25 augusti 2019

Redaktionen

torsdag, 22 november 2012 20:43

Fabege ny storägare i Catena

alt
Ny detaljplan har antagits för 800 bostäder och 70 000 kvm kontor/handel för Stora Frösunda, Solna.

 

Erik Selin Gruppen säljer hela sitt aktieinnehav om totalt 2,35 miljoner aktier till Fabege, som även förvärvar 1,16 miljoner aktier av Peabs innehav i Catena. Det betyder att Fabege har samma antal aktier i Catena, cirka 3,47 miljoner aktier, som Endicott Sweden AB (CLS Holdings plc). Det betyder även i sin tur att entreprenörerna Erik Paulsson i Fabege och Sten Mörtstedt nu totalt äger 29,9 procent av kapital och röster vardera i bolaget. Därmed äger de båda bolagen innehav strax under budpliktens 30 procent.


Affären medförde att Catena steg på börsen med 7 procent till 67,50 kr.

 

I Catena finns nu endast den stora Bilia-fastigheten i Frösunda, nära E4:an och Arenastaden.

 

I ett pressmeddelande säger Christian Hermelin, vd Fabege:

 

– Vi ser att området kring Arenastaden kommer att vara en av stockholmsregionens mest dynamiska delmarknader med en stark framtida utveckling. Catenas byggrätter kompletterar väl Fabeges utvecklingsportfölj i Solna.

 

I en kommentar kan sägas att Catenas mark, om totalt 53 000 kvm, vid Haga Norra/Stora Frösunda nu har fått en detaljplan. Sammanlagt medger denna plan cirka 800 bostäder och 70 000 kvm ytor för handel/kontor. Det är troligt att den skicklige Erik Paulsson redan nu börjar med att förhandla med Sten Mörtstedt i London om att förvärva CLS Holdings innehav om 29,9 procent i Catena. Kommer parterna överens och Fabege köper CLS Holdings aktier är det troligt att Catena avnoteras och en ny vd utses i bolaget.


Nu finns det ett framgångsrikt samarbete mellan Erik Selin/Balder och Peab i bolaget Centur som äger hela beståndet av gamla Catenas fastigheter, utom Haga Norra. Detta Centur, med drygt 2 Mdr i fastighetstillgångar, ägs till 50 procent vardera av Peab och Balder. Nu är Centur, med den arbetande styrelseordföranden Christian Hahne, ett aktivt bolag med flera stora projekt för växande handels- och bostadsområden runt om i Sverige, belägna på starka lägen där Bilia har verksamhet idag. SF

torsdag, 22 november 2012 20:16

1 300 nya markanvisningar i Stockholm

alt
Sten Nordin, finansborgarråd (M).

 

alt

Borgarrådet Joakim Larsson (M).

 

På torsdagens exploateringsnämnd fattades beslut om ytterligare 1 300 markanvisningar. Därmed når Stockholm stad årets mål om 5 000 anvisade bostäder.

 

– I budget för 2013 tillför vi ytterligare 50 Mkr för att öka takten i planprocessen för nya bostäder. Staden skickar därmed tydliga signaler att vi tar vårt ansvar för att säkra den framtida bostadsförsörjningen för Stockholm, säger finansborgarrådet och kommunstyrelsens ordförande Sten Nordin (M).

 

På stadsbyggnadsnämnden beslutades vidare om totalt cirka 800 nya studentbostäder, varav 720 inom Lappkärrsberget och 80 vid Ruddammsvägen vid KTH. Enligt Erik Slottner (KD) är det förhoppningsvis möjligt att utöka antalet studentbostäder vid Ruddammsvägen.

 

Dessutom beslutade nämnden att verka för ett mer stadslikt Bromma genom att en industribyggnad längs Bällstavägen vid Mariehäll ersätts av hus med 80 lägenheter samt att fyra höghus uppförs vid Liljeholmskajen

 

Ett av husen ska prydas med två våningars restaurangbyggnad. Stockholm får därmed en ny restaurang på 25.e och 26.e våningen med en vidunderlig utsikt. Stockholm ska inte bara ha levande bottenvåningar utan också levande tak, avslutar Erik Slottner.

