16 september 2019
fredag, 22 mars 2019 15:13

Belma Rejnefelt i ny roll på Sisab

Skrivet av 

 

 

Skolfastigheter i Stockholm AB, Sisab, har utsett Belma Rejnefelt (bilden) till chef för fastighetsutveckling och som ny medlem i ledningsgruppen. Hon tar över efter Olle Åberg som ny avdelningschef för fastighetsutveckling. Belma Rejnefelt var tidigare förvaltningsområdeschef på Sisab och tidigare arbetade hon på Coor Service Management som Site manager. Olle Åberg, som har arbetat på Sisab i 16 år i olika ledande befattningar, går nu i pension.

 

– Belma, med sin personlighet och mycket goda ledaregenskaper, kommer bidra till såväl ledningsgruppens som Sisabs utveckling. Hennes avdelning ansvarar för en av våra viktigaste framtidsfrågor och Belma passar perfekt i denna roll, säger Claes Magnusson, vd för Sisab.

 

Fastighetsutvecklingsfrågorna blir allt viktigare. Behovet av elevplatser är större än det finns mark att bygga på. Då måste Sisab hitta alternativa lösningar och fastigheter.

 

– Jag kan inte tänka mig ett viktigare uppdrag. I en stad som växer, växer också behoven av bostäder, platser för rörelse och lek, samhällsfunktioner och inte minst behovet av nya förskolor och skolor, säger Belma Rejnefelt.

Hon fortsätter:

– Ett exempel på detta är Stockholms största gymnasieskola, Anna Whitlocks gymnasium på Hantverksgatan. Där är Balder fastighetsägare, Sisab hyr fastigheten och förvaltar den för utbildningsförvaltningens verksamhet. Tidigare var detta ett kontor för Länsstyrelsen men är sedan augusti ifjol ombyggd till ett skolpalats med plats för 2.200 elever.