17 augusti 2019

Redaktionen

fredag, 12 juli 2019 09:57

SBB köper av Humana för 468 Mkr

 

Sedan 2016 har Humana verksamhet i Finland inom äldre- och familjeomsorg genom bolaget Arjessa.


Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB genomför förvärv av 37 samhällsfastigheter i Finland, Sverige och Norge för 468 Mkr till en årlig hyresintäkt om 32 Mkr. Säljare är Humana som kvarstår som hyresgäst i de förvärvade fastigheterna. Portföljen innehåller äldreboenden och gruppboenden med en genomsnittlig hyreslängd om 14,2 år.

 

Förvärvet omfattar 30 fastigheter i Finland, 5 i Sverige samt 2 i Norge med en total uthyrningsbar yta om 22.428 kvm. Huvuddelen av portföljen är lokaliserade i södra delen av Finland kring Helsingfors och Jyväskylä. Fastigheterna i Norge ligger i OsloTillträdet sker per den 11 juli 2019 med undantag för fem fastigheter som är under uppförande och tillträds efter avslutat projekt, vilket bedöms ske under 2020.


– SBB visar igen att vi är Nordens ledande aktör inom social infrastruktur. Därför är vi glada att vi fått möjlighet att förvärva en välskött nordisk portfölj med långa hyresavtal och ser framemot ett utökat samarbete med Humana, säger Ilija Batljan, vd för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

 

Bernström & Partners har varit säljarens rådgivare i transaktionen. SBB har företrätts av Wistrand, HPP och Selmer.

 

 

 

Richard Kennedy, CEO, Skanska USA.


Skanska tecknar fortlöpande nya uppdrag i USA.

1. Nu har Skanska tecknat en tilläggsorder med en befintlig kund gällande förbättringar av deras företagscampus i västra USA. Tilläggsordern, som erhålls inom ramen för ett joint venture med Balfour Beatty, är totalt värt USD 102,2 M. Skanskas andel utgör USD 51,1 M, cirka 481 Mkr, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det andra kvartalet 2019.

 

 

2. Skanska renoverar en motorväg i nordöstra USA för cirka 1,1 Mdr kr. Kontraktet kommer att inkluderas i orderingången för USA för det andra kvartalet 2019.

 

Skanska kommer att renovera och förbättra motorvägen. Arbetet är påbörjat och beräknas vara klart under andra kvartalet 2022.

 

Ärvinge byggdes i början av 1990-talet med en blandad bebyggelse av kontor och bostäder. De flesta bostäderna är låga lamellhus som uppfördes av Atrium Ljungberg.

 

Majoriteten av bostäderna i Ärvinge är hyresrätter.


Atrium Ljungberg har träffat avtal om en försäljning av fastigheterna Kolding 1 och Kolding 2 i Ärvinge, Kista i norra Stockholm. Fastigheterna omfattar drygt 37.000 kvm uthyrbar yta, fördelat på 29 byggnader med totalt 417 hyreslägenheter. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 1,1 Mdr kr. Köpare är HSB Stockholm.

 

– Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer med en blandning av kontor, handel, bostäder, service, kultur och utbildning. Vi har länge funnits i Kista och har en stark förankring på platsen, främst genom våra kontorsfastigheter. Våra hyresbostäder är fullt utvecklade och skiljer sig från vår övriga verksamhet i Kista. Intresset att förvärva bostäderna har varit stort och vi har gjort en riktigt bra affär vilket i sin tur ger oss möjlighet att återinvestera kapitalet på delmarknader där vår stadsutvecklingsstrategi ger större utväxling, säger Annica Ånäs, vd för Atrium Ljungberg.

 

– Förvärvet matchar på alla sätt de långsiktiga mål som vi har fastställt för vår hyresrättsförvaltning. Fastigheterna har ett attraktivt läge nära kommunikationer, grönområden och all tänkbar service och blir ett utmärkt tillskott av lägenheter till våra bosparare. Vi är väldigt glada över att kunna utöka vår portfölj av hyresrätter, kommenterar Anders Joachimsson, affärsområdeschef på HSB Stockholm.

 

 

 

Catenas femte etablering i Sunnanå, strax utanför Malmö, är ett lager för flyggods om totalt 10.162 kvm som hyrs av DHL Express på ett tioårigt hyresavtal.

 

Catena har tecknat hyresavtal med DHL Express och investerar 150 Mkr på Logistikposition Sunnanå, strax utanför Malmö C.