 

– Nu når vi målet på 5 000 anvisade bostäder under 2012 och fattar beslut om ytterligare 100 anvisningar utöver det. Det betyder att vi har en god marginal för att säkerställa att fler bostäder byggs. Jag är också positiv till att så många byggföretag vill vara med och bygga i Stockholm. Att vi når årets mål för 2012 redan på näst sista nämnden för året ser jag som ett kvitto på att vi fortsätter i rätt riktning, säger borgarrådet Joakim Larsson (M), exploateringsnämndens ordförande.

onsdag, 21 november 2012 20:51

Skanska och Jämtkraft investerar 1,2 Mdr

alt
Skanska och Jämtkraft bygger Mullbergs Vindpark i Rätan, Bergs kommun, Jämtland.

 

Sedan några månader tillbaka är det klart att Skanska Infrastructure Development och Jämtkraft tillsammans investerar i en vindkraftsanläggning, Mullbergs Vindpark i Rätan, Bergs kommun, med en totalkostnad om cirka 1,2 Mdr kr. Projektbolaget har nu även slutit avtal om finansiering och turbinupphandling.

 

De 26 vindkraftverken levereras av Siemens och kommer att ha en sammanlagd effekt på 78 MW och en årsproduktion om ungefär 245 GWh, vilket kan försörja cirka 50 000 hushåll

med el.

 

I och med investeringen i Mullbergs producerar Skanska mer el än vad företaget förbrukar på alla byggen och arbetsplatser i Sverige.

onsdag, 21 november 2012 20:46

NCC bygger för Aspholmen i Uppsala

alt
NCC bygger om det gamla EPA-varuhuset i Uppsala åt Aspholmen.

 

NCC bygger om ett av Uppsalas första varuhus. Det var länge sedan Epa flyttade och nu byts även det gröna 60-talsteglet ut. Istället blir huset grönt på ett annat sätt – ett miljöcertifierat kontorshus med låg energianvändning. Aspholmen Fastigheters order är värd 122 Mkr.

 

I tre år har stora delar av fastigheten på Vaksalagatan mitt i Uppsala stått tom. Nu har kommunen antagit den nya detaljplanen och i november börjar NCC bygga om 6 000 kvm till kontor.

 

– Flera kunder efterfrågar kontor som ligger nära kommunikationer eftersom många pendlar till Stockholm. Här ligger vi mittemellan Stora torget och Resecentrum, säger Björn Johansson, fastighetschef på Aspholmen Fastigheter.

 

NCC:s arbete beräknas vara klart under hösten 2013. Bottenvåningen är redan ombyggd och klar för handel och restauranger i en tidigare entreprenad. Sportbaren All Star är en av hyresgästerna.

onsdag, 21 november 2012 20:43

Hemsö bygger ut polishus i Umeå

alt
Hemsö bygger ut Polishuset i Umeå för 128 Mkr.

 

Hemsö har tecknat ett 15 årigt hyresavtal med Polismyndigheten i Västerbotten som inkluderar en utbyggnation av polishuset i Umeå. Entreprenaden uppgår till 128 Mkr och utförs av Rekab Entreprenad AB. Dessutom har Hemsö förlängt ett omfattande hyresavtal med Försäkringskassan i Östersund.

 

Avtalen förstärker Hemsös närvaro i Umeå och Östersund. Avtalet med Försäkringskassan sträcker sig över fem år och gäller en yta om 16 500 kvm.

 

– Samarbetet gällande Polishuset i Umeå är ett bra exempel på hur Hemsö arbetar nära Polismyndigheten för att skapa verksamhetsfrämjande lokaler, säger Åke Kaur, regionchef och ansvarig för Hemsös samarbete med Polismyndigheten.

alt
Stenas nya hyror i Norra Kvarngärdet i Uppsala är skäliga anser Hovrätten. Bild: Tema

 

I ett beslut från i går gick Svea hovrätt på hyresnämndens tidigare bedömning angående hyresnivåer för Stena Fastigheters nya hyror efter stambyten och ombyggnationer i Norra Kvarngärdet i Uppsala. Eftersom hovrätten är högsta instans när det gäller hyresprövningar är hyrorna därmed slutligen fastställda.

