20 augusti 2019
tisdag, 09 april 2019 11:08

1.400 nya bostäder vid Roslags-Näsby station

Skrivet av 

 

Bygget av nya Roslags-Näsby inleds nu i april 2019 och de första boende förväntas flytta in mot slutet av år 2020. Området beräknas vara helt klart runt år 2026. Runt 3.500 personer kommer att bo i Roslags-Näsbys nya kvarter. Det  är SSM och Sandell Sandberg som ska bygga i de första nya kvarteren.
Nu börjar bygget av 1.400 bostäder vid Roslags-Näsby station i Täby kommun. Området satsar stort på hållbarhet, vilket med gröna tak, växthus och takodlingar liksom smart återbruk av byggnader och material.

 

De nya kvarteren kommer att rymma urbana radhus, villor, lägenheter och studentboenden.

 

En ny stadsdel 8 minuter från universitet

Direkt väster om Roslags-Näsby station byggs nu en ny stadsdel med hus i varierande storlekar och utseende, byggda av 18 olika byggaktörer. I de kommande kvarteren samsas stadsvillor, radhus, smålägenheter och trygghetsboenden, bostadsrätter och hyresrätter. Studentlägenheterna blir ovanligt många, runt 300 stycken, som bland annat DGF Projektering står bakom. I området bygger även Svenska stadsbyggen en kombinerad förskola och äldreboende, där barn och äldre delar på gemensam gård och takterrass.

 

Roslags-Näsby station ligger precis intill bostadskvarteren. Med tåget tar det endast 8 minuter till Universitetet och 12 minuter till Stockholm Östra. Här låg tidigare en av kommunens parkeringsplatser, en outnyttjad och ofta folktom yta, omgiven av ett grönt villaområde. De nya kvarteren bygger ihop området runt stationen med den befintliga stadsdelen.

 

– Vi fick chansen att göra något som verkligen sticker ut, där så många olika byggaktörer samarbetar och har hållbarhet i fokus. Det här är troligen ett av Sveriges mest ambitiösa stadsutvecklingsprojekt just nu, berättar Elisabet Lundgren, projektchef för det gemensamma projektet som bygger i området.

 

239 nya träd i grön och urban stadsdel

Stadsdelen är planerad utifrån människans behov och med ambitionen att minska bilens påverkan på stadsbilden. Därför är tillgänglighet till både service och grönska noga planerad i utvecklingen av Roslags-Näsby. Mitt i området finns ett torg med uteserveringar, restauranger och caféer. 239 träd ska planteras på kommunens mark och flera gemensamma gårdar och parker är planerade. Förutom gröna gator kommer flera hustak få gröna tak, stadsodlingar och grönskande terrasser.

 

När byggnader med olika höjd kombineras ger det mer solljus på innergårdar och gator. Redan nu finns en levande stadsdelsodling och odlingslådor att låna för den som är nyfiken på att själv odla ätbara växter eller blommor. Cykelpool, bilpool och andra gemensamma resurser planeras också.

 

– Från vissa platser kommer du inte se någon asfalt alls utan en grönskande stadsmiljö, säger hållbarhetssamordnare Helena Wickholm. Vi arbetar mycket med att få in gröna värden i stadsdelen och till vår hjälp använder vi verktyget grönytefaktor, dvs den faktor som används för att styra utformningen av utemiljöer på kvartersmark för att nå mål om  klimatanpassning och biologisk mångfald. För att vara en så liten stadsdel har vi en ovanligt hög grönytefaktor, säger Helena Wickholm.

 

Kvarteren väntas klara runt år 2026

I första etappen börjar SSM och Sandell Sandberg bygga i de nya kvarteren. Bygget av nya Roslags-Näsby inleds i april 2019 och de första boende förväntas flytta in mot slutet av år 2020. Området beräknas vara helt klart runt år 2026. Runt 3.500 personer kommer att bo i Roslags-Näsbys nya kvarter.