23 augusti 2019

Redaktionen

fredag, 23 augusti 2019 12:20

Ikea satsar 14 Mdr kr på marknaden i Kina

 

Interiör i ett av IKEA:s varuhus i Peking.

 


Ikea investerar nära 14 miljarder kronor i sin verksamhet i Kina, enligt Bloomberg.

 

– Vi har en stark tro på den kinesiska marknaden, säger Anna Pawlak-Kuliga, ansvarig för möbeljättens verksamhet i Kina. Pengarna ska användas till att digitalisera verksamheten i Kina, skriver Direkt och hänvisar till tidningen Beijing Evening News. Direkt skriver också att det är Ikeas hittills största satsning någonsin i Kina. Ikeas försäljning i Kina har minskat tre år i rad, skriver Bloomberg.

 

Ikea har sett försäljningstillväxten minska under tre år i rad i Kina när landet kämpar med en svagare ekonomi orsakad av en handelskonflikt med U.S.

IKEA ska investera totalt 10 miljarder yuan (1,4 miljarder dollar) under de kommande 12 månaderna och öppna ytterligare fyra varuhus i landet senast till augusti 2020, säger Anna Pawlak-Kuliga, vd för IKEA Kina.


Ikea, vars globala försäljning minskade till 38,8 miljarder euro (43 miljarder dollar) under 2018, ser att kinesiska konsumenter söker alltmer premiumprodukter, framhåller Pawlak-Kuliga.

 

Ikea kommer att anpassa sin affärsverksamhet i Kina så att den passar det lokala samhället, genom att öka försäljning på lokala e-handelsplattformar.

 

fredag, 23 augusti 2019 11:59

NREP köper 50 procent av Tetris

 

 

Tetris har utarbetat ett koncept för äldreboende som kallas "Vuxen Plus och som bland annat innehåller atriumträdgårdar. Illustration: SANGBERG Arkitekter


NREP har 50 procent av aktierna i Tetris. Detta görs genom att köpa alla aktier ägda av Stensdal-gruppen medan Rasmus Friis, Tomas Jandorf och Michael Borchers säljer en del av sina aktier i projektutvecklings- och entreprenadföretaget Tetris.

 

Investeringen görs för att möjliggöra mer än 1.000 nya hyresbostäder i bostadsområden anpassade för under de kommande åren. Det är bland annat Tetris-konceptet för äldre, bosatta samhällen "Vuxen Plus" som ska spridas till mer än 15 orter i Danmark, skriver danska Estate Nyheder.


NREP:s investering möjliggör en ambitiös 5-årig utvecklingsplan, som bland annat inkluderar byggandet av 1.000 nya hyresbostäder i seniorvänliga bostadssamhällen.

 

– Genom omfattande forskning och analys har vi utvecklat ett starkt och innovativt koncept för äldreboende, och våra analyser visar att det finns en stor outnyttjad potential för hyresbostäder med samhället i centrum. Samtidigt har intresset från både kommuner och potentiella hyresgäster varit överväldigande. Med NREP som investerare har vi möjlighet att uppfylla vår dröm om att sprida våra äldre vänliga bostadssamhällen till hela Danmark, säger Rasmus Friis, vd och grundare av Tetris.

 

De första 1.000 bostäderna kommer att ha en total yta på över 80.000 kvm över 15 platser som Tetris redan har identifierat. I den första fasen kommer det främst att vara i Zeeland, i Ballerup, Slagelse, Næstved och Holbæk, men på NREP menar ledningen att potentialen att etablera bostäder på fler orter ännu större.

 

Tetris, som består av både en entreprenadverksamhet och en utvecklingsdel, fortsätter som ett oberoende företag. Företaget har totalt 60 anställda och den nuvarande ledningsgruppen med Rasmus Friis, Tomas Jandorf och Michael Borchers fortsätter att verka i Tetris. Rune Kock från NREP avgår som styrelseordförande, medan Stensdal Group avgår från styrelsen i samband med försäljningen av sina aktier i Tetris.

 

– Vi har uppskattat samarbetet kring Tetris utveckling och är glada över att koncernen är så stark att Nrep har velat investera. Vi är övertygade om att den positiva utvecklingen kommer att fortsätta utifrån företagets starka grund och kultur, säger den avgående styrelseordföranden Søren Stensdal.

 

Tetris nuvarande projekt avslutas enligt plan och påverkas inte av transaktionen.

