20 augusti 2019

Redaktionen

onsdag, 14 augusti 2019 12:12

Riksbyggen ökar satsningen på hyrköp

 

Riksbyggens Brf Branddammen i Bandhagen blir Riksbyggens andra projekt där hyrköp av bostadsrätt kommer att erbjudas.

 


Brf Branddammen i Bandhagen, nära Högdalens centrum i Stockholm, blir Riksbyggens andra projekt där hyrköp av bostadsrätt kommer att erbjudas. Efter ett framgångsrikt första test i Brf Brandstationen i Järfälla kommer nu 7 av Brf Branddammens totalt 70 bostadsrätter att kunna hyrköpas. Hyrköp vänder sig till unga vuxna upp till 35 år.

 

Bostadsbrist, långa kötider till hyreslägenheter och amorteringskrav tvingar allt för många unga svenskar till otrygga och dyra andra- eller tredjehandskontrakt. I landets två största städer med de största grupperna av unga vuxna, Stockholm och Göteborg, saknar 80-90 procent av ensamboende unga möjlighet att köpa en nybyggd enrumslägenhet.

 

– Unga vuxna har en väldigt svår situation på bostadsmarknaden och under förra året startade Riksbyggen ett pilottest med Hyrköp av bostadsrätt som en möjlig dellösning på problematiken. Intresset har varit väldigt stort och modellen har visat sig fungera i praktiken. Det är därför mycket glädjande att vi nu kan utöka satsningen på Hyrköp, säger Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.

 

I Bandhagen planerar Riksbyggen att uppföra ett 15-våningshus med 70 bostadsrätter, framförallt tvåor och treor men också ettor och fyror. Det blir ett bekvämt boende nära Högdalens centrum och tunnelbanestation.

Hyrköps-modellen i korthet:

1. Den boende får hyra lägenheten med option att köpa den som bostadsrätt inom fem år.

2. Vänder sig till unga vuxna upp till 35 år.

3. Hyran ska motsvara nyproduktionshyra på aktuell ort.

4. Överlåtelsepriset från Riksbyggen till den boende motsvarar ursprunglig insats, med en årlig uppräkning motsvarande konsumentprisindex.

5. Hyrköp kommer i första hand att erbjudas medlemmar i Riksbyggen Förtur, därefter andra intressenter.

6. Max tio procent av lägenheterna i en bostadsrättsförening kommer att erbjudas med hyrköp.

 

Riksbyggen har under lång tid arbetat för att underlätta för unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Tidigare i år har Riksbyggen även arbetat fram ett förslag om ett statligt Ungbolån efter en CSN-liknande modell. Förslaget skulle kunna göra stor skillnad för dagens unga vuxna på en bostadsmarknad som för många riskerar att bli en fattigdomsfälla.

 

Genom Ungbolånet skapas en möjlighet för unga att investera i ett eget boende till en rimlig kostnad. Ungbolånet kommer att ge många unga vuxna ett tryggt inträde på bostadsmarknaden långt tidigare än vad dagens villkor ger möjlighet till, säger Mårten Lilja.

 

 

"Kyrktomten" i Bredäng är triangelformad och den kallas nu tills vidare "Triangeltomten".


Nu är marken för den så kallade ”kyrktomten” i Bredäng iordningsställd på mark där det tidigare fanns planer på att bygga en rumänsk-ortodox kyrka. Stockholms stad ansvarar för platsen som kommer att utvecklas på sikt och planeras i samband med att ingå i projektet Ålgrytevägen i Fokus Skärholmen.

 

Bakgrunden till att det inte ska byggas en kyrka i Bredäng är att Stockholm stad har fått nog av det försenade kyrkbygget och stämt den ideella föreningen Fratia på miljonbelopp i april i år. Föreningen fick en godkänd detaljplan år 2009 för en kyrka som skulle påbörjats att byggas senast fem år senare, vilket inte har skett.

 

Tidigare fanns således planer på att bygga en rumänsk-ortodox kyrka vid vid Ålgrytevägen/Stora sällskapets väg i Bredäng, men tidigare i år tog Stockholms stad över ansvaret för platsen. Under sommaren togs stängsel, sprängsten och annat bort och nu är marken iordningsställd.

 

För att kunna ta ett helhetsgrepp och säkerställa att platsen utvecklas på rätt sätt, kommer "triangeltomten" fortsättningsvis att ingå i projektet Ålgrytevägen, ett av Fokus Skärholmens sexton stadsbyggnadsprojekt.

