18 april 2019

Redaktionen

söndag, 06 maj 2012 20:10

Fabege hyr ut i Arenastaden

alt
Fastigheten Uarda 1 i Arenastaden, Solna.

 

Fabege hyr ut 2 700 kvm till Carlsberg Sverige i fastigheten Uarda 1 i nya Arenastaden, Solna. Inflyttning sker i mitten av november. I samma fastighet har hyresavtal tecknats med AIK Fotboll, Onside Media och Svenska Idrottskliniken. Det sammanlagda hyresvärdet för dessa nya hyresgäster uppgår till 10 Mkr per år. Sedan tidigare bland annara Svenska Fotbollförbundet och Svea Ekonomi kontrakterats.


– Att Carlsberg, som är ett av världens starkaste varumärken, har valt Arenastaden bekräftar att vi är på rätt väg att realisera vår vision för den nya stadsdelen. Arenastadens unika sammansättning och goda läge skapar de bästa förutsättningarna för en levande stadsdel och en attraktiv arbetsplats, säger Christan Hermelin, vd Fabege.


Arenastaden får en spännande mix av ett antal attraktiva beståndsdelar: Friends Arena, Sveriges Nationalarena för fotboll, som invigs i höst, hotell- och kongressanläggningen Quality Hotel Arena med 399 dubbelrum om ytterligare ett år, följt av köpcentrumet Mall of Scandinavia hösten 2015. Vidare byggs 3 000 bostäder, med första inflyttning maj 2014. Dessutom utvecklar Fabege, i samarbete med flera välrenommerade arkitekter, 25 000 arbetsplatser i området.

söndag, 06 maj 2012 20:04

Heba ökade vinsten till 34 Mkr

alt
Lennart Karlsson, vd Heba.

 

Under årets första kvartal redovisade Heba ett förbättrat resultat samtidigt som bolaget fortsatte med nyproduktion i Råcksta och Annedal samt ett omfattande ROT-arbete vid Gullmarsplan.


Vinsten efter skatt steg till 34,2 Mkr (27,0), vilket motsvarade 0,83 kr (0,65) per aktie. I resultatet ingick värdeförändringar på fastigheter med 18,6 Mkr (16,3) och på räntederivat med 11,6 Mkr (6,2). Förvaltningsresultatet ökade med 14 procent till 16,2 Mkr (14,2).


Hyresintäkterna minskade till 57,4 Mkr (58,8), medan driftsöverskottet steg till 28,6 (27,1) Mkr.

Det egna kapitalet ökade till 2 365,7 Mkr (2 192,9), motsvarande en stärkt soliditet om 56,0 procent (54,9). Substansvärdet beräknades till 75 kr (69) per aktie.


Heba växer långsiktigt. I en kommentar till delårsrapporten säger vd Lennart Karlsson att bolaget arbetar med två nybyggnadsprojekt om totalt 162 lägenheter, dels i Råcksta, dels i Annedal. Vidare planeras nybyggnation för ytterligare 127 lägenheter i Norra Djurgårdsstaden och i Gubbängen. Heba har även för avsikt att bygga 400 student- och gästforskarlägenheter på Karolinska Institutets campus i Solna.

fredag, 04 maj 2012 18:43

Balder köper på Östermalm

alt
Granen 21, Floragatan 13, Stockholm.

 

Balder har, via en bolagsaffär, förvärvat kontorsfastigheten Granen 21, belägen på Floragatan 13 på Östermalm i Stockholm. Fastigheten, förvaltad av Humlegården Fastigheter, är belägen i ett av de absolut bästa lägena i centrala Stockholm. Säljare är Länsförsäkringar Liv. Leimdörfer var säljarens rådgivare.

Uthyrningsbar kontorsyta i Granen 21 är cirka 4 300 kvm. Inklusive garage uppgår den totala ytan till 6 600 kvm. Fastigheten har i transaktionen värderats till 215 Mkr. Tillträde sker i maj månad.

Förvärvet är i linje med Balders strategi att utöka det kommersiella beståndet i attraktiva lägen i Stockholm, Göteborg och i Öresundsregionen.

– Det känns bra att ytterligare komplettera vårt bestånd med en fin fastighet i centrala Stockholm med en god värdepotential på sikt, säger Balders vd Erik Selin.