 

Plesner och Catella har agerat som Tetris rådgivare i transaktionen, och Accura och PwC har varit rådgivare år NREPs nordiska fond 'NSFIII'. Transaktionen kommer att slutföras 30 augusti 2019.

 

 

Vacses fastighet Rölunda 1:6 i Bålsta, om 11.7000 kvm, inrymmer Statens Biblioteksdepå (SBD) som magasinerar delar av Kungliga Bibliotekets samlingar. Nu ska fastigheten få en tillbyggnad om 4.000 kvm.

 


Framgångsrika Akelius ägde vid första halvårets slut totalt 47.436 (50.407) lägenheter, om 3,17 miljoner kvm (3,42) i fastigheter värda 12,1 miljarder (11,18) euro, cirka 129,7 Mdr kr. Bolagets halvårsresultat minskade efter en skattebelastning om –30 MEUR (–95),  till 233 MEUR (423). Orsaken till den starkt minskade vinsten var naturligtvis att nettoresultatet från värdeförändringar och försäljningsvinster av fastigheter sjönk till 245 MEUR (374).

 

Under perioden steg hyresintäkterna till 253 MEUR (233) med ett driftöverskott som ökade till 131 MEUR (124).

 

Koncernens soliditet, inklusive hybridkapital var vid periodens slut 49 procent och belåningsgraden var 40 procent. Den säkerställda belåningsgraden var 15 procent.  Likviditeten uppgick till 756 MEUR.

 

I rapporten säger vd Pål Ahlsén:

– Vi har nått vårt mål för 2020 vad gäller belåningsgraden, 40 procent. Med hänsyn till ytterligare försäljningar i München och Hamburg i Tyskland kommer belåningsgraden hamna under 40 procent. Målet är att förbättra ratingen från BBB till BBB+.

 

Akelius affärsidé är att köpa, uppgraderar och förvaltar bostadsfastigheter. Företaget ägde vid periodens slut drygt 47.000 lägenheter i Sverige, Tyskland, Frankrike, England, Canada och USA. Akelius riktar in sig på fastigheter i attraktiva städer med stark tillväxt och uppgraderingspotential. Cirka 80 procent av lägenheterna ligger i storstäder som Berlin, London, Paris, Stockholm och New York.

 

I Sverige ägde Akelius 9.985 lägenheter (12.298 per 31/12 2018), i Tyskland 20.864 (21.727), Kanada 7.991 (7.779), USA 3.780 (3.782), England 8.671 (8.772), Frankrike 1.543 (1.546) och i Danmark 1.031 (1031).

 

I halvårsrapporten säger Pål Ahlsén:

Bostadsbrist är en het fråga i storstäder som Berlin. Det enda botemedlet är att bygga fler lägenheter. Men att frysa hyrorna på nuvarande nivå kommer inte att stimulera till mer byggande. Den föreslagna lagstiftningen kommer snarare leda till att färre lägenheter byggs. Det är istället ett slag i ansiktet på klimatet, byggarbetare och alla som kämpar med att hitta en lägenhet i Berlin.

I en kommentar kan sägas att Berlin är en viktig marknad för Akelius där bolaget har cirka 14.000 bostäder, efter försäljningar i augusti i år. Se länk.

I Tyskland har Akelius haft en stark hyrestillväxt om 6,4 procent. I juni i år beslutade de styrande i Berlin att frysa hyresnivån i fem år för att motarbeta hyreshöjningarna. Det efter att flera hyresgäster i Akelius fastigheter i Berlin protesterat i uppmärksammade demonstrationer mot hyreshöjningarna. Det är politik att reglera hyresnivåer inte ett enskilt slag i ansiktet mot Akelius som Ahlsén egentligen menar i sitt uttalande. SF

fredag, 23 augusti 2019 09:53

Vacse tecknar 25-årigt hyresavtal med KB

 

Vacses fastighet Rölunda 1:6 i Bålsta, om 11.7000 kvm, inrymmer Statens Biblioteksdepå (SBD) som magasinerar delar av Kungliga Bibliotekets samlingar. Nu ska fastigheten få en tillbyggnad om 4.000 kvm.

 


Vacse uppför en tillbyggnad om cirka 4.000 kvm av befintlig fastighet i Bålsta om cirka 11.700 kvm, i Håbo kommun, där Kungliga biblioteket (KB) har tecknat ett 25-årigt hyresavtal. Entreprenör för projektet, som upphandlats enligt LOU, kommer att vara Veidekke Entreprenad AB.

