20 april 2019

Redaktionen


Fram till år 2021 ska Poseidon ha färdigställt 530 bostäder vid Frölunda Torg. Ytterligare fyra kvarter med cirka 430 lägenheter planeras i kommande etapperna som omfattar en förlängning av kvarteret på östra och västra sidorna av Mandolingatan. Illustration: Liljewall arkitekter

 

 

¨

Fem nya kvarter planerar Poseidon att bygga utmed Mandolingatan vid Frölunda Torg. Illustration: Liljewall arkitekter

 

 

 

Utmed Mandolingatan vid Frölunda Torg, planerar Poseidon fem helt nya kvarter. Totalt ska 530 nya lägenheter bidra till ökad trygghet och mer liv och rörelse i området.

 

Projektet delas in i flera etapper, där den första etappen är ett kvarter om cirka 100 lägenheter vid södra ändan av gatan. Detaljplanen för området vann laga kraft i december 2017 och i februari 2019 byggstartade första kvarteret. År 2021 beräknas de första lägenheterna vara klara för inflyttning.


De nya bostäderna på Mandolingatan är ett av jubileumsprojekten i BoStad2021 – ett unikt samverkansprojekt mellan privata, kooperativa och kommunala byggaktörer samt Göteborgs Stad. Satsningen innebär att 7.000 bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda till och med år 2021. BoStad2021 ingår i Göteborgs 400-årsjubileum med målet att göra Göteborg till en ännu bättre stad.

 

De nya kvarteren är noggrant utformade med en blandning av lugna bostadsinnergårdar och entréplan inredda med verksamhetslokaler för att skapa mer liv och stadskänsla i området.

 

Kvarteret i den första etappen omfattar cirka 100 lägenheter i fyra huskroppar med varierande höjder på 4-10 våningar, tegelfasader i neutrala kulörer och sedumtak för att minska både vattenavrinning och buller.

 

Mellan husen bildas en öppen innergård med plats för umgänge. Här kommer dagvattnet att ledas ner, vilket skapar en naturlig utsmyckning på gården. Alla sov- och vardagsrum vetter in mot gården

 

Lägenhetsstorlekarna varierar mellan ett och fyra rum och kök. Till varje lägenhet hör en balkong eller uteplats mot nordväst.

 

Målsättningen är även att de nya husen och kvarteren skall skapa mervärde till befintliga hus, de ska både vara vackrare att se på än dagens parkeringsytor och tillföra funktioner som saknas i området.

 

Alla Poseidons nyproducerade lägenheter byggs som lågenergihus, vilket innebär både låg energiförbrukning och ett gott inomhusklimat. Alla lägenheter och balkonger är helt rökfria.

 

Ytterligare fyra kvarter med cirka 430 lägenheter planeras i kommande etapperna som omfattar en förlängning av kvarteret på östra och västra sidorna av Mandolingatan. Även här byggs husen med vackra tegelfasader och öppna innergårdar. Inom projektet planeras även verksamhetslokaler, p-platser i markplan samt i parkeringsgarage.

fredag, 05 april 2019 11:28

Wilfast och NRP i nya affärer

 

Mattias Wilson, vd för Wilfast.Wilfast har, tillsammans med norska NRP (Ness, Risan & Partners), genomfört ett förvärv av en logistikfastighet om cirka 20.000 kvm utanför Helsingfors i Finland.
Förutom att vara medinvesterare i projektet har Wilfast även varit ansvarig för DD-processen.


– Det är en nybyggd logistikfastighet på vår nordiska hemmamarknad som passar väl in i vårt huvudsegment logistikfastigheter, säger Mattias Wilson, vd för Wilfast.

Nyligen sålde även Wilfast och NRP tre industrifastigheter om sammanlagt 37.000 kvm till Logistri Fastighets AB. Fastigheterna ligger i Trelleborg, Härryda och Falköping.

Wilfast och NRP har haft ett nära samarbete med sedan 2001. Totalt har parterna genom åren  genomfört fastighetsaffärer överstigande 20 Mdr kr.

Tidigare i år medverkade Wilfast även i en internationell försäljning av en stor fastighetsportfölj med åtta logistikfastigheter om 400.000 kvm i Sverige och Danmark med ett fastighetsvärde överstigande 4 Mdr kr.