I en kommentar kan sägas att Selin och Balder åter köper centrala fastigheter i Stockholm. I juni förra året tillträdde Balder fastigheten Katthavet 8 med anrika Berns som hyresgäst. Granen 21, med 0 procent vakans, har som ankarhyresgäst Kreab & Gavin Anderson, en PR-byrå (corporate communications and public affairs ) med verksamhet i 25 länder.


Fastigheten är speciell, jag har varit i den vid ett flertal tillfällen. Granen 21 ritades 1968–1970 av arkitekten Jan Bocan för Tjeckoslovakiens ambassad i Stockholm. Byggnaden stod klar 1972 och fick då epitetet "öststatsmodernistisk". Den inrymde ambassadens representationslokaler och kontor, men även en biograf, tvättstuga, garage och ambassadörens residens. Efter Tjeckoslovakiens delning år 1992 flyttade Slovakiens ambassad till andra lokaler, men den tjeckiska ambassaden fanns kvar i huset till år 1998.


Med Länsförsäkringar Liv och Humlegården som asset manager, byggdes fastigheten om och hyresgästanpassades mellan åren 1999 och 2001. En ombyggnation som Humlegården Fastigheter har betecknat som nödvändig eftersom fastighetens höga standard var begränsad till representationsutrymmena medan personalens kontors- och bostadsutrymmen var av betydligt enklare standard. Representationslokalernas inredning är utförda på eleganta maner i palisander och blank vit lack med golv av skiffer, kalksten och mörk parkett.


Detta är den fjärde fastigheten som Länsförsäkringar Liv har sålt i år. I mars sålde Länsförsäkringar Liv Såpsjudaren 15 till KLP Eiendom för 570 Mkr samt Lönnen 25 till AFA Fastigheter för 400 Mkr. I januari blev det klart med Atrium Ljungbergs förvärv av Länsförsäkringar Livs hälftenandel i Blästern 13 i Hagastaden för 630 Mkr.


Således har Länsförsäkringar Liv avyttrat prime-fastigheter i centrala Stockholm hittills i år för totalt 1 815 Mkr. Tydligen tycker Länsförsäkringar Liv, dels att bolaget har fått bra betalt, dels behöver säkert livbolaget kapital för nybyggnationen av Swedbanks nya huvudkontor om 44 000 kvm i Sundbyberg. En nybyggnation som leds av Thorsten Åsbjer, vice vd i Humlegården Fastigheter. SF

alt
Henrik Jussi-Pekka, vd Möller & Partners.
alt
Anna Kullendorff, projektledare, Newsec.

 

Newsec har varit transaktionsrådgivare i samband med att kommunägda Hyresbostäder i Växjö AB säljer 668 lägenheter till Södra Fisken Fastighets AB – ett bolag ägt av Möller & Partners och ICA-handlarnas Förbund. Affären omfattar fastigheterna Mjärden 1 samt Hov Dalbogård 3 och 4, totalt omfattande cirka 44 000 kvm i centrala Växjö.


Affären är villkorad av styrelsebeslut i såväl Hyresbostäder i Växjö AB som Växjö Kommunföretag AB. Tillträde ska ske den 1 juni.


– Vi är väldigt glada över att få förtroendet till att förvärva ett bra bostadsbestånd i en regionalt stark tillväxtort som Växjö. Vår ambition är att vara en långsiktigt aktiv och lokalt närvarande fastighetsägare. Om möjlighet ges gör vi gärna fler bostadsförvärv i Växjö, säger Henrik Jussi-Pekka, vd Möller & Partners.


Efter förvärvet omfattar Södra Fisken Fastighets AB cirka 2 000 lägenheter under förvaltning.


– Det finns en stor efterfrågan på bostadsfastigheter och ett starkt intresse för tillväxtorter som Växjö. Det har varit en stimulerande transaktionsprocess och vi uppskattar det förtroende som Hyresbostäder i Växjö och Växjö Kommunföretag visat oss som rådgivare, säger Newsecs projektledare Anna Kullendorff.

torsdag, 03 maj 2012 20:40

Lundbergs köper för 478 Mkr av Niam

alt

 

Fastighets AB L E Lundberg har köpt fastigheten Murmästaren 13 i Stockholms innerstad Stockholm från Niam. Fastigheten ligger på Hantverkargatan 25-27 på östra Kungsholmen och innehåller drygt 11 000 kvm kontorsyta samt garage med cirka 100 platser.


