17 augusti 2019

Redaktionen

tisdag, 30 juli 2019 11:52

Skolbyggandet växer igen

 

Skolor och förskolor är den enda sektor som växer i den totala volymen av offentligt husbyggande. Bild: Navet & Mickael Tannus


I sin senaste konjunkturrapport redovisar NAVET Analytics bland annat statistik för påbörjade husbyggnadsinvesteringar inom offentlig sektor. Den samlade volymen ny- och ombyggnadsinvesteringar inom offentliga lokaler uppgick till närmare 22 Mdr kr under första kvartalet 2019. Utfallet innebar en minskning med cirka 10 procent jämfört med samma period 2018. Utvecklingen ligger i linje med den prognos NAVET Analytics presenterade i början av året.

 

För närvarande är det endast en sektor som växer i den totala volymen av offentligt husbyggande. Sektorn skolor/förskolor och annan utbildningsverksamhet visar en ökning med cirka 15 procent under första kvartalet i år jämfört med samma period förra året. Utvecklingen kan vara en positiv rekyl på den nedgång som skedde inom sektorn under helåret 2018, då skolbyggandet sjönk med knappt 15 procent. året.

 

 

 


måndag, 29 juli 2019 17:02

Bättre avfallshantering i Stockholm

 

RenoNorden AB omsatte 528 Mkr under 2017 med 441 anställda och ett resultat om –37,5 Mkr.

 

 


Nu ska avfallshanteringen av hushållsavfall i Stockholm bli bättre. Genom en ny upphandling ska en långsiktigt hållbar avfallshantering med höga servicenivåer säkras. Bakgrunden till att parterna gemensamt vill avsluta avtalet är att den entreprenör som tog hem uppdraget år 2017, RenoNorden AB, fick en problematisk start bland annat till följd av det norska moderbolaget gick i konkurs. Urbaser förvärvade då den svenska verksamheten och tog över RenoNordens befintliga avtal.


– Vi har dragits med en del reklamationer från våra kunder under en tid. Nu tar vi tag i situationen för att se till att vi kan nå de höga servicenivåer som vi eftersträvar, säger Katarina Johansson, enhetschef för insamling och behandling på Stockholm Vatten och Avfall.

 

Stockholm Vatten och Avfall och entreprenören Urbaser har kommit överens om att avsluta nuvarande avtal om insamling av hushållsavfall. Stockholm Vatten och Avfall ska nu gå ut i ett nytt upphandlingsförfarande. Under tiden fram till att det nya avtalet träder i kraft har Stockholm Vatten och Avfall tecknat ett övergångsavtal med Urbaser som säkrar avfallshanteringen under övergångsperioden.

 

– Vi har beslutat att avsluta avtalet i samförstånd och kommer att göra vårt bästa för att säkra avfallshanteringen under övergångsperioden. Vi hoppas naturligtvis att kunna fortsätta leverera våra tjänster till Stockholm Vatten och Avfall i framtiden, säger Peter Ekholm, vd för Urbaser.

 

I Stockholm görs mer än fyra miljoner hämtningar av hushållsavfall om året. Det är ett komplext uppdrag som kräver mycket av den entreprenör som genomför det. Urbaser ansvarar för hämtning av hushållsavfall i sju områden – på Norrmalm, Kungsholmen, Södermalm, i Liljeholmen, Hägersten, Skärholmen, Enskede, Årsta, Älvsjö, Vantör, Farsta, på Östermalm och i Norra Djurgårdsstaden.

 

 

Passage du Havre byggdes i slutet av 1990-talet till ett modernt köpcentrum samtidigt med nybyggandet av tunnelbanelinjen 'RER E, och med nya butiker i Quartier de l'Opéra-Saint Lazare, i hjärtat av Paris stora affärsdistrikt.

 


Eurocommercial har tecknat ett avtal om ett joint venture med AXA Investment Managers – Real Assets (AXA IM – Real Assets) om att sälja 50 procent av köpcentrumet Passage du Havre vid boulevard Haussmann i Paris. Priset för 50 procent av aktierna i köpcentrumet uppgår till cirka 203 MEUR, cirka 2.146 Mkr, enligt en oberoende värdering vid årsskiftet.