I detta fall fick Wilfast på uppdrag av NRP och de nya ägarna fortsatt förtroende att förvalta fastigheterna.

– Det är fastigheter som vi känner väl och där vi ser en fortsatt utvecklingspotential. Det är genom att skapa mervärden för såväl investerare som hyresgäster som vi blir en attraktiv och heltäckande partner när det gäller frågor som rör förvärv, förvaltning och utveckling av fastigheter, säger Mattias Wilson.

fredag, 05 april 2019 09:18

Ett utökat Urban Escape

 

Urban Escape Stockholm har vuxit fram i kvarteret mellan Hamngatan, Regeringsgatan och Brunkebergstorg. Här har kontorsplatser, hotell och bostäder skapats tillsammans med handel, mötesplatser och restauranger. Fotograf: Peter FrantzellUrban Escapes nya hus i korsningen Regeringsgatan/Hamngatan har gått från idé till verklighet och fylls nu av hyresgäster som WeWork, EQT och Netlight. Med AMF Fastigheters nya hus öppnas portarna till kvarteret och höjer pulsen i city. I kvarteret ryms sedan tidigare Gallerian, hotellen At Six och Hobo – och inte minst Stockholm under Stjärnorna med panoramautsikt över Stockholm.

– Det har tagit åtta år att nå hit. Vi är mycket glada över att kunna presentera ett helt nytt hus och ett helt nytt kvarter i hjärtat av Stockholm. Urban Escape är vårt sätt att ge något tillbaka till en stad som vi älskar. En stad som hela tiden måste vara i rörelse, förnyas och vitaliseras. Jag känner mig förväntansfull, för det här är bara början, säger Mats Hederos, vd för AMF Fastigheter.

Totalt omfattar Urban Escape nu 100.000 kvm kontor, hotell och konferens, 38.000 kvm handel och 2.000 kvm bostäder.

Å

Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO.


Sverige har bland de högsta byggpriserna i EU – och de fortsätter att stiga. Den nya rapporten som Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO publicerar i dag visar på en prisökning på nästan 69 procent mellan åren 2015 och 2017. Totalt, för hela den undersökta perioden, har priserna ökat med 48 procent.

 

– Den här prisbilden matchar vare sig betalningsviljan eller betalningsförmågan runt om i landet. De höga priserna utgör ett särskilt stort problem för de allmännyttiga bostadsbolagen, eftersom de är kommunernas främsta verktyg för att tillgodose bostadsförsörjningen. Allmän­nyttan behöver bygga i såväl hög- som lågkonjunktur, säger Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO.

 

Totalt har 829 anbud i 283 upphandlingar granskats. Det totala antalet anbudsgivare var 289 företag, varav 23 var utländska. Räknat i antal anbud var 45 anbud från utländska anbudsgivare.

 

Analysen visar att andelen anbud från utländska entreprenörer har ökat från noll till åtta procent sedan 2015 – och att de utländska anbuden generellt håller lägre priser än de svenska anbuden.

 

– Det är högkonjunktur och det ger ekonomiska förutsättningar för att utveckla sig, förbättra sin produktivitet. Läget just nu är att priserna skenar på ett sätt som måste beskrivas som omoraliskt när det samtidigt händer alldeles för lite när det kommer till produktivitet. Att skylla prisökningar på byggregler, standardhöjningar eller markpriser håller inte denna gång, betonar Jonas Högset, chef Fastighet och Boende SABO.

 

Analysen visar dock också att de utländska företagen, trots låga priser, haft svårt att vinna anbud. Endast vart nionde utländskt anbud har vunnit upphandlingar där även andra företag lämnat anbud – att jämföra med nästan vart tredje bland de inhemska anbuden.

 

Anbudspriserna har stadigt ökat under analysperioden. Mellan 2015 och 2017 ökade priset per lägenhet med 69 procent i de anbud som vann upphandlingarna. För hela perioden var höjningen 48 procent. Någon avmattning genom den ökade utländska närvaron kan ännu inte utläsas i statistiken.

 

– SABO kommer fortsätta att ram­upphandla Kombohus för att pressa byggpriserna och arbeta för att få fler entreprenörer att förbättra sin produktivitet genom upphandlingsmodellen Flex och med att visa på det fantastiska med allmännyttan – en stark sam­hällsbyggare, säger Anders Nordstrand, VD SABO.