 

I målet har även frågan om successiv upptrappning av hyran till beslutad nivå prövats. Hovrätten delade även i den frågan hyresnämndens bedömning. Detta får till följd att hyran för hyresgäster som återflyttat till sina ursprungliga lägenheter efter ombyggnationen begränsas till 80, 90 respektive 95 procent av fastställd hyra under en övergångstid på tre år.

 

Stena Fastigheter genomför sedan några år tillbaka stambyten och ombyggnationer i Norra Kvarngärdet i Uppsala. Efter att överenskommelse inte kunde nås med Hyresgästföreningen gällande ombyggnadshyrorna ansökte Stena om prövning i hyresnämnden, vilken kom fram till att de begärda hyrorna var skäliga vid en jämförelse med hyresnivåerna för ombyggda lägenheter hos AB Uppsalahem i grannområdet Södra Kvarngärdet. En skälighetsnivå som nu Hovrätten slutligen fastställt.

onsdag, 21 november 2012 20:33

Biomedicum byggs för 3,5 Mdr

alt
Akademiska Hus investerar totalt 3,5 Mdr kr i ett nytt Biomedicum, Hagastaden. Bild: Berg Arkitektontor/C.F. Møllers

 

 

En av Europas största medicinska forskningsanläggningar ska byggas vid Karolinska Institutet i nya Hagastaden. Detaljplanen för bygget av Biomedicum, omfattande 76 000 kvm, klubbades av stadsbyggnadsnämnden i Solna i tisdags. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige i december. Byggstart beräknas ske i början av 2014 och inflyttning under 2018.

 

– Det är en mycket viktig pusselbit i att utveckla den nya Hagastaden till ett av världens ledande områden för Life Science. Anläggningen blir ett viktigt nav som kommer att ha stor betydelse för många människors hälsa och möjligheter till ett friskare liv, säger Anders Ekegren, stadsbyggnadskommunalråd i Solna stad.

 

Akademiska Hus investerar totalt 3,5 Mdr kr i byggnaden, som ska uppföras mellan Karolinska Institutets nya aula och Folkhälsohuset ska innehålla laboratorier, kontor och konferenslokaler.

tisdag, 20 november 2012 18:51

Graaf blir hållbarhetschef på White

alt
Anna Graaf är nu i företagsledningen på White.

 

White är pionjärer och marknadsledare inom hållbar arkitektur. Nu stärker företaget sin position ytterligare genom att utse Anna Graaf som hållbarhetschef, med placering i företagsledningen. 


Anna Graaf har arbetat på White i Göteborg sedan 2001 och har lång erfarenhet av att driva och samordna miljö- och hållbarhetsfrågor i såväl byggprojekt som stadsplanering. De senaste åren har hon även arbetat på den brittiska marknaden, där svensk hållbarhetskompetens är högt efterfrågad.

tisdag, 20 november 2012 18:42

Publik verksamhet ska lyfta Fatbursparken

alt
Södra Bangårdshuset i Fatbursparken på Södermalm ska rustas för kultur och restaurang.

 

Som en del av visionen Södermalms hjärta har Fastighetsnämnden beslutat att den uppålade byggnaden vid Fatbursparken – Siftelsen 1 – ska rustas upp och utvecklas för att skapa mer liv och rörelse.

 

– Vi vill att Medborgarplatsen, med kringliggande områden, ska bli en attraktiv och trygg plats i världsklass. Genom att inrymma publik verksamhet och öppna upp Stiftelsen 1 mot Fatbursparken kommer platsen bli betydligt mer levande och trygg, säger kultur- och fastighetsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP).

