9 december 2019
torsdag, 07 mars 2019 12:05

Logicenters bygger för Axfood i Bålsta

Skrivet av 

 

Axfoods logistikanläggning i Bålsta kommer att omfatta 100.000 kvm och ersätta sex befintliga lager.

 

 


NREP Logicenters har tecknat en avsiktsförklaring med Axfood avseende utveckling och uthyrning av en logistikanläggning i Bålsta i nordväst om Stockholm. Den planerade anläggningen på drygt 100.000 kvm ska hyras ut till Dagab, ett inköps- och logistikbolag inom Axfoodkoncernen.

– Det blir otroligt stort för oss att utveckla en anläggning i storlek med 14 fotbollsplaner. Vi är stolta och glada över förtroendet från Axfood och avsiktsförklaringen är en bekräftelse på att vårt erbjudande är konkurrenskraftigt, säger Matthias Kettelhoit, Commercial Head på Logicenters.

Logistikanläggningen kommer att vara en av de största och modernaste i Europa för distribution av livsmedel till såväl butik som e-handel. Den ska vara i full drift 2023 och hantera både leveranser och plock till såväl Axfoods butiker som e-handelskunder.

Tyska Witron, en marknadsledare inom dynamisk lager- och plockhantering, har valts som automationsleverantör för det nya lagret. Automationslösningen innebär investeringsbehov på 400—600 Mkr årligen under perioden 2019 till 2022. Med den valda automationslösningen är bedömningen att investeringen kommer att ligga i den högre delen av detta spann. Investeringen kommer att finansieras genom lån.

– Med ett gemensamt högautomatiserat logistikcenter, för alla temperaturzoner, blir vi både effektivare och mer flexibla när det gäller hur framtiden inom dagligvaruhandeln utvecklas. Det stärker också vårt kunderbjudande genom att vi kan lager-hålla ett ökat sortiment och leverera snabbare och mer hållbart, säger Nicholas Pettersson, vd för Dagab, Axfoods inköps- och logistikbolag.

Enheten kommer att ersätta Axfoods nuvarande lager i Jordbro, Borlänge, Årsta, Örebro, Skellefteå och Sätra. Dessutom skapas utrymme att öka kapaciteten med minst 40 procent jämfört med dagens volym i de befintliga sex lagren.

– Vi räknar med att kostnadsgraden för vår logistikverksamhet, inklusive nytt hyresavtal och ökade avskrivningar, redan 2023 kommer att vara i nivå med nuvarande kostnadsgrad. Därefter beräknas kostnadsgraden sjunka i takt med Axfoods tillväxt, säger vd och koncernchef Klas Balkow.