 

Detta arbete kommer tidigast starta år 2020 eftersom den idag luftburna kraftledningen som löper utmed Ålgrytevägen, ska grävas ned i marken av Ellevio. Tillfällig användning kan bli aktuell, men ingenting är klart i dagsläget.

 

Ellevio ska bygga om kraftledningen mellan Beckomberga och Bredäng, en sträcka på cirka 12 kilometer. Arbetet kommer att påbörjas under hösten 2019 och det kommer att pågå till och med år 2022.

 

Henry Klotz har lämnat sin sista ekonomiska och positiva rapport som ordförande för CLS.


CLS Holdings ökade resultatet före skatt till 88 MGBP (1.019 Mkr) för året första 6 månader, motsvarande en ökning med 28,2 procent till följd av ökade värden i fastighetsportföljen, ökat värde i Catena samt ökade hyresintäkter från förvärv, nya uthyrningar och indexeringar.


Värdet på CLS Holdings portfölj steg med 1,9 procent till  2,1 miljarder pund, (24,3 Mdr kr) med fastighetsinnehav i Storbritannien, Tyskland och Frankrike.  EPRA NAV ökade 5,0 procent främst genom värdevinster i portföljen om 36,9 MGBP (31,2). Värdet på bolagets aktieinnehav i Catena steg till 21,0 MGBP (2,9 MGBP).

 

Utdelningen för årets första sex månader ökar med 6,8 procent till 2,35 pence per aktie (2,20), vilken betalas ut den 27 september 2019.


Under perioden steg hyresintäkterna med 5,9 procent till 53,8 MGBP (50,8). Totalt förvärvades sex fastigheter för 111,7 MGBP i Storbritannien, Tyskland och Frankrike med en genomsnittlig initial avkastning om 5,6 procent.

 

CLS sålde två fastigheter i Tyskland och Storbritannien för 4,3 MGBP. Avyttringen av bolagets andel om 58 procent i First Camp i Sverige genomfördes för 28,7 MGBP den 7 mars.

 

Under halvåret avtalade bolaget om 78 hyresavtal som säkerställde en årlig kontraktshyra om 6,9 ​​MGBP, vilket motsvarade en avtalsökning med 4,3 procent jämfört med den 31 december 2018. Vakansgraden ökade något till 4,2 procent (31 december 2018: 3,8)


Efter periodens slut har bolaget avtalat om förvärv i Tyskland om 27,3 MGBP, till en initial avkastning om 5,1 procent. Samtidigt avtalade CLS om fem avyttringar i Tyskland, Frankrike och Storbritannien för totalt 110,8 MGBP, till en initial avkastning om 3,7 procent.


Under perioden utnämndes Lennart Sten till icke-exekutiv och oberoende ordförande. Denise Jagger blev oberoende icke-exekutiv direktör.

 

Henry Klotz, ordförande för CLS, säger i en kommentar till halvårsresultatet:

– Under de första sex månaderna av 2019 levererade CLS ytterligare en tillväxt genom en disciplinerad användning av vårt kapital. Vi har fortsatt förädla portföljen genom att göra förvärv till attraktiva avkastningar och avyttring av fastigheter som inte längre uppfyller våra mål om avkastning, inklusive vår andel i First Camp i Sverige.
Det här är min sista rapport som ordförande för CLS. Det har varit en ära att ha verkat för CLS under en period av långvarig tillväxt. Det är också glädjande att lämna företaget i en stark position, både ekonomiskt och operativt. Med en beprövad strategi att äga och förvalta kontorsfastigheter med hög avkastning på våra tre kärnmarknader och genom vår progressiva utdelningspolicy är jag övertygad om att vi kommer att fortsätta leverera värde för våra aktieägare. Jag önskar alla mina kollegor och våra aktieägare all framgång i framtiden.

 

 

 


Rekryteringen av Martin Bjöörn (bilden) innebär att han har utnämnts till ny vd för Castellums verksamhet i Stockholm, Uppsala och Gävle, där han kommer att ha ansvaret för ett befintligt fastighetsbestånd om över 126 kontors- och logistikbyggnader till ett hyresvärde på cirka 1,6 miljarder kronor. Martin Bjöörn kommer närmast från rollen som verksamhetsansvarig för Eurocommercial Properties svenska verksamhet.

