15 juni 2019

Redaktionen

tisdag, 28 maj 2019 13:02

CityMark köper Strateg Analys

 

Delar av personalen på det nya Stockholmskontoret. Totalt omfattar den nya verksamheten 22 personer i Sverige. Foto: Samuel Karlsson

 

Ett plus ett blir tre när CityMark och analysverksamheten inom Strateg Fastighetskonsult AB samlas under samma tak.

 

– Det här har vi jobbat för länge. Tillsammans bildar vi en mer komplett aktör som kommer att kunna leverera starkare marknadsanalyser och ännu bättre fastighetsinformation till fastighetsbranschen, säger Daniel Roos, COO Nordic för CityMark.


Marknadsdata Information i Ljusdal AB, med varumärket CityMark har i dagarna förvärvat analysverksamheten inom Strateg Fastighetskonsult AB till det nya bolaget Strateg HM Analys AB. CityMark kartlägger den kommersiella lokalmarknaden och Strateg HM Analys AB levererar marknadsanalyser med inriktning mot fastighetsmarknaden. Strateg Analys kommer även i fortsättningen drivas av analyschef Lennart Lundblom med kollegor.

 

– Vi välkomnar affärsområdet Strateg Analys till DOCUnordic familjen. En affär som vi på CityMark är väldigt nöjda med att få till, då vi med våra gemensamma databaser fyllda med information om kommersiella fastigheter och hyresgäster kommer att kunna erbjuda än mer värde till våra kunder. Information som ständigt efterfrågats av kunder och aktörer i branschen, säger Daniel Roos.

 

– Jag är väldigt glad att Strateg och DOCUnordic träffat denna överenskommelse. Vi kommer att fortsätta driva verksamheten som tidigare men också utveckla den ytterligare. Nu får vi tillgång till ännu mer data som passar bra in i våra kartläggningar och analyser. Våra sekretessåtaganden vi har gentemot kunder och andra uppgiftslämnare kommer givetvis fortsätta gälla, säger analyschef Lennart Lundblom.

 

Den nye ägaren DOCUnordic förädlar och säljer händelsebaserad B2B-information inom sektorerna bygg och fastighet under bland annat varumärkena Byggfakta, Sverige Bygger och CityMark. Docunordic är verksam i Sverige, Norge, Danmark och Finland med cirka 420 anställda och omsätter cirka 600 Mkr.

 

Åsa Svedjetun, affärsutvecklare på Archus Development.

 

 

Archus Development har vunnit en ramavtalsupphandling i Heby kommun avseende fastighetsutveckling i samband med uppförandet av vård- och omsorgsboenden. Ramavtalet löper på ett år efter kontaktstecknande med möjlighet till tre års förlängning.

 

Heby kommun har behov av vård- och omsorgsboende och politikerna har beslutat att 80 nya platser ska byggas. Då kommunen inte själva vill äga eller förvalta byggnaden måste marknadens aktörer uppvaktas. En ramhandling har skapats innehållande boendets funktioner, och nu inleds en dialogbaserad förhandling med marknaden för att få fram ett köpeavtal för mark, med tillhörande hyresavtal och genomförandeavtal.

 

Archus Development har nu tecknat ett ramavtal med kommunen. Enligt avtalet ska Archus tillgodose kommunens behov av kompetens av fastighetsutveckling i samband med uppförandet av vård- och omsorgsboendet.

 

I uppdraget ingår projektledning, strategiska frågor i samband med försäljning av fastighet, upprättande av hyresavtal, gränsdragningslistor etc. Archus ska även göra en utredning av fastighetens möjliga framtida användning.

 

– Vi är stolta över att få förtroendet att vara leverantör av fastighetstutvecklingstjänster i samband med Hebys behov nya av vård- och omsorgsboenden. Att vinna ramavtalsupphandlingen är också ett erkännande av vår specialistkompetens och mångåriga erfarenhet av affärs- och fastighetsutveckling, säger Åsa Svedjetun, affärsutvecklare på Archus Development.

 

Avtalstiden är ett år från kontraktstecknande. Därefter har beställaren rätt att förlänga avtalet årsvis i maximalt tre år.

 

Kvarteren Markpundet i Bromma hör till de tomträtter som SKB friköper. Foto: Per Lundström

 Det slutliga beslutet att SKB (Stockholms Kooperativa Bostadsförening) köper loss 42 av sina 94 tomträtter i Stockholms stad, har nu fattats av kommunfullmäktige. Friköpet innebär att SKB får en bättre balans mellan den ägda och hyrda marken. Den totala affären hamnar på 1,1 Mdr kr.

