15 juni 2019

Redaktionen

 

 

 

 

Den förvärvade tomträtten ligger i direkt anslutning till Hagdalens stadsdelspark som står inför en stor upprustning.

 

 


Botrygg har förvärvat tomträtten Låsgången 1 i Hagsätra, Stockholm. I dag består den av en mindre industribyggnad. Botrygg avser söka ny detaljplan för att uppföra ett punkthus i cirka 10 våningar likt intilliggande bebyggelse.

 

Fastigheten ligger i direkt anslutning till Hagdalens stadsdelspark, som står inför en stor upprustning. Kommunikationerna är också goda, från fastigheten är det bara fem minuters promenad till tunnelbanan

 

– Botrygg vill utöka sitt bestånd av hyresrätter i Stockholm, här räknar vi med att kunna bygga cirka 50 nya prisvärda hyresrätter, säger Adam Cocozza, vd för Botrygg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Med det nya kvarteret får Stenungsund centrum en ny silhuett och en tydlig entré. Bild: Strategisk Arkitektur

 

 


Tillsammans med Citycon och kommunen utvecklar Strategisk Arkitektur sedan flera år tillbaka Stenungsunds centrala delar. Den tidigare planeringen av centrumet och handel har skapat nya möjligheter för platsen. Nu planerar Citycon att förtäta området kring torget med bostäder och service för att skapa stadspuls och tydligare knyta centrum till järnvägen, där det nya resecentrumet för kollektivtrafik ska byggas.

 

Stenungsunds kommun har en vision att växa med 10.000 invånare till år 2035. Centrumomvandlingen sker successivt över en längre tid och nu planerar Strategisk Arkitektur på uppdrag av Citycon nya bostäder, handel- och servicelokaler vid parken intill kulturhuset Fregatten.

 

Två nya bostadshus med sammanlagt 200-250 lägenheter skapas i det mycket attraktiva läget nära service, handel, hav, hamn och resecentrum med pendlingsavstånd till Göteborg. De tidigare kärnvärdena för centrumutvecklingen; trivsam, hamn och stad, förstärks ytterligare med detta projekt.

 

De nya bostadsvolymerna skapar nya framsidor och aktiverar delar som idag är baksidor, vilket levandegör miljön under en större del av dygnets timmar. Centrum blir en stadsmässig plats, med små torg och gågator mellan bostadshusen, som man gärna söker sig till.

 

Med det nya kvarteret, som i sin skala trappas uppåt från strandpromenaden sett, får Stenungsund centrum en ny silhuett. Från dagens låga och upplevelsemässigt enformiga bebyggelse tillförs volymer som skapar dynamik och variation och som tillsammans bildar en tydlig entré till Stenungsund centrum. Placeringen av lamellhuset utökar inte bara centrumet, utan skapar ett levande gaturum mot parken och gör Gångfartsgatan framför huset mer intim och mänsklig.

 

Strategisk Arkitektur har ansvarat för att ta fram detaljplan och samrådsmaterial tillsammans med Stenungsunds kommun i en byggherredriven plan som planeras att gå ut på samråd efter sommaren. Vi ser fram mot att ihop med Citycon och kommunen utveckla en av västkustens pärlor som ett steg mot vision 2035.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

West Village Rissne består av 28 urbana stadsradhus, om 129 kvm samt 6 fristående villor, om 183 kvm. Projektet färdigställdes under 2018 av SMÅA, ett dotterbolag till ALM Equity. Bild: Ola Andersson på Andersson & Arfwedson Arkitekter.


 

 

ALM EQUITYS dotterbolag SMÅA vinner ett pris för årets byggnad i Sundbyberg. Det är de friliggande villorna i West Village Rissne som har vunnit när Sundbybergs stad utlyste tävlingen för tredje året i rad.

 

Projektet West Village Rissne färdigställdes under 2018 och består av totalt 34 småhus fördelat på radhus och 6 fristående villor.

 

Under maj månad nominerade en jury, bestående av förtroendevalda politiker och tjänstepersoner på Sundbybergs stad, fem byggnader där god arkitektur och ett positivt bidrag till en varierad stadsbild var kriterierna. Byggnaderna som nomineras ska vara färdigställda och inflyttade under det föregångna året. Därefter har Sundbybergsborna själva fått rösta fram det vinnande bidraget.

 

I West Village Rissne uppförde SMÅA 28 urbana stadsradhus, om 129 kvm, i två och tre plan samt 6 fristående villor, om 183 kvm, i tre plan, för både stora och mindre familjer. Mitt i området ligger en skyddad grönskande innergård för lek och socialt umgänge. Stadsradhusen och villorna ligger nära skolor, idrottsplats och en kort promenad från gröna områden, mataffärer, restauranger och tunnelbanan som tar cirka 15 minuter in till T centralen.

