skapar Centrum för AMP, som ska underlätta etableringen av en ny Affärs- och MedborgarPlats-modell (AMP) i Sverige.


Det är försäkringsbranschen, handeln och fastighetsbranschen som står bakom och kommer att finansiera Centrum för AMP. Aktörer bakom Centrum för AMP är branschorganisationen Svensk Försäkring, branschorganisationen Svensk Handel, AMF Fastigheter, Atrium Ljungberg, Humlegården Fastigheter och Vasakronan.

 

Trygghet och säkerhet i samhället har varit aktuella teman under senare år. Mycket har handlat om samhällets förmåga att förebygga och förhindra brott. Internationell forskning och erfarenhet visar att ett sätt att göra det är att skapa säkra, trygga och attraktiva platser för människor att bo och vistas i. Detta tar undan grogrunden för brottslighet. I exempelvis New York har ett långsiktigt arbete för att etablera trygga och attraktiva platser bidragit till en kraftig minskning av brottsligheten. En modell för att skapa säkra och trygga platser anpassad för svenska förhållanden har tagits fram av Trygghetskommissionen – den så kallade Affärs- och MedborgarPlats-modellen (AMP). Eftersom modellen är ny behöver kunskap byggas upp om hur den bäst kan införas. Därför inrättas ett Centrum för AMP.

 

– Nu inrättar vi Centrum för AMP för att få igång detta arbete i Sverige. Där en AMP etableras är vår övertygelse att brottsligheten kommer att minska och människors säkerhet och trygghet att öka, säger Fredrik Reinfeldt, ordförande för Centrum för AMP.

 

Utgångspunkten för AMP-modellen är att de olika aktörer som finns i ett område gemensamt tar ansvar för att minska brottstillfällena och skapa en trygg närmiljö.
Centrum för AMP har i uppgift att samla den forskning och kunskap som finns nationellt och internationellt om dessa typer av långsiktiga samarbeten och utveckla metoder anpassade för svenska förhållanden. Centrumet ska också ge stöd och råd till lokala aktörer som vill bedriva AMP-arbete.

 

Affärs- och MedborgarPlats-modellen förutsätter en långsiktighet från alla aktörer och ett nära samarbete mellan myndigheter, kommuner och privata aktörer. Med begreppet affär framhålls att det är nödvändigt att ha med kommersiella krafter i arbetet för att skapa en levande och attraktiv plats. Med begreppet medborgare betonas att det är fråga om att skapa en offentlig plats som är tillgänglig för alla. Med plats avses att själva utformningen av platsen är avgörande för att skapa en levande och attraktiv miljö där människor vill uppehålla sig. Det kan till exempel handla om ett torg eller en gata.

 

söndag, 01 september 2019 14:28

Amasten fördubblade förvaltningsresultatet

 

I Sjöberg, Sollentuna ska Amasten bygga 80 studentlägenheter, lägenhetshotell innehållande 25 lägenheter samt 1.500 kvm butikslokaler.

 


Det går bra för Amasten. I förordet säger vd Jan-Erik Höjvall:

– Vi har under andra kvartalet 2019 fördubblat förvaltningsresultatet, återbetalat obligationslånet om 425 Mkr och sänkt medelräntan till 2 procent. Genom förvärvet av Urbano den 1 juli 2019 förändrar vi portföljsammansättningen till 90 procent bostäder och blir dubbelt så stora. Amasten får ytterligare en ny stor och kapitalstark ägare i ICA-handlarnas förbund.

 

Under första halvåret ökade Amasten hyresintäkterna till 144,1 Mkr (135,2). Vid utgången av juni 2019 hade Amasten 2.826 uthyrda  lägenheter, 260 kommersiella kontrakt, 1.886 parkeringar och 86 förråd. Största hyresgästen svarade för 2,9 procent av totala hyresintäkter, den största icke kommunalt eller statligt finansierade hyresgästen svarade för 1,6 procent och de tio största hyresgästerna svarade sammantaget för 12 procent av hyresintäkterna.

 

Huvuddelen av Amastens intäkter, 70 procent, kommer från 2.826 bostadshyresgäster. Den genomsnittliga hyresnivån för uthyrda lägenheter i jämförbart bestånd, fastigheter som Amasten ägt under hela perioden, har under perioden ökat med 50 kr/kvm och uppgår till 1.060 kr/kvm, en ökning motsvarande 4,9 procent.

 

Under perioden steg förvaltningsresultatet till 23,0 Mkr (11,06) med ett resultat efter skatt som minskade till 50,8 Mkr (87,8), framförallt beroende på att värdeförändringarna på förvaltningsfastigheter sjönk till 46,7 Mkr (93,5).