 

Regeringen lämnade vid sitt sammanträde den 4 juli sitt medgivande till att ingå ett 25-årigt hyresavtal för en tillbyggnad av KB:s arkivlokaler i Bålsta.

 

Vacses fastighet Rölunda 1:6 i Bålsta inrymmer Statens Biblioteksdepå (SBD) som magasinerar delar av Kungliga Bibliotekets samlingar. Här förvaras bland annat dagstidningar från år 1851. Hela fastigheten hyrs av Kungliga Biblioteket som disponerar en yta som för närvarande omfattar cirka 11.700 kvm. Byggnaderna på fastigheten är uppförda under 50-, 60- och 70-talet och har renoverats och anpassats fortlöpande.

 

Byggstart för tillbyggnaden av Rölunda 1:6 sker inom kort och den beräknas vara färdighetsställd under fjärde kvartalet 2020.

 

– Det känns mycket glädjande, både över det nära samarbete som Vacse har med KB och som nu vill utöka sin verksamhet i våra lokaler samt över det kommande samarbetet Veidekke som är en för oss ny samarbetspartner, säger Fredrik Linderborg, vd för Vasce.

 

Koncernen Vacse gjorde ett resultat om 318 Mkr för helåret 2018. Det egna kapitalet var 3,1 Mdr kr och tillgångarna cirka 6,2 Mdr kr. SF

 

 

Veidekke har sålt 147 bostadsrätter i Lund och 31 radhus i Staffanstorp till priser mellan 1,1 och 2,95 Mkr.


Under sommaren har Veidekke Bostad sålt samtliga bostäder i projekten Central Park och Vikhems trädgårdar. Central Park i Lund består av totalt 147 lägenheter och de första hushållen flyttade in redan i juni. Vikhems trädgårdar i Staffanstorp består av 31 radhus som är under uppförande och i detta projekt kommer de första hushållen att flytta in i juni 2020.

 

– Det känns givetvis fantastiskt att vi nu har sålt alla bostäder i både Central Park och Vikhems trädgårdar. Vi har haft ett stort intresse sedan start och trots en tuff marknad generellt har försäljningen fortskridit enligt plan, säger Karin Schening, försäljningschef region Syd på Veidekke Bostad

 

Lägenheterna i Central Park har en boyta om 33-70 kvm som fördelar sig på 1-3 rum och kök. Priset för bostäderna har varierat mellan 1,1 Mkr – 2,95 Mkr kr per lägenhet. Radhusen i Vikhems trädgårdar är cirka 119 kvm stora och har fem rum och kök. Priset för radhusen var mellan 2,2 och 2,7 Mkr.  Alla hus har en egen trädgård och en gemensam bilfri innergård som delas med grannarna.

 

– Vi ser att det finns en fortsatt stor efterfrågan på prisvärda, moderna och yteffektiva bostäder med närhet till natur och goda kommunikationer. Här har vi kunnat möta det som efterfrågats på marknaden på ett bra sätt och det har varit en viktig aspekt i att vi kunnat sälja dessa bostäder på så kort tid, säger Karin Schening.

 

 

 

torsdag, 22 augusti 2019 12:16

Oscars förlust ökade till 121 Mkr

 

Det är fortsatt tufft för vd Oscar Engelbert.

 


Oscar Properties fortsätter att göra stora förluster. För första halvåret steg förlusten till –121,4 Mkr (–69,7) samtidigt som antalet sålda bostäder minskade till 21 (34). Efter flera år med ett stort antal anställda minskar detta antal nu till 104 medarbetare (151) vid periodens slut som dock säljer alltför få bostäder. Nu i augusti har antalet anställda reducerats till 54. Att det egna kapitalet sjunker i koncernen är fortfarande oroande.

 

Vid periodens slut minskade det egna kapitalet –895 Mkr (1.470 Mkr). Koncernens tillgångar minskade 3.229 Mkr (4.468) framförallt beroende på att värdet på projektfastigheter och dess upparbetade intäkter minskade. Skulderna minskade till 2.334 Mkr (2.998) med en soliditet som sjönk till 28 procent (33).

