18 april 2019
tisdag, 19 mars 2019 10:23

Wästbygg och Sundvall bygger på Vårbergstoppen

Skrivet av 

Gestaltning av ett bostadskvarter med perspektiv från Vårbergsvägen. Illustration: OWC Arkitekter & expressiv

 
¨
Översiktbild av planförslaget, vy från söder. Illustration: Arkitema

 

 

Vid Vårbergstoppen påbörjas nu bygget av 390 bostäder, varav 164 ungdomsbostäder, cirka 195 bostadsrätter och 36 radhus. Byggherrar är Wästbygg Projektutveckling Stockholm som bygger radhus och ungdomsbostäder. Åke Sundvall Projekt AB bygger bostadsrätter. Detaljplanen vann laga kraft i februari 2018.

 

Samtidigt utvecklas Vårbergsvägen till ett tydligare gaturum och en mer levande gatumiljö med aktiva bottenvåningar, bostadsentréer mot gatan, samt med fönster in till parkeringsgarage.

 

Den befintliga gång- och cykeltunneln under Vårbergsvägen rivs och ersätts av en hastighetssäkrad övergång i plan. Fokus ligger på att förbättra cykel och gångstråken i området.