 

Catenas femte etablering i Sunnanå är ett lager för flyggods om totalt 10.162 kvm. Ett tioårigt hyresavtal med en årshyra om cirka 10,5 Mkr har tecknats med DHL Express, världens ledande leverantör av internationella expressleveranser.

 

– Att DHL Express väljer Logistikposition Sunnanå, som är en del av Greater Copenhagen, för sin hantering av flyggods bekräftar det utmärkta läge för transporter både inom och utom Sverige som platsen har, säger Catenas regionchef Jörgen Eriksson.

 

– Vi ser fram emot samarbetet med Catena och kan med etableringen skapa de förutsättningar som krävs för att på bästa sätt fortsätta överträffa våra kunders höga krav på servicekvalitet, säger Henrik Jensen, Operations Director, DHL Express Sverige.

 

Inflyttning är beräknad till hösten 2020. Den nya byggnaden blir granne med den DHL-terminal som var Catenas första etablering på området, sedan dess har uthyrning på området även skett till Chefs Culinar, Svensk Cater, DS Smith och Lekia.

 

 

 

 

Anneli Jansson, vd för Humlegården Fastigheter.

 


Humlegården Fastigheter inleder året med ett starkt förvaltningsresultat och en ökad värdetillväxt samt med en investment grade rating från Moody’s med betyget Baa2. Det verkar vara god stämning på Humlegården Fastigheter då Anneli Jansson i halvårsrapporten säger att ”när vi summerar årets första sex månader står det tydligt att vi gör en stark insats i första halvlek. Vi har ett riktigt bra lag med ordning på positionerna och en strategi som gör oss uthålliga. Vi ser fram emot andra halvlek.”

 

Under halvåret ökade hyresintäkterna till 656 Mkr (599), en ökning med 10 procent. I jämförbart bestånd steg hyresintäkterna med 6 procent till följd av ökade hyresnivåer vid omförhandlingar och nyuthyrningar. Nettouthyrningen uppgick till 58 Mkr medan hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade i genomsnitt med 32 procent. Uthyrningsgraden var oförändrat 94 procent.

 

Driftöverskottet ökade med 11 procent till 482 Mkr (434). I jämförbart bestånd steg driftöverskottet med 6 procent. Ökningen beror främst på högre hyresnivåer. Överskottsgraden var oförändrat 73 procent.

 

Förvaltningsresultatet ökade med 19 procent till 386 Mkr (324). Resultat efter skatt minskade till 873 Mkr (1.349), främst beroende på att värdeförändringen på fastigheter sjönk till 892 Mkr (1.244) samtidigt som värdeförändringen på derivat försämrades till –175 Mkr (–9).

 

I balansen steg under perioden värdet på bolagets 54 fastigheter, om 0,48 miljoner kvm, till 26.506 Mkr (23.795). Under första halvåret ökade investeringar i bolagets egna fastigheter till 445 Mkr (343).

 

De långfristiga skulderna steg till 10.261 Mkr (8.726) medan de kortfristiga skulderna minskade till 2.381 Mkr (2.876), finansierade till en sänkt snittränta om 1,5 procent (1,9). Det innebar att finansnettot stärktes till –74 Mkr (–90) och att det egna kapitalet steg till 14.650 Mkr (12.678). Räntetäckningsgraden ökade kraftigt till 6,1 gånger (4,5).

 

Nu pågår inflyttningar i flera av Humlegårdens projekt som Grow i Solna strand och Nybrogatan 17 på Östermalm.

 

I rapporten säger vd Anneli Jansson:

– Intresset för våra lokaler är fortsatt stort i samtliga marknadsområden och uthyrningen vid halvårsskiftet överträffar våra förväntningar, samtidigt som många framgångsrika omförhandlingar ägt rum. SF

 

 

 

 

 

 

Det finns planer på ett större flytande saltvattenbad i Jubileumsparken till år 2021. Bild: Älvstaden

 


Tyréns idé om centrala saltvattenbad skalas upp till större dimensioner. I Jubileumsparken i Göteborg planeras för ett större flytande utomhusbad och möjligheten att bada direkt i Göta älv har utretts.

 

Idén att bada i saltvatten i centrala staden föddes för tio år sedan av Anna Karlsson, oceanograf på Tyréns, vilket resulterade i ett litet saltvattenbad i anslutning till bastun i Jubileumsparken och som stod klar 2018. Nu har kommunstyrelsen beslutat sig för att använda tekniken i större skala och planerar för ett större flytande saltvattenbad i Jubileumsparken till 2021.