 

Stadsradhusen är i två och tre plan med lättskötta tomter och där de översta planen har upp till cirka 3 meter i takhöjd.

 

Villorna är tre plan och har trälagd altan mot en privat trädgård i söderläge. Alla hus är utrustade med extra bekvämligheter såsom wc/dusch på alla plan, samt golvvärme på entréplan. Villorna har privat parkering i anslutning till husen, medan Radhusen har parkeringsplatser på lokalgatorna.

 

Stadsradhusens tegelfasader i olika brända kulörer breder ut sig och skapar tillsammans med olika höjder på husen en levande gatumiljö.

 

Arkitekt i projektet var Ola Andersson på Andersson & Arfwedson Arkitekter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


onsdag, 29 maj 2019 12:47

Sköld går till Specialfastigheter

 


Specialfastigheter har rekryterat Michaela Sköld (bilden) som ny förvaltningschef. Hon kommer närmast från Fortifikationsverket där hon varit chef för förvaltningsstödsenheten region Mitt och där hon även haft rollen som ställföreträdande regionchef.

– Med lång erfarenhet från fastighetsbranschen, strategiskt arbete med både verksamhetsutveckling och utveckling av arbetssätt och sist men inte minst hennes kunskaper om säkerhet, kommer hon bidra till att utveckla verksamheten i allmänhet och förvaltningen i synnerhet, säger Åsa Hedberg, vd för Specialfastigheter.

Michaela Sköld tillträder sin nya tjänst den 12 augusti och kommer att ingå i Specialfastigheters ledningsgrupp.


onsdag, 29 maj 2019 12:43

Catena ökar i Rollsbo, Kungälv

 

Fastighetern Muttern 6 i Rollsbo industriområde i Kungälv.Catena ökar sitt innehav i Rollsbo industriområde i Kungälvs kommun genom förvärv av fastigheten Muttern 6 om drygt 7.800 kvm. Förvärvet sker som en bolagsaffär till ett värde om 52 Mkr, säljare är Thunbolagen West AB.

Muttern 6 omfattar en tomtarealen om 36.000 kvm och fastigheten är i dagsläget vakant. Sedan tidigare äger Catena fastigheterna Fördelaren 1 och Bulten 1 i samma område, båda är fullt uthyrda.

– Vi ser en stor potential kring Rollsbo som är attraktivt och växande, med förvärvet fortsätter vi att stärka våra positioner i området och kan erbjuda ytterligare moderna och ändamålsenliga lokaler lämpliga för lager och logistik, säger Johan Franzén, regionchef på Catena.

 

I Gränbystaden, Uppsala, har Atrium Ljungberg och Atea har tecknat ett grönt hyresavtal där hyresvärd och hyresgäst har överenskommit om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda.


Atrium Ljungberg har nyligen tecknat hyresavtal med Atea om 600 kvm kontor i Gränbystaden, Uppsala. Därmed är närmare 5.000 kvm nybyggd kontorsyta fördelat på tre hus fullt uthyrda. I husen inryms förutom kontor även 200 nya hyreslägenheter, butiker, service och restauranger.

– Vi har under flera år breddat utbudet i Gränbystaden något vi fortsätter med även framåt. Målet med att addera kontor i dessa hus var att undersöka efterfrågan på kontor i Gränbystaden. Gensvaret har varit mycket stort, därför kommer vi att fortsätta addera ytterligare kontorsyta till området som är på god väg att bli en ny kontorsmarknad i Uppsala, säger Daniel Kvant Suber, affärsutvecklingschef Uppsala och Norra Stockholm, Atrium Ljungberg.

Atea är sedan tidigare hyresgäst hos Atrium Ljungberg genom sitt huvudkontor i Kista Front. Det nya kontraktet i Gränbystaden löper på fem år och inflyttning sker i november 2019. Atea blir grannar med bland andra Rikshem, Swedbank, Fastighetsbyrån, Fonia och Revisorshuset. Kontoret har direkt access från det nyligen invigda parkeringsgaraget och i nära anslutning till Gränbystadens galleria.

 

 

 

 

Till år 2030 ska det byggas minst 12.000 nya bostäder samt 35.000 arbetsplatser i Norra Djurgårdsstaden. Planering för nya kvarter med bostäder, kontor och handel pågår med ett 30-tal byggaktörer.