 

Framtiden för Oscar Properties är minska kostnaderna med att fortsätta att friställa personal eftersom antalet sålda bostäder är svagt, även om antalet bokade bostäder ökade under perioden till 68 (26). Därutöver måste bolaget finna fler delägare i bolagets stora projektportfölj om cirka 2.400 bostäder, exklusive pågående nyproduktion och konvertering om totalt 914 bostäder.

 

Men vd Oscar Engelbert är fortsatt positivt trots det svaga resultatet då han i rapporten säger:

– Under perioden har Oscar Properties verkligen visat att vi är ett bolag som klarar mycket mer än att bara utveckla nyskapande och attraktiva bostadsprojekt. För parallellt med att fortsätta att utveckla vår kärnverksamhet, exempelvis genom att ta Gasklockan steg närmare förverkligande har vi också visat att vi på ett strukturerat sätt kan ta oss an arbetet med att förstärka bolagets kapitalbas. Inte bara genom att utveckla flera affärsområden utan faktiskt också samtidigt som vi accelererar åtgärderna för att spara pengar. Räknar man bort den goodwillnedskrivning – en engångskostnad – vi gör för det nu nedlagda byggbolaget är det till och med så att rörelseresultatet hamnar på 33 Mkr plus. SF

 

 

KlaraBo ska bygga 110 nya klimatsmarta lägenheter i Höganäs och Svalöv. Bilden visar bostäderna i Svalöv.

 

 

 

 

 

Andreas Morfiadakis, vd för KlaraBo.


KlaraBo har beviljats statligt investeringsstöd för nyproduktion av totalt 110 nya klimatsmarta lägenheter i Höganäs och Svalöv har. Investeringsstödet innebär att KlaraBo omgående kan påbörja uppförandet av 56 lägenheter i Höganäs och 54 lägenheter i Svalöv.

 

Fastigheterna är egenutvecklade och mönsterskyddade och inrymmer ytsmarta lägenheter om 1-4 rum och kök på 35-85 kvm. Samtliga lägenheter får antingen balkong, terrass eller uteplats. Hyresgästerna kommer även att erbjudas bilplatser inom fastigheten. Inflyttning planeras under andra kvartalet 2020.

 

– Det är glädjande att kunna meddela byggstart för dessa lägenheter. Investeringsstödet innebär att vi kan producera bostäder till rimliga hyror som är väldigt efterfrågat. KlaraBos fastigheter är mycket energieffektiva vilket håller driftskostnaderna nere. Vid bostadsproduktion eftersträvar vi dessutom att huvudsakligen använda trä då det kräver mindre energi än stål och betong, säger Andreas Morfiadakis, vd för KlaraBo.

– Det är bra att regeringen återtagit investeringsstödet då det gör skillnad för våra hyresgäster. Vår förhoppning är att investeringsstödet blir mer etablerat och att det går att hitta former för en mer långsiktig modell, tillägger Andreas Morfiadakis.


KlaraBo har option på mark som möjliggör uppförande av ytterligare 20 lägenheter i Svalöv. Projektet i Höganäs sker inom ramen för ett så kallat joint venture med Samhällsbyggnadsbolaget.

 

Bostadsföretaget KlaraBo och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) bildade i december 2018 ett joint venture som förvärvade fastigheter med totalt 1.600 lägenheter på sex orter i Sverige. De förvärvade lägenheterna finns i Bollnäs, Borlänge, Ludvika, Malmö, Smedjebacken och Sundsvall. Se länk.

 

Visionsbild av Sveriges första BonTop i Mölnlycke, enligt Bo Aktivt Sverige. BonTop är bostäder med uppvärmd trädgård, wellnesscenter med pool och gym, bastu och lounge.

 


Ett helt nytt boendekoncept planeras få en byggstart under hösten i Mölnlycke, öster om Göteborg. Tornstaden har fått förtroendet att ansvara för totalentreprenaden för Sveriges första BonTop som utvecklats av Bo Aktivt Sverige AB. BonTop är bostäder med uppvärmd trädgård, wellnesscenter med pool och gym, bastu och lounge.

 

Projektet beräknas vara klart våren 2022 och avser 2.800 kvm butiksyta för Lidl, 88 lägenheter samt en inglasad vinterträdgård på 1.100 kvm.

 

I höst planeras för byggnation av det nya boendekonceptet BonTop för seniorer i Härryda kommun strax öster om Göteborg. Bakom det unika konceptet står Bo Aktivt Sverige AB. I projektet byggs 88 lägenheter, en gemensam wellnessdel samt en inglasad vinterträdgård på 1.100 kvm. Bottenplanet har förvärvats av livsmedelskedjan Lidl och kommer att innehålla butik och lager. Projektet beräknas att stå klart under våren 2022.