Förvärvet görs i en bolagsaffär och köpeskillingen uppgår till 478 Mkr för skuldfritt bolag. Tillträdet sker 31 maj.


– Murmästaren 13 är en kommersiellt intressant fastighet som ligger i omedelbar anslutning till en av våra befintliga fastigheter och passar mycket bra i vår förvaltning. Stockholm är en viktig marknad för oss och det är glädjande att vi nu stärker vår närvaro ytterligare, säger Peter Whass, vd för Fastighets AB L E Lundbergs.

onsdag, 02 maj 2012 17:55

Skanska bygger för 1,25 Mdr åt SL

alt

 

Skanska har slutit avtal med SL (Storstockholms Lokaltrafik) om att bygga en ny bussdepå i Fredriksdal, Hammarby Sjöstad, Stockholm. Kontraktet uppgår till 1,25 Mdr kr.


Bussdepån ska rymma uppställningsplatser för 120 bussar, samt verkstäder, tvätthall, garage och kontor. Totalt omfattar byggnaden cirka 50 000 kvm och kontorsdelen blir som högst sju våningar. Byggstart sker nu i sommar och färdigställande beräknas ske årsskiftet 2016/2017.


Hållbarhet kommer att stå i fokus vid byggandet vad gäller såväl materialval som tekniska lösningar. Byggnaden kommer delvis att få sin energitillförsel från solpaneler på en yttervägg och på taket planteras sedumväxter. Bussarna som parkeras i depån drivs uteslutande av biogas.

onsdag, 02 maj 2012 17:46

Niam rekryterar Erik Rydström

alt
Erik Nyström börjar på Niam den 1 juni.

 

Niam har anställt Erik Rydström som Director för Niams Portfolio Management team.


Han har tidigare arbetat på flera ledningsrelaterade positioner inom Storebrand Fastigheter AB och Fastighets AB L E Lundberg.


Erik Rydström tillträder den nya tjänsten på Niam den 1 juni.

alt
Johan Wästlund, vd GE Capital Real Estate Norden.
alt
Christian Mannerstråle, Nordic Development Manager i SATS.

 

GE Capital Real Estate har hyrt ut cirka 1 600 kvm i fastigheten Bergudden 8 i Danderyd till träningskedjan SATS.


Fastigheten Bergudden 8 ingår i Danderyd Kontor, ett kontorsområde nära Mörby Centrum i Danderyd norr om Stockholm. SATS har tecknat ett tioårigt avtal och flyttar in i sina nya lokaler i mitten av augusti 2012.


SATS grundades i Norge i mitten av 1990-talet och sedan dess har konceptet etablerat sig även i övriga nordiska länder. I Sverige blev träningskedjan Sports Club en del av SATS 1999. SATS har cirka 275 000 medlemmar och närmare 11 miljoner besökare per år. Det gör SATS till den största aktören i Norden.


– Vi har sökt efter en lämplig lokal i det här området i flera år, och nu har vi äntligen hittat rätt. Lokalen är perfekt för att utveckla träningsutbudet i Danderyd, säger Christian Mannerstråle, Nordic Development Manager i SATS. Vi är mycket nöjda med vårt förnyade samarbete med GE Capital Real Estate och hoppas på fler attraktiva lokaler till SATS verksamhet också i framtiden.


Lokalerna som SATS ska hyra kommer att anpassas för deras verksamhet. GE Capital Real Estate ska också bygga en ny entré till SATS samt modernisera den befintliga entrén. Fastigheten kommer också att kompletteras med en restaurang med hälsoprofil.


– Vi är mycket glada över att snart kunna hälsa SATS välkomna som hyresgäster hos oss. Att SATS etablerar sig inom Danderyd Kontor innebär ett lyft för alla hyresgäster och boende i området, säger Johan Wästlund, vd för GE Capital Real Estate i Norden.

onsdag, 02 maj 2012 15:19

ALM Equity noteras på nytt

alt
Joakim Alm, vd Alm Equity.

 

ALM Equity avnoterades den 20 september 2010. Nu har bolaget erhållit godkännande från NASDAQ OMX för marknadsnotering av bolagets stam- och preferensaktier på First North.