 

– Det vore positivt om man kunde få in ett kafé, en restaurangverksamhet eller någon kulturverksamhet i huset. Det viktiga är att medborgarna får tillgång till huset och att det rör sig mycket folk i parken under olika delar av dygnet, fortsätter Madeleine Sjöstedt (FP).


Fastigheten Stiftelsen 1 ingår som ett delprojekt inom det pågående projektet ”Södermalms hjärta”, vars vision är att göra Medborgarplatsen med kringliggande områden till en attraktiv och trygg boplats och mötesplats i världsklass. Nuvarande hyresgästen Trafikverket, kommer att flytta ut ur fastigheten när arbetet med Citybanan avslutats.

 

Fatbursparken ligger nära Söder torn, mellan Stockholms södra och Medborgarplatsen. Fram till 1800-talet fanns här den lilla sjön Fatburen. Därefter låg Södra Stations godsbangård på platsen tills stationen på 1980-talet grävdes ned och parken anlades.

 

Av byggnaderna som hörde till Södra Stationsområdet finns Stiftelsen 1, som förr kallades Södra Bangårdshuset, även kallat Banmästarbostället. Byggnaden, som uppfördes 1859, är den enda bevarade från västra stambanans tidigare tid. Södra station var då Stockholms enda järnvägsstation.

tisdag, 20 november 2012 18:04

Castellum investerar för 435 Mkr

alt
Claes Larsson, vd Aspholmen Fastigheter.

 

Castellum har via sina helägda dotterbolag påbörjat investeringar om totalt 435 Mkr. För merparten svarar Aspholmen Fastigheter, som bland annat har startat en om- och tillbyggnation för 190 Mkr i en fastighet om drygt 10 000 kvm i centrala Uppsala. I projektet ingår ombyggnation av 5 500 kvm och tillbyggnation av 3 700 kvm till moderna kontorsytor. Uthyrningsgraden i projektet är 30 procent och färdigställande kommer att ske successivt fram till tredje kvartalet 2014.

 

Vidare har Aspholmen påbörjat en ombyggnation av en butiksbyggnad om 8 750 kvm i Boländerna, Uppsala. Investeringen beräknas uppgå till 38 Mkr och färdigställandet ska ske under sista kvartalet 2013. Byggnaden är uthyrd till 65 procent. Dessutom har Aspholmen påbörjat en nybyggnation av 1 400 kvm fullt uthyrda kontorsytor i Kopparlunden, Västerås. Denna investering beräknas omfatta 24 Mkr och färdigställandet ska ske sista kvartalet 2013. 

 

I Fosie/Jägersro, Malmö, har Fastighets AB Briggen köpt en kontorsfastighet om 6 560 kvm, uthyrd till 82 procent, i anslutning till bolagets befintliga bestånd för 89 Mkr.   I Väla Södra, Helsingborg, har Briggen påbörjat nybyggnation av 2 450 kvm kontors- och lagerlokaler – en investering som beräknas uppgå till 35 Mkr och vara färdigställd tredje kvartalet 2013. Den nya byggnaden är fullt uthyrd.

 

I Växjö har Fastighets AB Corallen påbörjat ombyggnation i en fastighet om 30 930 kvm. Ombyggnationen innebär att 2 000 kvm produktionsytor byggs om till moderna kontorsytor. Investeringen beräknas uppgå till 16 Mkr och vara färdigställd första kvartalet 2013. Ytorna som byggs om är fullt uthyrda. Corallen har även påbörjat en ombyggnation i en fastighet i Linköping om 18 000 kvm, där 4 800 kvm byggs om till moderna kontorslokaler. Investeringen beräknas uppgå till 16 Mkr och beräknas vara färdigställd tredje kvartalet 2013. De ombyggda lokalerna är uthyrda till 38 procent.

 

Slutligen har Eklandia Fastighets AB köpt en kontors- och lagerfastighet om 2 270 kvm, belägen längs med E6 norr om Göteborg. Investeringen uppgick till 27 Mkr.