 

AXA IM – Real Assets är sedan tidigare partner och ägare tillsammans med Eurocommercial i köpcentrumet Etrembières, nära Genevé.

 

Köpcentrumet Passage du Havre förvärvade Eurocommercial i oktober 2000 och genom förvärv av intilliggande fastigheter år 2002 och år 2012 blev det totala förvärvspriset för köpcentrumet cirka 192 MEUR, cirka 2.030 Mkr.

 

Passage du Havre är fullt uthyrd till hyresgäster som Fnac, Sephora, Natures et découvertes och Yves Rocher.

 

Jeremy Lewis, CEO för Eurocommericial, säger i en kommentar:

– Vi är glada över att vi har avtalat om ännu ett joint venture med AXA IM – Real Assets. Den oberoende värderingen av försäljningen av 50 procent av aktierna i Passage du Havre, bekräftar värdet på våra tillgångar i de fyra länder som vi opererar. Redan nu kan vi säga att värdet på våra fastighetstillgångar i juni i år har ökat med 1 procent, jämfört med motsvarande period 2018. Vår vakansgrad är under 1 procent och hyrestillväxten i hela portföljen fortsätter att vara stark.

 

I en kommentar säger Antoine Mesnage, Head of Acquisitions France, AXA IM Real Assets:

– Förvärvet är en storslagen tillgång i vår fastighetsportfölj i Paris. Tillgångens styrka gynnas av köpcentrumets bästa läge i Paris centrum, i en världens ledande huvudstäder. Vi fortsätter att se en negativ koppling gentemot all detaljhandel, oavsett de underliggande positiva grunderna för specifika fastigheter, men denna negativa koppling gentemot Passage du Havre, är oberättigad. Vi ser fram emot att samarbeta med Eurocommercial i detta nya joint venture.

 

Eurocommercial Properties N.V, som är noterat på Euronext, grundades år 1991. Bolaget äger och driver för närvarande 28 köpcentrum i Belgien, Frankrike, Italien och Sverige med ett totalt fastighetsvärde om cirka 4,2 miljarder euro, cirka 44,9 Mdr kr.

söndag, 28 juli 2019 16:02

Catella MAX säljer i München

 

Den sålda bostads- och kontorsfastigheten ”Pasinger Triangel”, som ligger centralt i München, har levererat för Catella MAX en totalavkastning om mer än 20 procent per år under 9 år.


Catella Real Estate AG har slutfört den första försäljningen från specialfonden ”Catella MAX” i och med försäljningen av bostads- och kontorsfastigheten ”Pasinger Triangel” i centrala München. Köpare är det tyska livförsäkringsbolaget Lebensversicherung (LV) 1871. Parterna har kommit överens om att inte avslöja köpeskillingen.

Bostads- och kontorsfastigheten ”Pasinger Triangel” omfattar 3.244 kvm, innehållande kontorslokaler, en restaurang, ett daghem samt 33 hyreslägenheter.

– Catella MAX-fonden investerar främst i fastigheter i München. Målet för fonden är en hög diversifiering avseende byggnadstyp och hyresgäststruktur, vilket borde återspegla den bayerska huvudstadens ekonomiska struktur. Med försäljningen uppnåddes en totalavkastning på mer än 20 procent per år för våra investerare under innehavet om cirka nio år. Det kapital som frigörs genom transaktionen kommer att återinvesteras i investeringsfondens fastighetsportfölj, säger Henrik Fillibeck, en talesman för Catella Real Estate.

 

– Fastigheten matchar våra kapitalinvesteringar, som är inriktade på hållbarhet och kontinuitet, säger Wolfgang Reichel, CEO för LV 1871.

 

Säljarens rådgivare var advokatfirman Glock, Liphart, Probst und Partner samt BNP Paribas Real Estate GmbH München.

fredag, 26 juli 2019 11:12

Folksamgruppen: Starkt halvår

 

Jens Henriksson, Folksamgruppens koncernchef.