 

– Med Tornstaden som partner i projektet känner vi oss trygga då de är en välrenommerad entreprenör, med stor kompetens och fokus på kvalitet och ekonomi. Det skall bli fantastiskt kul att samarbeta under uppförandet av BonTop, säger Ulf Spennare, vd för Bo Aktivt i Sverige AB.

 

– Vi är glada över förtroendet att få vara med om att förverkliga det första BonTop-projektet för Bo Aktivt. Det nya samarbete mellan oss har fungerat mycket bra under förprojekteringen och vi ser nu fram emot fortsättningen i produktionsfasen samt målet att genomföra ett välskött projekt som vi båda kan känna stolthet över, säger Erik Olofsson, vd för Byggnads AB Tornstaden.

 

 


Rekryteringen av Magnus Molin (bilden) innebär att han blir ny vd för Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB. Han gör sin första arbetsdag i början av november. Magnus Molin har en bred erfarenhet av att leda tjänsteföretag och han kommer närmast från Intertek där han arbetat som vd sedan år 2016. Han efterträder Jan Egenäs som arbetar som tillförordnad vd sedan februari.

 

– Vi arbetar ständigt med att förbättra servicen till våra förvaltningskunder och hyresgäster. Magnus Molins kundfokus och hans erfarenhet av att bygga skalbara kvalitetssystem i växande organisationer kommer att bli mycket värdefulla för att ta Einar Mattsson Fastighetsförvaltning till nästa steg, säger Einar Mattssons koncernchef Stefan Ränk.

 

– Det var det långsiktiga perspektivet på fastigheter och relationen till kunderna som lockade mig. Jag ser fram emot att utifrån det få utveckla befintliga förvaltningstjänster, stärka servicen och locka fler fastighetsägare att välja Einar Mattsson Fastighetsförvaltning som leverantör, säger tillträdande vd Magnus Molin.

 

Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB är koncernens förvaltningstjänstebolag som förvaltar cirka 15.600 bostäder till ett värde om 58 Mdr kr. Bolaget förvaltar såväl Einar Mattssons 5.600 egna bostäder som bostäder för andra fastighetsägare med målet att ständigt utveckla fastighetsvärden för sina kunder. De andra verksamheterna i koncernen utgörs av fastigheter, byggproduktion, projekt och övriga investeringar.

 

 

 

 

 

 

 


onsdag, 21 augusti 2019 18:24

Lennart Mauritzson, ny vd för Backahill

 


 

Rekryteringen av Lennart Mauritzson (bilden) till koncernchef och vd i Backahill ska ses som ett led bolagets fortsatta utveckling. Idag innehar Lennart Mauritzson tjänsten som CFO i den börsnoterade koncernen Thule Group. Han har en gedigen utbildning, bland annat en examen inom ekonomi och studier i juridik. Han kommer att tillträda tjänsten senast i februari 2020.

 

Backahills snabba utveckling de senaste åren kräver stort fokus inom valda affärsområden. Ett tydligt nyckeltal är bolagets balansomslutning som nästan dubblerats på fem år. Backahill, med Erik Paulsson som styrelseordförande, visade ett resultat om 449 Mkr år 2018, då bolaget hade ett eget kapital om cirka 6,9 Mdr kr.


– Vi känner stor glädje i att få möjligheten att rekrytera Lennart Mauritzson till ny VD och koncernchef i Backahill AB. Lennart har stor erfarenhet kring bolagsutveckling genom såväl organisk tillväxt som förvärv, säger styrelsen och familjen Paulsson.

 

 

– Jag känner mycket för den lokala närvaron samtidigt som min erfarenhet från större börsnoterade bolag kommer att passa Backahills framtida satsningar på ett bra sätt. Jag ser fram emot ett spännande och utmanande arbete tillsammans med familjen Paulsson, säger Lennart Mauritzson, tillträdande vd och koncernchef för Backahill AB

 

– Rekryteringen av Lennart kommer rätt i tiden då våra satsningar och investeringar blir både fler och är av allt större karaktär. Jag kommer fortsatt ansvara för flera av dessa bolag och projekt. Nu med än större närvaro, säger Anders Nelson, vd för Backahill AB.

 

 

 


Sida 1 av 927