 

– Det är glädjande att kunna välkomna Martin Bjöörn till Castellum och rollen som ansvarig för vår verksamhet i Stockholm, Uppsala och Gävle. Dessa tre städer, men framförallt Stockholm, utgör en nyckelmarknad för oss där vi planerar att göra ytterligare stora investeringar. Med Martin Bjöörns goda resultat från sin nuvarande roll är jag övertygad om att han kommer att bli en betydande resurs för oss, säger Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB.

 

Martin Bjöörn har 15 års erfarenhet från ledande positioner hos det europeiska bolaget Eurocommercial Properties med fokus på analyser, utvecklingsprojekt, uthyrning, förvaltning och transaktioner. Han har även arbetat för Jones Lang LaSalle och han är utbildad civilingenjör.

 

– Jag är väldigt glad för denna möjlighet. Castellum är ett välskött bolag som vuxit kraftigt de senaste åren och har höga ambitioner. Till det kommer det starka varumärket och Castellums position som Nordens mest hållbara fastighetsbolag. Jag ser verkligen fram mot att få vara med och utveckla verksamheten långsiktigt med fokus på en av Europas starkaste växande regioner, säger Martin Bjöörn.

 

Martin Bjöörn, kommer att ingå i Castellums koncernledning och rapportera till vd. Han börjar sin nya roll under november månad.

 

 


 

Fredrik Jonsson, vd på Niam AB.


Niam, en av nordens största privata fastighetsägare, har haft sin sista stängning för sin senaste fastighetsfond, Niam Nordic VII. Med totalt 1,1 miljarder euro i eget kapital är det den största privata fastighetsfonden som rests i Norden.

 

Investerarna är en blandning av offentliga och privata pensionsfonder, statligt ägda investeringsfonder, familjeföretag, försäkringsbolag, finansiella institutioner och olika typer av stiftelser.

 

– Vi är väldigt tacksamma över de investerare som fortsätter att stödja oss och även de nya investerare som valt oss som sin partner i Norden. Vi överträffade vårt mål med över 35 procent och är övertygade om möjligheterna på den nordiska marknaden, säger Fredrik Jonsson, vd på Niam AB.

 

Niam Nordic VII kan investera i alla fastighetstyper i Norden.

 

Den internationella advokatbyrån Osborne Clarke har varit behjälpliga vid lanseringen av Niam Nordic VII.

 

tisdag, 13 augusti 2019 15:35

NCC har byggt Odenses högsta bostadstorn

 

Högst upp i TBT-tornet på 17 våningen ligger Odenses dyraste lägenhet om 306 kvm som sålts för 28,5 Mkr.


NCC har nu färdigställt TBT-tornet i Odense som består av bostadstorn cirka 66 meter högt i 17 våningar och som innehåller 35 bostadsrätter i storlekar från 87 till 306 kvm. En mindre byggnad med åtta våningar och en central byggnad med en foajé förbinder de två byggnaderna. Byggnaden är arkitektoniskt inspirerad från miljöer i New York med golvsprång och många fönster med terrasser och delad takträdgård.

 

TBT-tornet omfattar totalt cirka 11.500 kvm, varav bottenvåningen och våningarna 1-3  innehåller kontor, medan de övriga 14 våningar innehåller bostäderna. Fasaderna är gjorda av koppar, natursten och glas.

 

Projektet är en del av projektet "Från gatan till staden", som förvandlar den kraftigt trafikerade vägen, Thomas B. Thriges Gade i Odense, till ett nytt, sammanhängande, livligt och hållbart distrikt med bostäder, företag, lättjärnväg och parkeringskällare i Odense Center.

– På NCC är vi stolta över att ha fått möjligheten att bidra till en så betydelsefull och ambitiös byggnad för Odense City, som håller på att utvecklas starkt, säger Ole Møller Petersen, regiondirektör för NCC Danmark, till Byens Ejendom, efter att NCC överlämnat byggnaden till bostadsfastighetsbolaget TOGT.

 

NCC har varit totalentreprenör åt byggherren TOGT med GPP Architects som arkitekt och Sweco Danmark som teknisk konsult.

 

 

Klitterbyn 2 i Ängelholm är en byggnader för hotell- och konferensverksamhet med 7.000 kvm tomtmark där Midroc vill bygga strandnära bostäder.