Folksamgruppens totala premievolym växte under det första halvåret med drygt 400 Mkr till 35 Mdr kr, jämfört med samma period förra året. Tillväxten drivs främst av kollektivavtalade tjänstepensioner inom KPA Pension och Folksam LO Pension som har en stark marknadsposition.


Det förvaltade kapitalet i Folksamgruppen ökade under samma period med sex procent till 441 Mdr kr. Avkastningen i Folksam Liv uppgick till 6,8 procent och i KPA Pensionsförsäkring till 7,7 procent.

 

– Det är starka siffror, inte minst mot bakgrund av att en av våra största investeringar, Swedbank, under perioden har utvecklats negativt, säger Folksamgruppens koncernchef Jens Henriksson. Samtidigt som den totala premievolymen fortsätter att växa ger det förstärkta kostnadsfokuset resultat och kostnaderna börjar att minska.

 

Jens Henriksson tror på partnerskap och attraktiva erbjudanden:

 

− När jag tittar framåt ser jag att en av utmaningarna är att öka trycket i försäljningen så att vi växer ännu mer. För att lyckas behöver vi möta behov som delas av många kunder, genom partnerskap och attraktiva erbjudanden.

 

– En annan utmaning är att fortsätta göra satsningar inom digitalisering och regelefterlevnad – inklusive arbetet mot penningtvätt - samtidigt som vi håller i kostnadsminskningen.

 

− Vårt hållbarhetsarbete ska vara ledande och helt integrerat i våra produkter och erbjudanden. Ett bevis på detta är att Folksam Liv och bolag inom KPA Pension under våren har minskat aktieplaceringarnas koldioxidavtryck med 20 procent.


Folksamgruppens väsentligaste händelserna under första halvåret var:

1. Folksamgruppen investerade i juni drygt 200 Mkr i batteriutvecklaren Northvolt för byggandet av Northvolt Ett i Skellefteå. Investeringen fördelar sig med 1/3 vardera mellan Folksam Liv, Folksam Sak och KPA Pension.

2. I början av maj tecknade KPA Pension avtal om att förvärva en nybyggd kontorsfastighet i Globenområdet i Stockholm för drygt 1,6 Mdr kr. Köpet är ett led i att öka KPA Pensions fastighetstillgångar. Se länk

3. Försäkringsgruppens portföljer diversifieras genom fortsatt fokus på infrastruktur. Som ett led i det arbetet investerade Folksamgruppen i mars 700 Mkr i EQT:s fjärde infrastrukturfond.

4. Folksamgruppen investerade i mars exklusivt 2,8 Mdr kr (300 MUSD) i en obligation, utgiven av Världsbanken, som fokuserar på matsvinn.

 

 

 


 

Bostadstornet Helix i Hagastaden ska bli 110 meter högt. Till höger syns tvillingskrapan Innovationen, 125 meter hög och som färdigställdes år 2018. Cirka 180 av 182 lägenheter är sålda i Innovationen.

 

 

För närvarande har det uppförts cirka sju våningar av Helix som ska bli 32 våningar högt på Torsplan vid Norrtull. Priserna för bostäderna i Helix är från 5,9 Mkr för 51 kvm och med en månadsavgift om 3.354 kr och till 19,0 Mkr för 106 kvm och med en månadsavgift om 5.884 kr. Arkitekt är Office for Metropolitan Architecture från Nederländerna.


 

Slättö och Fastpartner skapar ett nytt JV-bolag och förvärvar 50 procent av projektet Helix vid Torsplan, Norrtull, av Oscar Properties. Affären innebär att Slättö VII AB och Fastpartners gemensamägda bolag, Slättö Fastpartner II AB, har ingått ett aktieöverlåtelseavtal med Oscar Properties om förvärv av 50 procent av aktierna i Torsplan Holding AB och därmed indirekt 50 procent av bostadsprojektet Helix. Köpeskillingen uppgår till 100 Mkr.


