16 september 2019
tisdag, 23 april 2019 14:24

Högst bostadspriser i Hongkong och i Singapore

Skrivet av 

 

Världens högsta bostadspriser finns i Hongkong där man man i genomsnitt får lägga 1.235.220 dollar, cirka 11,5 Mkr för en bostad. På bilden syns Hongkongs hamn från Victoria Peak. Foto: Chris Drew

 

 

I CBREs årliga rapport, Global Living 2019, framgår bland annat var i världen man får betala mest för sitt boende. I topp ligger Sydostasien, med Hongkong där man får man i genomsnitt lägga 1.235.220 dollar, cirka 11,5 Mkr. Näst dyrast är det i 2. Singapore med en snittpris om 874.322 dollar. På tredje plats är Shanghai med 872.555 dollar. På plats 4. kommer Vancouver med 815.322 dollar, följt av 5. Shenzen med 680.283 dollar. På plats 6-10 kommer Los Angeles, New York, London, Peking och Paris, med priser från 679.200 dollar till 625.299 dollar. Bland de 35 städer som CBRE rankar finns inte Stockholm med.

 

Bostadspriserna växte i alla, utom i fem av de 35 städerna CBRE analyserade, och i fyra städer: Barcelona, Dublin, Shanghai och Madrid växte bostadspriser med upp till 100 procent under 2018.

 

I Sveriges fastighetsblogg skriver Amanda Welander på CBRE att i Bangkok har en stark efterfrågan från kinesiska köpare medfört en tillväxt på marknaden för  ägarlägenhetsmarknaden. Cirka 50.000 äganderätter färdigställdes under 2017, i en marknad med totalt 645.000 äganderätter. Staten införde nyligen nya amorteringsregler för att komma tillrätta med spekulationerna, som begränsar möjligheterna att låna när man köper ett andra hem. För en andra bostad värderad över 306.000 dollar får man nu max låna 80 procent av bostadens värde. Detta tillsammans med ökande markpriser kommer sannolikt kyla ned marknaden under 2019.

 

Transaktionsvolymerna i Barcelona var 43 procent över 10-årssnittet under 2017. Den höga efterfrågan innebar även prisstegringar om 17 procent. Hyrestillväxten 2017 var 8 procent, vilket innebar en historiskt hög nivå; tillväxten saktade ner under 2018.

 

I Kapstaden har man haft en hög pristillväxt under många år, i snitt 9,1 procent under åren 2012 – 2017. Till och med juli 2018 var pristillväxten 8,7 procent per år, men det finns vissa tecken på avmattning. Eftersom pristillväxten har varit högre än lönetillväxten har färre råd att köpa än tidigare. Detta märks framförallt i priskorrektioner på de dyraste lyxbostäderna, till exempel nära Table Mountain.

 

I Dublin ökade hyrorna med 10,9 procent under tredje kvartalet 2018. Det är drivet av en obalans i utbud/efterfrågan, stark ekonomisk tillväxt och demografiska trender. Investeringar i att bygga för att hyra stod för 25 procent av totala fastighetsinvesteringar i Irland under första halvåret 2018, jämfört med ett snitt om 9 procent mellan 2012 och 2017.

 

Hög efterfrågan och lågt utbud har gjort att hyrorna i London är de femte högst i världen. En genomsnittlig månadshyra i staden går loss på 2.400 dollar, cirka 22.400 kr/mån. En kombination av stark tillväxt, höga priser och nya bolåneregleringar har påverkat marknaden. Transaktionsvolymer har minskat och pristillväxten var 1 procent  i fjol. Framöver tros priserna fortsatt växa, men i lägre takt än tidigare år.

 

I Milano finns det en ökande efterfrågan på flerfamiljshus med inslag från hotellsektorn, såsom reception, bilpooler, spa och gym. Huspriserna ökade med 7 procent i fjol medan hyrestillväxten var 1 procent. En ny tunnelbanelinje med 21 stationer i Milano kommer att öppna mellan 2021 och 2023.