 

I balansen ökade de totala tillgångarna till 3.929 Mkr (3.143) varav värdet på förvaltningsfastigheterna steg till 3.626 Mkr (2.991). De långfristiga skulderna ökade till 1.756 Mkr (1.196) medan de kortfristiga skulderna minskade till 750,5 Mkr (966,3). Skulderna finansierades till en sänkt medelränta om 2,0 procent (2,6). Det innebar att det egna kapitalet steg 1.413 Mkr (980,1), vilket medförde att soliditeten steg till 36,0 procent (30,2) med en räntetäckningsgrad som ökade till 1,66 gånger (1,63).

 

Amasten bygger lägenheter med prefabricerade moduler genom dotterbolaget Riki Bygg. Under hösten 2018 satte Amasten, att tillsammans med dotterbolaget Riki Bygg, ett mål att bygga 1.000 lägenheter. Planerade och pågående produktioner är 80 lägenheter i Sollentuna, 70 lägenheter i Örnsköldsvik, 48 lägenheter i Timrå och 77 lägenheter i Umeå.

 

Amasten fick en stor ägare i maj 2019 då bolaget köpte av ICA-handlarnas Förbund Finans fastighetsbolaget Urbano med ett fastighetsvärde om 2,8 Mdr kr.

 

Affären medförde en ökad koncentration till större region- och tillväxtstäder. Urbanos fastighetsbestånd finns beläget i Gävle, Nynäshamn, Nyköping, Växjö, Örebro och Upplands Väsby. Tack vare den egna förvaltningsorganisation som Amasten har byggt finns det goda möjligheter till synergivinster eftersom de två bolagen gick samman den 1 juli.

 

På börsen steg aktien med 1,31 procent till 7,70. Under 2019 har Amastens aktie ökat med förnämliga 81 procent. SF

söndag, 01 september 2019 10:48

Kojamo ska bygga 900 bostäder i Helsingfors

 

Jani Nieminen, vd för det noterade finska bostadsbolaget Kojamo, som är en av Finlands största ägare av framförallt hyresrätter. Kojamo äger varumärket Lumo som är en onlinetjänst som erbjuder hyreskontrakt omgående.


Noterade Kojamo är ett av Finlands största bostadsbolag med framförallt hyresrätter och ägare av varumärket Lumo som är en onlinetjänst som erbjuder hyreskontrakt omgående. Nu Kojamo har tecknat flera samarbetsavtal om att bygga av 905 hyreslägenheter i Helsingforsregionen. Kojamo har bland att avtalat med fastighetsutvecklare SRV om att bygga av 527 Lumo-lägenheter. Därutöver har Kojamo och byggaren Hausia har tecknat ett samarbetsavtal om att bygga hyreslägenheter till ett värde av cirka 90 miljoner euro i Espoo, i distrikten Niittykumpu, Olari och Kirkkojärvi.


Avtalet med Hausia omfattar 5 fastigheter med totalt 378 Lumo-lägenheter som ska färdigställas. De tre första fastigheterna kommer att färdigställas år 2020 och de två andra mellan åren 2021 och 2023. Lägenheterna är främst en- och tvårumslägenheter som ligger nära utmärkta transportförbindelser. Initialavkastningen för Lumo-projektet är cirka 4 procent.

 

Kojamo strävar efter att vara på framkant i sin bransch genom att utveckla nya och effektiva metoder för att identifiera lämpliga investeringar. Samarbetsavtalen är ett resultat av en omvänd anbudsprocess som Kojamo startade under våren. Under processen uppmanades byggföretag att föreslå investeringsinitiativ för cirka 100 miljoner euro i Helsingforsregionen.

 


– Dessa samarbetsavtal är en del av den starka utvecklingen av vår strategi. Vi har kunnat växa enligt vår strategi som har möjliggjorts av vår förmåga att hitta investeringar från flera olika källor. Avtalen är ett bevis på vår förmåga att agera snabbt när en lämplig investeringsmöjlighet identifieras, säger Jani Nieminen, vd för Kojamo.

 


Kojamos strategi att investera kraftigt i att öka utbudet av bostäder i Finlands tillväxtcentra, där efterfrågan på hyreslägenheter ökar på grund av urbanisering och en ökad efterfrågan för hyresbostäder. Målet är att öka värdet på fastighetsportföljen till 6 miljarder euro till slutet av 2021.

 

 

JM planerar och bygga två nya bostadskvarter med cirka 65 lägenheter på Idrottsvägen i centrala Mölnlycke.


De första ägarlägenheterna är på gång i Mölnlycke centrum. På torsdagen beslutade kommunstyrelsen att låta byggbolaget JM planera och bygga två nya bostadskvarter med cirka 65 lägenheter på Idrottsvägen i centrala Mölnlycke. I april presenterade JM ett förslag på hur byggbolaget vill använda en del av marken vid Idrottsvägen till ägarlägenheter. På torsdagen gav kommunstyrelsen i Härryda kommun klartecken att skriva ett avtal som gör det möjligt för JM att köpa mark för bostäderna. Kvarteret ligger nära Hulebäcksgymnasiet i centrala Mölnlycke.