Projektet Helix är den andra etappen av Norra tornen i nordvästra delen av Vasastan, Stockholm. Produktionen omfattar 138 lägenheter fördelade över drygt 12.000 kvm BOA med förväntat färdigställande i slutet av år 2020. Produktionen är pågående och knappt 70 procent av lägenheterna är sålda.

 

– Affären passar väl med Slättö VII:s mandat och inriktning. Vi ser fram emot att utveckla projektet med Oscar Properties och att fördjupa vårt strategiska samarbete med Fastpartner inom ytterligare en transaktion, säger Johan Karlsson, vd för Slättö.

 

– Först och främst är det ju en återgång till vår ursprungliga strategi, det vill säga att fördela riskerna klokare vid större bostadsutvecklingsprojekt, men man ska inte heller undervärdera värdet i att bolagets kapitalstruktur i ett slag förstärks i och med avyttringen, säger Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.

 

– Projektet Helix blir ett landmärke i Stockholm och därtill fördjupar vi vårt existerande samarbete inom bostadsutveckling med Slättö. Vi ser även fram emot att jobba tillsammans med Oscar Properties i detta spännande bostadsprojekt, säger Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

 

Fastpartner och Oscar Properties har tidigare gjort en affär, då Fastpartner i november 2017 köpte för 849 Mkr Oscars fastighet Uppfinnaren 1 på Östermalm, som sedan uppförandet på 1920-talet har varit ett kontor för Patent- och registreringsverket.

 

 

 

 

 

 

Keith Skeoch, CEO för Standard Life Aberdeen, är nöjd med att tvisten med Lloyds Banking Group nu kan avslutas med en kontant uppgörelse.

 

Lloyds Banking Group och Standard Life Aberdeen har nått ett avtal i det som var en av de största tvisterna om fondförvaltning i Storbritanniens historia. Lloyds har nu avslutat ett mandat om en fondförvaltning för totalt 104 miljarder pund, cirka 1.224 miljarder kr, som Lloyds hade ingått i ett avtal med Aberdeen år 2014.

 

Nu avslutas detta mandat med fondförvaltning efter att Lloyds Banking Group ger Standard Life Aberdeen 140 miljoner pund (cirka 1,65 Mdr kr) kontant som en kompensation, enligt ett uttalande från Standard Life Aberdeen under onsdagen.

 

Av den totala portföljen om kapitalförvaltning om 104 miljarder pund kommer Standard Life Aberdeen återlämna cirka 35 miljarder pund senast i april år 2022, varav cirka 30 miljarder pund förvaltas i indexportföljer och cirka 5 miljarder pund i fastighetsfonder.

 

– Det är positivt att Standard Life Aberdeen har fått en viss inkomstkompensation, men å andra sidan löser det inte det grundläggande problemet att verksamheten krymper, säger Charles Graham, en senioranalytiker, till Bloomberg Intelligence.

 

Ett tecken på hur viktigt fondförvaltningsuppdraget var, är att Standard Life Aberdeen kämpade hårt för att behålla avtalet och ifrågasatte lagligheten i Lloyds beslut att avsluta avtalet om kapitalförvaltning. En skiljedom avkunnades i mars i år till Standard Life Aberdeens fördel, men Lloyds hävdade vid den tidpunkten att banken fortfarande planerade att avsluta avtalet.


Arrangemanget mellan de två företagen var ett arv från Aberdeens förvärv av Scottish Widows Investment Partnership som Lloyds sålde år 2014. Men Lloyds menade att när fusionen mellan Standard Life och Aberdeen skapades i mars 2017, blev Standard Life Aberdeen en konkurrent med eget försäkringsbolag som bröt ingånget kontrakt med Lloyds, vilket fick till följd av Lloyds meddelade under förra året att avtalet med Standard Life Aberdeen skulle avslutas och då valde Lloyds att Schroders Plc och BlackRock Inc skulle ersätta Standard Life Aberdeen som fondförvaltare.


– Vi är nöjda med avvecklingen med Lloyds Bank Group och vi menar att det representerar ett rättvist och positivt resultat för båda parter, säger Keith Skeoch, CEO för Standard Life Aberdeen, i ett uttalande.