Börsens beslut är villkorat av att spridningskravet uppnås. Första handelsdag planeras till den 8 juni 2012. Inför marknadsnoteringarna har en bolagsbeskrivning upprättats. Bolaget har utsett Erik Penser Bankaktiebolag till certified adviser inför listningen på First North.

Maria Wideroth, ALM Equitys styrelseordförande, kommenterar:
– Med en genomtänkt och diversifierad fastighetsportfölj har bolaget utvecklats starkt lönsamhetsmässigt och organisatoriskt de senaste åren. En marknadsnotering är ett logiskt och viktigt steg i ALM Equitys fortsatta utveckling, som ytterligare kommer att öka kännedomen om bolaget och stärka varumärket både mot samarbetspartners och slutkunder.

Joakim Alm, vd ALM Equity AB kommenterar:
– ALM Equity har haft en framgångsrik och lönsam tillväxt de senaste åren och min bedömning är att vår affärsmodell har stor potential att fortsätta skapa god avkastning och tillväxt under såväl goda som svåra konjunkturförhållanden. Vi har en stark position och ser goda utvecklingsmöjligheter i framtiden och känner oss inspirerade av att utveckla bolaget i en noterad miljö.

I ett pressmeddelande säger bolaget att inför marknadsnoteringen kommer en försäljning av befintliga stam- och preferensaktier att genomföras för att uppnå de spridningskrav som ställs för att noteras på First North.


Målsättningen är att tillföra upp till 300 nya aktieägare. Bolaget hade 91 aktieägare vid årsskiftet, då det fanns 10 154 530 stamaktier och 1 015 453 preferensaktier. Av detta totala innehav innehade grundaren Joakim Alm 5 872 511 stamaktier samt

587 251 preferensaktier.


Anmälningsperioden för köp av befintliga aktier är den 16-30 maj 2012. Anmälan om köp av aktier sker via anmälningssedel. Eftersom försäljningsvärdet av de befintliga aktierna uppgår till 3,6 Mkr kommer inget prospekt upprättas i samband med försäljningen.


Priset per stamaktie är satt till 30 kr vilket motsvarar ett P/E-tal om 4,9 beräknat på 2011 års vinst. Preferensaktien kommer att säljas för 60 kr, vilket ger en direktavkastning om 8,51 procent på föreslagen utdelning för år 2012.


Aktierna kommer att säljas i paket om 200 stamaktier och 100 preferensaktier. Priset för varje paket är

12 000 kr.

måndag, 30 april 2012 18:20

Swedavia köper för 1 775 Mkr

alt
Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

 

Swedavia har tecknat avtal med SAS om köp av sex separata byggnader vid Stockholm Arlanda Airport, Göteborg Landvetter Airport samt Malmö Airport. Köpeskillingen är 1 775 Mkr.            


Sedan tidigare äger Swedavia marken vid byggnaderna och i samband med affären kommer dessa omvandlas till registerfastigheter. Samtliga fastigheter ska förvaltas och utvecklas av det helägda dotterbolaget Swedavia Real Estate AB. Den ut-hyrningsbara ytan är totalt 152 000 kvm. DTZ har varit Swedavias rådgivare i samband med affären och Newsec har varit rådgivare till SAS.            

Tillträdet till fastigheterna sker den 29 juni och parallellt med affären tecknar SAS två längre hyreskontrakt om 20 år samt tre hyreskontrakt om vardera fem år. De fastigheter som berörs är Sverigehuset, Flight Academy samt Tekniska Basen vid Stockholm Arlanda Airport; Fraktterminalen Spirit Cargo samt en hangar vid Göteborg Landvetter Airport; hangar vid Malmö Airport.


Förvärvet är ett led i Swedavias ambition att utveckla områdena kring flygplatserna med syfte att stärka dess konkurrenskraft. Genom ett tydligt ägande av fastigheter på och i anslutning av flygplatserna får Swedavia utökade möjligheter att utveckla och förvalta fastighetsbeståndet i takt med det ökande resebehovet. Därtill skapas möjligheter för Swedavia Real Estate AB att erbjuda

bättre anpassade operationella samt administrativa lokaler till hyresgäster.


– Köpet skapar en fantastisk möjlighet att fortsätta utveckla våra flygplatser för både resenärer och hyresgäster. Dessutom stärker vi vår långsiktiga konkurrenskraft vilket gynnar resandet till, från och inom Sverige, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.