20 april 2019
onsdag, 06 mars 2019 18:03

Ökade intäkter för Index

Skrivet av 

 

Index största projekt är Norrtälje Torn inom vilket bolaget uppför 470 bostäder fördelat på fem kvarter. Det första kvarteret, Soltornet, säljstartades under andra halvåret 2016 och vid årsskiftet var 83 av totalt 87 bostäder sålda.

 

 

Index Invest International AB ökade intäkterna för det fjärde kvartalet ifjol till 154,7 Mkr (31,7), medan rörelseresultatet minskade till -14,9 Mkr (28,6) och resultatet efter skatt blev -24,1 Mkr (-171,6), motsvarande -241,4 kr (-1.716) per aktie före utspädning. Soliditeten uppgick till 61 procent (58).

 

Vid periodens slut hade Index 297 (434) bostäder under markanvisning/detaljplanering och 487 (368) under produktion/produktionsplanering. Antal inflyttade bostäder under perioden var 0 (59), medan antal bostäder i portföljen uppgick till 784 (802). Tillsammans med systerkoncernen Index Enterprise LLC i Florida, USA, som finansieras av Index Invest International, omfattar projektportföljen cirka 1.600 bostäder.

 

Index största projekt är Norrtälje Torn inom vilket bolaget uppför 470 bostäder fördelat på fem kvarter. Det första kvarteret, Soltornet, säljstartades under andra halvåret 2016 och vid årsskiftet var 83 av totalt 87 bostäder sålda. Produktionen av kvarteret startades under februari 2017 och bostäderna beräknas stå klara för inflyttning under tredje och fjärde kvartalet i år.

 

Det fjärde kvarteret, projekt Havstornet, säljstartades i månadsskiftet maj/juni och per den 31 december var 82 av totalt 119 bostäder sålda. Förberedande arbete inför produktionsstart av kvarteret Havstornet har påbörjats, och i anslutning till årsskiftet kommunicerades till köpare att projektet ska startas under innevarande år.

 

Det femte kvarteret, projekt Båthuset, är ute på interngranskning och planen förväntas vinna laga kraft i juni i år. Målsättningen är att starta försäljning av projektet till sommaren. Återstående två kvarter i Norrtälje Hamn – Magasinet och Våghuset – består av 190 bostäder.