 

Totalt har det hittills byggts runt 2.700 bostäder, sju förskolor, ytor för lokaler och butiker i Norra Djurgårdsstaden, enligt en hållbarhetsredovisning från Stockholms stad. Av det som hittills byggts är 55 procent hyresrätter, varav 10 procent  är studentlägenheter

 

Omkring 300.000 kvm har sanerats och 50.000 kvm eller sju fotbollsplaner park har anlagts. Cirka 500 träd av 25 arter har planterats och några riktigt stora träd har flyttats.  Cirka 26 procent är allmän platsmark, vilket motsvarar 20 kvm per bostad. Det finns nu 7 förskolor med 426 inskrivna barn.

 

Till år 2030 ska det byggas minst 12.000 nya bostäder samt 35.000 arbetsplatser. Planering för nya kvarter med bostäder, kontor och handel pågår med ett 30-tal byggaktörer.

 

Flera stora entreprenader med inledande markrening, utbyggnad av kajer, gator och parker är också igång. En interaktiv karta visar olika hållbarhetsdata kopplade till allmän platsmark, etapper och byggaktörer. Exempelvis hur spridningszonerna kopplar inom området och till angränsande Kungliga Nationalstadsparken, energiprestanda både uppmätt och projekterade värden, cykelplatser och mycket mera.

 

Den uppmätta energianvändningen i den första etappen med skarpa krav, Norra 2, är 15 procent lägre än Boverkets då gällande byggregler, BBR. I den etappen produceras också 240 MWh solenergi, vilket motsvarar hushållsenergi för 100 hushåll under ett år.

 

 

 

 

 

 

 

 


onsdag, 29 maj 2019 09:56

Ny affärsmodell: HSB Dela

 

 

 

 

HSB Dela prövas först för BRF Blanka på Lindholmen i Göteborg, där endast 18 av 122 bostäder är sålda till priser mellan 1,6 Mkr och 6,7 Mkr för 1 rok till 5 rok.

 


För många unga vuxna är det svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. En stark prisutveckling på bostäder i kombination med höjda amorteringskrav och kreditrestriktioner slår hårt mot gruppen. För att hjälpa unga vuxna att köpa sin första bostad lanserar HSB en ny modell för att finansiera och äga sin bostad – HSB Dela.

 

HSB har under flera år arbetat med att ta fram en ny köpmodell riktad till unga bostadsköpare. Nu lanseras HSB Dela som är en ny lösning för att finansiera och äga sin bostad, där unga bosparare upp till 30 år erbjuds möjligheten att köpa en nyproducerad bostadsrätt med lägre kapitalinsats.

 

Testas först i Göteborg
HSB Dela är en nationell satsning som i första steget kommer att testas som ett pilotprojekt i Göteborg. Det första pilotprojektet är brf Blanka på Lindholmen i Göteborg där cirka 20 mindre lägenheter säljs med delat ägarskap till priser mellan 1,6 Mkr-2,4 Mkr för ettor om 24-39 kvm, samt en del tvåor om 47-67 kvm för 2,8 Mkr till 3,7 Mkr.

 

– Med HSB Dela bryter vi ny mark för att hjälpa våra unga bosparare som i dagsläget vill men inte kan köpa sin första egna bostad. Satsningen ger dessutom större möjligheter att skapa ett bra startkapital för kommande bostadsbehov, säger Pernilla Bonde, vd HSB Riksförbund.

 

HSB Dela innebär att HSB går in som medfinansiär till privatpersoners bostadsköp med 50 procent. Köpare ingår då ett tidsbegränsat samägandeavtal med HSB som löper över 10 år, men kan när som helst efter tillträdet välja att sälja lägenheten – då säljs också HSBs andel. Tidigast fem år efter tillträdet finns också möjligheten att köpa ut HSBs andel av bostadsrätten.

 

– Nu kommer vi att testa konceptet HSB Dela i brf Blanka i Göteborg, där vi har många lägenheter som är attraktiva för målgruppen. Därefter är tanken att vi utvärderar och finjusterar modellen innan vi sprider satsningen vidare till andra HSB-föreningar i landet, säger Lars Göran Andersson, vd HSB Göteborg.

 

Om det visar sig att pilotprojektet blir framgångsrikt är det HSBs avsikt att söka långsiktiga finansiärer, som tror på nyproducerade bostadsrätter för unga vuxna som investering.

 

Erbjudandet om att köpa lägenhet via HSB Dela har gått ut till HSBs unga bosparare i åldern 18-29 år och intresset för pilotprojektet är stort – det har sedan fredagen den 17 maj kommit runt 180 intresseanmälningar för val av lägenhet.

 

 

 

 

 

 


tisdag, 28 maj 2019 17:00

CBRE växlar upp inom Capital Markets

 

 

 

Medarbetarna Johan Rosén (bilden t v) och Maria Ullberg har rekryterats till CBRE Capital Markets, som har en växande efterfrågan på transaktionsrådgivning. CBRE Capital Markets har agerat säljrådgivare i affärer till ett totalt värde om 4,5 Mdr kr hittills i år.

