17 september 2019
måndag, 11 mars 2019 15:07

Skanska satsar 300 Mkr i Jägersro

Skrivet av 

 

Skanska bildar tillsammans med kommunägda MKB Fastighets AB och Tornet ett bolag som ska utveckla området med Jägersro travbana i Malmö. MKBköpte området av Skånska travsällskapet i november 2017.

 

 


Skanska Sverige investerar 300 Mkr i mark för att utveckla en ny stadsdel på Jägersros travbana i Malmö. Tillsammans med MKB Fastighets AB och Tornet Bostadsproduktion AB bildas ett nytt bolag för att förvärva marken av MKB och gemensamt utveckla det nya området. Skanskas investering betalas i etapper fram till planerad byggstart 2025. Området ska enligt planerna byggas i etapper och beräknas stå klart 2040–2050. Hela projektet förutsätter att Skånska travsällskapet får bygglov för sin planerade anläggning öster om den nuvarande travbanan.

Det nyskapade bolaget – i vilket Skanska och MKB äger 45 procent vardera och resterande 10 procent ägs av Tornet – ska utveckla området och skapa färdiga byggrätter som det sedan fördelar och avyttrar till de tre ägarna, men även externt. Bolaget kommer däremot inte själv att investera i byggnader utan enbart i infrastruktur som gator, ledningar etc.

Ambitionen är att bygga totalt 4 000–5 000 bostäder i området – en mix av flerfamiljshus med bostadsrätter och hyresrätter samt radhus, vilket bland annat möjliggör för BoKlok-konceptet. Här kommer också att finnas plats för kommersiell verksamhet som närservice och verksamhetslokaler liksom för offentlig service som skolor, förskolor, äldreboende och parkeringshus – allt för att skapa en levande stadsdel. En grundbult för exploateringen är att utveckla en hållbar stadsdel med framtidsinriktade, klimatneutrala lösningar.

– Vi har en lång historia i Malmö och vi vill fortsätta att utveckla staden. I detta område har vi möjlighet att utveckla morgondagens stadsdel vad gäller hållbarhet, sammanhållning och trygghet, säger Gunnar Hagman, vd för Skanska Sverige.

Områdets nuvarande identitet bygger i hög grad på hästsport och annat idrottsliv samt på närheten till naturen. Den nya stadsdelen tar vara på läget och platsens naturliga, gröna förutsättningar. Fysiskt är det också korta avstånd och goda kommunikationer mellan stadsdelen och resten av Malmö.