 

– Det är på tiden att Göteborg får flera bad i stan. Min förhoppning är att staden ska utvecklas som badstad precis som Köpenhamn har gjort. De har idag flera hamnbad och badzoner i stan och deras första hamnbad byggdes redan 2002, säger Anna Karlsson på Tyréns.

 

På uppdrag av Kretslopp och vatten har Tyréns även utrett möjlighet till friluftsbad i Sannegårdshamnen, det vill säga direkt i Göta älv. I studien har Tyréns tittat på framförallt vattenkvalitet, hälsoskydd och säkerhet.

 

– Vår utredning visar att vattenkvaliteten tidvis och i vissa delar av älven är tillräckligt bra för att vi ska kunna skapa ett eller flera hamnbad liknande de som finns i Köpenhamn, vilket är goda nyheter för Göteborg, säger Anna Karlsson.


Kommunstyrelsen har nu beslutat att en fördjupad studie ska göras för att anlägga ett friluftsbad i Sannegårdshamnen.

 

onsdag, 10 juli 2019 16:50

Nyfosa köper i Malmö för 695 Mkr

 

Stina Lindh Hök, operativ chef för Nyfosa.

 

 


Nyfosa har tecknat avtal med bland annat Skånska Industrifastigheter om förvärv av en fastighetsportfölj om nio fastigheter i Malmö till ett underliggande fastighetsvärde om 695 Mkr.

 

Fastigheterna har en yta om totalt cirka 37.800 kvm, varav 68 procent är lager/logistik och resterande del kontor, butik och restaurang, med årliga hyresintäkter om 49,4 Mkr. Fastigheterna ligger i Malmö. Bland hyresgästerna återfinns bland annat Malmö Lastbilscentral AB, Abkati, och Stryker AB. Genomsnittlig återstående avtalstid för hela portföljen är 9,2 år. Uthyrningsgraden uppgår till 97 procent.

 

På tre av fastigheterna ska byggnation färdigställas till ett värde av cirka 270 Mkr genom säljarens försorg. Affären är avseende dessa fastigheter villkorad av att entreprenaderna färdigställs och att hyresgästerna flyttar in och erlägger hyra. Tillträde till dessa fastigheter ska ske senast 31 augusti 2020, 31 december 2020, respektive 31 mars 2021. Ekonomiskt tillträde för resterande fastigheter, vilka har ett totalt fastighetsvärde om cirka 425 Mkr, är den 31 augusti 2019. Affären ska finansieras genom eget kapital och banklån.

 

– Denna portfölj består huvudsakligen av moderna lager– och logistikfastigheter i bra och expansiva lägen med stabila kassaflöden och med en lång genomsnittlig avtalslängd. Dessutom kompletterar fastigheterna vårt befintliga bestånd i Malmö väl, säger Stina Lindh Hök, operativ chef för Nyfosa.

 

JM:s välbelägna  industrifastighet ligger i Hertonäs och Hertonäs strand är byggd på det tidigare Hertonäs oljehamn, som fungerade som hamn från början av 1930-talet till början av 1990-talet. Området började byggas år 1992 och det är nu byggt som en tät stadsdel där de flesta husen är höghus.

 

 


JM fullföljer och utökar förvärv av en välbelägen industrifastighet i Hertonäs, 7 km öster om Helsingfors. Tillträde och erläggande av likvid beräknas ske under det tredje kvartalet 2019. Förvärvet uppgår till cirka 360 Mkr. Fastigheten har erhållit lagakraftvunnen detaljplan och förvärvet möjliggör en utveckling av 1.000 bostäder.

 

Affären kommer att redovisas under det tredje kvartalet 2019 inom affärssegment JM Utland. Med detta förvärv disponerar JM ett samlat utvecklingsområde om 1.000 bostäder i Hertonäs.

 

– Fastigheten har ett fint läge i Hertonäs med gångavstånd till service, tåg och buss. Detta är ett av de första större strategiska områden som JM Finland har tagit fram en detaljplan för. Vi gläder oss åt att detaljplanen nu vunnit laga kraft och att vi kan förverkliga våra ambitioner att skapa en levande stadsdel. Första försäljningsstart är planerad till hösten, säger Markus Heino, vd för JM Finland.