 

Standard Life Aberdeen har över 6.000 anställda i 52 städer runt om i världen. Totalt förvaltar Standard Life Aberdeen drygt 568 miljarder pund, cirka 6.684 Mdr kr, i tillgångar.

 

 

Anders Danielsson, som har arbetat inom Skanska sedan år 1991, utsågs till vd och koncernchef för Skanska i december 2017, då han efterträdde Johan Karlström.

 


Skanska har nu valt en lönsam strategi. För första halvåret ökade intäkterna till 80.871 Mkr (79.468) med ett resultat före skatt som steg till 3.125 Mkr (1.946). Det innebar att resultatet, efter en skattebelastning om –487 (–348), steg till 2.638 Mkr (1.598), motsvarande ett resultat per aktie som ökade med 65 procent till 6,41 kr (3,89).

 

I rapporten säger vd Anders Danielsson:

– Vi levererar ett starkt andra kvartal 2019. Lönsamheten inom Byggverksamheten fortsätter att förbättras. Vi upprätthåller en god lönsamhet inom Bostadsutveckling trots en utmanande svensk marknad och inom Kommersiell fastighetsutveckling är resultatet mycket starkt. Inom Byggverksamheten levererar vi i linje med vår strategiska plan för en gradvis förbättring av lönsamheten. Vi färdigställer projekt med låg lönsamhet, främst i Polen och USA, och fokuserar vår verksamhet i en övergripande förenklad struktur. Vi minskar även risken i vår orderstock av framtida projekt genom att vara mer selektiva i anbudsprocessen. Totalt sett är orderingången lägre än våra intäkter, men vi fortsätter att tillåta en större mängd bokningar i våra mer lönsamma enheter.

 

Rörelseresultatet i Byggverksamheten ökade till 1,6 Mdr kr (0,5). Jämförelseperioden inkluderar omstruktureringskostnader och projektnedskrivningar som hade en negativ påverkan samt lösta tvister och effekter av avslutande av förmånsbestämda pensionsplaner som hade en positiv påverkan, vilket gav en total nettoeffekt om –1,1 Mdr kr.

 

Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 61,9 Mdr kr (71,9), justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 18 procent. Orderstocken uppgick till 184,0 Mdr kr (190,1 den 31 mars). Rörelseresultatet i Projektutveckling minskade till 1,7 Mdr kr (2,0), justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 12 procent. Det innebar att avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling sjönk till 10,9 (11,1) procent.

 

I balansen ökade tillgångarna 125,5 Mdr kr (116,0) med en nettoskuld om –11,3 Mdr kr (–4,0). Det innebar att soliditeten för perioden steg till 23,6 procent (23,4).

 

Positivt i rapporten var att det inom verksamhetsgrenen Bostadsutveckling så ökade avkastning på sysselsatt kapital till 11,6 (10,2) procent främst till följd av lägre sysselsatt kapital. Vid utgången av Q2 fanns 6.512 bostäder i produktion (Q1–6.454) Av dessa var 69 procent sålda (69). Antalet färdigställda osålda bostäder minskade till 269 (Q1– 403). Majoriteten av dessa bostäder fanns i Sverige och i Finland. Minskningen jämfört med föregående kvartal är främst hänförbar till Sverige. Antalet färdigställda bostäder uppgick till 2.167 (1.640) för de första sex månaderna. Hälften av de bostäder som har byggstartats är inom ramen för BoKlok, som är ett samarbete med Ikea. SF

 

 

 

 

tisdag, 23 juli 2019 11:13

CHR Bygga Bostäder genomför ackord

 

CHR Bygga Bostäders vd Jonas Åkerman sjukskrevs i januari i år då Bertil Rydevik (bilden), styrelseledamot och tillika bolagets störste aktieägare, utsågs till tf vd.

