20 augusti 2019
måndag, 07 maj 2012 20:04

SEB ImmoInvest i likvidation

Skrivet av 
alt
Barbara Knoflach, CEO, SEB Asset Management.

 

För att skydda fondandelsägarnas intressen liksom för att värna om likabehandling av alla andelsägare, har det beslutats att likvidera den tyska fastighetsfonden SEB ImmoInvest senast den 30 april 2017. Fonden har ej sålts i Sverige.


SEB ImmoInvest, är en tysk fastighetsfond med 132 fastighetsinnehav och en fondförmögenhet om 6 miljarder euro. Fonden förvaltas av SEB Investment GmbH i Tyskland. Den har sedan den lanserades 1989 varit en av de tyska fastighetsfonder som har haft den bästa avkastningen med en genomsnittlig årlig avkastning om 5,2 procent.  


I samband med den stora oron som följde på marknaderna under finanskrisen 2008 och 2009 påverkades likviditeten i fonden. För att säkra fondandelsägarnas likabehandling stängdes SEB ImmoInvest liksom många andra tyska fastighetsfonder för uttag i maj 2010.


Den 26 april 2012 gjordes ett försök att öppna fonden. För att värna andelsägarnas intressen och säkra fondens fortlevnad gjordes då ett tillägg till fondbestämmelserna som innebar att andelsägarna erbjöds ett begränsat uttag av andelar fram till den 7 maj 2012. Detta förutsatt att likviditeten i fonden kunde säkras. Så blev tyvärr inte fallet och fonden kommer nu att likvideras.


Andelsägarna kommer att få en första utbetalning motsvarande cirka 20 procent av tillgångarna i juni 2012. Därefter kommer utbetalningar att ske halvårsvis i takt med att fastighetsinnehaven i fonden säljs.