22 september 2019
onsdag, 06 mars 2019 14:33

Akademiska Hus bygger nu bostäder på KI

Skrivet av 

 

De nya student- och forskarbostäderna uppförs nu på norra delen av Campus Solna längs gatan Fogdevreten. Illustration: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor

 

KI Residence kommer att ge bostad åt cirka 400 personer i 322 lägenheter. Mer campusnära bostäder ger en mer livfull kunskapsmiljö och är ett välkommet tillskott för att möta bristen på studentbostäder i Stockholmsregionen. Bygget, som nu pågår, beräknas vara färdigt under nästa år 2020.

 

– Bostadsfrågan är jätteviktig för lärosätenas och studentstädernas attraktivitet. Fler bostäder här på campus bidrar också till ett mer levande område som skapar trygghet hela dygnet, säger Susanne Malmgren, chef för studentbostäder Akademiska Hus.

 

Bostäderna kommer att bestå av tre A-formade byggnader som byggs på norra delen av Campus Solna längs gatan Fogdevreten. Husen har formen av ett A för att klara bullernivåerna och ska mestadels bestå av ettor men även tvåor och fyror byggs. Totalt blir det 263 ettor på 23 kvadratmeter. Utformning av bostäderna har tagits fram i ett samarbete mellan Akademiska Hus och Karolinska Institutet. 

Karolinska Institutet kommer att blockförhyra samtliga av de nya student- och forskarbostäderna, medan administrationen kommer att skötas av KI Housing, ett helägt dotterbolag till Karolinska Institutet Holding AB.