18 april 2019

Redaktionen

torsdag, 18 april 2019 15:49

Mälardalen Omsorgfastigheter noteras

 

Totalt äger Mälardalen Omsorgsfastigheter 25 fastigheter belägna i Stor-Stockholm, Uppsala och Mälardalen med ett underliggande fastighetsvärde om 550 Mkr.

 

Mälardalen Omsorgsfastigheter Holding AB ska noteras på Spotlight Stock Market den 1 juli 2019. Mälardalen Omsorgsfastigheter är ett fastighetsbolag som äger en portfölj med 25 centralt belägna samhällsfastigheter där huvudvikten av fastigheterna är så kallade LSS-boenden (LSS = Lagen om stöd och service till funktionshindrade). I detta undersegment av samhällsfastigheter finns ett stort underliggande behov i kombination med brist på platser för patienter som behöver vård. I ett tillägg har Mälardalen Omsorgsfastigheter Holding AB engagerat Kvalitena AB som förvaltare till portföljen.

 

Totalt är 25 fastigheter belägna i Stor-Stockholm, Uppsala och Mälardalen. Portföljen består i huvudsak av LSS boenden. 19 av de 25 fastigheterna utgörs LSS boenden, de övriga 6 är förskolor och vårdcentraler. Cirka 62 procent av hyresintäkterna ifrån LSS boenden och arealmässigt så utgör de 10 största fastigheterna cirka 65 procent av portföljen.

 

I ett prospekt heter det att attraktiva lägen och uppsida i hyror bidrar till begränsad risk samt god alternativanvändning. Befintlig uppsida i hyror och utvecklingspotential (hyresökningar, utökning av kvadratmeter och nya byggrätter samt yield kompression) som skulle kunna ge en potentiell IRR förbättring med hela 10 baspunkter.

Underliggande fastighetsvärde är 550 Mkr med 7-årig skuldfinansiering. Bruttohyra om cirka 32 Mkr för 2019 (snitthyra cirka 1.900 kr/kvm)

torsdag, 18 april 2019 15:21

Oscar Properties redovisar luftslott

 

Oscar Properties redovisar i sin årsredovisning ett bostadsprojekt i Karl Staffs park som bolaget inte har. Karl Staaffs park ligger på Norrmalm i centrala Stockholm, belägen vid korsningen Birger Jarlsgatan och Regeringsgatan. Platsen där torget och Eriksbergsplan på andra sidan Birger Jarlsgatan ligger var tidigare känt som Träsktorget där skampålen för offentliga bestraffningar en tid var placerad.

 

Under flera års tid har Oscar Properties redovisat byggprojekt som inte finns, rapporterar SvD Näringsliv. I sin senaste årsredovisning skriver bolaget att det planerar att bygga 55 nya lägenheter mitt i centrala Stockholm, i Karl Staaffs park.


Men det är kommunens mark och den saknar Oscar Properties rätt till. Markanvisningen drogs in redan år 2015 och utan markanvisning kan det vara ett luftslott i det krisande bolagets allt kortare projektlista.

 

– Det finns inga som helst planer på ett projekt där nu, säger Anders Hallberg vid Exploateringskontoret i Stockholms stad, till tidningen.

 

Aktien i Oscar Properties Holding har varit nedpressat en längre tid. I onsdags var kursen 6,86 kr och under Skärtorsdagen steg aktien med 14,01 procent till 7,65 procent till låg omsättning. Eftersom det endast finns 28,5 miljoner aktier i bolaget finns spekulationer på Avanza att Oscar Engelbert kommer att köpa samtliga aktier i bolaget. En aktieägare skriver på Avanza: ”Efter att aktieägare och långivare har pinats kommer Oscar Engelbert själv som en "räddande ängel". Han lägger själv ett bud på bolaget. Stamaktieägarna bjuds generöst 15 kr per aktie och med nära 100 procent överkurs mot aktiekurs kommer han att få in nästan alla aktier. Han äger redan 39 procent av alla aktier. De 17,4 miljoner aktier han inte äger kommer han att behöva betala endast 261 Mkr. Preffägarna får ett snålare bud, cirka 30 kr för preffen och 150 kr för Preff B. Det spelar ingen som helst roll om preffägarna knorrar och säger nej. Får han in stamaktierna med sitt generösa bud så har han redan över 90 procent av aktierna och kan påkalla tvångsinlösen av preffarna till skambudskursen. Det har tidigare gjorts i exempelvis Agora. Det kommer att kosta knappt 90 Mkr. Sammanlagd kostnad för att ta över 100 procent av aktierna i Oscar Properies blir alltså cirka 350 Mkr. Det är pengar han har fått ut tidigare när han sålt av aktier. När han har total kontroll över bolaget ser han till att genast skjuta till mer pengar och genom en serie pressmeddelanden skapa trygghet kring bolagets fortlevnad.