 

– Jag är framför allt jätteglad över att få hit en helt ny bostadsform. Vi visar bostadsbranschen att det finns en efterfrågan på nya sätt att äga sitt boende här och vi ger våra invånare större möjligheter att kunna använda sin lägenhet mer flexibelt, säger Per Vorberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Härryda kommun.

 

Enligt JM:s regionchef Henrik Orrsjö är förhoppningen att det ska finnas ägarlägenheter till försäljning från och med nästa höst. Det handlar om cirka 65 stycken 2-4-rumslägenheter.

 

I samma kvarter har kommunen tidigare skrivit avtal med Bo Aktivt Sverige AB om att bygga cirka 120 seniorbostäder i två flerfamiljshus. En stor livsmedelskedja kommer att flytta in i entréplan i det ena huset när bostäderna väntas bli klara om tre år .

 

Ägarlägenhet är en upplåtelseform där lägenhetsinnehavaren äger sin bostad och har ett ökat självbestämmande, ungefär som i en villa. Kostnader för exempelvis takunderhåll, sophämtning och trappstädning delas mellan boende.

 

 


Willhem förstärker nu finansavdelningen med en transaktionsansvarig. Isabella Lundgren (bilden) har rekryterats till rollen och kommer närmast från JLL Capital Markets.

 

På JLL Capital Markets har Isabella Lundgren under fem års tid arbetat som rådgivare vid kommersiella fastighetstransaktioner. Utöver detta har hon även erfarenhet från JLLs pan-europeiska team i London. Isabella Lundgren är utbildad lantmätare från Lunds universitet med fastighetsekonomisk specialisering.

 

Att Willhem nu förstärker på transaktionssidan är bland annat ett led i bolagets strategi att växa genom förvärv och fastighetsutveckling.

 

Isabella Lundgren tillträdde tjänsten den 19 augusti.

 

 

 


lördag, 31 augusti 2019 21:26

Hökerum bygger bostäder vid kaj i Varberg

 

Entrén till innergården för Hökerums bostäder i Varberg. I entréplan kommer det finnas lokaler för butiker, restauranger och service.

 

 


Hökerums bostäder ska byggas i den nya stadsdelen Västerport i Varberg.

 

 


Hökerum Bygg är en av byggherrarna som fick en markanvisning i Varbergs nya stadsdel, Västerport. Totalt ska 500 nya bostäder byggas i området, som ligger centralt  och alldeles vid kajen.

 

– Det här är vi jätteglada för, det känns väldigt inspirerande att vara en av byggherrarna i Västerport. Kommunen har höga ambitioner och vi ser fram mot att genomföra vår del av stadsdelen riktigt bra, säger Fredrik Ståhl, vd för Hökerum Bygg.

 

Juryns ordförande Varbergs stadsarkitekt Maria Söderlund, är mycket nöjd med tävlingens utfall:

– Det är genomgående väl genomarbetade och kreativa förslag med många inspirerande lösningar när det gäller funktion och gestaltning. Byggaktörerna har lagt ner ett stort arbete, säger hon.

 

Hon fortsätter:

– Det märks att det finns en vilja finns hos aktörerna att vara med och skapa en hållbar stadsdel, att tänka på helheten och inte bara fokusera på sin egen del. Vi har också fått en stor variation i gestaltningen: här finns allt från klassisk till framåtblickande arkitektur.

 

Nu börjar en samverkansprocess, dels mellan kommunen och de vinnande aktörerna, dels mellan aktörerna som ska dela kvarter.

 

Hökerum Byggs tilldelning kallas lott fyra och återfinns i ett kvarter som ligger nära vattenlinjen.

 

– Exakt när vi kan vänta oss en byggstart är för tidigt att säga, men snart vet vi mer. I samråd med Varbergs kommun och tillsammans med våra arkitekter på Arkitekthuset i Jönköping ligger vi i startgroparna för att färdigutveckla vår del av Västerport, berättar Maria Josefsson, projektchef på Hökerum Bygg.

 

De senaste 15 åren har Hökerum Bygg färdigställt cirka 6.000 bostäder, hälften i egenutvecklade projekt och hälften åt externa beställare. Hökerum Bygg ingår i koncernen Familjen Ståhl Invest i Ulricehamn AB som även bedriver verksamhet inom långsiktig fastighetsförvaltning och hotell- och konferensverksamhet. Totalt arbetar omkring 110 personer i koncernen, varav 80 finns inom Hökerum Bygg.