SKB har funnits på Stockholms bostadsmarknad i över hundra år och har idag 145 fastigheter i Stockholms län. Tidigare i år avgjorde Exploateringsnämnden SKBs ansökan om friköp och i och med fullmäktiges beslut har SKB förvärvat 42 av de 94 tomträtterna. Fastigheterna är byggda mellan 1939 - 2004 och finns både i ytterstaden och innerstaden.

– SKB är en evighetsförvaltare, det betyder att vi aldrig säljer de fastigheter som vi bygger. Genom friköpet uppnår vi en bättre balans mellan den hyrda och ägda marken. Tomträtten som verktyg är dock alltid en förutsättning för vår nyproduktion, säger vd Eva Nordström.

– Friköpet är initialt en stor investering men det ger oss en starkare kontroll både på marken som våra hus står på, och på kostnadsutvecklingen förknippade med dessa, säger Joakim Wernersson, ekonomi- och finanschef, SKB.


 

 

 

 

Fredrik Ramner, kundansvarig på NIRAS.Efter ett flerårigt tidigare samarbete med Migrationsverket har NIRAS fått ett förnyat förtroende att stödja Migrationsverket i det nya ramavtalet med rådgivning och projektledning i olika typer av lokalprojekt.


– Vi ser fram emot det förnyade samarbetet och nya spännande uppdrag tillsammans med Migrationsverket, säger Fredrik Ramner, kundansvarig på NIRAS.

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

Fastigheten Mektagonen i Göteborg byggdes på 70-talet och omfattar idag omkring 34.000 kvm lokaler. År 2009 totalrenoverades fastigheten och den har sedan dess på grund av kombinationen starkt läge, kvalitativa lokaler samt välsorterat serviceutbud, varit fullt uthyrd.


Newsec har på uppdrag av tjänstepensionsbolaget Alecta tecknat ett tioårigt hyresavtal med DB Schenker om 8.000 kvm i Mektagonen på Mölndalsvägen. Mektagonen byggs just nu ut med 10.000 kvm kontor och butiker varav DB Schenkers förhyrning omfattar hela kontorsytan. Willys har sedan tidigare tecknat sig för 2.000 kvm butik i fastigheten. I och med detta är fastigheten fullt uthyrd.

 

– Vi väljer nu att samlokalisera våra kontor i city och Mölndal för att flytta vår verksamhet till Mektagonen. Här får vi bra och moderna lokaler i ett starkt läge med tillgång till hög servicegrad och goda kommunikationer, säger Bengt-Arne Björk, vd för DB Schenker Properties.

 

Mektagonen byggdes på 70-talet och omfattar idag omkring 34.000 kvm lokaler. År 2009 totalrenoverades fastigheten och den har sedan dess på grund av kombinationen starkt läge, kvalitativa lokaler samt välsorterat serviceutbud, varit fullt uthyrd. I Mektagonen inryms flera verksamheter som exempelvis hotell, restaurang och pub samt gym, livsmedelsbutik, frisör och bilpool.

 

– Vi är stolta över att återigen ha genomfört en stor uthyrning. Tack vare gott samarbete och ett starkt team har Newsec kunnat leverera ett undertecknat avtal redan ett drygt år innan inflyttning, säger Marie Eriksson, uthyrningsansvarig, Newsecs svenska förvaltningsverksamhet.

 

Sedan år 2007 förvaltar Newsec åt tjänstepensionsbolaget Alecta. Uppdraget omfattar i dagsläget ett 40-tal av Alectas fastigheter med en total uthyrningsbar area om drygt 600.000 kvm.

 

– I och med uthyrningen till DB Schenker får vi en stabil hyresgäst med långt avtal. Vi är mycket glada över deras val av fastighet och välkomnar DB Schenker som ny hyresgäst i Mektagonen, säger Jimmy Dahlgren, kundansvarig, Newsecs svenska förvaltningsverksamhet.

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

Grundarna av Zengun blir åter majoritetsägare, från vänster Sture Nilsson, vd och koncernchef  och Ulf Jonsson, senior projektchef.