Resultatet blir att den knappa miljard som bolaget har i eget kapital kommer Oscar Engelbert att ha tagit över till en stor rabatt. Nu kan han i lugn och ro sälja av ett par projekt som till exempel Primus för att få pengar att genomföra de projekt som finns kvar i bolaget.”

 

I en kommentar kan sägas att en förutsättning för att Oscar Engelbert ska kunna lägga bud på samtliga aktier i Oscar Properties är att bolaget lyckas förlänga ett obligationslån om 450 Mkr som förfaller i september, eller finner en annan finansiering för detta lån då det förfaller. Se länk:

SF

 

 

 

Ilija Batljan, vd och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

 

 

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) har framgångsrikt emitterat en evig hybridobligation om 300 MEUR (cirka 3,15 Mdr kr) på den europeiska kapitalmarknaden. Hybridobligationen, som övertecknades med mer än två gånger den emitterade volymen, har en löptid till första inlösen om 5,25 år med en fast kupong på 4,625 procent. Emission sker den 26 april och notering sker på Euronext Dublin.

 

– Vi är stolta över att ha fått ett så varmt mottagande på den europeiska kapitalmarknaden. Transaktionen är en viktig milstolpe i vår resa mot en BBB-rating och vi ser framemot kommande uppdateringar av vårt kreditbetyg. Likviden från hybridobligation kommer att tillåta oss fokusera på att refinansiera utestående säkerställd skuld samt till investeringar i äldreboenden, LSS-fastigheter och skolor i Norden samt hyresrätter i Sverige, säger Ilija Batljan, vd och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.


Deutsche Bank agerade struktureringsrådgivare i transaktionen, och Citi, Danske Bank, Deutsche Bank och Nordea agerade Joint Bookrunners.

 

Riksbyggens nya seniorboende byggs i kvarteret Trollberget ligger mellan Bonum Brf Trollbacken och det planerade området Sigtuna stadsängar.


Den 25 april är det dags att ta det första spadtaget för Riksbyggens Bonum Brf Trollberget i Sigtuna. Bonum Brf Trollberget kommer att innehålla 40 bostadsrätter som vänder sig till hushåll där minst en person fyllt 55 år. Med och tar det första spadtaget är bland andra Mats Weibull, kommunstyrelsens vice ordförande i Sigtuna samt ordförande i bygg- och trafiknämnden och Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen.

 

– Sigtuna växer och Riksbyggen vill bidra till kommunens fortsatta tillväxt genom att bygga fler bostäder. Fler seniorbostäder innebär både fler anpassade bostäder för den äldre målgruppen och bidrar samtidigt till öka rörligheten på bostadsmarknaden vilket är viktigt med tanke på den bostadsbrist som finns idag, säger Mårten Lilja, vice vd på Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.

 

Kvarteret Trollberget ligger mellan Bonum Brf Trollbacken och det planerade området Sigtuna stadsängar, som kommer att karaktäriseras av småskalig kvartersbebyggelse med stadskaraktär. Trollberget är format som en hästsko, med en grön gård som öppnar sig mot söder och Trollbacken.

 

Bonum Brf Trollbacken innehåller 40 lägenheter i storlekarna 2–4 rum och kök. Alla lägenheter har egen inglasad balkong eller uteplats. Vissa har till och med dubbla balkonger – en i morgonsol och en i kvällssol.

 

Riksbyggens Bonum seniorboende är en riktig framgångssaga. Den första skissen till Bonum ritades 2006 och 2008 startades konceptet officiellt. Idag är cirka 1.200 Bonum-bostäder inflyttade runt om i landet. I varje Bonumförening finns en Bonumvärd och medlemmarna har tillgång till en rad olika praktiska tjänster. Det kan handla om allt från blomvattning när man är på semester till montering av hyllor.

