16 september 2019
söndag, 06 maj 2012 20:04

Heba ökade vinsten till 34 Mkr

Skrivet av 
alt
Lennart Karlsson, vd Heba.

 

Under årets första kvartal redovisade Heba ett förbättrat resultat samtidigt som bolaget fortsatte med nyproduktion i Råcksta och Annedal samt ett omfattande ROT-arbete vid Gullmarsplan.


Vinsten efter skatt steg till 34,2 Mkr (27,0), vilket motsvarade 0,83 kr (0,65) per aktie. I resultatet ingick värdeförändringar på fastigheter med 18,6 Mkr (16,3) och på räntederivat med 11,6 Mkr (6,2). Förvaltningsresultatet ökade med 14 procent till 16,2 Mkr (14,2).


Hyresintäkterna minskade till 57,4 Mkr (58,8), medan driftsöverskottet steg till 28,6 (27,1) Mkr.

Det egna kapitalet ökade till 2 365,7 Mkr (2 192,9), motsvarande en stärkt soliditet om 56,0 procent (54,9). Substansvärdet beräknades till 75 kr (69) per aktie.


Heba växer långsiktigt. I en kommentar till delårsrapporten säger vd Lennart Karlsson att bolaget arbetar med två nybyggnadsprojekt om totalt 162 lägenheter, dels i Råcksta, dels i Annedal. Vidare planeras nybyggnation för ytterligare 127 lägenheter i Norra Djurgårdsstaden och i Gubbängen. Heba har även för avsikt att bygga 400 student- och gästforskarlägenheter på Karolinska Institutets campus i Solna.