16 september 2019
måndag, 15 april 2019 17:28

Ny Opera i Operan för 3,5 Mdr

Skrivet av 

Innanför fasaderna på Operan vid Gustav Adolfs torg i Stockholm ska en helt ny opera växa fram. Beräknad kostnad: 3,5 Mdr.


¨
Projektet ska bland annat resultera i en ny scen, nya repetitionssalar, förbättrad akustik tillgänglighet och logistik.

 


Statens fastighetsverk (SFV) och Kungliga Operan har nu en gemensam lösning för hur en Ny Opera i Operan kan utformas. En möjlig byggstart blir 2023 om regering och riksdag säger ja till Statens fastighetsverks hemställan till finansdepartementet där kostnaden för projektet beräknas till 3,5 Mdr kr (2013 års penningvärde), att jämföra med den ursprungliga kostnadsramen om 2 Mdr kr. Produktionstiden kräver cirka fyra års evakuering av verksamheterna i byggnaden och projektet kan därmed vara färdigställt under 2027.

 

– Operans önskemål och krav som redovisades i förstudien har varit vår utgångspunkt i projekteringsarbetet. Nu finns ett förslag och lösning för hur en Ny Opera i Operan kan genomföras. Förslaget möjliggör också för Operakällaren att fortsätta med sin verksamhet i samma omfattning som idag, säger Kjell-Åke Averstad, projektägare på Statens fastighetsverk.

 

Det var 2013 som SFV och Operan fick regeringens uppdrag att utreda en nödvändig renovering och ombyggnad av Operabyggnaden vid Gustav Adolfs torg i Stockholm. Syftet var att skapa en modern ”Ny Opera i Operan” med bra arbetsmiljö och en moderniserad opera- och balettverksamhet.

 

Arkitekterna som anlitats för att utforma och gestalta det komplexa projektet är Ahrbom och Partner, som har gjort fina lösningar till bland annat Rådhuset och Centralposthuset i Stockholm och det danska kontoret Lundgaard Tranberg Arkitekter, som tar med sig värdefulla erfarenheter från sitt arbete med Kongelige Teater i Köpenhamn.