 


Vid årsskiftet 2018/2019 minskade soliditeten för CHR Bygga Bostäder kraftigt till –2 procent (31). Bolagets intäkter och rörelseresultat påverkades negativt av bromsad tillväxt och väsentligt högre produktionskostnader och finansieringskostnader i flera stora projekt. I flera projekt var det väsentlig högre kostnader än planerat vilket berodde på att projektering hade varit undermålig och att förseningar i projekt hade lett till högre kostnader. Den åtstramade finansieringssituationen medförde att CHR Bygga Bostäder har minskat produktionstakten i några projekt och att inga nya projekt har produktionsstartats i rapportperioden.

 

För 2018 minskade CHR Bygga Bostäder omsättningen till 198,0 Mkr (627,2) med ett resultat om –191,5 Mkr (24,3). I balansen minskade de totala tillgångarna till 353,9 Mkr (593,8) samtidigt som långfristiga skulderna sjönk till –222,8 Mkr (264,3) liksom de kortfristiga skulderna som minskade till –136,4 Mkr (143,3). Det innebar att det egna kapitalet reducerades till –5,4 Mkr (186,2).

 

Under första kvartalet 2019 minskade nettoomsättningen till 18 Mkr (96) med ett resultat efter skatt som sjönk kraftigt till –50 Mkr (–4). Det egna kapitalet minskade till 17 Mkr (182). Likvida medel var vid periodens slut 2 Mkr (38). Antalet produktionsstartade bostäder var 0 (0) medan antalet bostäder i pågående produktion minskade till 128 (309). Under perioden färdigställdes 45 (48) bostäder.

 

Nu har CHR Bostäder har utgivit ett seniort säkerställt obligationslån om 210 Mkr med rörlig ränta om STIBOR 3m plus 9,00 procent, med slutförfall 5 juli 2021, ett lån som är noterat på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

 

Delar av det utestående obligationslånet konverterades till preferensaktier i samband med en genomförd kapitalisering och utestående belopp efter konverteringen blev 147 Mkr. Obligationsvillkoren har ändrats som en del av kapitaliseringen år 2019 så att räntan nu kapitaliseras fram till förfall i juli 2021.


För att återställa kapitalet i CHR Bygga Bostäder Entreprenad AB och undvika en situation där bolaget måste förklaras i konkurs på grund av insolvens kommer CHR Bygga Bostäder Entreprenad AB att påbörja ett ackord. Enligt ett pressmeddelande ska minst 25 procent av bolagets skulder betalas till borgenärerna, som är innehavare av ovan nämnda obligationslån, efter en företagskonstruktion och ett godkänt ackord.

 

CHR Bygga Bostäder Holding AB ägs till cirka 87 procent av grundarna, styrelsen och ledningen. Styrelseledamoten och tf vd Bertil Rydevik äger 37 procent; ordförande och grundare Hadar Cars äger 12 procent; grundaren David Ridemar äger 12 procent; grundaren Nils-Arne Holmudden äger 14 procent, och den sjukskrivne vd:n Jonas Åkerman äger 12 procent av samtliga aktier.

 

Totalt har CHR Bygga Bostäder byggt drygt 500 bostäder sedan starten 2013 och kvar att färdigställda är cirka 130 bostäder i Nyköping, 16 i Östersund och 19 i Motala. Ackordet ska innebära att obligationsinnehavare erhåller stora delar av dessa projekts framtida intäkter. SF

måndag, 22 juli 2019 09:39

Underhållsvolymen växer stabilt

 

Volymen för underhåll av flerbostadshus växer. Foto: Navet & Mickael Tannus

 


Navet Analytics beräknar i sin senaste konjunkturrapport att den totala byggnadsunderhållsvolymen år 2018 uppgick till närmare 245 Mdr kr. Detta var en ökning med knappt 1 procent jämfört med 2017.

 

Navet Analytics räknar med en fortsatt tillväxt med omkring 1 procent per år för perioden 2019–2021.

 

Bland de sektorer som kan komma att utvecklas bättre än genomsnittet kan man lyfta fram underhåll av lägenheter i flerbostadshus, där en minskad nyproduktion ger både praktiskt och finansiellt utrymme att ta hand om nödvändig förnyelse i bland annat beståndet från 1960-1975.