 


Midroc köper fastigheten Ängelholm Klitterbyn 2. Den omfattar cirka 7.000 kvm tomtmark med byggnader för hotell- och konferensverksamhet med namnet Klitterbyns Turist- & Konferenscenter.

 

Fastigheten ligger i Ängelholms Havsbad, ett populärt område för boende och fritid. Midrocs plan är att utveckla nya attraktiva bostäder på platsen.

 

– Fastigheten har ett fantastiskt läge, med närhet till både havet och stadskärnan, säger Johan Svedström, affärschef på Midroc Properties. Här finns en fin möjlighet att utveckla nybyggda bostäder som anpassas till den omgivande bebyggelsen.

 

Säljare av fastigheten är Nackarps Förvaltnings AB. Företaget har sen tidigare planerat för en förändring av fastigheten, ett arbete som Midroc nu tar över. I samarbete med Ängelholms kommun vill Midroc ta fram en ny detaljplan för området, inriktad på bostadsbebyggelse.

 

– Efter 25 år lämnar vi över till Midroc, som vi känner kan förädla Klitterbyn 2 på bästa sätt. På uppdrag av Midroc kommer vi att förvalta byggnaderna ytterligare en tid, säger Christian och Sara Duran, f d ägare till Klitterbyn.

 

Planerna för fastigheten innebär att nuvarande byggnader rivs och lämnar plats för mindre flerbostadshus som utformas i harmoni med omgivande bebyggelse. Lägenhetsstorlekarna planeras variera från två till fyra rum och kök.

 

– Vi har i tidigare projekt i strandnära lägen upplevt att det finns ett stort intresse för lägenheter i bostadsrättsform. Med en kombination av hög bekvämlighet, orörd natur och närhet till staden är det ett boende som många drömmer om, säger Johan Svedström.

 

 

Familjens Hus i skånska Anderslöv omfattar såväl en ombyggnation om cirka 1.700 kvm som en nybyggnation om 9.000 kvm.

 


Curahill Fastigheter, i samarbete med MVB, bygger om den f.d anrika inrednings-butiken Thysells möbler i Anderslöv till vårdboende, förskola, bibliotek och vårdcentral.

 

Fastigheten som fått namnet Familjens Hus omfattar såväl ombyggnation som nybyggnation. Ombyggnationen, på cirka 1 700 kvm, gäller delar av det befintliga huset som bevaras och efter renovering kommer att inhysa vårdcentral och barnavårdscentral med Region Skåne som hyresgäst. För att bevara husets tidigare karaktär kommer bland annat befintliga fasadmaterial av tegel och granit att demonteras och sedan återanvändas.

 

Nybyggnationen, på drygt 9 000 kvm, kommer att innehålla vårdboende med 64 platser, förskola med 8 avdelningar, bibliotek och tillagningskök. Dessa verksamheter kommer att bedrivas av Trelleborgs kommun.

 

– Tillsammans med MVB, som är en välkänd och stark byggentreprenör, ser vi fram emot att driva projektet Familjens Hus i hamn i samverkan med Trelleborgs kommun och Region Skåne. Anderslöv är en ort i tillväxt med närhet till både Malmö, Lund och Trelleborg. Här kommer Familjens Hus att tillföra den samhällsservice som behövs för att Anderslöv ska kunna expandera och bli en än mer attraktiv boendeort, säger Henry Fors, vd för Curahill Fastigheter.

 

Familjens Hus börjar byggas under hösten 2019 och beräknas vara färdigställt under kvartal fyra år 2021. Anbudssumman är på drygt 200 miljoner kronor.

 

– Familjens Hus är ett väldigt fint projekt. Vi ser fram emot att tillsammans med Curahill, Region Skåne och Trelleborgs kommun skapa ett så optimalt hus som möjligt men framförallt bygga ett hus som de boende i Anderslöv kan känna stolthet över, säger Thomas Ellkvist, vd för MVB Syd.

 

MVB har förutom Familjens Hus flera pågående projekt i Trelleborgs kommun, bland annat den nya brandstationen Trygghetens Hus samt kv. Lasarettet, ett kombinerat äldre- och korttids-boende.

 

Familjens Hus ägs av Curahill Fastigheter som fokuserar på att utveckla och förvalta fastigheter med attraktiva lägen inom omsorg och samhällsservice. Curahill är ett företag inom Finja-familjen.