 

torsdag, 18 april 2019 11:42

Patrizia köper stort i Nederländerna

 

Patrizia köper en nyuppförd logistikfastighet om 57.000 kvm i Waalwijk i södra Nederländerna.


Patrizia Immobilien AG, har på uppdrag av fonden Patrizia Logistik-Invest Europa II, avtalat om att förvärva en logistikfastighet om 57.000 kvm i Waalwijk i södra Nederländerna. Säljare är Magna Tyres Group. Tillträde beräknas ske i november i år. Köpeskillingen har inte publicerats.


Den helt nyuppförda fastigheten, som har fått högsta certifieringen BREEAM "Excellent", ligger i området Haven 8 som är Nederländernas sydliga logistikkorridor, med god anslutning till resten av kontinentala Europa. Från Haven 8 är det cirka en timmes bilresa från hamnen i Rotterdam och Antwerpen, över gränsen i Belgien, och det är mindre än två timmars bilresa till den tyska staden Düsseldorf.


Emile Poort, chef för transaktioner Benelux på Patrizia, säger i en kommentar:

– Den här fastigheten är högkvalitativ tillgång som understryker Patrizias fortsatta intresse för den paneuropeiska logistikmarknaden, särskilt Nederländerna, som kännetecknas av ett begränsat utbud av högkvalitativa och moderna logistikfastigheter. Efterfrågan av dessa fastigheter är stor och dess värdetillväxt är stor.

 

 

Patrizia har sedan år 2012 genomfört transaktioner för över 31,5 miljarder euro, cirka 330 Mdr kr. Totalt förvaltar Patrizia fastigheter omfattande över 8,8 miljoner kvm. 

I cirka tre månader är det stora gatuarbeten vid Norra Bantorget.Visionsbild av Vasagatan norrut. Nya Vasagatan beräknas vara ombyggd till hösten 2019.

Från tisdag den 16 april till mitten av juni kommer arbeten att pågå på Torsgatan mellan Kammakargatan och Barnhusgatan. Under arbetstiden kommer Torsgatan mellan Kammarkargatan och Barnhusgatan att enkelriktas i riktning mot Vasagatan/T-centralen.

 

Barnhusgatan kommer att vara avstängd under byggtiden och trafiken leds om via Västmannagatan och sen via Kammakargatan för att nå Torsgatan, i nordvästlig riktning.

 

Projektet med ombyggnaden av Vasagatan startade i augusti 2018. Arbetet genomförs i etapper, vilket innebär att Trafikkontoret kommer att bygga på flera platser samtidigt. Under byggtiden begränsas framkomligheten för busstrafik, biltrafik, taxi, gående och cyklister i området. Det blir tillfälliga omläggningar av trafiken för att minimera påverkan i den mån det går. Ombyggnaden av Vasagatan beräknas pågå fram till och med 2021.

 

I april började även arbetet med att bygga klart det avstängda området på Vasagatan mellan Klara Vattugränd och Tegelbacken. Arbetena består först av rivning av befintliga plattor, kantsten och asfalt. Därefter påbörjas ledningsarbeten samt förberedelser för ny gatubelysning och nya gropar för träd. Efter det kommer trottoarer att få nya plattor och bänkar och gatorna får nya vägskyltar.


Etappen beräknas pågå fram till hösten 2019. När arbetet är klart kommer denna del av Vasagatan att ha bättre trafiksäkerhet för såväl cyklister och gående som för bilister. Belysningen kommer att förbättras och det kommer att finnas fler sittplatser. De nya träden kommer att placeras ut först plats när det är säsong för att plantera träd, tidigast hösten 2019.


Fortfarande kommer det att finnas ett körfält i varje riktning för fordonstrafiken förbi arbetsområdet på Vasagatan mellan Klara Vattugränd och Tegelbacken.

 

 

 

onsdag, 17 april 2019 14:17

YIT växer starkt med nya bostäder

 

YIT och projektet Turun Suntiontorni omfattar cirka 80 bostäder nära Åbo universitet.

 


YIT och ICECAPITAL bostadsfond IV Ky och ICECAPITAL Bostadsfond V Ky har tecknat avtal om byggande av cirka 780 lägenheter i Helsingfors huvudstadsregion och i Tammerfors. Det totala värdet av förhandlingsavtalet är cirka 160 MEUR, cirka 1,67 Mdr kr.