 

Johan Rosén tillträder tjänsten som Deputy Head of Capital Markets. Han har mångårig transaktionserfarenhet från Leimdörfer och Hemfosa och kommer senast från en tjänst som affärsutvecklingschef på Laeringsverkstedet Sverige.


Maria Ullberg börjar i augusti som Director på Capital Markets. Hon har mångårig erfarenhet av fastighetstransaktioner som ansvarig för U&P Fastighetskonsult ABs förvärv- och avyttringar och som projektledare på Hemfosa. Maria Ullberg har även flera års erfarenhet av fastighets- och projektutveckling och arbetar idag som affärsutvecklare på Ambea.

 

 

 

  

 

 

 

Stora Sköndal kommer att byggas under en 20-årsperiod och när stadsdelen är färdig kommer det finnas 4.500 nya bostäder och 1.500 nya arbetsplatser.

 


Stockholms stadsbyggnadsnämnd har beslutat om stadsutvecklingsplanen för området Framtidens Stora Sköndal. Beslutet är en milstolpe i projektet. Ebab har sedan starten arbetat med att planera och realisera denna unika möjlighet för Stora Sköndal och för stockholmarna att få en ny urban, innovativ och socialt hållbar stadsdel med stora natur-, kultur- och vattennära kvalitéer. Ebab har som samarbetspartner nu fått uppdrag att fortsätta utvecklingen av nästa etapp inom området. Markägare och beställare är Stora Sköndal Framtidsutveckling.

 

Staden tillsammans med Stora Sköndal Framtidsutveckling och Ebab Fastighetsutveckling kommer fortsatt ha ett nära samarbete kring planering och utveckling av nästa etapp. Första steget i att förverkliga den ny stadsdelen togs redan efter beslut om den första etappen Magnoliatomten där bostäder och verksamhetslokaler nu byggs samt genom att skapa en utflyktsdestination runt kulturbyggnaden Kristinahuset med park och brygganläggning.

 

När nästa etapp nu planeras finns en hög ambitionsnivå avseende framtidens innovativa och hållbara stadsplanering. I etappen skapas nya bostäder, ny förskola, ny grundskola och ett innovativt M-Hus. Här får alla aktörer som deltager en chans att visa vilka fina möjligheter det finns att utveckla framtidens klimatsmarta och hållbara bostäder samt lokaler i ett urbant läge bara 10–15 min från centrala Stockholm.

 

– Ebab är väldigt glada för Stora Sköndals beslut att fortsätta vårt samarbete. Vår styrka ligger i att vi har en stor samlad kompetens kring stadsutveckling, gestaltning och hållbart byggande. Program Stora Sköndal visar vilken stor potential området har. Tillsammans med Stora Sköndals fina verksamheter bidrar detta till och borgar för att nå vår gemensamma vision om stadsbyggande i Stora Sköndal, säger Thomas Järlö, affärsutvecklare för Ebab Fastighetsutveckling.

 

– Genom att utveckla en stor del viktiga samhällsfunktioner i nästkommande etapp tillsammans med bostäderna bidrar det till att skapa en levande stadsmiljö samt att tidigt etablera både arbetsplatser samt viktiga funktioner som måste finnas i närområdet för att skapa en mer hållbar livsstil. Dessa funktioner bidrar även starkt till vårt mål om social hållbarhet och ger oss en möjlighet att utveckla vår egen verksamhet, säger Åsa Andersson, vd för Stiftelsen Stora Sköndal.

 

 

Ebab är ett av Sveriges största fristående konsultbolag inom affärs-, projekt­- och fastighetsutveckling med över 35 år i branschen. Företaget sysselsätter närmare 250 människor och verkar främst i Storstockholm.

 

Stiftelsen Stora Sköndal är en idéburen och icke vinstutdelande organisation. Idag driver stiftelsen bland annat verksamheter inom äldreomsorg, förskola, boende för ensamkommande flyktingbarn, neurologisk rehabilitering och högskola. Stiftelsen äger och förvaltar även mark i Sköndalsområdet. Genom bolaget Stora Sköndal Framtidsutveckling driver stiftelsen tillsammans med partners arbetet med Framtidens Stora Sköndal.

 

Fakta om Framtidens Stora Sköndal
Särskild vikt kommer läggas vid att bevara Stora Sköndals vackra natur och kulturmiljöer. Stadsdelen kommer att byggas under en 20-årsperiod och när den är färdig kommer det finnas 4.500 nya bostäder och 1.500 nya arbetsplatser.