7 april 2020
tisdag, 23 april 2019 16:28

Lägsta nybyggnadsvolymen sedan 2015

Skrivet av 

 

Under kvartal 3 år 2018 noterades en rekordlåg nybyggnadsvolym i Sverige enligt Industrifakta.

 

Att byggaktiviteten i Sverige har tappat fart är tydligt. Det bekräftas i Industrifaktas löpande konjunkturrapport, Marknadstrender Bygg, där utvecklingen för påbörjade husbyggnadsinvesteringar inom bostäder och lokaler redovisas varje kvartal.

 

Nedgången har skett på bred front och berört flertalet sektorer på byggmarknaden. Främst är det nybyggnadsvolymen som minskat. Detta konstaterades inte minst under kvartal 3 2018 då en rekordlåg nybyggnadsvolym noterades. Med drygt 31 Mdr kr i påbörjade investeringar var tredje kvartalet förra året det svagaste.

 

Ny- och tillbyggnadsvolymen för helåret 2018 var även den lägsta sedan 2015 med en total investeringsvolym på cirka 190 Mdr kr.