 

torsdag, 04 april 2019 13:55

Danskt och finskt till Scandics styrelse

 

Susanne Mørch Koch och Riitta Savonlahti.


Inför Scandic Hotels årsstämma föreslår valberedningen Susanne Mørch Koch, vd för Danske Spil, och Riitta Savonlahti vice vd Human Resources på UPM-Kymmene, till nya styrelseledamöter. Lottie Knutson och Eva Moen Adolfsson har avböjt omval.


– Med Susanne Mørch Koch och Riitta Savonlahti säkerställs styrelserepresentation från Danmark och Finland som är två viktiga marknader för Scandic. Susanne kommer att bidra med sin kunskap av att driva digitalisering och digital transformation inom transport- och resesektorn. Riitta har gedigen erfarenhet av ledningsarbete i noterad miljö och kommer bland annat tillföra ett strategiskt och operativt perspektiv inom HR, säger Joel Lindeman, ordförande i valberedningen.

Scandics årsstämma hålls den 7 maj på Vasateatern, Scandic Grand Central, Stockholm.
torsdag, 04 april 2019 13:33

Logicenters uppgraderar i Finland

 

Logicenters uppgraderade logistikanläggningar på Manttaalitie 5–7 i Vantaa har ett strategiskt viktigt läge nära internationell flygplats, Helsingfors och E18. Bland hyresgästerna märks Bufab Finland Oy, AB ME Group Oy Ltd och Logitri Oy.

 


Logicenters har färdigställt vidareutvecklingen av två befintliga anläggningar i finska Vantaa utanför Helsingfors. Fastigheterna på totalt 22.000 kvm har renoverats både ut- och invändigt för att minska koldioxidutsläpp och möta morgondagens logistikbehov. Bland annat har anläggningarna fått nya lastkajer, ett uppdaterat ventilationssystem och inom kort installeras solpaneler på taken.

– Nu möter anläggningarna marknadens standard kring hållbarhet, vilket vi är stolta över. Energieffektivisering har varit ett ledord under denna utveckling, där mycket resurser har lagts på att minska fastigheternas miljöavtryck, säger Jarkko Äikää, Commercial Director på Logicenters i Finland.

torsdag, 04 april 2019 13:29

ALM exploaterar i centrala Huddinge

 

 

Fastigheten Tingshuset 1 i Huddinge byggdes 1959 och den förvärvades i augusti 2016 av ALM Equity. Byggnaden har en historisk betydelse och är med i kommunens kulturmiljöprogram. Därför ska hänsyn tas till dess utformning i samband med stadsutvecklingen i området. Foto: Johan Fredriksson

 

Kommunstyrelsen i Huddinge har beslutat att ge planuppdrag för fastigheterna Tingshuset 1 och 2, vilka idag innehåller kontor och parkeringsplatser nära Huddinge station. Uppdraget innebär att kommunen ska ta fram en detaljplan och pröva möjligheten att bygga bostäder, nya kontor och en förskola på platsen. Exploatör är ALM Equity AB och totalt beräknas mellan 400 och 500 lägenheter kunna byggas på platsen, som i regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 är utpekad som ett strategiskt stadsutvecklingsläge med potential att utveckla en tät och sammanhängande stadsmiljö.

– Vi ser att projektet har stor potential att bidra med bostäder med varierade upplåtelseformer i ett mycket bra kollektivtrafikläge och skapa ett ännu mer levande Huddinge centrum, samtidigt som vi ska sträva efter att behålla de kulturhistoriska värden som det gamla Tingshuset har, säger Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Bostadshusen planeras främst innehålla en- och tvårumslägenheter, men också ett antal treor.

– Att bygga bostäder på en yta som idag används till markparkering ser vi väldigt positivt på. Platsen är idag lite av en baksida. Förhoppningen är att projektet kan göra platsen mer tydlig där fler människor rör sig och skapa tydligare entréer till Kyrkdammarna. Det kan öka attraktiviteten i och runt Kyrkdammarna och ta vara på den potential som området besitter, säger Karin Segerdahl, områdesplanerare för mellersta och östra Huddinge.

torsdag, 04 april 2019 10:11

Atrium Ljungberg byggstartar Bas Barkarby

 

 

Bas Barkarby blir västra Stockholms nya knutpunkt.