 

tisdag, 13 augusti 2019 15:04

Altura köper äldreboende i Falkenberg

 

Dorotea Stellmach, ansvarig för konceptutveckling på Altura.

 


Nu står det klart att Altura blir långsiktig ägare av ett äldreboende i halländska Falkenberg. Boendet kommer att ha ett naturnära koncept och ska rymma 60 lägenheter. Novum Samhällsfastigheter står för utvecklingen och byggstart är planerad till hösten 2019. Omsorgsaktören Humana flyttar in under 2021 för att bedriva äldreomsorgen i fastigheten.

 

Altura grundades 2018 med målsättningen att tillgodose högkvalitativa vård- och omsorgsboenden med fokus på stimulerande miljöer och grönska. Nu har Altura tecknat ett avtal med Novum Samhällsfastigheter som avser utveckling och förvärv av en fastighet i centrala Falkenberg. Äldreboendet planeras stå klart våren 2021 då Humana flyttar in sin verksamhet.

 

Boendet uppförs nära Falkenberg station vilket förenklar för anhöriga och personal tasig dit med kollektivtrafik. Fastigheten ska rymma 60 moderna lägenheter och innefattar totalt 4.125 kvm fördelat på tre plan. Utomhusmiljön är högt prioriterad och boendet kommer erbjuda en rymlig takterrass och flera uteplatser i en lugn och grön atmosfär. Boendet utrustas även med modern teknik såsom reglerbar belysning för att stödja en god dygnsrytm.

 

– Äldreboendet utformas med fokus på att boende, anhöriga och personal ska vistas i en miljö som främjar välbefinnande. Därför är det helt rätt för oss att gå in som långsiktig ägare och se till att människor trivs i fastigheten – det är kärnan i vår verksamhet. Vi är glada över att Novum Samhällsfastigheter delar våra värderingar och vi är stolta över att etablera oss i en kommun som prioriterar kvalitativa boenden för sina äldre, säger Dorotea Stellmach, ansvarig för konceptutveckling på Altura.

 

tisdag, 13 augusti 2019 14:57

NCC bygger 65 bostadsrätter i Ängelholm

 

I centrala Ängelholm, precis invid Rönneå, bygger nu NCC år HSB 65 bostadsrätter för cirka 180 Mkr.

 


I centrala Ängelholm, precis invid Rönneå, ska NCC bygga nya HSB Brf Åkanten med 65 bostadsrätter. Kvarteret byggs i parkmiljö och ska kännas öppet och tilltalande även för flanörer på promenaden.

 

– Vi tänker långsiktigt när vi bygger bostäder. Vår ambition är att skapa vackra, genomtänkta bostäder som håller länge oavsett vilka trender som råder. Husen vi bygger är något alla Ängelholmare ska kunna vara stolta över, oavsett om man bor där eller ej. Bostäderna har varit ett efterlängtat tillskott på den lite exklusivare bomarknaden i Ängelholm och vi har redan förhandsbokat 40 lägenheter, säger Anders Berg, vd för HSB Nordvästra Skåne.

 

Bostäderna har genomgående hög standard och noga utvalda material både utvändigt och på insidan. De tre huskropparna byggs i fem till åtta våningar. Exteriört utmärks husen av tegel, stora fönsterpartier, balkonger och sedumtak.

 

Lägenheterna, som byggs i flera olika storlekar, får stora ljusinsläpp och öppen planlösning mellan kök och vardagsrum. Lägenheterna har vattenburen golvvärme och stora balkonger. En del lägenheter har även en egen takterrass. Jais Arkitekter har gestaltat kvarteret.

 

– Genom nära samverkan i partnering, med en öppen dialog med alla inblandade parter, har vi tillsammans med HSB tagit fram HSB Brf Åkanten. I ett första skede som nu är avslutat har vi tillsammans planerat, budgeterat och projekterat handlingar för projektet. Nu ser vi fram emot att sätta spaden i marken för detta fina kvarter, säger Magnus Knöös, affärschef NCC Building Sweden.

 

Byggstart blir efter sommaren och första inflyttning beräknas ske kring årsskiftet 2021/2022.Projektet genomförs som en totalentreprenad i partnering.

 

Affären uppgår till cirka 180 Mkr och ordern registreras i tredje kvartalet 2019 i affärsområde NCC Building Sweden.