 

JM miljömärker alla nya bostäder i Sverige, Norge och Finland med Svanen. JM är därmed det första nordiska byggbolag som genomgående Svanenmärker produktionen av egna bostäder.

 

Från vänster Jens Engwall vd för Nyfosa och till höger David Mindus vd för Sagax.

 

 


Nyfosas joint venture Söderport Holding AB, som ägs till lika delar av Nyfosa och Sagax, har via dotterbolag avtalat om att överlåta sex fastigheter i Torslanda till det noterade bolaget Torslanda Property Investment, TPI, som äger en fastighet. Transaktionen sker i bolagsform och det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 2,3 Mdr kr, vilket motsvarar externt bedömt marknadsvärde.

 

TPI erlägger 965 Mkr av köpeskillingen i form av nyemitterade TPI-aktier. Emissionskursen uppgår till 195,46 kronor per aktie, vilket motsvarar TPI:s substansvärde. Genom emissionen kommer Söderports ägarandel i TPI att öka från 28,6 procent till 78,4 procent. Söderport har ansökt om och beviljats dispens från budplikt av Aktiemarknadsnämnden.

 

De fastigheter som avyttras till TPI utgörs huvudsakligen av kontorsfastigheter och omfattar en uthyrningsbar area om 194.000 kvm. Hyresvärdet uppgår till 170 Mkr. Fastigheterna är belägna i anslutning till TPI:s befintliga fastighet och har samma huvudsakliga hyresgäst.

 

Genom transaktionen skapas förutsättningar för ett aktivt och självständigt fastighetsbolag som kan bygga en egen förvaltningsorganisation i syfte att skapa en effektiv förvaltning med hög kundservice.

 

Transaktionen är villkorad av godkännande av extra bolagsstämma i TPI, varvid styrelsen och aktieägare som representerar cirka 21 procent av de rösträttsberättigade aktierna har aviserat att de är positiva till transaktionen. Den extra bolagsstämman beräknas äga rum den 22 augusti 2019. Förutsatt att bolagsstämman tillstyrker transaktionen beräknas tillträde ske den 1 oktober 2019.

 

Nyfosas förvaltningsresultat och finansiella ställning påverkas endast marginellt av transaktionen.

 

– Genom transaktionen skapar Söderport ett spännande fastighetsbolag med tillväxtmöjligheter. Avsikten är att rekrytera medarbetare som kan utveckla bolaget och skapa värden för våra aktieägare och hyresgäster, säger Jens Engwall, vd för Nyfosa.

 

Sagax förvaltningsresultat och finansiella ställning påverkas endast marginellt av transaktionen.

I en kommentar säger David Mindus, vd för Sagax:
– Genom transaktionen skapar Söderport ett fastighetsbolag med inriktning mot den typ av kontorsfastigheter som TPI äger. Lyckas bolaget attrahera skickliga medarbetare finns förutsättningar för att TPI på sikt ska bli en god affär för våra aktieägare.

 

 

 

 

Lars Schnidrig, CEO Corestate.

 

 


Börsnoterade Corestate från Luxemburg och som tillgångsförvaltar fastigheter för cirka 26 miljarder euro, cirka 276 Mdr kr, har köpt franska Stam Europa, som tillgångsförvaltar fastigheter för cirka 2 miljarder euro. Totalt har Coreste cirka 730 anställda och drygt 300 kunder. Transaktionen är planerad till fjärde kvartalet 2019.

 

Lars Schnidrig, CEO Corestate säger i ett pressmeddelande:

– Vi är mycket glada över att välkomna en etablerad och kraftfull förvaltare i vår grupp med köpet av Stam Europa. Med förvärvet genomför vi nu systematiskt vår europeiska tillväxtstrategi. Vi utökar vårt produkterbjudande med attraktiva franska logistikportföljer.

Edward Bates, CEO för Stam, säger:

– Med Corestate har våra kunder en större tillgång till fler europeiska fastighetsprodukter och -tjänster. Som en del av en gemensam plattform kan de ökade reglerings- och kundkraven, till exempel med avseende på öppenhet, fondförvaltning eller ESG, hanteras mycket bättre. Vi förväntar oss därför ytterligare betydande organisk tillväxt som en del av koncernen Corestate.

 

Stam, som grundades 1997, förvaltar cirka 2 miljarder euro från internationella institutionella med fokus på den franska fastighetsmarknaden. Stam sysselsätter cirka 25 personer.