Byggentreprenören Zenguns grundare blir åter majoritetsägare och köper tillbaka innehavet från Segulah fond V tillsammans med övriga ägare och ledande befattningshavare. Samtidigt emitterar Zengun Group AB ett obligationslån om 450 Mkr på den nordiska obligationsmarknaden. Emissionslikviden kommer även att användas för att betala tillbaka befintliga banklån.

 

Segulah gick in som majoritetsägare och strategisk partner till Zengun i mars 2016 och har tillsammans med grundarna utvecklat bolaget till en av region Stockholms premiumleverantörer av byggentreprenader inom segmentet kommersiella fastigheter. Bolaget har under denna period mer än fördubblat sin omsättning från 1 Mdr kr till drygt 2 Mdr kr och med en lönsamhet som tillhör branschens bästa.

 

– Grundarna och bolagets ledning har gjort ett enastående jobb med att utveckla och växa Zengun under de senaste tre åren – det har varit en framgångsrik investering för samtliga ägare i bolaget. Vi är glada att se grundarnas och övriga minoritetsägares starka framtidstro på Zengun och önskar dem framgång i den fortsatta utvecklingen av bolaget, säger Oskar Oxenstierna, Director, Segulah Advisor AB.

 

Grundarna kommer tillsammans med övriga nuvarande ägare att fortsätta vara aktiva i Zengun och förbli stora aktieägare. Bolaget kommer att fortsätta ledas av nuvarande koncernledning med Sture Nilsson som vd och koncernchef.

 

– Vi har haft en fantastisk utväxling och tillväxt i bolaget med Segulah som delägare, och jag vill uppriktigt tacka för all den kunskap som våra kollegor på Segulah bidragit med. Vi tar med oss massor av lärdomar och insikter när vi nu fortsätter driva Zengun vidare på den inslagna vägen. Vi är idag starkare än någonsin och väl positionerade för fortsatt tillväxt i det expansiva och dynamiska Stockholm, kommenterar Ulf Jonsson, grundare och senior projektchef.

 

– Under min tid i Zengun har jag lärt känna ett särskilt Zengun-engagemang och vilja att kunna leverera extra värde till varje kund. Jag tror helhjärtat på att med projekten i fokus fortsätta utveckla företaget tillsammans med våra medarbetare, ägare, kunder och samarbetspartners, säger Sture Nilsson, vd och koncernchef.

 

Zengun avser att notera obligationen på Nasdaq Stockholm Bond Market inom 30 dagar från emissionsdatum.


Pareto Securities och Transaktionsfabriken har varit finansiell rådgivare i transaktionen och Adokatfirman Vinge har agerat legal rådgivare


 

 

 

 

 


 

 

 

 

Invigning på Arlanda av installationen Jupiter med fyra galileiska månar som en del av Sweden Solar System (SSS).

 

 


Under måndagen den 26 maj invigdes installationen Jupiter med fyra galileiska månar på Arlanda som en del av Sweden Solar System (SSS), världens största modell (skala 1:20 miljoner) av vårt solsystem. Strategisk Arkitekturs Eva M Persson och Erika Pekkari har utformat installationen på uppdrag av SPP. Storebrands vd Marita Loft avtäckte en stor glasprint som visar ett nytaget foto från Nasas rymdsond Juno, som cirkulerat runt Jupiter sedan 2016.

 

Jupiter representeras av en skalenlig, lysande, svävande takinstallation, som tillsammans med glasprint och skimrande månar på skalenliga avstånd från Jupiter är utplacerade i korridoren mellan Arlanda Sky City och det stora entrérummet utanför Clarion hotell konferenscenter.

 

Sweden Solar System uppfanns av astronomen Gösta Gahm och fysikern Nils Brenning och är världens till utsträckning största modell av vårt planetsystem, där Globen i Stockholm representerar solen. Planeterna skalas i storlek och avstånd relativt Globen och systemet täcker hela Sverige. Ett tjugotal planeter, småplaneter och kometer ingår just nu i SSS och de inre planeterna ”kretsar” i Stockholmsområdet. SSS förmedlar en direkt upplevelse av de enorma avstånden i rymden och hur små planeterna är jämfört med solen. Med projektet sammanbinds konst, mytologi och vetenskap med olika platser och aktiviteter i Sverige.

 

Strategisk Arkitektur skapar värde genom tydlig identitet och funktion i nära dialog med kunden.