 
Nu byggstartar Atrium Ljungberg projektet Bas Barkarby – ett multifunktionellt kvarter för lärande med inriktning mot naturvetenskap och teknik, samt för kultur, idrott och näringsliv. Järfälla kommun kommer att hyra närmare 11.000 kvm av den första etappen för gymnasieutbildning, multihall, bibliotek och annan kulturverksamhet. Resterande yta, 13.400 kvm, fördelad på 14 våningar, kommer att inrymma moderna kontors- och utbildningslokaler i flexibla storlekar, samt restaurang och gym. Inflyttning planeras ske med start hösten 2021.

– Bas Barkarby kommer att bli en mycket viktig pusselbit i Barkarbystaden. Här kommer vi att se en naturlig mötesplats där utbildning, näringsliv, innovation och kultur arbetar tillsammans för att skapa goda synergieffekter för Barkarbystaden och dess omgivning, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Under de kommande 15 åren planeras 14.000 nya bostäder i Barkarby, som kommer att bli västra Stockholms nya knutpunkt där både tunnelbana, fjärrtåg och pendeltåg stannar, precis intill Bas Barkarby.

– Vi vet från liknande projekt som Nod i Kista att det finns en fantastisk kraft i att sammanföra utbildning med näringsliv, säger Daniel Kvant Suber, affärsutvecklingschef på Atrium Ljungberg.

torsdag, 04 april 2019 10:07

Aberdeen Standard säljer för 680 Mkr

 

 

Efter ett framgångsrikt utvecklingsarbete säljer Aberdeen Standard Investments sitt innehav i externhandelsplatsen Ingelsta utanför Norrköping.

 Aberdeen Standard Investments har, med Cushman & Wakefield som rådgivare, sålt externhandelsplatsen Ingelsta Retail Park i Norrköping till tyska Deka Immobilien. Köpeskillingen uppgår till cirka 680 Mkr och det är Dekas och Aberdeens andra detaljhandelsaffär i Sverige på kort tid. Så sent som i september i fjol köpte Deka Länna Market i Huddinge för cirka 830 Mkr från Aberdeen Standard Investments. I juni 2016 förvärvade Standard Life via fonden Euro Club II Ingelsta Handelscentrum för cirka 500 Mkr (56 MEUR).

Ingelsta Retail Park består av fastigheterna Adaptern 2 och Reläet 18 och är en integrerad del av Norrköpings detaljhandelskluster Ingelsta, en av Sveriges tio största handelsplatser. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 37.000 kvm

– Denna transaktion är ett bevis på att aptiten fortfarande är stor för detaljhandelsområden med livsmedelsaktörer som starka ankarhyresgäster. Möjligheten att även ytterligare utveckla detaljhandeln inom området ökar värdet på både kort och lång sikt för denna redan mycket starka externhandelsplats, säger Daniel Turner, projektledare Capital Markets, Cushman & Wakefield.

Aberdeen Standard Investment köpte Länna Market i Huddinge under det tredje kvartalet 2015 och Ingelsta Retail Park under det andra kvartalet 2016. Med hjälp av RICO Estate Development (RED) har nya affärsplaner tagits fram och en rad utvecklingsprojekt genomförts, vilket har resulterat i nya hyresgäster, längre hyresdurationer och att i stort sett alla tidigare vakanser på handelsplatserna har fyllts. Linklaters var Aberdeen Standard Investments legala rådgivare i båda transaktionerna.

Under de senaste sex månaderna har Cushman & Wakefield agerat säljrådgivare i tre större retailaffärer på den svenska marknaden. Affärerna har en total försäljningsvolym om 2,1 Mdr kr och en sammanlagd area om 114.000 kvm.

 

 

 

 


Riksbyggen har utnämnt Anders Tenggren (bilden) som ny chef för marknadsområde Rikskund på Riksbyggen. Han kom närmast från Mälarenergi där han var affärsområdeschef för Energitjänster.

 

Marknadsområde Rikskund ansvarar för Riksbyggens uppdrag från kommersiella och offentliga fastighetsägare med fastigheter över hela Sverige. Exempel på uppdragsgivare är Ica Fastigheter, SEB Domestica, Statens Fastighetsverk och Svenska Bostadsfonden.

 

– Jag ser fram emot att tillsammans med mina medarbetare leverera långsiktiga och hållbara affärer till befintliga och nya kunder, säger Anders Tenggren.