 

Projekten kommer att bokas i orderstocken när de enskilda affärerna är stängda. Projekten beräknas startas gradvis huvudsakligen under 2019 och det första projektet kommer att slutföras år 2020.

 

YIT startade flera bostadsprojekt i Finland och i Central- och Östeuropa  under perioden januari-mars i år.

 

Den största av de nystartade projekten är Oulun Asemantorni, Espoon Peurapuisto, Turun Suntiontorni och Kauniaisten Herttua i Finland och Suomi Hloubetin Pori i Prag, Tjeckien. Det totala värdet av dessa projekt är över 80 MEUR. Starten av lägenheterna bokförs i orderstocken för första kvartalet 2019.

 

Oulun Asemantorni 2 ligger i centrala Uleåborg, i omedelbar närhet av järnvägsstationen. Projektets värde är cirka 20 MEUR, med cirka 120 lägenheter som ska slutföras i början av 2020.

 

Espoon Peurapuisto ligger i det högt värderade Sepänkylä-distriktet i Espoo, med goda transportförbindelser. Projektets värde är över 15 MEUR, med cirka 70 lägenheter färdiga hösten 2020.

 

Turun Suntiontorni ligger i Åbos Nummi-distrikt, i närheten av universitetet, universitetssjukhuset och Kupittaas teknikområde. Projektets värde är över 15 MEUR, med över 80 lägenheter som ska slutföras i slutet av våren 2020.

 

Kauniaisten Herttua kommer att byggas nära Koivuhovi tågstation, i ett nytt bostadshus med lätt tillgång till tjänster i Kauniainen och Esbo. Projektets värde är cirka 15 MEUR, med mer än 50 lägenheter färdiga i början av 2021.

 

I Prag, Tjeckien, har byggandet av Suomi Hloubetin Pori börjat. Projektets värde är cirka 20 MEUR, med mer än 80 lägenheter färdiga i början av 2021.

 

Dessutom har Nuppu Housing s.r.o, ett intresseföretag av YIT, börjat bygga på femte fasen i Nuppu-området med utvecklingsprojekt i Bratislava, Slovakien. Projektets värde är över 10 MEUR, med nästan 100 lägenheter färdiga hösten 2020. Nuppu är YIT:s största utvecklingsprojekt i Bratislavas Ruzinov-distrikt, 10 minuter från stadens centrum. Cirka 1.000 lägenheter kommer att byggas i området, totalt. Etapperna 1-4, som är färdiga eller för närvarande under uppbyggnad, omfattar mer än 400 lägenheter.


 

Kvarteret Blästern 14 formgavs av Sigurd Lewerentz på 1930-talet för ett huvudkontor för Philips. Kvarterets innergård blir nu Hotel Blique by Nobis, medan gathuset på Gävlegatan inrymmer kontor.

Karta för nya Hotel Blique by Nobis, som ägs av Kungsleden, och som ska drivas av Nobis.

 


Hotel Bliques rymliga reception.

 

Det tidigare kontorshuset kvarteret Blästern 14 i centrala Stockholm har omvandlats till ett modernt hotell med en välkomnande gård. Efter vinst i ett parallellt uppdrag av Kungsleden har Swecos arkitekter arbetat med att utveckla och modernisera byggnaderna, om cirka 16.700 kvm, som ursprungligen formgavs av Sigurd Lewerentz på 1930-talet. I maj öppnar portarna till nya Hotel Blique.

 

– I över fyra år har vi haft det roliga och ansvarsfulla uppdraget att omvandla och utveckla Kv. Blästern till ett funktionellt och spännande hotell. Vi har velat skapa en genuin miljö genom att bevara kvaliteterna, ta fasta på dem och lyfta fram de bästa delarna när vi ritar nytt, säger Ewa Buhr-Berg, ansvarig arkitekt på Sweco.

 

Det är på uppdrag av Kungsleden som Swecos arkitekter har ansvarat för ombyggnationen av kvarteret Blästern i Stockholm. Kvarteret är ursprungligen från 1930-talet då Sigurd Lewerentz ritade huvudkontoret för svenska Philips radio- och belysningsverksamhet och fastigheten har sedan dess byggts på i olika etapper. En viktig del i det arkitektoniska konceptet har varit att förvalta och återskapa den gestaltning och anda Lewerentz avsåg med byggnaden, samtidigt som nya funktioner och moderna krav möts på ett effektivt sätt. Visionen har varit att öppna kvarteret och göra det publikt samt att skapa ett attraktivt och funktionellt hotell som fungerar över lång tid.