 

Bolaget grundades 1991, är partnerägt och har närmare 70 medarbetare. Aktuella uppdrag är bland annat nytt kontors- och badhus i Solna, omdaning av NK, stadsutveckling av Bredden, nytt huvudkontor för Tele2 och nya bostäder i Västerås, Täby och Eskilstuna.

 

 

 

 


 

 

 

Ekonomichefen i Lennart Ericsson Fastigheter AB, Magnus Holmström (bilden), tog över rollen som vd i samband med bolagsstämman den 21 maj.

 

Harald Classon som är bolagets tidigare vd gick i pension i samband med stämman. Han kommer framöver fungera som rådgivare och även ingå i bolagets styrelse. Magnus Holmström kommer parallellt med rollen som vd behålla rollen som ekonomichef.

 

Ulrika Nord, (bilden t h), har anställts som förvaltningschef i Lennart Ericsson Fastigheter AB. Hon har tidigare arbetat för Rotpartner Stockholm AB.

 

– Vi vill tacka Harald för de fina och stora insatser han har gjort för bolaget och det känns tryggt att Magnus tar över rodret som är väl insatt i verksamheten. Samtidigt vill vi hälsa Ulrika varmt välkommen till bolaget, säger Claes Ericsson, styrelseordförande i Lennart Ericsson Fastigheter AB.

 

 

 

 

  

 

 

Sverigechef för Scandinavian Property (SPG) är nu Carl Zetterqvist (bilden). Han blir även vd för den svenska verksamheten. Carl Zetterqvist efterträder Christian Olofsson som går vidare inom bolaget.

 

– Jag ser framemot att leda bolaget i en fas där fokus dels ligger på att byggstarta cirka 1500 bostäder i Sverige under de närmsta två åren, dels  på att genomföra ytterligare förvärv, säger Carl Zetterqvist.

 

Carl Zetterqvist är idag partner samt Head of Investment & Asset Management på Stockholmskontoret och han har arbetat på företaget i fem år.

 

– Den svenska bostadsmarknaden har sedan hösten 2017 varit mycket utmanande. SPG har identifierat flera spännande möjligheter i dagens marknad och har för avsikt att genomföra flera förvärv av byggrätter under andra halvåret 2019. Jag är övertygad om att Carl är rätt person till att fortsätta arbetet med att utveckla vår satsning inom bostäder och samhällsfastigheter i Sverige, säger Knut Holte, Managing Partner på SPG.

 

 

 

 

 måndag, 27 maj 2019 16:16

Galären tar över Alcatraz och Savoy

 

 

 

 

Under måndagen firades affären på Galären. På bild syns från vänster Gunnar Tåhlin och Stefan Karlsson.


Fastighetsbolaget Galären köper rörelserna på Savoy Hotell och nöjespalatset Alcatraz av entreprenören Stefan Karlsson.

 

Bakgrunden till affären är att Karlssons övriga verksamheter växt med flera hotell och restauranger vilket tar för mycket tid att driva, inte minst det senaste projektet, Hotell Havsbaden i Grisslehamn.

 

– För ett par veckor sedan berättade jag för Galären att jag planerade att avyttra mina verksamheter i Luleå eftersom tiden inte räcker till för allt, berättar Stefan Karlsson. De fick förhandsinformation eftersom de äger fastigheterna där jag driver Alcatraz och Savoy.

 

– Det slutade med att Galären erbjöd sig att köpa båda rörelserna och ta över driften, säger Stefan Karlsson.

 

För Galären innebär affären att man förändrar sin bolagsstruktur med ett nytt affärsområde för hotell och nöjen.

 

- Vi har haft ett starkt engagemang i både Alcatraz och Savoy i egenskap av fastighetsägare. Vi har tagit stora investeringskostnader och vet att den underliggande lönsamheten är god. Därför känns det här som ett naturligt steg, säger Gunnar Tåhlin, Galärens vd, som själv har bakgrund från hotellbranschen.

 

Det innebär att Galären sällar sig till andra fastighetsbolag som kompletterat sina verksamheter med affärer inom besöksindustrin. Närmaste exemplen är Umeå där fastighetsbolaget Balticgruppen bland annat äger hotellen Blå Aveny och U&me.

 

Savoy och Alcatraz har tillsammans 50 anställda på hel- eller deltid och omsätter cirka 70 Mkr. På båda anläggningarna planerar Galären för nyinvesteringar. På Savoy förbereds en utbyggnad med fler hotellrum och en ny takterrass med bar.