17 september 2019
måndag, 18 mars 2019 14:56

Humlegården får av Moodys Baa2, stable outlook

Skrivet av 

 

Humlegårdens huvudkontor på Engelbrektsplan 1 i Stockholm.

 

 

Humlegården har erhållit en investment grade rating från Moodys med betyget Baa2, stable outlook. Den starka ratingen bygger på Humlegårdens högkvalitativa fastighetsportfölj och goda finansiella nyckeltal.

 

Humlegården är sedan drygt tre år tillbaka aktiva på kapitalmarknaden genom ett företagscertifikat- och MTN-program. Totalt uppgick finansiering via obligationer och företagscertifikat till cirka 4,8 Mdr kr vid årsskiftet 2018/2019.

 

Ramen för Humlegårdens MTN-program uppgår till 7 Mdr kr varav 2,85 Mdr kr var utestående vid årsskiftet. Ramen för företagscertifikatsprogrammet är 4 Mdr kr varav 1,9 Mdr kr var utestående vid årsskiftet.

 

Bolagets finansiella målsättning är att ha en så diversifierad finansieringsstruktur som möjligt, både avseende löptider och finansieringskällor:

 

– Vi har under en längre tid strävat efter att vara ett fastighetsbolag med en kreditvärdering motsvarande investment grade stand alone. Att få detta bekräftat av ett oberoende institut som Moody’s skapar ökad transparens och ger oss bättre förutsättningar att söka finansiering till fördelaktiga villkor, säger Mikael Andersson, finanschef på Humlegården.

 

– Genom ratingen tar vi nästa steg i vår finansiella profilering. För oss är det viktigt att synliggöra vår höga kvalitet i förvaltning och fastighetsbestånd, samt betona vår långsiktighet gentemot våra ägare och långivare. Vi ser det goda ratingbetyget som en bekräftelse på Humlegårdens finansiella stabilitet, säger Anneli Jansson, vd på Humlegården.