 

– Det är en komplex uppgift att bygga om hus från olika tidsepoker som dessutom har förändrats under årens lopp. Man måste vara lyhörd för att hitta och renodla fastigheternas karaktärer och genom att vara med från skiss till genomförande har vi lärt känna fastigheten. På gårdshuset har vi ritat två nya hotellvåningar samt en restaurang med terrass högst upp. Vi har varit flera aktörer inblandade och tillsammans har vi åstadkommit något riktigt bra, säger Ewa Buhr-Berg.

 

Hotellet, med cirka 250 rum, ger området ett tillskott i staden och blir en oas och destination för umgänge och möten. Förutom arkitekterna har även Swecos konstruktörer och byggnadsantikvarier varit delaktiga i uppdraget.

 

Wingårdh arkitekter är ansvariga för inredningsarkitekturen och hotellet kommer att drivas av Nobis.

 

 

onsdag, 17 april 2019 13:23

Sara Stinas torg invigs i Gränbystaden

 

Sara Stinas torg i Gränbystaden, Uppsala, erbjuder uteserveringar, klättervägg och plats för umgänge. Torget är beläget mellan den nybyggda delen av gallerian och de tre nya bostadshusen, som förutom 200 hyresrätter även rymmer restauranger, handel, service och kontor. I höst kommer torget att kompletteras med en större och några mindre lekplatser.Den 26 april invigs det nya torget Sara Stinas torg i Gränbystaden, Uppsala. Med uteserveringar och kringliggande byggnader med handel, service, kontor och bostäder utgör det nya torget en knutpunkt i Gränbystaden. Bakom utvecklingen av Gränbystaden står Atrium Ljungberg.

− När vi påbörjade arbetet med att utveckla Gränbystaden var ett av målen att skapa en plats för umgänge, aktiviteter, nöjen och rekreation. Med invigningen av Sara Stinas torg realiserar vi detta och tillför ännu en viktig beståndsdel för stadskänslan i Gränbystaden, säger Daniel Kvant Suber, Atrium Ljungbergs affärsutvecklingschef i Uppsala.

Torget har fått sitt namn från Carl von Linnés dotter Sara Christina, även kallad Sara Stina. I början av 1800-talet levde Sara Stina på en gård som låg nära platsen där Gränby 4H-gård ligger idag, bara ett stenkast från det nya torget.

Flera platser i Gränbystaden har fått eller kommer att få namn med koppling till Linné, bland annat det så kallade Linnétorget i norra delen samt Blomstertorget inne i gallerian.

 


Detaljplanen för Stena Fastigheters projekt Gröna Ekebo i Upplands Väsby har vunnit laga kraft. Det innebär klartecken för byggnation av 500 lägenheter söder om Mälarvägen.Detaljplanen för Stena Fastigheters projekt Gröna Ekebo i Upplands Väsby har vunnit laga kraft. Det innebär klartecken för byggnation av 500 lägenheter söder om Mälarvägen. De nya bostäderna byggs i huvudsak på det som idag utgörs av Stenas egen parkering. Byggstart sker preliminärt det fjärde kvartalet 2020.


Ambitionen med projektet Gröna Ekebo, som är en del av stadsutvecklingsprojektet Fyrklövern, är att utveckla ett modernt stadsboende med tillgång till gröna rekreationsområden. Det gröna representerar också de boendes livsstil, där ett miljömässigt hållbart boende ska stå i fokus.

– Projektet är en viktig del av utvecklingen som ska bidra till att lyfta området till en blandstad med en variation av boendeformer som ska passa olika tidpunkter i livet. De nya bostäderna blir ett bra komplement till de 740 lägenheter som vi har i området, säger PG Sabel, vd för Stena Fastigheter Stockholm.

Han tillägger:
– Nyproduktion bidrar till en ökad variation och valfrihet av bostäder i området. I Gröna Ekebo kommer det att bli både hyres- och bostadsrätter.

Sida 1 av 876