20 september 2019
tisdag, 26 mars 2019 15:16

Fastator köper för 220 Mkr

Skrivet av 

 

Joachim Kuylenstierna, vd för Fastator.

 


Aktiebolaget Fastator har via dotterbolag i tre separata transaktioner förvärvat och tillträtt fem centrala fastigheter i Bollnäs, Ludvika och Sala. Det totala underliggande fastighetsvärdet uppgår till 220 Mkr med ett totalt årligt hyresvärde om 27,7 Mkr.

I förvärven, som finansieras med eget kapital och banklån, ingår en total uthyrningsbar yta om 24.328 kvm och därutöver 337 p-platser. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 89 procent och den genomsnittliga återstående kontraktstiden uppgår till 2,7 år. Största hyresgäst är Skatteverket som står för 11 procent av hyresvärdet.

– Vi är mycket nöjda att ges möjlighet att förvärva dessa fem centrala fastigheter med strategiska lägen för respektive ort och vi ser mycket fram emot att vara med och utveckla dessa orter och fastigheter, säger Joachim Kuylenstierna, vd på Fastator.